Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

SV og veisystemet i ytre Lier

Lier SV har i vårt program sagt at vi er for veisystem 1 i konsekvensutredningen, altså kort tunnel Dagslet - Linnes og fire felts vei fra Linnes til Amtmanns (...)


Lier SV har i vårt program sagt at vi er for veisystem 1 i konsekvensutredningen, altså kort tunnel Dagslet - Linnes og fire felts vei fra Linnes til Amtmannssvingen og videre til Brakerøya. Vi sier også at vi vil ha en høyest mulig miljøprofil på denne veien og i de kryssene som utformes, slik at belastningene på bomiljøene, dyrka mark og miljøet for øvrig blir redusert i størst mulig grad. Det er viktig for oss å få på plass en løsning så raskt som mulig for Lahell og Gullhaug, som er de boområdene som lider mest under den situasjonen som er i dag.

Det området som har absolutt størst trafikkmengde i dag, er Lierstranda / Nøste / Brakerøya. Ved Bruusgårdsveibrua over motorveien er det i dag 12 parallelle kjørefelt i de ulike traseene: Bruusgårdsvei 2 felt, motorveien 4 felt, Lierstranda 2 felt, Strandveien (rv 23) 2 felt og veien på industriområdet 2 felt. Antall biler pr døgn i dette området er 70 000 i dag, og vil øke til 100 000 i 2020. Denne trafikken produserer støy, avgasser og svevestøv som er til vedvarende plage og skade for befolkningen.

Det er viktig for SV å redusere disse skadene så mye som overhode mulig i det nye veisystemet. De beste miljøløsningene skal velges når kryss planlegges og utformes. Lier SV har ikke konkludert med hvilke kryssløaninger vi skal gå for. Vi vil avvente innspillene i høringsrunden som avsluttes den 7. september slik at vi har et bredest mulig beslutningsgrunnlag. For oss er det viktig å høre på hva enkeltpersoner, velforeninger, organisasjoner og næringsliv mener i denne saken, og sikre oss at vi ikke bare hører de som roper høyest og er sterkest.Ninnie Bjørnland,
tredjekandidat til kommunestyret for Lier SV

Flere saker fra arkivet

Vei i ytre Lier

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Høyres gruppeleder i Lier

Flom i vente - vi vil drukne i trafikk!

Lier står foran et skjebnesvangert valg. Det presses på for at Lier kommunestyre skal forhaste seg til en endelig løsning på dilemmaene rundt nytt hovedvegsyste (...)

Lier SP og RV 23

RV 23 må så raskt som mulig med i NTP og i statsbudsjettet. RV 23 er en utfordrende sak for både innbyggere og politikere i Lier, og vil ha stor betydning fo (...)

Veivalget ute på høring

Se de fem alternativene Statens vegvesen har konsekvensutredet for Hovedvegsystemet i ytre Lier.

Skivebom for Høyre i veisaken

Innlegg fra Tone E. Svendsen, Lier Ap

APs kanossagang i Rv23-saken

Innlegg av Ole Marius Evensen, listekandidat for Lier Høyre

RV 23 – Hvilke motiver skal vektlegges?

Av Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti.

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

Politisk forlik om veisaken i Lier?

Her er Mathias B. Dannevigs (AP) innlegg som har blitt besvart av Sagvolden (H) og Zapffe (H) på Liernett

Stem på Lier Ap nå fordi:

Lier AP tar miljøutfordringene på alvor ved å arbeide for de beste løsninger for bomiljøene i ytre Lier. - Ulikt SV mener vi at liten trafikk i dagen fra Linne (...)

Lier AP åpner for et veiforlik

Vi har mottatt følgende pressemelding fra Lier Arbeiderparti

Høyre holder sine valgløfter

Innlegg fra Lier høyres listekandidat Ole Marius Evensen

Om ny riksvei 23: dyreliv og støy

Merknader fra Naturvernforbundet i Lier i forbindelse med konsekvensutredning for nytt hovedveisystem i ytre Lier

Terje Sagvoldens arroganse

Mathias B. Dannevig, leder i Lier Arbeiderparti, svarer på Sagvoldens (H) innlegg

- Vi må stå samlet

Det er både Høyres Søren F. Zapffe (på bildet) og Krfs Brynhild Heitmann skjønt enige om etter gårdagens forslag til Norsk Transportplan som rammer Ytre Lier

Statlig finansiering, et evighetsprosjekt

Det skriver ordfører Ulla Nævestad konklusjon i en e-post til Liernett i dag, og hun er åpen for å diskutere en brukerfinansiering

Ingen endelig løsning

- Dessverre er dette bare en ny stump av en riksvei, uttaler Bård Strand i Lier Arbeiderparti om finansieringen av ny riksvei 23 gjennom Lier.

Trafikksikkerhet i Lier

Bård Strand fra Lier Arbeiderparti kommenterer i dette innlegget synspunktene høyrepolitikeren Karl Bellen kom med etter Liernetts artikkel om farlige bussholdeplasser.

Må forhindre ny flaskehals

Både varaordfører Nina E. Johnsen (Lier Venstre, på bildet) og Brynhild Heitmann, gruppeleder i Krf, er svært opptatt av den videre fremdrift for riksvei 23.

Endelig veiløsning

Riksvei 23 gjennom Lier er prioritert i ny Nasjonal transportplan.

- Motorcross-sykler i opptoget i år også

Vi lager ikke et miljøarrangement ved å stenge noen grupper ute fra arrangementet, forteller Ellen Ovenstad fra kulturkontoret om Lierdagenes miljøprofil

Gaupekvota i distriktet full

Hanngaupe felt på grensa mellom Modum og Lier i Øverskogen

Ny Rv 23 Dagslet - Linnes: Enda lengre å vente

Det var større fremmøte enn optimisme da Lier Næringsråd i dag behandlet det tilsynelatende evige problembarnet: ny riksvei 23 mellom Røyken og Lier.

Slipp elgen frem

En viktig miljøpolitisk oppgave

- Vi får brette opp ermene igjen

Les hva SV s Anita Drevdal skriver til Liernett i en kommentar til forslaget til Norsk Transportplan

Fjordbyens fremtid

Fjordbyrådet ble i kveld orientert om forstudiet for utviklingen av en fjordby på Brakerøya og Lierstranda.

Hvem er arrogant?

Replikk til Mathias Dannevig’s innlegg 23. august 2007

Promille på Tranby og utforkjøring på E-18

Politiet tok i ettermiddag en promilleliung. En halvtime etter kjørte en bil av veien på E-18.

Høyresiden forvirrer velgere

- og et rungende nei til eiendomsskatt i Lier!

Mulig å endre halleien?

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen (bildet) mener at det kan være mulig allerede i år å vurdere leieprisene på nytt --

Ingen lovnad om gratis tomt

Ordfører Ulla Nævestad presiserer at Lier kommune verken har gitt SIF noen lovnader om gratis eller billig tomt

Vi sjekker partienes hjemmesider

Det er valg – hvilke saker er de viktigste på lokalpartienes internettsider?

Vegvesenet: Fartsmålingene er ikke nøyaktige

Det er umulig å få til helt nøyaktige målinger, men effekten av tavlene er god, sier Vegvesenet.

Hvorfor forstår liungene mindre enn drammenserne?

UKENS PETIT: Mellom Heggtoppen og Gluggen avslører mange liunger at de ikke har fått med seg hensikten med fartshumpene.

Lier før og nå

Mer enn hundre år skiller de to bildene. De er tatt lengst vest på Lierstranda, like ved kommunegrensen mellom Lier og Drammen.

Salget av Gullaug-tomta

Tidligere kommunestyremedlem for AP, Mathias B. Dannevig, nå medlem av Buskerud Fylkestings hovedutvalg for samferdsel, kommenterer her Liernetts artikkel.

- Må hindre at dyrka mark blir bygd ned

Nasjonal matproduksjon i en verden som sulter, Lier Senterparti vil også bidra, skriver Espen Lahnstein (Sp).

Lokalpolitikerne er klare for Lierdagene

Både lokale partirepresentanter og stortingsrepresentanter gjester Lierdagene denne helgen

Dekkskifte førte til kjempekø

Det oppsto en flere kilometer lang og lenge stillestående kø etter at en lastebil måtte få to nye dekk i ettermiddag.

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

Mulig å snu utviklingen?

"Sykle til jobben-prosjektet" i Lier fikk god oppslutning, men får det varig virkning som en del av Buskerudbyens mål om å redusere bilbruken?

Traff tilhenger som sto på E-18

En bil med tilhenger som sto i høyre kjørefelt på motorveien ved Liertoppen kan ha forårsaket et uhell i ettermiddag.

Vil høyest på tabellen

Spa-Bra har fem poengs ledelse etter gårdagens kamp mot Svene

Mange ble tatt på Lierstranda

Politiet slo ned på promille, mobilbruk og manglende bilbelter da det var kontroll på Strandveien i ettermiddag.

En assistendommers kveld

Vi ble med Odd Arne Vangen til Ullevål for å se Rosenborg og Vålerenga.

HURRA - Biodiesel i Lier!

Hurumbedriften BV Energi har åpnet fylkets første stasjon i Lier, ved tømmerterminalen på Lierstranda. Det er flott at vi får en slik stasjon i Lier, som er en (...)

Skal styrke integreringen

Lier kommune vil rette fokus mot, blant annet, språkferdigheter, utdanningskompetanse, kvinnesyn, barn og fritid, arbeidsgivers tilnærming og forholdene for fremmedarbeiderne og helseforhold.

Riksvei - den ufullendte

- Uferdige veiprosjekter ser ut til å bli et evig problem i Norge, skriver ordføreren i et innlegg i dag

Mer fysisk lek og moro i SFO

Men det nye SFO-tilbudet vil også innebære et nært samarbeid med Idrettskretsen og de lokale idrettslagene, sier prosjektansvarlig Roar Bogerud (her tv)

Påtale fra ordføreren

Ordfører Ulla Nævestad er vant til engasjerte innlegg fra tilhørerplass, men satte lite pris på demonstrasjonen som kommuneplanutvalget ble vitne til, da hovedveisystemet var til behandling ---

Postkontorene i Lier legges ned

Både postkontoret i Lierbyen og postkontoret på Liertoppen legges ned

Klart det går - program sommeren 2011

DOT har startet en ny turgruppe for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Leserkritikk av DT

DT.no, nettutgaven til Drammens Tidende, får kritikk for sin dekning av fartsleken på E18

Erna Solberg fikk fakta om sommel med Lierstranda

De mange og ofte helt unødvendige hindringene Lier har møtt fra myndighetene i forbindelse med utviklingen av Lierstranda var temaet da ordførerkandidat Helene Justad i dag orienterte høyreleder Erna Solberg.

Starter etterforsking

Lensmann Arne Lauvålien (bildet) bekrefter at de vil gå i gang med å etterforske ødeleggelse av orkideène så snart som mulig

Ja eller nei til Liertoppen?

Det ser ut til at Liernetts lesere har et klart svar på spørsmålet

Fortsatt nødvendig å løpe til og fra bussholdeplassen

Statens vegvesen har nå kommentert Liernetts artikkel om bussholdeplassen ved Ringsriksveien. Det er ingen vedtatte planer som kan bedre forholdene ved den livsfarlige bussholdeplassen.

- Søppeltømmingen i Lier bør konkurranseutsettes

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig. Rfd er et fordyrende mellomledd, hevder Lier FRPs leder Lars Haugen og kommunestyrerepresentant Arne Liudalen i dette innlegget.

Ikke Godset-stadion i Lier

Strømsgodsets nye stadion blir ikke lagt til Lierstranda. Ny stadion på Sundland i Drammen skal være klar i løpet av 2009.

Økt trafikkangst i Ytre Lier? ---

Norsk Transportplan utelater fullførelsen av Oslofjordforbindelsen

Drammen bueskyttere avholdt jaktstevne på Undersrud

Drammen Bueskyttere arrangerte sist lørdag jakt-felt stevne på Undersrud i Lier.

Fortsatt blått flertall i Lier

Høyre gjør sitt beste valg noensinne og er fortsatt det største partiet i Lier, Arbeiderpartiet går mest frem, Fremskrittspartiet mest tilbake og Uavhengige Folkevalgte mister sin plass i kommunestyret.

Her blir du lurt

- Ikke stol på fartsmålerne ved Regnbuebroen på E18.

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Vil fylle ut Gilhusbukta

Den største grunneieren på Lierstranda, Eidos Eiendomsutvikling, inngår samarbeid med Gjelsten Holding om utfylling og utvikling av den ca. 200 dekar store Gilhusbukta i Drammensfjorden.

Støtter Gjelstens planer

Formannskapet støtter Gjelsten Holding AS sine planer for utvikling av Lierstranda

- Frivillighet bidrar til demokrati og gode lokalsamfunn

Innlegg: Høyres formål er å skape et samfunn der mennesker kan utvikle seg og utfolde seg.

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.

Ikke alene om ansvaret

Kommunalsjef Johanna Leirvik understreker overfor Liernett at 17-åringen ikke var alene om undervisningen i klassen

Togstopp til Amtmannssvingen!

Amtmannssvingen har en fantastisk beliggenhet for å etablere et kollektivknutepunkt i ytre Lier. Det foreligger planer for å ruste opp Amtmannssvingen som bussk (...)

Lite penger til bøker neste skoleår?

Lite penger til bøker neste skoleår, fordi skolene må spare 1,2 millioner kroner.

Buss for tog i 24 timer

Helga 10-11. november utfører Jernbaneverket arbeider flere ulike steder på Drammenbanen.

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Stopp Einar Olsen & Co

Drammensregionen er i dag en av landets mest trafikkbelastede områder. Når det gjelder støy ligger regionen helt i toppen. Selv langt inne i Finnemarka hører man byens sus.

Gratis tomt til Godset?

Strømsgoset har bedt Lier kommune om tomt til stadion og næringsareal

Lierbedrift støtter

Takket være sponsorer kan Sindre J. Haverstad delta i Ski-o-Tour.

Vi dummer oss litt ut fra tid til annen

Vi er i ferd med å avslutte saken om ventemottaket. I vår dekning av saken har vi fått til dels sterk kritikk – noe absolutt berettiget.

Hvorfor utfor?

Kan mobilbruk være årsaken til at det blir stadig flere utforkjøringer?

Lier skogeierlag støtter kolleger i Eggedal

Protesterer mot fredning av Trillemarka i brev til ministeren.

Kulturminner på Bygdetunet

Den hvite postkassa med loddbok vil være på plass på søndag.

Friske opp hukommelsen

Frp og Høyre forsøker å påberope seg ansvaret for utviklingen av Lierstranda

- Viktig å beholde samarbeidet

- Det uttaler Knut Grothaug (th på bildet), leder i IF Liungens foballgruppe til Liernett etter at klubben ikke får lov å samarbeide med Lier IL om et felles junior lag neste år --

Utsettelse av kultursaken?

- Senterpartiet er positive til etablering av kulturhus, men vil utsette behandlingen av saken til behandling av Handlingsprogrammet, uttaler parlamentarisk leder Siri Loe (bildet)

Halleien er lavprispolikk

Det hevder kulturkonsulent, Lillian Halvorsen (bildet), i Lier kommune i en kommentar til leieprisene i håndballhallene

Lier Unge Høyre vil se på muligheten for taser til politiet

Spesielt med underbemanningen i politiet for tiden kan dette være et viktig hjelpemiddel i politiets arbeid.

Gjelsten frokostgjest i dag

"Morgendagens Lierstranda" var tema da en av Romsdalens største sønner, Kjell Rune Gjelsten gjestet Haugestad i dag.

Livsfarlig overgang

Dette er vel en av grunnene til at barn og ungdom blir kjørt til og fra trening på Stoppen -

Tusenvis av nye boliger på Lierstranda

Eidos eiendomsutvikling AS presenterte i dag tre spenstige og nytenkende forslag til fjordby.

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

Dette avgjør kommunestyret

Liernett styrker lokaldemokratiet ved å forenkle tilgangen til sakene kommunestyret behandler.

Skolepatrulje med stort ansvar

Bil kjørte forbi køen på rødt lys og to barn tok snarveien i trafikkaoset ved Hegg skole i dag tidlig. Det skaper engstelse blant foreldre.

Lier Næringsråd skriker etter næringsarealer

I forbindelse med at nytt sykehus nå ser ut til å bli lokalisert i Drammen fremfor på Gullaug, vil Lier Næringsråd ha fokus på hvilken betydning dette har for næringslivet i Lier.

Sommermørket senker seg over Lier

Førstkommende fredag slukkes vei- og gatelys i Lier, for så å tennes igjen 1. august.

Plastsøpla flyter --

- Er det meningen at alle skal tre plasten gjennom et lite hull på returpunktene? spør en leser av Liernett, og Renovasjonsselskapet svarer på henvendelsen --

St. Hallvard spillet - mer enn bare spill

Nytt manus er skrevet, og prøvene er i gang til årets forestilling. Denne gang er stykket ført i pennen av Håvard Rype, Lier kulturkontor, og har fått navnet ”Ikke en spurv til jorden”.

Målemetodene på Liernett

Det finnes flere metoder for å måle trafikken på Liernett