Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 814fae768233bf8083704f4882ab393a

SV og veisystemet i ytre Lier

Lier SV har i vårt program sagt at vi er for veisystem 1 i konsekvensutredningen, altså kort tunnel Dagslet - Linnes og fire felts vei fra Linnes til Amtmanns (...)


Lier SV har i vårt program sagt at vi er for veisystem 1 i konsekvensutredningen, altså kort tunnel Dagslet - Linnes og fire felts vei fra Linnes til Amtmannssvingen og videre til Brakerøya. Vi sier også at vi vil ha en høyest mulig miljøprofil på denne veien og i de kryssene som utformes, slik at belastningene på bomiljøene, dyrka mark og miljøet for øvrig blir redusert i størst mulig grad. Det er viktig for oss å få på plass en løsning så raskt som mulig for Lahell og Gullhaug, som er de boområdene som lider mest under den situasjonen som er i dag.

Det området som har absolutt størst trafikkmengde i dag, er Lierstranda / Nøste / Brakerøya. Ved Bruusgårdsveibrua over motorveien er det i dag 12 parallelle kjørefelt i de ulike traseene: Bruusgårdsvei 2 felt, motorveien 4 felt, Lierstranda 2 felt, Strandveien (rv 23) 2 felt og veien på industriområdet 2 felt. Antall biler pr døgn i dette området er 70 000 i dag, og vil øke til 100 000 i 2020. Denne trafikken produserer støy, avgasser og svevestøv som er til vedvarende plage og skade for befolkningen.

Det er viktig for SV å redusere disse skadene så mye som overhode mulig i det nye veisystemet. De beste miljøløsningene skal velges når kryss planlegges og utformes. Lier SV har ikke konkludert med hvilke kryssløaninger vi skal gå for. Vi vil avvente innspillene i høringsrunden som avsluttes den 7. september slik at vi har et bredest mulig beslutningsgrunnlag. For oss er det viktig å høre på hva enkeltpersoner, velforeninger, organisasjoner og næringsliv mener i denne saken, og sikre oss at vi ikke bare hører de som roper høyest og er sterkest.Ninnie Bjørnland,
tredjekandidat til kommunestyret for Lier SV
Forrige artikkel:Må vinne i dagNeste artikkel:Grønne Lier – floskel eller sannhet?
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode