Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 89627dd6a42b450e715ec598aaf6b12d

Ingen endelig løsning

- Dessverre er dette bare en ny stump av en riksvei, uttaler Bård Strand i Lier Arbeiderparti om finansieringen av ny riksvei 23 gjennom Lier.

Her er Strands kommentar:

- Vi i Lier AP er veldig glade for at finansieringen nå er sikret for ny R-23 til erstatning for dagens farlige strekning fra Gullaug til Røyken grense! Dessverre er dette bare en ny stump av en riksvei, ingen endelig løsning på behovet for å knytte R-23 til E-18, og beboerne i Gullaug- Linnes-Linneslia området vil få en langt støtte støybelastning som følge av dette. Men det er stor forskjell på en støyplage og en livsfare.

Lier AP håper løsningen kan komme på plass raskest mulig, og er lite glade for de forsinkelser Statens Vegvesen har informert om i forhold til den fremdriftsplan som ble ønsket av Lier og Røyken kommuner sant Buskerud Fylkeskommune.
 
Den løsningen for videreføring av R-23 fra Linnes til E-18 ved Strandbrua som ligger i kommunedelplanen vil ikke klare å håndtere den nå oppvurderte trafikkmengden fra R-23 og særlig ikke i kombinasjon med utbyggingen av Lier Fjordby. Ettersom den beste løsningen med tunnel fra Daglsett til E-18 v/Viker ble forkastet av Lier kommunestyre mot én stemme, er det i realiteten bare ett hovedalternativ som står igjen for tilknytning til E-18, og det er en tilkobling ved Kjellstad, dvs. en eller annen variant av det såkalte "Salatalternativet". Et alternativ et samlet kommunestyre i mange år har forkastet, men som har vært tilsvarende sterkt ønsket av Statens Vegvesen.
 
E-18 tilknytningen vil bli behandlet videre av kommunen og de øvrige aktører, men R-23 er ikke på noen måte ferdig for Liers vedkommende før den er etablert. Det er sørgelig at Statens Vegvesen kan få det slik de vil med store veisystemer på landets beste matjord og fremtidig støybelastning for beboerne i ytre Lier.
 
I dag får vi imidlertid glede oss over at den livsfarlige strekningen Gullaug - Røyken grense i alle fall har fått sin løsning!
 

Forrige artikkel:Toget er gåttNeste artikkel:
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode