Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Samling for Gullaug

Styreleder Hanne Harlem i Helse Sør-Øst fremla tidligere en nødvendig presisering av at det er mange forhold som må veies ved utbygging av et så sentralt infras (...)

Styreleder Hanne Harlem i Helse Sør-Øst fremla tidligere en nødvendig presisering av at det er mange forhold som må veies ved utbygging av et så sentralt infrastrukturprosjekt som et regionalt sykehus er.
Naturligvis. Ingen vil vel ha slike tunge beslutninger fattet uten en betryggende prosess forut.
Knappe økonomiske rammer og en rivende medisinsk-teknologisk og -metodisk utvikling innebærer at det er riktig å vurdere alt og snu hver stein frem til endelig beslutning. Det er hennes jobb og både sørge for at dette blir gjort og fremstå med dette budskapet. Det ville være en skandale om styrelederen ga klarsignal til kjempeprosjekter i hytt og pine uten forutgående grundige avklaringer, vurderinger og analyser.

Nettopp dette sikrer at det vil bli sykehus på Gullaug. For heller ikke en statsråd kan instruere et styre i strid med faglige og sterke argumenter. Men Gullaug er utredet og funnet å være riktig plassering for et nytt sykehus for Drammensregionen.
Det er flere grunner til det.
Den viktigste er antagelig at en befolkningsmessig stor region som Drammensregionen ikke kan være uten et betydelig sykehustilbud. Det er rett og slett ikke mulig å tenke seg at en slik funksjon i sin helhet skulle sentraliseres til Oslo.
Videre er det slik at selv om mange medisinteknokrater og helseøkonomer vil kunne enes om at det ville være rasjonaliseringsgevinster ved å samle Ringerike, Kongsberg og Drammen sykehus i én enhet, så er dette politisk umulig. Folks behov for trygghetsfølelse ved å ha et tilpasset helsetilbud i sin nærhet veier tyngre enn fagsentrerte vurderinger i et rikt land som Norge. Så håper jeg dette ikke er til hinder for en samling på Gullaug av de tjenestene som i dag utføres ved Dikemark, Blakstad og Lier sykehus.

For Gullaug blir et fantastisk sykehusområde!

Dessverre har styrelederens korrekte svar avfødt en masse våsete utspill i DT. Gullaugmotstanderne, som det finnes mange av i Høyres øvrige kommunepartier i fylket, særlig i Drammen, fikk igjen spalteplass til uheldige utspill om uaktuelle lokaliseringer. APs avtroppende ordfører i Nedre Eiker måtte gjenta det åpenbare i at sykehuset selvfølgelig ville være velkommen til hans kommune, om Gullaug likevel ikke skulle bli foretrukket. Nedre Eiker ville være den logiske plasseringen dersom sykehusene på Kongsberg og Ringerike skulle saneres. Nettopp derfor er plasseringen i Nedre Eiker sannsynligvis uaktuell. Fordi et nytt sykehus der ville medføre en automatisk nedleggelse av, eller drastisk tjenestereduksjon ved, de to nevnte.
På toppen av det hele ordla vår egen ordfører Ulla seg såpass klønete at en DT-journalist med en gitt agenda kunne utlegge det som om hun og dermed Lier, egentlig ikke bryr seg om hvorvidt det blir sykehus på Gullaug eller ikke. (Dette er korrigert i en enstemmig uttalelse fra Formannskapet i Lier.)
I sum ga disse utspillene uryddige signaler til beslutningstagerne i Helse Sør-Øst, i regjeringen og på Stortinget. Var det kanskje en åpning for å utsette byggingen lokalt?

Jeg er svært glad for at Buskerud AP igjen har gitt helseministeren krystallklare signaler om at en utsettelse av nytt sykehus for Drammensregionen er helt uaktuelt, og at plasseringen, trass i nytt rot fra Høyre, bør være på Gullaug. Og jeg er tilsvarende glad for at helseministeren har tatt dette poenget, selv om hun naturligvis må tillate styret i Sør-Øst å gjøre de endelige beslutninger på et solid faglig grunnlag.

Som før er det igjen åpenbart at bare en fortsatt rød(grønn) regjering også etter 2009 er garantist for realisering av nytt sykehus i vår region, og da på Gullaug.

Bård Strand
Lier AP

Flere saker fra arkivet

Frp-Knudsen vil ha svar om sykehuset

Ulf Erik Knudsen ber i dag helse- og omsorgsministeren si når det blir avgjort hvor det nye sykehuset skal bygges.

Det ble til slutt Gullaug

Etter mye frem og tilbake er det endelig vedtatt hvor det nye sykehuset skal ligge

Exit Gullaug. Garanti uten verdi!

Aps helseministere og Martin Kolberg har etter tur gitt garantier for nytt sykehus på Gullaug.

Ikke lenger noe hurra

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad vil ikke bruke forkjøpsretten og kjøpe sykehustomta på Gullaug.

- Gullaug-tomta utelukket som tomt for fengsel

Nævestad bekrefter at Lier har blitt spurt om å vurdere tomt for et nytt fengsel

Lokal jubel for investeringslån

Ap s gruppeleder i kommunestyret, Bård Strand, lover at partiet vil arbeide for samlokalisering, etter forslaget om å bevilge penger til kjøp av Liers mest omtalte eiendom --

Trenert og sabotert Gullaug

De administrative krefter har vunnet, og de har motarbeidet politikkens legimititet, mener Tonje Evju, leder i Lier Arbeiderparti.

Det nye sykehuset: Likevel til Gullaug?

- Ordførerne i Hurum, Lier og Røyken tok i dag initiativ til å fremme Gullaug som en fremtidig lokalisering for sykehus i Nedre Buskerud, skriver Lier kommune i dag.

Står samlet bak vedtak

De psykiatriske pasientenes fremtidige behandlingstilbud står på spill, mener Tonje Evju (bildet) og Lier Arbeiderparti

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

Flere runder om nytt sykehus

Buskerud Ap klarte ikke å bestemme seg, og for Drammen er det viktigere å hjelpe et skrantende sentrum enn å hjelpe syke mennesker.

Lier Næringsråd skriker etter næringsarealer

I forbindelse med at nytt sykehus nå ser ut til å bli lokalisert i Drammen fremfor på Gullaug, vil Lier Næringsråd ha fokus på hvilken betydning dette har for næringslivet i Lier.

- Viktige risiko- og usikkerhetselementer

Rapporten fra Multiconsult peker blant annet på kvikkleire og fare for leirras på og utenfor sykehustomten på Gullaug.

- Grønn løsning for nytt sykehjem

Mens politikere og administrasjon jobber med å finne plass til et nytt sykehjem, kommer John Høgslund med et friskt og grønt innspill.

Kjøp av Gullaugtomten

Innlegg fra Ulla Nævestad

Ingen kommentarer?

Har verken Tonje Evju, Ap eller småpartiene noen mening om salget av Gullaug og følgene det får for kommunen?

Brann i Kvernbakken

To menn ble sendt til sykehus etter eksplosjon i parafinovn.

Hurra for Gullaug

Magne Salo (på bildet) var en av flere som fikk kringle og en forfriskning på Servicetorget på onsdag.

Salget av Gullaug-tomta

Tidligere kommunestyremedlem for AP, Mathias B. Dannevig, nå medlem av Buskerud Fylkestings hovedutvalg for samferdsel, kommenterer her Liernetts artikkel.

Det mest hjemsøkte stedet i Norge?

Bli med på vandring i de nedlagte avdelingene på Lier sykehus. På nettet.

Fremtiden for Dyno-tomta på Gullaug

Det er helt naturlig og svært viktig å bevare den stille oasen som tomta lenge har vært og bør være for omgivelsene, skriver Tone E. Svendsen (Ap) i sitt innlegg.

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

Velgerne venter på svar

Ordfører og rådmann har seg selv å takke for rykter og uklarheter etter salget av sykehustomta.

Gullaug solgt til Rimi-Hagen

Hvis du trodde Liers ordfører holdt på med å hale i land sykehuset på Gullaug, tok du feil.

Politikere ble vist bort

Høyres Arnt Holberg (på bildet) og hans partikolleger ble nektet å dele ut valgmateriell utenfor Kiwibutikker og RIMI

Fikk melding om spøkelser på Lier sykehus

Natt til nyttårsaften fikk politiet melding om spøkelser i de gamle bygningene på Lier sykehus.

Lørdag kveld og søndag morgen

Glatte veier og ubevoktet fyrverkeri var med å skaffe politiet jobb i natt.

Høyre holder sine valgløfter

Innlegg fra Lier høyres listekandidat Ole Marius Evensen

Støtter Gjelstens planer

Formannskapet støtter Gjelsten Holding AS sine planer for utvikling av Lierstranda

NOAS reagerer sterkt

En kvinnelig beboer på Lier Ventemottak ble, i følge NOAS (Norsk forening for asylsøkere) ved avdelingsleder Sylo Taraku (på bildet), nektet å bli sendt til sykehus, men leder ved Ventemottaket på Lierskogen, Harald Nesset, er sterkt uenig i påstanden.

Knuste vinduer på Lier sykehus

To menn i 20-årene har erkjent ruteknusingen.

Liunger i NM i terrengløp

Martin Hoset fra Gullaug og Silje Bæra Hørthe fra Sylling deltok i NM i Tønsberg denne helgen.

Nyttig og vellykket

Lier kommune hadde besøk av representanter fra vennskapskommunene i Finland og Sverige i helga

Flytter til falleferdig sykehus

- Barn og unge fortjener ikke så dårlige forhold i 2008, uttalte Reidar Lauritsen, fra Sylling til Drammens Tidende i går, som en kommentar til at utviklingshemmede barn og voksne må flytte til Lier sykehus for å spare penger

Ingen endelig løsning

- Dessverre er dette bare en ny stump av en riksvei, uttaler Bård Strand i Lier Arbeiderparti om finansieringen av ny riksvei 23 gjennom Lier.

Inngikk avtale om ny sykehjemstomt

Alt tyder på at Liers nye sykehjem blir liggende fint til på en del av eiendommen til Lier sykehus etter at det i dag ble presentert en intensjonsavtale mellom Vestre Viken HF og Lier kommune.

Stem på Lier Ap nå fordi:

Lier AP tar miljøutfordringene på alvor ved å arbeide for de beste løsninger for bomiljøene i ytre Lier. - Ulikt SV mener vi at liten trafikk i dagen fra Linne (...)

Mot nedleggelser

Liernett har fått en klar pressemelding fra Årsmøtet i Buskerud Bygdekvinnelag

Skjærtorsdag i Gullaug kirke

De rundt 30 som var med på gudstjenesten i Gullaug kirke i dag, fikk en fin opplevelse.

Til sykehus etter utforkjøring

En lysmast havnet i veibanen og føreren havnet på sykehus etter utforkjøring ved Fosskollen i natt.

- Unnskyld, hvordan kommer jeg meg til Lierbyen?

KOMMENTAR: Kollektivtrafikken i Lier er ikke lett å forstå seg på for reisende som kommer med tog.

På sykehus etter utforkjøring

Bilføreren havnet på sykehus og det ble store materielle skader da en bil kjørte ut av veien i natt.

”Never Change a Winning Team"?

Høyrepolitikeren Truls Moen har dermed forklart oss hvorfor vi skal stemme Høyre. Eller kanskje det var Ulla han mente?

- Ombudsmann for kommunevalget

KOMMENTAR: - Det er meget gledelig at liung og stortingsrepresentant Martin Kolberg (her th sammen med partikolleger fra Lier) engasjerer seg som ombudsmann i asylsaken åtte uker før valget, skriver Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen i en kommentar.

Postkontorene i Lier legges ned

Både postkontoret i Lierbyen og postkontoret på Liertoppen legges ned

Lover ingenting

Helseminister Sylvia Bustad har ingen umidelbar løsning å komme med for å forbedre forholdene ved Lier sykehus

Lier før og nå

Hvis du gikk på Gullaug skole da bildet over ble tatt, er du rundt 90 nå. De fleste kjenner nok derfor en litt nyere versjon av skolen.

17. mai på Gullaug

Barnetoget fulgte Høvik og Lier skolekorps fra Linnesstranda til Gullaug skole, hvor det fulgte taler, sang og lek.

Tåke og kruttrøyk

Ukens petit er ved Truls Hallingstad

Må ligge på gulvet

Det er nå så mange akuttpasienter på Lier sykehus at flere av dem må ligge på madrasser på gulvet

Premierer kirkelig vanskjøtsel

Det sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand (tv på bildet), til Liernett om kommunens tilskudd på to millioner til kirkebygg på Lierskogen

APs kanossagang i Rv23-saken

Innlegg av Ole Marius Evensen, listekandidat for Lier Høyre

- Brudd i sju bedrifter

Det er resultatet etter at LO s sommerpatrulje har besøkt 29 bedrifter i Hurum, Røyken og Lier.

Ikke-sosialistisk flertall ga sosialistisk flertall

Det konstaterer Ulla Nævestad og spør om valgordningen bør være slik.

RV 23 – Hvilke motiver skal vektlegges?

Av Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti.

Fortsatt mottak, men for hvem?

Flere, men mer positive asylsøkere kan være nøkkelen til fredeligere sameksistens på Lierskogen, der folk er opprørt over asylmottakets fortid og fremtid, mener Tonje Evju og Martin Kolberg.

Beklager innstramningene

- Særlig er jeg skeptisk til tiltakene rettet inn mot enslige mindreårige søkere og mot muligheten til å gjenforenes med familie og etablere familie, skriver Arbeiderpartiets Bård Strand ( her tv på bildet ) i en kommentar til Regjeringens foreslåtte endringer i asylpolitikken

Lier stilte sterkt i Drammenstoget

St. Hallvard, Høvik og Gullaug skoler var med i toget i Drammen i formiddag. Vi har bildene.

Kontinuitet og fornyelse

Liernett presenterer kandidatene i partiene før kommunevalget til høsten: Nina E. Johnsen er en av Venstres tre toppkandidater som stiller til valg på nytt, men mange nye kandidater er også nominerte denne gang.

Fortsatt nesten på topp

Lier bare slått av nabkommunen Hole når det gjelder grunnskolepoeng i Buskerud

Tatt for hærverk på Lier sykehus

Politiet pågrep søndag kveld en mann som er mistenkt for hærverket på Lier sykehus. Ødeleggelsene beløper seg til langt over en million kroner.

Du skal ikke sove

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud tråkket vel i salaten da hun gikk ut i Drammens tidene og kunngjorde sitt syn på regjeringens økonomiske politikk. Dette vakte som ventet reaksjoner fra arbeidsgiver, og ordfører Ulla Nævestad benyttet i dag sjansen til å kvesse kniven i DT.

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Brann på Lier sykehus

Brøt ut brann på to rom - mistanke om at brannen var påsatt

Lier Høyre redegjør

- Samhandlingsreformen trer i kraft 1. januar 2012. Målet med denne reformen er at helsetjenestene skal foregår nærmere der pasientene bor, fastslår ordførerkandidat Helene Justad.

Frontkollisjon ved Kiwi i dag tidlig

To biler frontkolliderte i dag tidlig ved Kiwi på Gullaug.

Vill biljakt gjennom Lier i natt

Tre personer ligger på sykehus etter at de med stjålet bil kjørte over en spikermatte og inn i en politibil. OPPDATERT KL 08.50

Ikke bare bare å bli gammel --

Ukens petit er ved Gunnar Langsrud, Beito.

Fremad mot Høyre

Alt vel på Vestfronten.

Lierbedrift med suksess i Sverige

Ansvarlig for utvikling og levering Jan Morten Andersen (t.h.) og daglig leder Harald Lysdahl i Health Tech AS lager datasystemer som styrer medisinflyten på sykehus. I fjor fikk de et gjennombrudd i Sverige, og bidro til den solide norske eksportveksten over grensen i fjor.

Styrk pasientbehandlingen

Lier Venstres Nina E. Johnsen, ordførerkandidat og 2. kandidat til Fylkestinget, er bekymret for pasientbehandlingen ved de statlige sykehusene og den dyre tannhelsetjenesten.

Hvem er de gale?

En fotoreportasje fra en del av Lier sykehus

- Den som intet sår, intet høster ...

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP).

Takket nei til Buskerud Kollektivtrafikk

Fra mandag 26. mars vil busstilbudet i Lier kuttes. Endringene påvirker både busstilbudet mellom Oslo og Lierbyen og mellom Sylling og Lierbyen/Drammen.

- Grenseløs frekkhet fra Søren Falch Zapffe

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP), fylkestingsmedlem Buskerud Fylke og medlem i Hovedutvalget for Samferdsel i Buskerud Fylke.

Storfilm fra Lier denne våren?

Se traileren til «Løgnene på Lier» om Lier sykehus

Ukens petit: Malaga

På sin rundtur til steder han har et forhold til, er Knut A. Andersen denne gang innom Malaga, der han er mer opptatt av tid enn av solskinn.

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

Flom i vente - vi vil drukne i trafikk!

Lier står foran et skjebnesvangert valg. Det presses på for at Lier kommunestyre skal forhaste seg til en endelig løsning på dilemmaene rundt nytt hovedvegsyste (...)

LIER DRIFT

I følge en artikkel i Lierposten i dag, så har Lier Drift store problemer med kunne opprettholde en forsvarlig drift på sitt arbeid.

Drosjeløyver, - hvem er de til for?

Ulla Nævestads brev til Buskerud fylkeskommune

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

En seier for Fjordbyene Lier og Drammen

Lier og Drammen Venstre ser med glede at SFT har gitt klarsignal for starten av en av Norges største miljøoppryddinger.

Flere erstatningskrav for tap av sau

Det er søkt om erstatning for tap av 196 sau tatt av fredet rovvilt i Lier

4.9 millioner til Lier

Lierhallen er vinneren, da midlene fra regjeringens tiltakpakke ble fordelt

- Cruiser i høy sjø

Slik karakteriserer Bård E. Strand (bildet), gruppeleder i Arbeiderpartiet, tirsdagens flertallsvedtak i kommunestyret som vanskeliggjør administrasjonens muligheter til å håndtere driftsunderskuddet uten å ramme brukerne.

Vei i ytre Lier

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Høyres gruppeleder i Lier

Æres den som æres bør!

Innlegg fra Janicke Solheim (SV)

Kunsten å servere gruff i en slurk

Ukens petit er ved Ulla Nævestad, Sylling

SVAR TIL TONJE EVJU

Jeg leste med interesse ditt innlegg i Liernett, om hvor makta egentlig er. Svaret er helt enkelt.

Tre alvorlig skadet etter ulykke

Tre personer er alvorlig skadet og fraktet til sykehus etter en ulykke på E18 i Lierbakkene.

Sykehusinnbruddet: Full undersøkelse

Det har vært innbrudd og skadeverk i flere av bygningene på Lier sykehus. Se bildene!

Tverrpolitisk støtte

De avgåtte medlemmene i dyrevernsnemnda i Drammensregionen får nå massiv støtte av de politiske partiene i Lier

Marsjdeltakere på sykehus

Et ektepar fra Svelvik havnet på sykehus etter å ha blitt påkjørt av en annen deltaker under Thorleif Haug Skifestival i går --

Hjernehinnebetennelse i Lier

Kommunen iverksetter strakstiltak. En elev ved Tranby ungdomsskole skal ha blitt innlagt på sykehus i natt med smittsom hjernehinnebetennelse.

Kulturhus/Lier sykehus

Dette må kunne kombineres?