Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: ce7e7451f641fc24452eb83ef8ccd000

Samling for Gullaug

Styreleder Hanne Harlem i Helse Sør-Øst fremla tidligere en nødvendig presisering av at det er mange forhold som må veies ved utbygging av et så sentralt infras (...)

Styreleder Hanne Harlem i Helse Sør-Øst fremla tidligere en nødvendig presisering av at det er mange forhold som må veies ved utbygging av et så sentralt infrastrukturprosjekt som et regionalt sykehus er.
Naturligvis. Ingen vil vel ha slike tunge beslutninger fattet uten en betryggende prosess forut.
Knappe økonomiske rammer og en rivende medisinsk-teknologisk og -metodisk utvikling innebærer at det er riktig å vurdere alt og snu hver stein frem til endelig beslutning. Det er hennes jobb og både sørge for at dette blir gjort og fremstå med dette budskapet. Det ville være en skandale om styrelederen ga klarsignal til kjempeprosjekter i hytt og pine uten forutgående grundige avklaringer, vurderinger og analyser.

Nettopp dette sikrer at det vil bli sykehus på Gullaug. For heller ikke en statsråd kan instruere et styre i strid med faglige og sterke argumenter. Men Gullaug er utredet og funnet å være riktig plassering for et nytt sykehus for Drammensregionen.
Det er flere grunner til det.
Den viktigste er antagelig at en befolkningsmessig stor region som Drammensregionen ikke kan være uten et betydelig sykehustilbud. Det er rett og slett ikke mulig å tenke seg at en slik funksjon i sin helhet skulle sentraliseres til Oslo.
Videre er det slik at selv om mange medisinteknokrater og helseøkonomer vil kunne enes om at det ville være rasjonaliseringsgevinster ved å samle Ringerike, Kongsberg og Drammen sykehus i én enhet, så er dette politisk umulig. Folks behov for trygghetsfølelse ved å ha et tilpasset helsetilbud i sin nærhet veier tyngre enn fagsentrerte vurderinger i et rikt land som Norge. Så håper jeg dette ikke er til hinder for en samling på Gullaug av de tjenestene som i dag utføres ved Dikemark, Blakstad og Lier sykehus.

For Gullaug blir et fantastisk sykehusområde!

Dessverre har styrelederens korrekte svar avfødt en masse våsete utspill i DT. Gullaugmotstanderne, som det finnes mange av i Høyres øvrige kommunepartier i fylket, særlig i Drammen, fikk igjen spalteplass til uheldige utspill om uaktuelle lokaliseringer. APs avtroppende ordfører i Nedre Eiker måtte gjenta det åpenbare i at sykehuset selvfølgelig ville være velkommen til hans kommune, om Gullaug likevel ikke skulle bli foretrukket. Nedre Eiker ville være den logiske plasseringen dersom sykehusene på Kongsberg og Ringerike skulle saneres. Nettopp derfor er plasseringen i Nedre Eiker sannsynligvis uaktuell. Fordi et nytt sykehus der ville medføre en automatisk nedleggelse av, eller drastisk tjenestereduksjon ved, de to nevnte.
På toppen av det hele ordla vår egen ordfører Ulla seg såpass klønete at en DT-journalist med en gitt agenda kunne utlegge det som om hun og dermed Lier, egentlig ikke bryr seg om hvorvidt det blir sykehus på Gullaug eller ikke. (Dette er korrigert i en enstemmig uttalelse fra Formannskapet i Lier.)
I sum ga disse utspillene uryddige signaler til beslutningstagerne i Helse Sør-Øst, i regjeringen og på Stortinget. Var det kanskje en åpning for å utsette byggingen lokalt?

Jeg er svært glad for at Buskerud AP igjen har gitt helseministeren krystallklare signaler om at en utsettelse av nytt sykehus for Drammensregionen er helt uaktuelt, og at plasseringen, trass i nytt rot fra Høyre, bør være på Gullaug. Og jeg er tilsvarende glad for at helseministeren har tatt dette poenget, selv om hun naturligvis må tillate styret i Sør-Øst å gjøre de endelige beslutninger på et solid faglig grunnlag.

Som før er det igjen åpenbart at bare en fortsatt rød(grønn) regjering også etter 2009 er garantist for realisering av nytt sykehus i vår region, og da på Gullaug.

Bård Strand
Lier AP
Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode