Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 27118ac3359129f0d70d0f39283c2757

Står samlet bak vedtak

De psykiatriske pasientenes fremtidige behandlingstilbud står på spill, mener Tonje Evju (bildet) og Lier Arbeiderparti

I forbindelse med årsmøtet vedtok lokallaget denne uttalelsen:

Lier Arbeiderparti står samlet bak vedtakene som er fattet i Buskerud Fylkesting og i Sykehuset Buskerud sitt styre, om et samlokalisert sykehus på Gullaug.

Lier Arbeiderparti vil ikke ha en løsning hvor pasientene fra Psykiatrisk avdeling i Lier skal flyttes til Blakstad sykehus.

Den ”Mulighetsstudien” som er fremlagt dreier seg kun om økonomi og drift, ikke om faglige problemstillinger. Sykehuset Buskerud Psykiatrisk avdeling i Lier har øyeblikkelig -hjelp-funksjonen i psykisk helsevern for hele Buskerud.

Utspillet fra admin. dir. Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst om å flytte pasientene fra Lier til Blakstad anses som en dårlig løsning for pasientene. Vi mener at et samlokalisert tilbud på nytt sykehus vil være det beste.

Tomten på Gullaug er tilgjengelig for kjøp. Helse Sør-Øst har vært / er i dialog om kjøp.
Hvis en velger å bygge psykiatrisk avdeling som første byggetrinn på Gullaug, vil dette ikke nødvendigvis ta noe lenger tid enn å flytte dagens tjenestetilbud ved psykiatrisk avdeling i Lier til Blakstad.

En delvis og gradvis flytting vil gjøre det svært vanskelig å opprettholde eksisterende faglig kvalitet på det som til enhver tid er igjen på Lier, og anses av oss som et ikke aktuelt alternativ.

Det fremstilles i media og i Mulighetsstudien at det vil bli billigere å flytte all sykehus psykiatri til Blakstad. I Mulighetsstudien har ikke tatt høyde for driftsmessige konsekvenser. Det er kostbart å drive i gamle bygg. Utformingen er slik at det ofte krever en høy bemanning. I tillegg er byggene ved både Blakstad og Lier så gamle at det krever betydelig vedlikehold i årene som kommer. Transport av pasienter, mat, utstyr, etc. vil kreve mye hvis en lokaliserer all sykehuspsykiatri adskilt fra de somatiske tilbudene.

Denne studien fokuserer kun på en mulig løsning, det hevdes at denne er rimeligere, uten at kostnadene ved alternativer er utredet på samme måte.

Men viktigst av alt er at dette er et valg for flere generasjoner fremover.
Lier Arbeiderparti er entydige på at samlokalisering med somatikken er avgjørende, både faglig sett og i forhold til å arbeide mot stigmatisering av folk med psykiske lidelser.

Samhandling og samlokalisering handler om mye mer enn koordinering av søknader. Internasjonal forskning viser at en betydelig del av somatiske pasienter også har en behandlingstrengende psykisk lidelse. Det er somatisk oversykelighet hos flere grupper pasienter med psykisk lidelse.

Styret i Lier Arbeiderparti for 2009 består av følgende:
Tonje Kristin Evju, leder.
Styret består ellers av: Turid Hellgren, nestleder, Kjell Leret, kasserer, Knut Røssum, sekretær, Liv Jorunn Reiersgård, styremedlem/kvinnekontakt. Øvrige styremedlemmer er Tone Elisabeth Svendsen, Kirsten Hørte, Halvard Reiersgård og Svein Marfi

Forrige artikkel:Ett år etter MangfoldsåretNeste artikkel:- Fikk brukt fysikken
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Fredag 20. mars 2009 12:36: Sigrun
Det beste for å hindre stigmatisering, er å slutte å sette stigmatiserende diagnoser på folk som sliter psykisk.
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode