Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 60a6fec4153bf146c10436316f7a9d02

Terje Sagvoldens arroganse

Mathias B. Dannevig, leder i Lier Arbeiderparti, svarer på Sagvoldens (H) innlegg

Terje Sagvolden viser en tilbakeskuende arroganse og partipolitisk selvgodhet i sine betraktninger omkring Lier AP’s utspill om veiforlik i Lier, gjengitt på Liernett i går..

1. Lier Arbeiderparti er stolt over å ha stått i spissen for utredning av alternative miljøløsninger for RV 23, lang tunell Dagslet - Viker. Uten dette politiske press hadde vi aldri fått fremlagt de miljøalternativer innenfor alternativ 1 (kort tunnell ) som nå tross alt nå finnes tilgjengelig for innbyggerne i Ytre Lier i utredningen fra Statens Vegvesen.

Sagvolden antyder at disse utredningene har sabotert finansieringsavtaler for prosjektet. Sagvolden vet dette er tøv. Utredningen av vårt alternativ har ikke forsinket planprosessen med en eneste dag, time eller minutt. Alt er iflg denne omgangens timeplan. Nettopp for å unngå utsettelser tilbyr vi nå et politisk forlik for å nå Nasjonal Transportplan (NTP) hvis man vil tilgodese beboerne på Gullaug, Linneslia, Sørumlia, Lierstranda og Frydenlund med tilgjengelige miljøløsninger for veiprosjektet. Utsettelsene kan likevel komme, for alle vet at i norsk veipolitikk kommer det sjelden bevilgninger for mer enn ett veistykke om gangen, og risikoen for at det kun blir tunnel Dagslet-Linnes som fase 1 er overhengende. Og så må vi vente i nye 20 år på resten. Minst . Med trase Dagslet-Viker hadde vi tatt hele strekningen frem til E-18 i ett slag. Men slik vil altså ikke Statens Vegvesen ha det. Og skal vi ha løsning på Lahell/Engersand NÅ, må vi ta konsekvensen av dette, og fremme en forliksmulighet. Dette er de politiske realiteter vi forholder oss til i de vanskelige valg i denne saken.

2. Søren Falck Zapffe har en klokere og mer fremtidsrettet tilnærming i sine konklusjoner på Liernett i går. Da er det kanskje håp. Men hvilke fløyer i Høyre som styrer avgjørelsene i disse saker er ikke godt å si .Innbyggerne i Ytre Lier har merket seg at det først nå , etter at Lier Arbeiderparti har fokusert veisaken, at Høyre kanskje interesserer seg for dem som rammes av partiets patentløsninger.. Men kanskje ikke hvis Sagvolden får bestemme, han synes i sitt innlegg mest opptatt av de som skal benytte Lier som transportkorridor , ikke av oss som bor her. Det vil nok bli husket av velgerne i de berørte områder på valgdagen.

Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode