Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 7d26fe9b8bdabd64205e6ca1d36fa185

Spredt boligbygging

Søren Falch Zapffe (H) forsøker å belyse dette temaet

Liernett har flommet over av innlegg og kommentarer om Liers praksis med hensyn til spredt boligbygging eller ”dispensasjon fra kommuneplanens arealdel” som det heter på godt politikerspråk.

For først å drive litt voksenopplæring. Alle kommuneplaner i Lier frem til den nå gjeldende – vedtatt i 2002 – hadde planbestemmelser om spredt boligbygging. Det het da at under forutsetning av tilfredsstillende løsning for vann, avløp og vei tillot man spredt boligbygging i Nordal, Sylling, Oddeval og Meren samt gamle Vivelstad skolekrets. På Øverskogen var det til og med slik at man måtte ha særlige grunner for å nekte spredt boligbygging.

Under den siste revisjonen forlangte Fylkesmannen under meklingen at bestemmelsene om spredt boligbygging måtte tas ut av planbestemmelsene, til og med på Øverskogen. Verktøyet for fremme spredt boligbygging nå var å ”dispensere fra kommuneplanens arealdel”.

Det kan umulig komme som noen overraskelse at Høyre er positive til spredt boligbygging. Lier Høyre gikk til valg i 2003 på nettopp dette dersom vei, vann og avløp ligger greit til rette. Denne praktiseringen av vår politikk vil bli videreført av oss dersom liungene gir oss sin stemme ved valget !

Søren Falch Zapffe
Høyres gruppeleder i Lier

Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Fredag 7. september 2007 08:11: Mathias B. Dannevig, Leder Lier AP
Javel, greitt det. Som vanlig fra Høyre og Søren Falck Zapffe er dette generelle utsagn , veldig lite forpliktende , og som det er vanskelig å være uenig i.

Vi i Lier Arbeiderparti gir også gjerne dispensasjon fra Kommuneplanen. Men vi er modig nok til å sette mer konkrete rammebetinger. Poenget er at spredt boligbygging i utvalgte deler av kommunen bør tillates med enkeltboliger, i de tilfeller der dette ikke forringer jordbruksarealer eller landskapsvern/friluftsinteresser, og infrastruktur og kommunale kapasiteter på skole & barnehager tillater det.Det er også et poeng om tidligere bebyggelse på stedet gjør en tilleggsbolig naturlig i området. Det er mangel på respekt for disse forutsetninger, og håndteringen av LIKEBEHANDLINGEN omkring dem, som skaper problemer.

Høyre som praktsiserer et likt utgangspunkt med Arbeiderpartiet i slike saker, må som Lier AP bli i stand til å definere mer meningsfylte og konkrete kriterier for hva dispensasjonene skal bygge på. Høyres generelle bla, bla, bla formuleringer om dette er alt for åpne og generelle til at det blir meningsfylt. Da blir det lett forskjellsbehandling.

Ellers er det overraskende å se disse utsagn fra Høyre nå. Høyre har jo sagt at boligbygging i Lier må stoppes for å hindre ny innflytting til Lier . Jfr Søren Falck Zapffes utsagn på siste kommunestyremøte. Hvordan kan man da åpne for (utstrakt) spredt boligbygging?
Fredag 7. september 2007 10:41: Bård Strand, Lier AP
Intet i Sørens innlegg er vi i Lier AP uenige i, bortsett fra at vi ønsker fornuftig utvikling med gode bomiljøer som mål for utbygginger, i motsetning til Lier Høyres nedbygging av små tomter med alt for mange boenheter, gjerne eneboliger så klint i hverandre at man er over hekken til naboen om man strekker ut hånda!

Men grunnen til at man i Lier må operere med et relativt stort antall dispensasjoner, er at Lier Høyre i et par tiår har latt seg dupere av et Senterparti som helst ser at bolig i Lier bare er noe man får om man er så heldig å arve ett! Dermed har det ikke blitt planlagte større og bedre utbygginger systematisk i bygda, men desto flere dispensasjoner fra en plan som i utgangspunktet tillater langt færre boliger enn hva enhver forstår at det er behov for. Som motytelse for denne boligpolitiske kastreringen av Lier Høyre har Senterpartiet gitt sin støtte til administrasjonens budsjettønsker hvert år, nøyaktig slik de har blitt formulert av Søren Falch-Zapffe.

Lier AP vil ha bedre planlegging av et antall boliger som står i stil med behov og kapasitet i organiserte og moderne småsamfunn knyttet til den infrastrukturen Lier kommune har eller kan få. I tillegg vil det komme noen sjarmerende "villblomster", men dette skal ikke være hovedregelen, slik det er i dag.

Nye utbygginger skal etter Lier APs oppfatning skje på ikke dyrket mark, mens Lier Høyre og Lier Senterparti nå aktivt jobber for å bytte all dyrket mark fra Linnes til Amtmannsvingen ut med veier og næringsbygg. Det er noe av det minst bærekraftige man kan tenke seg.

Gi din stemme til Lier AP og Tonje Evju! Ingen av de andre ordførerkandidatene vil sikre jordvern i Lier.

Godt valg!
Bård
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode