Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Spredt boligbygging

Søren Falch Zapffe (H) forsøker å belyse dette temaet

Liernett har flommet over av innlegg og kommentarer om Liers praksis med hensyn til spredt boligbygging eller ”dispensasjon fra kommuneplanens arealdel” som det heter på godt politikerspråk.

For først å drive litt voksenopplæring. Alle kommuneplaner i Lier frem til den nå gjeldende – vedtatt i 2002 – hadde planbestemmelser om spredt boligbygging. Det het da at under forutsetning av tilfredsstillende løsning for vann, avløp og vei tillot man spredt boligbygging i Nordal, Sylling, Oddeval og Meren samt gamle Vivelstad skolekrets. På Øverskogen var det til og med slik at man måtte ha særlige grunner for å nekte spredt boligbygging.

Under den siste revisjonen forlangte Fylkesmannen under meklingen at bestemmelsene om spredt boligbygging måtte tas ut av planbestemmelsene, til og med på Øverskogen. Verktøyet for fremme spredt boligbygging nå var å ”dispensere fra kommuneplanens arealdel”.

Det kan umulig komme som noen overraskelse at Høyre er positive til spredt boligbygging. Lier Høyre gikk til valg i 2003 på nettopp dette dersom vei, vann og avløp ligger greit til rette. Denne praktiseringen av vår politikk vil bli videreført av oss dersom liungene gir oss sin stemme ved valget !

Søren Falch Zapffe
Høyres gruppeleder i Lier

Kommunestyrevalg

2 kommentarer

Fredag 7. september 2007 08:11: Mathias B. Dannevig, Leder Lier AP
Javel, greitt det. Som vanlig fra Høyre og Søren Falck Zapffe er dette generelle utsagn , veldig lite forpliktende , og som det er vanskelig å være uenig i.

Vi i Lier Arbeiderparti gir også gjerne dispensasjon fra Kommuneplanen. Men vi er modig nok til å sette mer konkrete rammebetinger. Poenget er at spredt boligbygging i utvalgte deler av kommunen bør tillates med enkeltboliger, i de tilfeller der dette ikke forringer jordbruksarealer eller landskapsvern/friluftsinteresser, og infrastruktur og kommunale kapasiteter på skole & barnehager tillater det.Det er også et poeng om tidligere bebyggelse på stedet gjør en tilleggsbolig naturlig i området. Det er mangel på respekt for disse forutsetninger, og håndteringen av LIKEBEHANDLINGEN omkring dem, som skaper problemer.

Høyre som praktsiserer et likt utgangspunkt med Arbeiderpartiet i slike saker, må som Lier AP bli i stand til å definere mer meningsfylte og konkrete kriterier for hva dispensasjonene skal bygge på. Høyres generelle bla, bla, bla formuleringer om dette er alt for åpne og generelle til at det blir meningsfylt. Da blir det lett forskjellsbehandling.

Ellers er det overraskende å se disse utsagn fra Høyre nå. Høyre har jo sagt at boligbygging i Lier må stoppes for å hindre ny innflytting til Lier . Jfr Søren Falck Zapffes utsagn på siste kommunestyremøte. Hvordan kan man da åpne for (utstrakt) spredt boligbygging?
Fredag 7. september 2007 10:41: Bård Strand, Lier AP
Intet i Sørens innlegg er vi i Lier AP uenige i, bortsett fra at vi ønsker fornuftig utvikling med gode bomiljøer som mål for utbygginger, i motsetning til Lier Høyres nedbygging av små tomter med alt for mange boenheter, gjerne eneboliger så klint i hverandre at man er over hekken til naboen om man strekker ut hånda!

Men grunnen til at man i Lier må operere med et relativt stort antall dispensasjoner, er at Lier Høyre i et par tiår har latt seg dupere av et Senterparti som helst ser at bolig i Lier bare er noe man får om man er så heldig å arve ett! Dermed har det ikke blitt planlagte større og bedre utbygginger systematisk i bygda, men desto flere dispensasjoner fra en plan som i utgangspunktet tillater langt færre boliger enn hva enhver forstår at det er behov for. Som motytelse for denne boligpolitiske kastreringen av Lier Høyre har Senterpartiet gitt sin støtte til administrasjonens budsjettønsker hvert år, nøyaktig slik de har blitt formulert av Søren Falch-Zapffe.

Lier AP vil ha bedre planlegging av et antall boliger som står i stil med behov og kapasitet i organiserte og moderne småsamfunn knyttet til den infrastrukturen Lier kommune har eller kan få. I tillegg vil det komme noen sjarmerende "villblomster", men dette skal ikke være hovedregelen, slik det er i dag.

Nye utbygginger skal etter Lier APs oppfatning skje på ikke dyrket mark, mens Lier Høyre og Lier Senterparti nå aktivt jobber for å bytte all dyrket mark fra Linnes til Amtmannsvingen ut med veier og næringsbygg. Det er noe av det minst bærekraftige man kan tenke seg.

Gi din stemme til Lier AP og Tonje Evju! Ingen av de andre ordførerkandidatene vil sikre jordvern i Lier.

Godt valg!
Bård

Flere saker fra arkivet

Høyre holder sine valgløfter

Innlegg fra Lier høyres listekandidat Ole Marius Evensen

Oppfyller partiprogrammet

- Jeg registrerer kritikk for at Høyres gruppe opptrådte samlet under avstemmingen om kultur i Lierbyen, uttaler gruppeleder Søren Falch Zapffe som her imøtegår kritikken.

Må se helheten først

- At Bård E. Strand slenger ut sine kommentarer uten en gang å ha vært tilstede ved den muntlige orienteringen, finner jeg en smule useriøst, sier gruppeleder i Høyre, Søren Falch Zapffe.

Smånytt fra golfen

Liernett legger ut i spredt orden inntrykk og opplevelse fra et par dager på Holtsmark Golfbane i Sylling under klubbmesterskapet i helga

- Ubegripelig av Høyre og AP!

I dette innlegget tar Lier FrP, ved ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes (bildet) og Morgan Langfeldt, for seg ekspropriasjon av eiendom ved Nordal skole. - Et overtramp på eiendomsretten man sjelden ser maken til.

Mer boligbygging i Lier?

Thor Eek i Norske Boligbyggelags Landsforbund mener at økt boligbygging er det mest effektive virkemiddel mot de høye boligprisene. Høyres Søren Falch Zapffe svarer her på utfordringen.

- Grenseløs frekkhet fra Søren Falch Zapffe

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP), fylkestingsmedlem Buskerud Fylke og medlem i Hovedutvalget for Samferdsel i Buskerud Fylke.

- Ingen stor dramatikk

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe (bildet) om saken om kulturhus som ble utsatt i Formannskapet i går

Ansvaret kan ikke delegeres - siste akt!

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Lier Høyres gruppeleder.

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

- Litt edruelighet, takk!

Søren Falch Zapffe (H) mener Petter Dreier (Ap) har fulgt dårlig med i timen.

Støtter helgestengning

Høyre vil stemme for rådmannens forslag om å stenge Lierhallen i helgene, bekrefter gruppeleder Søren Falch Zapffe.

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

Sju gravrøyser fra jernalderen

Ukas Kulturminnepost er lagt til Brastadåsen.

Fremad mot Høyre

Alt vel på Vestfronten.

Lier før og nå

I mange år lå Lierbyens postkontor nedenfor Andershaugen i Bruveien. I dag brukes tomta til lagring og parkering, og en eventuell parkmessig bearbeidelse av Andershaugen ligger langt inn i fremtiden.

Hvem er arrogant?

Replikk til Mathias Dannevig’s innlegg 23. august 2007

Lier Høyre vil rydde opp

Lier Høyre følger opp med blogg på Aktiv Liernett

Fullstendig ikke-sosialistisk samling

Fremskrittpartiet deltar igjen på gruppemøtene til Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti og Venstre.

Bred enighet om handlingsprogrammet

Gruppelederne fra fem partier har presentert fellesforslag til Handlingsprogrammet for 2012-2015. På bildet fra venstre: Brynhild Heitmann (Krf), Espen Lahnstein (Sp), Søren Falch Zapffe (H), Lars Haugen (Frp) og Nina E. Johnsen (V)

Takket nei til Buskerud Kollektivtrafikk

Fra mandag 26. mars vil busstilbudet i Lier kuttes. Endringene påvirker både busstilbudet mellom Oslo og Lierbyen og mellom Sylling og Lierbyen/Drammen.

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

Stool Ball

A Sussex Game eller alle ballspills mor. Det er ikke godet å si hva som er rett. Det spilles i hvert fall i Suseex og er svært gammelt. I Eastbourne har elever fra Lier i snart 40 år fått prøve seg

- Den som intet sår, intet høster ...

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP).

Utsettelse eller annen finansiering?

- Utsettelse av investerinsgrosjekter som nytt sykehjem og rehabilitering av Hegg skole smerter, sier Søren Falch, gruppeleder i Høyre.

Flere kvinner med

I tillegg får gruppeleder Søren Falch Zapffe (på bildet) og ordførerkandidat Helene Justad sannsynligvis selskap av flere "nykommere" i kommunstyresalen etter høstens valg.

Foreslått tilbakeført som LNF-område

- Det synes å være bred enighet om dette i det politiske Lier, sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe

Ny leder i Lier Høyre

Lier Høyre hadde besøk av Erna Solberg da Ryno Andersen ble valgt til ny leder på årsmøtet forrige uke.

Neste år også?

Men da bør målet være å få alle elevene i aksjon, konkluderer de ansatte ved Kulturskolen etter årets stormønstring.

Sprudlende åpning

I går ettermiddag ble Sylling Brygge åpnet på Svangstrand.

Jernaldergroper registreres i Sylling

På vei til jobben i dag, møtte jeg en arkeolog. -Har du en kost?, spurte han, - vi skal grave litt på jordet nedenfor. Jordet det dreide seg om var det nedenfor Valstadhaug, og målet med gravingen var registrering av jernaldergroper.

Lierbyen salsentrum - nytt luftslott i støpeskjeen?

Sitter på sidelinjen og følger en interessant politisksak om Lierbyen. Det skal bygges ny skole. I den forbindelse har noen smarte mennesker tenkt den geniale tanken som handler om å se synergier, flerbruk og god driftsøkonomi. FANTASTISK.

På samme lag

- Det er mange hindere igjen, innrømmet Henrik Schussel fra Gjelsten Holding i møte med Lier Venstre og Lier SV i Rådhuset mandag kveld.

Eskil Pedersen på Liertoppen

Høyre og Frp så trolig rødt på minst én måte, for på mer synlig naboplass i annen etasje på Liertoppen stilte innpå 20 unge og litt eldre Arbeiderparti- og AUF-medlemmer, mange av dem med røde t-skjorter. Og så kom Eskil Pedersen.

Vei i ytre Lier

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Høyres gruppeleder i Lier

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

To kvinner i førersetet

Etter Høyres fremgang blir som ventet Helene Justad ordfører, men noe uventet blir Venstres Nina E. Johnsen varaordfører -

Salget av Gullaug-tomta

Tidligere kommunestyremedlem for AP, Mathias B. Dannevig, nå medlem av Buskerud Fylkestings hovedutvalg for samferdsel, kommenterer her Liernetts artikkel.

Høyre: Må ikke tillate midlertidig drift

Lier Høyre krever at alle saker i forbindelse med mottaket blir gjenstand for politisk behandling i kommunen.

Lier Senterparti om Ulla-effekten

Blir spennende å se om det var Ulla-effekten som gjorde Høyre så store i Lier, skriver Senterpartiets ordførerkandidat Kirsti Marie Lager Lyngås.

BABYLOTION nominert til Smuget Prisen 2006

Babylotion ble nylig nominert til “Smuget Prisen 2006” for deres konsert i mars tidligere i år.

Pulveriserer ansvaret

- Det sier Søren Falch Zapffe om ansvarsfordelingen av "drop-outs-elever" fra Videregående skole.

Ullas dag på Høyres årsmøte

Visst var det årsmøte etter et vellykket valgår, og visst fortalte Høyres generalsekretær Lars Arne Ryssdal om utfordringene fremover, men først og fremst var det Ullas dag.

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

Tilbake til skolen

Tidligere elever på Vivelstadskolen tilbake i klasserommet. Denne gangen på Bygdetunet

Liernett.no er kun en amatørmessig blogg

Sagvolden (H) mener det er dumt at Liernett ikke holder mål og dessverre ikke tegner til å bli et forum for diskusjon av politikk i Lier.

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Partiene møtte pensjonistene

Det var mange argumenter, spørsmål og svar da Lier Pensjonistforening i går hadde samlet politikere fra de åtte viktigste partiene i Lier til debatt om eldrepolitikk i Lier.

Riksvei, Lierstranda og skole

- Det er svært viktige saksområder for Høyre, sier Arnt Holberg (64), i gang med sin tredje periode som leder av lokallaget

Med hjertet fylt av velkommen

Det var sånn vi følte det, vi som var til stede, da Ole Johan Stokstad ble innsatt som ny sogneprest i Sjåstad og Sylling i dag.

Frp bryter med de borgelige

I går kveld vedtok Lier Frp å bryte samarbeide med det borgelige flertallet i Lier

Frp vil ha svar fra justisministeren

Ulf Erik Knudsen forlanger oppklaring av hvilken rolle Martin Kolberg (på bildet sammen med Lier Aps gruppeleder Tonje Evju) har i diskusjonen om asylmottaket på Lierskogen.

Uenighet om finanisiering

Det avtroppende kommunestyret vedtok enstemmig å be rådmannen legge fram en sak om et kulturaktivitetshus i Lierbyen som innebærer en mulig OPS avtale, mens mindretallet, representert ved Jannicke Solheim, ønsket primært et rent kommunalt prosjekt.

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Full krig mellom de største partiene

Liernett kommenterer valgkampen.

Opp igjen

Dette minnesmerket bør reises og settes i stand til 9. april.

Prosessen går videre

Det ble et klart flertall i kommunestyret i kveld for å jobbe videre med bygging av kulturhus i Lier

En fornøyd gruppeleder

- Lier Høyre er svært tilfreds med helheten i budsjettet, sier Søren Falch Zapffe til Liernett

Skandalevedtak i planutvalget?

Av ordfører Ulla Nævestad

Banken blir borte

DnB NOR stenger kontoret i Lierbyen på fredag, og mange er skuffet. Men protester hjelper ikke. - Det skal bare være ett ekspedisjonssted i hver kommune, sier banken, som i sin lokale glanstid hadde både fire og fem filialer strødd utover lierbygda.

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Terje Sagvoldens arroganse

Mathias B. Dannevig, leder i Lier Arbeiderparti, svarer på Sagvoldens (H) innlegg

Høyresiden forvirrer velgere

- og et rungende nei til eiendomsskatt i Lier!

Rådmannen nedstemt

Politikerne kutter i skole, pleie og omsorg – men mindre enn rådmannen foreslo.

Er du på jakt etter leilighet?

I Sylling har 2 tømmermestere og en altmuligmann satset hardt på boligbygging. For et par år siden kjøpte de ei stor tomt, og i dag er det 8 leiligheter på Svangshagan i Sylling. 4 nye kommer til våren.

Hva gikk galt med Lierbyen?

- Glem drømmen om Lierbyen som handlesenter. Det er for sent å rette opp feilene. Gjør det heller triveligere for folk som allerede bor der.

Lier skal ha pol

Viktigere at Lier får pol, enn hvor det ligger.

Bør se på andre konkurranseformer

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård E. Strand, etter at det har meldt seg få aktører til å bygge Liers kulturhus.

- Lier Høyre slipper for lett unna

- Jeg var på debattmøtet på Haugestad i går. En god debatt hvor spesielt Høyre, AP og SV gjorde en fin figur, skriver Petter Dreier i dette innlegget. Han er valgkampleder i Lier Arbeiderparti.

Fylkesmannen opphevet kommunestyrevedtak

Det bli ikke alkoholservering i Syllinghallen.

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

Bedret trafikksikkerhet

Fra Lyngåskrysset og hit til Nordal skole kan skolebarna gå og sykle trygt fra høsten 2010

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

- Lier Ap forkludrer ansvaret

Søren Falch Zapffe (H) mener forsøket på å legge ansvaret for reduksjon i rutetilbudet over på Lier kommune faller på sin egen urimelighet.

Kan signalisere kursen

Dersom Høyre velger et samarbeid med SP, Krf og V og utelukker FRP, mener jeg at det er signal hvilken kurs Høyre velger, sier Arbeiderpartiets Tonje Evju til Liernett.

APs kanossagang i Rv23-saken

Innlegg av Ole Marius Evensen, listekandidat for Lier Høyre

- Vi må stå samlet

Det er både Høyres Søren F. Zapffe (på bildet) og Krfs Brynhild Heitmann skjønt enige om etter gårdagens forslag til Norsk Transportplan som rammer Ytre Lier

Støtter Gjelstens planer

Formannskapet støtter Gjelsten Holding AS sine planer for utvikling av Lierstranda

Guttekonferansen- Rallytur på Sylling

-En skikkelig heisatur på sylling skole

Bautaen i Maidalen

Kulturminnepost nummer 18 av 24 ved Liers grense mot nord

- Må drøfte hva som gikk galt

Leder i Lier KrF, Brynhild Heitmann, konstaterer at KrF ikke har slått gjennom med sin politikk i årets valgkamp, og at de nå vil gå gjennom valgresultatet og drøfte hva som gikk galt.

Kaos på sosialistisk side

Det er underlig at venstrefolk stadig må forsvare seg eller avvise alle tenkelige og utenkelige regjeringskonstellasjoner.

Politikerne i planutvalget svarer

Vi har foretatt en spørrerunde til medlemmene i planutvalget, for å kartlegge stemningen før klagebehandlingen i saken om sanitæranlegget på Lierskogen ventemottak.

Næringslivet kunne møtt politikerne

Næringslivet var svakt representert da nøkkelpersoner fra de politiske partiene stilte opp på møtet som Lier Næringsråd arrangerte på Haugestad mandag kveld.

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

Liers ukjente gode hjelpere

Men hva i all verden er det egentlig Gunnar Nummedal, Harald Økern og Kåre Lohne driver med?

Blomster til Knut A. Andersen

Å gi Knut A. Andersen en blomsterbukett er en tidkrevende oppgave. Når han endelig får den, har du en følelse at han skulle hatt to.

Regninga kan bli for stor

Det frykter en svært skuffet Knut Røssum etter vedtaket i kulturhussaken.

Det var denti’

Nå foreligger den 17. årboka fra Lier historielag. Den er delt ut gratis til historielagsmedlemmer, men ligger også ute for salg.

Ulik forståelse for sultestreiken

Høyres gruppeleder, Søren Falch. Zapffe (th) slår fast at streik ikke er noe virkemiddel for opphold i Norge, mens gruppelederne i KrF, SV og Venstre har mer forståelse for aksjonen på Ventemottaket på Lierskogen

Program for guttekonferansen

Hva skjer'a?

Ikke-sosialistisk flertall ga sosialistisk flertall

Det konstaterer Ulla Nævestad og spør om valgordningen bør være slik.

Da Carl I. Hagen kom til Liertoppen

- For noen år siden ville det vært fullt hus her, sa en tilhører. Men det var god plass da Frps forhenværende ledestjerne kom til Liertoppen i dag.

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

Fikk Kolberg spesiell behandling?

Forskjellbehandling av politiske partier, mener Frp s Bjørg Myran (på bildet), men virksomhetsleder på Liertun hevder at det har vært kommunikasjonssvikt med politisk sekretariat --

Fortsatt blått flertall i Lier

Høyre gjør sitt beste valg noensinne og er fortsatt det største partiet i Lier, Arbeiderpartiet går mest frem, Fremskrittspartiet mest tilbake og Uavhengige Folkevalgte mister sin plass i kommunestyret.