Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: a661c640eac5e97343930027c0f66a01

Lier Senterparti om Ulla-effekten

Blir spennende å se om det var Ulla-effekten som gjorde Høyre så store i Lier, skriver Senterpartiets ordførerkandidat Kirsti Marie Lager Lyngås.

VALG 2011 i Lier

Ved årets valg har vi ikke direkte ordførervalg. I år kan vi kun stemme på et parti og velger vel dermed også den ordførerkandidaten de stiller med.

Ved ordførervalget i 2007 hadde allerede Ulla Nævestad lang og god erfaring som ordfører og var godt rotfestet som “Liers mor”. Ingen av de andre kandidatene hadde sjanse i konkurranse med henne. I år blir det derfor spennende å se om det var Ulla-effekten som gjorde Høyre så store i Lier, og om de fortsatt vil få like mange velgere med sin nye ordførerkandidat.

Alle partienes førstekandidater er ordførerkandidater.

De neste fire år blir politisk meget utfordrende og spennende i Lier; Kommunen har foran seg store investeringskostnader hvor det politiske Lier pr. i dag ikke er enige om hvilken finansieringsform som skal brukes, og det store spørsmålet heter OPS (offentlig –privat samarbeid). Nytt sykehjem, vedlikeholdsetterslep på kommunale bygninger, iverksettelse av samhandlingsreformen, Oppussing av Hegg skole, skolestruktur og innhold i skolen og det meget omfattende prosjektet på Lierstranda for å nevne noen. Kampen om nedbygging av jordbruksarealer til fordel for næring og boliger vil fortsatt bli en politisk kamp, og husk da at kommuneplanens arealdel også fortsatt ligger hos Miljødepartementet også p.g.a. innsigelser i forhold til nettopp omdisponering av matjord. Den skal sluttbehandles av det nye kommunestyret når Miljødepartementet har sagt sitt. Så, det er mange store spørsmål en skal ta stilling til før man velger sitt parti denne gangen, men gi stemmen din til det partiet du mener best vil ivareta dine interesser og dine meninger om hvordan vi best utvikler vår felles bygd - Lier.

Lier Sp ønsker sykehjem plassert på tomt ved Lier sykehus, vi ønsker dermed å beholde og pusse opp Hegg skole, vi ønsker ikke flere storskoler det beholder litt liv i Lierbyen. Når det gjelder skole vil vi ha mulighet for praktisk læring inn i grunnskolen for å ivareta at også de ikke så teoristerke elevene kan få en god skolehverdag og utbytte av den. Vi ønsker en gjennomgang og vurdering av rådgiverfunksjonen i ungdomstrinnet. Vi vil at landbruksjord skal brukes til matproduksjon og at den største næringa vi har i Lier, landbruksnæringa, skal utvikles og styrkes.

Godt valg!

Kirsti Marie Lager Lyngås
Varaordfører
Ordførerkandidat for Lier Senterparti

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode