Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 940aaaf0467566d59a29f9aba0241ff7

Uavhengige Folkevalgte avhengig av folket

I Lier er Uavhengige Folkevalgte blitt et korrektiv til de etablerte partiene, som ofte må skule til sentrale beslutninger, mener Truls Hallingstad. Han ønsker at enda flere stiller opp både på valgdagen og for å sikre partiet de 300 underskriftene som må til for å stille liste.

Det er ikke mange som kan konkurrere med Truls når det gjelder kunnskaper om Lier. Innsatsen hans for historielag og bygdetun er betydelig. At han som jordnær politiker jevnlig har drysset sine velformulerte sannhetsord over kommunestyret, er også velkjent.
Truls er veteran og fortsatt en av nøkkelpersonene i Uavhengige Folkevalgte (UF), som han understreker at er en fri velgerforening og ikke et parti.

 
Hva er forskjellen mellom en velgerforening og et parti?
- UF er en fri velgerforening, ikke et parti. De to eldste partiene i Lier, Høyre og Venstre, startet også som velgerforeninger. Politiske partier er private interesseorganisasjoner. Hva annet kan de ellers være? UF har vi ikke noe nasjonalt partikontor å forholde oss til, men er valgt til, og fri til å målbære velgernes vilje.

Hvilke saker er Uavhengige Folkevalgte mest opptatt av å målbære?
- UF oppsto som reaksjon på årelange fremstøt for å få lagt ned sykehjemplassene på Gifstad. Det var en strid mellom elite og folk, lik kulturhussaken nå. Fellesskapet må ha ansvar for omsorg, og støtte til syke, svake og forsømte. De 14 sengeplassene som ble borte med Gifstad er aldri kommet igjen.
- Bevaring av dyrket og dyrkbar jord, og av fellesskapets eierrett til rent vann vil bli sterkt vektlagt. Drikkevannskilder og matproduserende jord blir avgjørende for kommende generasjoners fortsatte eksistens. Det går for fort med nedbygging, og sterke krefter vil ønske seg kontroll over drikkevann som vi, av alt, er aller mest avhengige av.
- Veier, kommunikasjon og annen infrastruktur må være en viktig del av av fellesskapets ansvar, og ansvaret må gjelde hele bygda med utkantene, ikke bare sentrene. Og det siste folkelige treffstedet i Lierbyen gikk ut med Mega.

Hvordan har oppslutningen vært ved valgene?        
- Ved valget i 1995 fikk UF inn to i kommunestyret, og tre ved neste valg, i  1999. I perioden 2003 til 2007 var det to igjen, men i siste periode, etter valget i 2007 har det bare vært en fra UF blant de folkevalgte. En mulig grunn til nedgangen da, er at det var direkte valg av ordfører.  UF kom i skyggen av partiene i valgkampen, da alle stilte med hver sin ordførerkandidat, til sammen 7, fra H, Ap, Frp, Krf, Sp, SV og V. Valgkampen dreide seg kun om disse kandidatene. UF sto utenfor.

De fleste partiene i Lier har nå presentert sine kandidater, men Uavhengige Folkevalgte har hittil ikke kommet noen liste.
- UF vil komme med liste til valget i høst. Vi kan stille med ca 30 på lista, og er ved godt mot. Kandidater har vi i alle valgkretsene, bortsett fra Hallingstad. Det hadde vært ønskelig med navn også derfra. Men alle interesserte fra hele Lier er velkommen til å ta kontakt. Ring eller send melding! (trulsaha@online.no red. anm.)

Når kommer listen?
- Listeforslaget blir ikke klart før i mars. Bøygen er kravet om å samle inn 300 underskrifter fra Liers velgere, for i det hele tatt å få lov å stille liste. Dette er et påbud som dukket opp i 2003, og det hadde vært greit nok, dersom det var for å opprette en ny velgerliste, ikke til hvert valg når en etter fire sammenhengende perioder er etablert som del av det politiske miljø.

Begrenser det demokratiet?
- Ja, og så kom det også fram i nyhetene en morgen at Norge var blitt rangert på jumboplass med hensyn til demokrati, blant de nordiske naboland. Demokrati betyr jo folkestyre. Men er det riktig at partiene er folket?  Vi tror at vårt uavhengige element fortsatt har sin misjon, lokalpolitisk i Lier.

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Mandag 14. februar 2011 23:24: Tone E Svendsen, Lier Ap
Dette må vi få til! Jeg bidrar gjerne med underskrift for at Lier skal beholde en god bredde og flora av folkevalgte!

Lykke til!
Fredag 18. februar 2011 15:20: Jostein S. Hoset
Jeg også!
Fredag 18. februar 2011 16:49: Svein H Trogstad
Jeg også!
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode