Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Uavhengige Folkevalgte avhengig av folket

I Lier er Uavhengige Folkevalgte blitt et korrektiv til de etablerte partiene, som ofte må skule til sentrale beslutninger, mener Truls Hallingstad. Han ønsker at enda flere stiller opp både på valgdagen og for å sikre partiet de 300 underskriftene som må til for å stille liste.

Det er ikke mange som kan konkurrere med Truls når det gjelder kunnskaper om Lier. Innsatsen hans for historielag og bygdetun er betydelig. At han som jordnær politiker jevnlig har drysset sine velformulerte sannhetsord over kommunestyret, er også velkjent.
Truls er veteran og fortsatt en av nøkkelpersonene i Uavhengige Folkevalgte (UF), som han understreker at er en fri velgerforening og ikke et parti.

 
Hva er forskjellen mellom en velgerforening og et parti?
- UF er en fri velgerforening, ikke et parti. De to eldste partiene i Lier, Høyre og Venstre, startet også som velgerforeninger. Politiske partier er private interesseorganisasjoner. Hva annet kan de ellers være? UF har vi ikke noe nasjonalt partikontor å forholde oss til, men er valgt til, og fri til å målbære velgernes vilje.

Hvilke saker er Uavhengige Folkevalgte mest opptatt av å målbære?
- UF oppsto som reaksjon på årelange fremstøt for å få lagt ned sykehjemplassene på Gifstad. Det var en strid mellom elite og folk, lik kulturhussaken nå. Fellesskapet må ha ansvar for omsorg, og støtte til syke, svake og forsømte. De 14 sengeplassene som ble borte med Gifstad er aldri kommet igjen.
- Bevaring av dyrket og dyrkbar jord, og av fellesskapets eierrett til rent vann vil bli sterkt vektlagt. Drikkevannskilder og matproduserende jord blir avgjørende for kommende generasjoners fortsatte eksistens. Det går for fort med nedbygging, og sterke krefter vil ønske seg kontroll over drikkevann som vi, av alt, er aller mest avhengige av.
- Veier, kommunikasjon og annen infrastruktur må være en viktig del av av fellesskapets ansvar, og ansvaret må gjelde hele bygda med utkantene, ikke bare sentrene. Og det siste folkelige treffstedet i Lierbyen gikk ut med Mega.

Hvordan har oppslutningen vært ved valgene?        
- Ved valget i 1995 fikk UF inn to i kommunestyret, og tre ved neste valg, i  1999. I perioden 2003 til 2007 var det to igjen, men i siste periode, etter valget i 2007 har det bare vært en fra UF blant de folkevalgte. En mulig grunn til nedgangen da, er at det var direkte valg av ordfører.  UF kom i skyggen av partiene i valgkampen, da alle stilte med hver sin ordførerkandidat, til sammen 7, fra H, Ap, Frp, Krf, Sp, SV og V. Valgkampen dreide seg kun om disse kandidatene. UF sto utenfor.

De fleste partiene i Lier har nå presentert sine kandidater, men Uavhengige Folkevalgte har hittil ikke kommet noen liste.
- UF vil komme med liste til valget i høst. Vi kan stille med ca 30 på lista, og er ved godt mot. Kandidater har vi i alle valgkretsene, bortsett fra Hallingstad. Det hadde vært ønskelig med navn også derfra. Men alle interesserte fra hele Lier er velkommen til å ta kontakt. Ring eller send melding! (trulsaha@online.no red. anm.)

Når kommer listen?
- Listeforslaget blir ikke klart før i mars. Bøygen er kravet om å samle inn 300 underskrifter fra Liers velgere, for i det hele tatt å få lov å stille liste. Dette er et påbud som dukket opp i 2003, og det hadde vært greit nok, dersom det var for å opprette en ny velgerliste, ikke til hvert valg når en etter fire sammenhengende perioder er etablert som del av det politiske miljø.

Begrenser det demokratiet?
- Ja, og så kom det også fram i nyhetene en morgen at Norge var blitt rangert på jumboplass med hensyn til demokrati, blant de nordiske naboland. Demokrati betyr jo folkestyre. Men er det riktig at partiene er folket?  Vi tror at vårt uavhengige element fortsatt har sin misjon, lokalpolitisk i Lier.

Truls Hallingstad Uavhengige Folkevalgte

3 kommentarer

Mandag 14. februar 2011 23:24: Tone E Svendsen, Lier Ap
Dette må vi få til! Jeg bidrar gjerne med underskrift for at Lier skal beholde en god bredde og flora av folkevalgte!

Lykke til!
Fredag 18. februar 2011 15:20: Jostein S. Hoset
Jeg også!
Fredag 18. februar 2011 16:49: Svein H Trogstad
Jeg også!

Flere saker fra arkivet

Fortsatt blått flertall i Lier

Høyre gjør sitt beste valg noensinne og er fortsatt det største partiet i Lier, Arbeiderpartiet går mest frem, Fremskrittspartiet mest tilbake og Uavhengige Folkevalgte mister sin plass i kommunestyret.

Klar for valgkamp!

Hvilket parti representerer gubbeveldet i Lier? Hvilke kandidater kommer fra din valgkrets? Hvor stor oppslutning fikk NKP i Lier etter krigen? Hvem var Liers første ordfører?

Ikke glem de små

Er du klar over det fine mangfoldet vi har i årets valgkamp?

Inntrykk fra en valgkampåpning

Også i Lier ble åpningen av valgkampen uvanlig. I en felles valgkampåpning i kveld stilte hvert parti, bortsett fra to, med stand og ordførerkandidat foran rådhuset i Lierbyen.

Valgkampen i Lier

Pressemelding fra de politiske partiene.

Full krig mellom de største partiene

Liernett kommenterer valgkampen.

Partitilhørighet ingen forutsetning

Uavhengige Folkevalgte med stand på Lier stasjon.

Grønt er best i Lier

Liernett har sjekket de lokale partienes nettsider. Og det er Senterpartiet og Venstre som er best i klassen denne gang.

Tidlig høstjakt

Det skrives kun mai og det er omtrent 200 som allerede gjør seg klar til jakta, skriver Tonje Evju i Ukens petit -

Vi sjekker partienes hjemmesider

Det er valg – hvilke saker er de viktigste på lokalpartienes internettsider?

Den lokale valgkampen utsatt til 22. august

De lokale partiene har kommet til enighet rundt hvordan valgkampen i Lier skal føres i 2011.

En politiker blir til

Man kan tenke seg en person, mann eller kvinne, spiller ingen rolle, som er samfunnsengasjert, og vil gjerne være med på å gjøre vårt samfunn bedre.

Fraværende folkevalgte?

Lokalpolitikernes sviktende engasjement kan ha forståelig årsak.

Regninga kan bli for stor

Det frykter en svært skuffet Knut Røssum etter vedtaket i kulturhussaken.

Dette avgjør kommunestyret

Liernett styrker lokaldemokratiet ved å forenkle tilgangen til sakene kommunestyret behandler.

Kommunestyret, hvor er det?

Lier kommunes nettsider er blant landets svakeste når det gjelder informasjon om lokaldemokratiet. Hvor er kommunestyret? Hva gjør det? Og hvor er ordføreren?

Direktevalg av ordfører

Hvordan foregår direktevalget av ordfører i Lier?

Kontinuitet og fornyelse

Liernett presenterer kandidatene i partiene før kommunevalget til høsten: Nina E. Johnsen er en av Venstres tre toppkandidater som stiller til valg på nytt, men mange nye kandidater er også nominerte denne gang.

Mandatene er klare

Mandatfordelingen mellom partiene er klar, men personstemmene må fintelles før det er klart hvilke kandidater som til slutt ender i kommunestyret.

Mer samarbeid med SV og AP?

Varaordfører Trond Johansen mener at Krf bør samarbeide mer med venstresida om flyktninge- og ruspolitikk i Lier

Kan signalisere kursen

Dersom Høyre velger et samarbeid med SP, Krf og V og utelukker FRP, mener jeg at det er signal hvilken kurs Høyre velger, sier Arbeiderpartiets Tonje Evju til Liernett.

Næringslivet kunne møtt politikerne

Næringslivet var svakt representert da nøkkelpersoner fra de politiske partiene stilte opp på møtet som Lier Næringsråd arrangerte på Haugestad mandag kveld.

Prosessen går videre

Det ble et klart flertall i kommunestyret i kveld for å jobbe videre med bygging av kulturhus i Lier

Takk for tilliten!

- Nå skal vi gjør alt vi kan for å vise oss tilliten verdig, sier leder av Lier Arbeiderparti, Tonje Evju.

SVAR TIL TONJE EVJU

Jeg leste med interesse ditt innlegg i Liernett, om hvor makta egentlig er. Svaret er helt enkelt.

Liervalgets to vinnere

At Helene Justad ledet Lier Høyre frem til rekordresultat, valgseier og ordførerklubba, er det ingen tvil om. Men Tonje Evju, som i spissen for Arbeiderpartiet fanget opp brorparten av stemmene de øvrige partiene mistet, har også grunn til å smile.

Kulturhus i Lier?

Kulturinteresserte bør finne veien til det åpne møtet på Haugestad på tirsdag --

Komplisert og uklart konsept

Det synes Knut Eilert Sørnes, gruppeleder i Frp, om kulturhusprosjektet og som mener at man nå bør droppe planene --

Lier før og nå

Under valgkampen i 1965 spikret en ung høyrepolitiker opp valgplakater på stolpene langs det som den gang var hovedveien mellom Drammen og Oslo, nærmere bestemt mellom Huseby og Lierkroa.

- Har ingen anelse om hvor stor Ulla-effekten har vært

Arbeiderpartiet kan i likhet med Høyre være fornøyde med årets skolevalg, hvor de hver stakk av med 1/3 av stemmene. Men Petter Dreier (Ap) tror det skal mye til før de puster Høyre i nakken førstkommende mandag.

Store forskjeller i skolevalget

Resultatet etter skolevalget på Lier vgs. og St. Hallvard vgs. viser store forskjeller når det gjelder politisk tilhørighet

Grønne Lier – floskel eller sannhet?

Anita Drevdal og Ninnie Bjørnland fra SV kommer med dette innlegget

Hva mener egentlig politikerne i Lier?

Snart er det valg, og vi i Lier-nett ville finne ut hva listekandidatene i de forskjellige politiske partiene mener nå like før valget. Vi tok på oss vanlige klær og forsøkte å finne ut hva de som står på stand mener om saker og ting i bygda. Det fine med denne tilnærmingen til politikken, er at man kommer litt under huden på dem som de neste 4 åra skal bedrive styre og stell. Vi hadde lest valgmaterialet, men fant mange brosjyrer prangende og vage. Vi ville ikke vite noe om politisk idehistorie - vi ønsket å finne ut hva de konkret sto for her og nå.

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.

På de folkevalgtes agenda i januar

Noen av de viktigste beslutningene i Lier blir tatt på møtene i kommunestyret og formannskapet. Liernett forkorter veien til sakene som skal behandles.

Hvilket parti jeg ikke skal stemme på

Jeg er fortsatt usikker på hva jeg skal stemme men har lest igjennom valgprogrammet til alle partiene. Skole er viktig for meg og viktigst er for meg at Oddeval (...)

Stortingsvalget 2009 - Lier Frp s betraktninger

Lier Frp godt fornøyd med valgresultatet både lokalt, regionalt og nasjonalt

Fra 19 til 76 år

Alder og kjønn i det nye kommunestyret

Tviler på NRK s redelighet

- Det er viktig at velgerne gis riktig informasjon og informeres på en oppklarende måte av statskanalen, mener Ståle Sørensen, fylkes - og valgkampseskretær for Venstre.

Lier Senterparti om Ulla-effekten

Blir spennende å se om det var Ulla-effekten som gjorde Høyre så store i Lier, skriver Senterpartiets ordførerkandidat Kirsti Marie Lager Lyngås.

Kaos på sosialistisk side

Det er underlig at venstrefolk stadig må forsvare seg eller avvise alle tenkelige og utenkelige regjeringskonstellasjoner.

Fikk Kolberg spesiell behandling?

Forskjellbehandling av politiske partier, mener Frp s Bjørg Myran (på bildet), men virksomhetsleder på Liertun hevder at det har vært kommunikasjonssvikt med politisk sekretariat --

EU på dagsorden

Leserinnlegg om EU fra Anders B. Werp, stortingskandidat for Buskerud Høyre

Norges mest beskjedne kommunestyre?

Det er neppe noen annen kommune der de folkevalgte og lokaldemokratiet har en så bortgjemt plass på de kommunale nettsidene.

Lier Bygdetun fikk ny styreformann

Etter over 20 års iherdig innsats ønsket Truls Hallingstad avløsning. Nå har Åsmund Johannessen (bildet) overtatt styringen av bygdetunet.

Partiene møtte pensjonistene

Det var mange argumenter, spørsmål og svar da Lier Pensjonistforening i går hadde samlet politikere fra de åtte viktigste partiene i Lier til debatt om eldrepolitikk i Lier.

Rådmannen nedstemt

Politikerne kutter i skole, pleie og omsorg – men mindre enn rådmannen foreslo.

- Har et krystallklart regjeringsalternativ

Petter Dreier (Ap) svarer på Ståle Sørensens (V) innlegg om kaos på sosialistisk side

Høyre holder sine valgløfter

Innlegg fra Lier høyres listekandidat Ole Marius Evensen

JA til Pol på Liertoppen. Leve Lierbyen.

Jeg ønsker også et pol i Lierbyen. Problemet er at ingen vil etablere et pol der nå. ”Pol-saken” i Lier er i ferd med å skalere ut av sin proporsjon. Det po (...)

Ikke tydelig nok

Vi var ikke tydelig nok, mener Anita Drevdal, førstekandidat og ordførerkanditat for Lier SV etter braknederlaget

Polsaken overdimensjonert?

Mellom 18 og 19 tirsdag kveld venter mange næringsdrivende spent på lokalpolitikernes stemmegivning til A/S Vinmonopolets søknad om etablering på Liertoppen kjøpesenter

Fornyet tillit

- Arbeidet med Gullaug, veisaken og de store utbyggingssakene framover er tre saker som nok har vært avgjørende for at så mange stemte Høyre , sa Ulla Nævestad i ettermiddag

Foring av folkevalgte

Ukens petit av Ulla Nævestad.

Ap, suverent best på nett

Lier Arbeiderpartis hjemmeside er et hederlig unntak, hvis vi ser på de lite oppdaterte sidene til de lokale politiske partiene --

- Tjener på å ha private aktører

- Ligger kvaliteten i omsorgstjenestene i offentlig eller privat sektor? Ordførerkandidat for Kristelig Folkeparti, Brynhild Heitmann, stiller dette spørsmålet og utfordrer, blant andre, Fagforbundet.

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Gladmelding til de folkevalgte

Prosjektet "Redusert energiforbruk" i Lier kommunes bygninger (her representert med Hegg skole) har vært vellykket

"Close race"

Det knappe flertallet i formannskapet som ja til pol Liertoppen, viser at det vil bli en svært spennende avstemming i kommunestyret om halvannen uke

To kvinner i førersetet

Etter Høyres fremgang blir som ventet Helene Justad ordfører, men noe uventet blir Venstres Nina E. Johnsen varaordfører -

Lanseres som listetopp

Geir Stave, folkevalgt fra Hurum og leder i Buskerud Venstre, kaster seg inn i kmapen om å bli førstekandidat til Ventres til Stortingsvalget neste år.

Vant valget, men hva med sakene?

Arbeiderpartiet har all grunn til å være fornøyd med valget, men betyr det noe for endringer for lierpoltikken de nærmeste fire årene?

Tilbakeblikk: Kulturhuset

Da Liernett fremla fakta om den mangelfulle og tildels gale informasjonen de folkevalgte hadde fått, sa flertallet i kommunestyret nei til det planlagte kulturhuset.

Vitensenter et flott tilbud

- Det vil passe utmerket inn i målsettingene for skolene i Lier, sier Terje Sagvolden (H)

Lierdagene: Tre uker igjen!

Nedtellingskalenderen på LIERDAGENE.NO viser at det nå er tre uker igjen til den hektiske helgen den ellers ikke spesielt livlige Lierbyen slår ut håret og blomstrer opp med live musikk og alskens reklameboder.

Takket nei til Buskerud Kollektivtrafikk

Fra mandag 26. mars vil busstilbudet i Lier kuttes. Endringene påvirker både busstilbudet mellom Oslo og Lierbyen og mellom Sylling og Lierbyen/Drammen.

Den redaksjonelle linje

Svar på Sagvoldens innlegg om Liernett.

Når politikk blir taktikk

Tonje Evju stiller seg uforstående til at det var noen annen grunn bak Høyres forslag om å utsette saken om helgestenging av svømmehallen.

Fokus på grønne Lier

Venstres gruppeleder Nina E. Johnsen har fått med seg flere spennende nykommere på laget til kommunevalget.

Sommermørket senker seg over Lier

Førstkommende fredag slukkes vei- og gatelys i Lier, for så å tennes igjen 1. august.

Om å ta konsekvensen av et valg.

I kveld var vi på folkemøte om kulturskolen. Der fikk vi høre frustrerte foreldre snakke om demokrati, og lokalpolitikere som lovet å prøve så godt de kunne. Dette er ikke noe nytt fenomen, heller en del av vårt lokaldemokrati. Man har alltid for lite penger, og når budsjettdebatten har vært nok ganger gjennom mediekværna, kommunemølla og et par folkemøter, stilner stormen.

Verdihetsgaranti og riksvei 23

- Dette er saker som Krf fokuserer på i valgkampen, sier gruppeleder Brynild Heitmann.

Arbeiderpartiet større enn Høyre i Lier?

De siste ukene har Liernett spurt sine lesere om hvem som får deres stemme i kommunestyrevalget 2011.

Trekker seg

Tre nøkkelpersoner i Lier Historielag ønsker avløsning ved årsmøtet. Fra venstre: Berit Furøy, Truls Hallingstad og Sylvia Foss.

Valg - sinnets suverent største sysselsetter

Ukens petit er ved Rune T. Berg, Tranby

Om skoler og fornuft i Lierpolitikken

I Lierposten 13.mai har en kampklar pappa på Sjåstad, Dag-Frode Gulsrud, innlegg der han avslutter med liste over medlemmer i kultur-, oppvekst- og undervisningsutvalget og spørsmålet “er det noen fornuftige mennesker på denne listen ? ” Likeledes er det et innlegg fra FAU på Nordal skole om spørsmålet om nedlegging av skoler og et innlegg fra Ingar Dalen om skolekretsene.

Saken er en skandale

Lier Fremskrittsparti, ved Knut Eilert Sørnes, fyrer løs mot byråkratene

Bred enighet om handlingsprogrammet

Gruppelederne fra fem partier har presentert fellesforslag til Handlingsprogrammet for 2012-2015. På bildet fra venstre: Brynhild Heitmann (Krf), Espen Lahnstein (Sp), Søren Falch Zapffe (H), Lars Haugen (Frp) og Nina E. Johnsen (V)

Irriterte renholdere sier nei til konkurranseutsetting

- Noen som har en svak fornemmelse av at det er penger å spare, setter renholdernes arbeidsplasser på spill. Slik kommenteres formannskapets innstilling til kommunestyret om konkurranseutsetting av renhold.

Tilbake som leder

Einar Hovde, med erfaring fra fylkestyre, kommunestyre og hovedutvalg, er valgt som ny leder i Lier venstre

Ulla med soleklar seier

Fikk over 64,1 % av stemmene! Og hun får også selskap av 18 partifeller i kommunestyret.

Statssekretæren på Nordal

- Vi måtte ha familieråd før vi tok en avgjørelse for at jeg skulle ta jobben, sier eplebonde Harald O. Buttedahl

130 syke hver dag

Brynhild Heitmann, Krf s ordførerkandidat, gjør rede for bakgrunnen for vedtaket om å sette i gang det ettårige prosjektet for å redusere fraværet blant kommunens ansatte.

Eskil Pedersen på Liertoppen

Høyre og Frp så trolig rødt på minst én måte, for på mer synlig naboplass i annen etasje på Liertoppen stilte innpå 20 unge og litt eldre Arbeiderparti- og AUF-medlemmer, mange av dem med røde t-skjorter. Og så kom Eskil Pedersen.

Ikke så forskjellig fra oss

Ukens petit er ved Torger Almaas, Sylling

Du skal ikke sove

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud tråkket vel i salaten da hun gikk ut i Drammens tidene og kunngjorde sitt syn på regjeringens økonomiske politikk. Dette vakte som ventet reaksjoner fra arbeidsgiver, og ordfører Ulla Nævestad benyttet i dag sjansen til å kvesse kniven i DT.

Velgerne venter på svar

Ordfører og rådmann har seg selv å takke for rykter og uklarheter etter salget av sykehustomta.

Hallidrettene tapte

Bård Strand (her tv) og Arbeiderpariet kjempet en forgjeves kamp for å utvide Lierhallen, men tapte som ventet

Endelig på nett

20 år etter at Lierposten kom ut for første gang, finner jeg den nå endelig på nett.

Var han til stede under debatten?

Kristelig Folkepartis leder Brynhild Heitmann stiller dette spørsmålet i sin kommentar til Erik Hæres synspunkter på skoleprosjektet på Stoppen

Tamt, men som forventet?

Valgkampåpningen ved Rådhuset mandag minnet mer om et hyggelig familieselskap, der de fleste var forsiktige i sine uttrykksmåter.

Oppdatert agenda

Våre folkevalgte, som har møte på Haugestad 31. januar, har fått en innholdsrik tilleggsliste til møtet. Les mer om sakene som kommunestyremøtet får vite mer om og skal ta stilling til. På bildet: Lier rådhus i Lierbyen.

Senterpartiet ønsker vinmonopol i Lierbyen – fortsatt!

Innlegg fra Lier Sp

Sakslisten for neste kommunestyremøte

Kommunestyret er Liers storting. Vi har sakslisten for neste kommunestyremøte, som er førstkommende tirsdag.

Post memorio

Ukens petitskribent er Truls Hallingstad, Nordal

Mer igjen for pengene.

Nå er det atter budsjettid og en anstrengt kommuneøkonomi skal igjen slankes. Det kuttes ikke lenger med ostehøvel, her må det sterkere lut til. Rådmannen er nå ute med et forslag som ikke er uventet, det er bare trist. Hvem er det som får svi i år?