Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: fa8101015bd9bef1c1fdca7ef2eddbe9

Tamt, men som forventet?

Valgkampåpningen ved Rådhuset mandag minnet mer om et hyggelig familieselskap, der de fleste var forsiktige i sine uttrykksmåter.

På bakgrunnen av det som skjedde den 22. juli var kanskje det vi kunne forventet. Men for velgere som måtte ha befunnet seg i flokken av lokalpolitikere, presssefolk og spesielt interesserte var det lite å bli provosert av og bli spesielt uventet begeistret for. Til det var appellene for tamme og forutsigbare.

Men rett skal være rett, noen partiledere skal ha ros for å komme med friskere og klarere konkrete budskap enn andre.

Knut Eilert Sørnes, leder av Lier Fremskrittsparti, la ikke skjul på at han var bekymret for kommunens høye gjeld og at en innsparing som, for eksempel, som en nedlegging av ungdomsklubben på Sjåstad var svært beklagelig.

SV s leder Runar Gravdal, som personlig ble rammet spesielt av det som skjedde i sommer, balanserte meget bra i sitt innlegg. Med glød understreket han hva rasisme og fremmedfrykt kan føre til. Og til de som klager over at skattepengene ikke strekker til hadde han en klar melding; da kan Lier innføre eiendomsskatt. En frisk og klar melding. Gravdal er selvfølgelig klar over at det faktisk finnes kommuner med blå ordførere som har innført denne kommunale skatten. Men både han og SV er nok også klar over at det forslaget får neppe noe støtte i de andre partiene i Lier.

Nina E. Johnsen, gruppeleder i Venstre, beklaget at partiet ikke nådde fram ved at kommunen ikke fikk innvilget, som en forsøksordning med stemmerett for 16-åringer. Hun ga også klart uttrykk for at kommunen må gjøre de kommunale dokumentene mer tilgjengelig og lesbare for barn og mennesker med en annen språkbakgrunn.
Når vi vet at 11-12 prosent av Liers innbyggere er definert som innvandrere og at personer over 18 år har stemmerett ved kommunevalg, bør en forbedring av formidlingen være noe de andre partiene tar på alvor. Johnsens uttalelse om at Lier Asylmottak skal gjøres til Norges beste, var frisk - men det var vanskelig å se at mange nikket begeistret over å høre det.

Flere partiledere understreket betydningen av trafikksikre og gode veier, spesielt sykkel- og gangveier til og fra skolene. Uavhengig Folkeparti, som hadde samlet innspill fra publikum under Lierdagene, understreket dette spesielt.
På bakgrunn av Liernetts artikler om dette temaet blir det spennende å se om politikerne, i samråd med veimyndigheter og lensmann, følger opp dette grundig.

Mellom 60 og 70 personer møtte ved fontenen. Om ikke appellene var spesielt spenstige, var partilederne svært så sportige og klatret opp på støpkanten, en etter en, uten et eneste underholdende feiltrinn. Et plask og en kort dusj i Glitrevann kunne kanskje gitt de frammøtte litt ekstra - men velgerne var ikke der - For lokademokratiets skyld håper vi interessen for hva det enkelte parti står for, tar seg. Hvis ikke, blir bare slagordene som har florert etter 22. juli, stående nokså tomme.

Den aller mest forfriskende kom Ap s ordførerkandidat Tonje Evju med; - Den som blir valgt til ordfører skal døpes i fontenen!
Meningsmålingene i juni viste at det kunne gå mot helblått flertall både i Lier og i Drammen. Selv om Ap har fått mye sympati i sommer og som har slått ut på meningsmålingene, skal det det nok bli et valgskred for de sosialistiske partiene om ikke Høyres Helene Justad skal kunne si ja takk til dåp utenfor Rådhuset.

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Mandag 29. august 2011 09:36: Kirsti Marie Lager Lyngås
Senterpartiet var også der!
Det kan se ut som Lier Sp ikke var tilstede ifølge denne artikkelen til Torger Almaas. Vi var der og undertegnede holdt appell som de andre.
Lierposten har skrevet en god artikkel fra valgkampstarten hvor også Lier Sp sitt innlegg er referert.
Mandag 29. august 2011 16:01: Torger Almaas
Nei, vi har ikke glemt Sp. Dette var en kommentarartikkel og ikke en referende artikkel og hadde ikke til hensikt å referere alle partiers presentasjon. NB. Heller ikke de Grønne og Krf ble nevnt.
Hovedkonklusjon min var at det var en svært tam åpning, der velgerne knapt nok viste seg. La oss håpe at Sp og de andre partiene vil oppleve et større engasjement rundt viktige lokale saker de to neste ukene.

At Sp ikke er glemt viser et bilde fra Knut A Andersens artikkel: http://www.liernett.no/5601-inntrykk-fra-en-valgkampaapning

Og merk at Sp får ros av Liernettredaktør, Svend Asbjørn Sylling for ei fin hjemmeside;
Les: http://www.liernett.no/5611-gront-er-best-i-lier

Vi kommer tilbake til Senterpartiets saker i løpet av de nærmeste ukene. Lykke til med valgkampen!
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode