Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 4ff433fc233dedcc98b48f8f7babbf60

Møkkajobb dagen derpå

Nina E. Johnsen var langt nede etter at Kulturhuset ble begravd tirsdag kveld, men med litt galgenhumor hadde hun litt av hvert å si om sine politiske motstandere etter jobbing i stallen.

Etter å ha jobben med kulturhussaken i årevis, først som medlem av Stedsutvikling Lierbyen, og i den siste tiden også intens partipolitisk jobbing for Venstre i saken om Kulturhuset.

- Jeg hadde et håp i går, også at det kunne bli flertall, spesielt etter prøveavstemmingen, der det manglet kun èn stemme (24 for, 25 mot, red anmn.), sier hun og sukker. Hun merket seg at Trond Johansen stemte mot i prøveavtemmingen. Med hans stemme pluss Arbeiderpartiets tre ja-representanter fra prøveavstemmingen ville det kunne bli flertall.

Hun synes det er hårreisende at et medlemsmøte, arrangert i all hast i vinterferieuka, kan hindre det politiske flertallet å fatte en beslutning i en så viktig sak. Hun betviler at alle medlemmene, som ikke har politiske verv sitter inne med nok kunnskap til å fatte et slikt vedtak. Hun synes det lyder udemokratisk å binde kommunestyrerepresentantene.

Nina E. Johnsen berømmer Høyre for å ha holdt stø kurs. Men innrømmer at en så lang politisk prosess har skadet saken og sådd mye tvil blant mange velgere.

Johnsen er svært bekymret med tanke på framtida på Lierbyen, spesielt på vegne av de unge. Hva skjer, for eksempel, med Musikkverkstedet? Ungdommer som ikke deltar i idrett, vil bli sittende hjemme og kan lettere trekke til Drammen. Kulturhuset ville kunne fungere som godt svært forebyggende ungdomsarbeid. For de etablerte voksne og de eldre spesielt på Lierbyen ville et kulturhus også kunne bli et godt sted å komme til, mener hun  Hun er skuffet over at ikke flere har vært entusiastiske til dette prosjektet.

Brynhild Heitmann, gruppeleder i Krf., deler mye av det samme synet og er nokså fortørnet over at Arbeiderpartiet med ett unntak gikk i mot byggingen av kulturhuset. Hun synes også at det var merkelig at man innkalte til medlemsmøte uka før saken skulle sluttbehandles.

Knut Ølberg, den eneste av Arbeiderpartiets ja-folk til kulturhus som ble fristilt, var knapt kommet seg etter møtet, da Liernett var i kontakt med han onsdag formiddag. Han er veldig skuffet, men ønsker ikke å si så mye om medlemsmøtet i forrige uke. Men han er nokså lite fornøyd med hvordan partiet har håndtert denne saken. Ølberg har vært veldig engasjert i Stedsutvikling Lierbyen. På grunn av sitt langvarige engasjement der, så ble han fristilt. Dette er hans siste periode i kommunestyret.

Både Ølberg og Heitmann har lite tro på et løft for kulturen til tross for fellesvedtaket i går. – Mangler det penger et eller annet sted, så kan nok de pengene forsvinne fort, tror Ølberg.

Forrige artikkel:Snart braker det løs med Ole IvarsNeste artikkel:Klar for torsdagstur
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Torsdag 10. mars 2011 08:19: Velger på vandring
Nina Johnsen bør nå fortelle om hvor mange medlemmer som var til stede da Lier Venstre besluttet å gå for kulturhus i Lierbyen. Deretter kan hun fortelle hvorfor hun mener at disse medlemmene var mer kvalifiserte enn Arbeiderpartiets medlemmer til å mene noe om kulturhuset.
Torsdag 10. mars 2011 08:51: Nina E. Johnsen
Lier Venstre har hatt kulturhus i sitt partiprogram i 20ÅR! Det er kommunestyresalen som er forumet for den endelige debatt og votering, ikke de lukkede rom. Hva slags demokrati er det når de folkevalgte overkjøres av en gruppe, som ikke er valgt inn i kommunestyret?. I god demokratisk ånd foregår debatten i full åpenhet, med respekt for hveranders argumentasjon. Partipisk som låser myndige folkevalgte til å stemme i mot sin overbevisning kan ikke kalles særlig demokratisk. Jeg trodde ærlig talt ikke denslags partikultur eksisterte lenger. Det er Liers innbyggere som gjennom sin avstemning bestemmer hvem som skal representere dem i det folkevalgte organ. Ikke ukjente ansikter i Lier Arbeiderparti.
Torsdag 10. mars 2011 09:18: Velger på vandring
Nina Johnsen svarer ikke på spørsmålene. I stedet kommer hun med sitt syn på demokratiet, for anledningen nokså preget av at hun misliker kommunestyrets nei til kulturhuset.

Hvis Nina Johnsen hadde vært konsekvent, måtte hun også ha kritisert at Høyres gruppe var bundet av en programpost som var vedtatt av et medlemsmøte på et tidspunkt da mange trodde det var flertall blant velgerne for kulturhus.

I motsetning til Venstre innså Høyre etter hvert at det var et dårlig forslag, noe som fikk Zapffe til å skyve ansvaret for beslutningen over på Arbeiderpartiet. Dermed slapp Høyre blant annet å måtte svare på hva kulturhusmillionene ville gå på bekostning av. Akkurat det har visst heller ikke Nina Johnsen vært spesielt opptatt av.
Torsdag 10. mars 2011 11:20: Fornøyd
At en så stor sak blir tatt opp i et medlemsmøte syns jeg nettopp vitner om bredt demokrati: ikke bare noen få skal avgjøre. Og det finnes faktisk folk med kunnskaper blandt dem som ikke har politiske verv også! - og forunft!
Og hvordan kan noen påstå at dette møtet ble "trommet sammen i all hast" når det har vært annonsert i lang tid? Selv vi som ikke er medlem av Ap visste godt om dette.
Torsdag 10. mars 2011 15:24: AP medlem
Synes det var en korrekt avgjørelse av partiledelsen og innkalle til medlemsmøte. Dette har blitt lovet av partiledelsen i lange tider.
Samtidig lå det en forventning blant oss medlemmer, at vi skulle få være med å diskutere hvordan partiet skulle håndtere denne vanskelige saken.
At partiet bare har trommet sammen et medlemsmøte på kort tid, kan tilbakevises på det sterkeste...
Torsdag 10. mars 2011 22:27: Med hjertet i Lier
Synes det er veldig trist at så mange liunger ikke føler tilknyttning til Liebyen og ikke vil ha et levende kommunesentrum, noe som kulturhus hadde vært en stor bidragsyter til:( Tragisk med arbeiderpartiet som binder opp sine medlemmer. Kommer aldri til å stemme på dette partiet igjen
Torsdag 10. mars 2011 22:54: Tidl.Ap-medlem
Det er korrekt at medlemsmøtet i Lier Ap ble varslet i god tid, faktisk en hel uke før selve møtet. (som fant sted i vinterferieuken) Feilen var vel kanskje heller den at de ferreste fikk saksdokumenter og informasjon om saken før i selve møtet. Lederen for partiet hadde riktignok kopiert opp en 10-12 kopier av saksfremlegget som raskt ble revet bort, noe som kanskje vitner om et stort informasjonsbehov..? Det var akkurat det samme under budsjettprosessen til samme parti der saksdokumentene ikke ble levert ut på forhånd og der vedtak skulle fattes på bakgrunn av gruppeleders egen Excel-knappelering. Hurra for de demokratiske prosessene! Mitt tips til Ap-politikerne i Lier, bli flinkere til å se fremover og se muligheter i stedenfor bare å grave rundt i egen "grende" sandkasse! Her ser det ut som om Høyre ligger et kvantesprang foran dere. Godt valg!
Fredag 11. mars 2011 07:42: AP medlem
At Arbeiderparti skulle ha medlemsmøte om kulturhuset, ble varslet ganske tidlig i en medlemssending.
At dette er noe som er trommet i sammen en uke i forveien, er altså feil. Medlemsmøte burde ikke kommet som noe kjempe overraskelse for de medlemmer som leser medlemssendingene.
Fredag 11. mars 2011 09:18: TUT
Får inntrykk av at de som ønker kulturhus tar nederlaget tyngre enn motstanderne "feirer" at de fikk det som de ville...
Skremmende å tenke på om KrF's endrede stemme skulle blitt avgjørende! Da ville vi fått et kulturhus fordi èn politiker synes synd på politiske motstandere som ikke fikk stemme som de ville. Og det enda han ikke var enig med dem. Skremmende og uhørt stemme-grunnlag!
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode