Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Møkkajobb dagen derpå

Nina E. Johnsen var langt nede etter at Kulturhuset ble begravd tirsdag kveld, men med litt galgenhumor hadde hun litt av hvert å si om sine politiske motstandere etter jobbing i stallen.

Etter å ha jobben med kulturhussaken i årevis, først som medlem av Stedsutvikling Lierbyen, og i den siste tiden også intens partipolitisk jobbing for Venstre i saken om Kulturhuset.

- Jeg hadde et håp i går, også at det kunne bli flertall, spesielt etter prøveavstemmingen, der det manglet kun èn stemme (24 for, 25 mot, red anmn.), sier hun og sukker. Hun merket seg at Trond Johansen stemte mot i prøveavtemmingen. Med hans stemme pluss Arbeiderpartiets tre ja-representanter fra prøveavstemmingen ville det kunne bli flertall.

Hun synes det er hårreisende at et medlemsmøte, arrangert i all hast i vinterferieuka, kan hindre det politiske flertallet å fatte en beslutning i en så viktig sak. Hun betviler at alle medlemmene, som ikke har politiske verv sitter inne med nok kunnskap til å fatte et slikt vedtak. Hun synes det lyder udemokratisk å binde kommunestyrerepresentantene.

Nina E. Johnsen berømmer Høyre for å ha holdt stø kurs. Men innrømmer at en så lang politisk prosess har skadet saken og sådd mye tvil blant mange velgere.

Johnsen er svært bekymret med tanke på framtida på Lierbyen, spesielt på vegne av de unge. Hva skjer, for eksempel, med Musikkverkstedet? Ungdommer som ikke deltar i idrett, vil bli sittende hjemme og kan lettere trekke til Drammen. Kulturhuset ville kunne fungere som godt svært forebyggende ungdomsarbeid. For de etablerte voksne og de eldre spesielt på Lierbyen ville et kulturhus også kunne bli et godt sted å komme til, mener hun  Hun er skuffet over at ikke flere har vært entusiastiske til dette prosjektet.

Brynhild Heitmann, gruppeleder i Krf., deler mye av det samme synet og er nokså fortørnet over at Arbeiderpartiet med ett unntak gikk i mot byggingen av kulturhuset. Hun synes også at det var merkelig at man innkalte til medlemsmøte uka før saken skulle sluttbehandles.

Knut Ølberg, den eneste av Arbeiderpartiets ja-folk til kulturhus som ble fristilt, var knapt kommet seg etter møtet, da Liernett var i kontakt med han onsdag formiddag. Han er veldig skuffet, men ønsker ikke å si så mye om medlemsmøtet i forrige uke. Men han er nokså lite fornøyd med hvordan partiet har håndtert denne saken. Ølberg har vært veldig engasjert i Stedsutvikling Lierbyen. På grunn av sitt langvarige engasjement der, så ble han fristilt. Dette er hans siste periode i kommunestyret.

Både Ølberg og Heitmann har lite tro på et løft for kulturen til tross for fellesvedtaket i går. – Mangler det penger et eller annet sted, så kan nok de pengene forsvinne fort, tror Ølberg.

9 kommentarer

Torsdag 10. mars 2011 08:19: Velger på vandring
Nina Johnsen bør nå fortelle om hvor mange medlemmer som var til stede da Lier Venstre besluttet å gå for kulturhus i Lierbyen. Deretter kan hun fortelle hvorfor hun mener at disse medlemmene var mer kvalifiserte enn Arbeiderpartiets medlemmer til å mene noe om kulturhuset.
Torsdag 10. mars 2011 08:51: Nina E. Johnsen
Lier Venstre har hatt kulturhus i sitt partiprogram i 20ÅR! Det er kommunestyresalen som er forumet for den endelige debatt og votering, ikke de lukkede rom. Hva slags demokrati er det når de folkevalgte overkjøres av en gruppe, som ikke er valgt inn i kommunestyret?. I god demokratisk ånd foregår debatten i full åpenhet, med respekt for hveranders argumentasjon. Partipisk som låser myndige folkevalgte til å stemme i mot sin overbevisning kan ikke kalles særlig demokratisk. Jeg trodde ærlig talt ikke denslags partikultur eksisterte lenger. Det er Liers innbyggere som gjennom sin avstemning bestemmer hvem som skal representere dem i det folkevalgte organ. Ikke ukjente ansikter i Lier Arbeiderparti.
Torsdag 10. mars 2011 09:18: Velger på vandring
Nina Johnsen svarer ikke på spørsmålene. I stedet kommer hun med sitt syn på demokratiet, for anledningen nokså preget av at hun misliker kommunestyrets nei til kulturhuset.

Hvis Nina Johnsen hadde vært konsekvent, måtte hun også ha kritisert at Høyres gruppe var bundet av en programpost som var vedtatt av et medlemsmøte på et tidspunkt da mange trodde det var flertall blant velgerne for kulturhus.

I motsetning til Venstre innså Høyre etter hvert at det var et dårlig forslag, noe som fikk Zapffe til å skyve ansvaret for beslutningen over på Arbeiderpartiet. Dermed slapp Høyre blant annet å måtte svare på hva kulturhusmillionene ville gå på bekostning av. Akkurat det har visst heller ikke Nina Johnsen vært spesielt opptatt av.
Torsdag 10. mars 2011 11:20: Fornøyd
At en så stor sak blir tatt opp i et medlemsmøte syns jeg nettopp vitner om bredt demokrati: ikke bare noen få skal avgjøre. Og det finnes faktisk folk med kunnskaper blandt dem som ikke har politiske verv også! - og forunft!
Og hvordan kan noen påstå at dette møtet ble "trommet sammen i all hast" når det har vært annonsert i lang tid? Selv vi som ikke er medlem av Ap visste godt om dette.
Torsdag 10. mars 2011 15:24: AP medlem
Synes det var en korrekt avgjørelse av partiledelsen og innkalle til medlemsmøte. Dette har blitt lovet av partiledelsen i lange tider.
Samtidig lå det en forventning blant oss medlemmer, at vi skulle få være med å diskutere hvordan partiet skulle håndtere denne vanskelige saken.
At partiet bare har trommet sammen et medlemsmøte på kort tid, kan tilbakevises på det sterkeste...
Torsdag 10. mars 2011 22:27: Med hjertet i Lier
Synes det er veldig trist at så mange liunger ikke føler tilknyttning til Liebyen og ikke vil ha et levende kommunesentrum, noe som kulturhus hadde vært en stor bidragsyter til:( Tragisk med arbeiderpartiet som binder opp sine medlemmer. Kommer aldri til å stemme på dette partiet igjen
Torsdag 10. mars 2011 22:54: Tidl.Ap-medlem
Det er korrekt at medlemsmøtet i Lier Ap ble varslet i god tid, faktisk en hel uke før selve møtet. (som fant sted i vinterferieuken) Feilen var vel kanskje heller den at de ferreste fikk saksdokumenter og informasjon om saken før i selve møtet. Lederen for partiet hadde riktignok kopiert opp en 10-12 kopier av saksfremlegget som raskt ble revet bort, noe som kanskje vitner om et stort informasjonsbehov..? Det var akkurat det samme under budsjettprosessen til samme parti der saksdokumentene ikke ble levert ut på forhånd og der vedtak skulle fattes på bakgrunn av gruppeleders egen Excel-knappelering. Hurra for de demokratiske prosessene! Mitt tips til Ap-politikerne i Lier, bli flinkere til å se fremover og se muligheter i stedenfor bare å grave rundt i egen "grende" sandkasse! Her ser det ut som om Høyre ligger et kvantesprang foran dere. Godt valg!
Fredag 11. mars 2011 07:42: AP medlem
At Arbeiderparti skulle ha medlemsmøte om kulturhuset, ble varslet ganske tidlig i en medlemssending.
At dette er noe som er trommet i sammen en uke i forveien, er altså feil. Medlemsmøte burde ikke kommet som noe kjempe overraskelse for de medlemmer som leser medlemssendingene.
Fredag 11. mars 2011 09:18: TUT
Får inntrykk av at de som ønker kulturhus tar nederlaget tyngre enn motstanderne "feirer" at de fikk det som de ville...
Skremmende å tenke på om KrF's endrede stemme skulle blitt avgjørende! Da ville vi fått et kulturhus fordi èn politiker synes synd på politiske motstandere som ikke fikk stemme som de ville. Og det enda han ikke var enig med dem. Skremmende og uhørt stemme-grunnlag!

Flere saker fra arkivet

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

Om Ap s stemmegivning

Bård Strand og Tonje Evju, henholdsvis Arbeiderpartiets gruppeleder og partileder, gjør her greie for forskjellig stemmegivning i saken om kulturhuset i torsdagens formannskapsmøte.

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.

Uenighet om finanisiering

Det avtroppende kommunestyret vedtok enstemmig å be rådmannen legge fram en sak om et kulturaktivitetshus i Lierbyen som innebærer en mulig OPS avtale, mens mindretallet, representert ved Jannicke Solheim, ønsket primært et rent kommunalt prosjekt.

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

Stolt av Lier

Fra før bare gruppeleder, "klatrer" nå opp som varordfører, Nina E, Johnsen, født og oppvokst i Lier, ser frem til å profilere Lier i sin nye rolle.

Har noen skiftet mening?

Venstre og Senterpartiet kjemper for vinmonopol i Lierbyen, Krf er mot pol i Lier, men likevel kan det bli flertall for Liertoppen i Kommunestyret når saken kommer opp 17. april.

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

Oppfyller partiprogrammet

- Jeg registrerer kritikk for at Høyres gruppe opptrådte samlet under avstemmingen om kultur i Lierbyen, uttaler gruppeleder Søren Falch Zapffe som her imøtegår kritikken.

Tilbakeblikk: Kulturhuset

Da Liernett fremla fakta om den mangelfulle og tildels gale informasjonen de folkevalgte hadde fått, sa flertallet i kommunestyret nei til det planlagte kulturhuset.

Ja til Vinmonopol på Liertoppen

Kommunestyret, med 26 mot 23 stemmer, vil la Vinmonopolet etablere seg på Liertoppen

Mangler entusiasme?

Er det det som mangler hos tilhengerne av bygging av et kulturhus?

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Første stikk til Lierbyen

Et flertall i Formannskapet ønsker vinmonopol i Lierbyen

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Bør se på andre konkurranseformer

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård E. Strand, etter at det har meldt seg få aktører til å bygge Liers kulturhus.

- Ingen stor dramatikk

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe (bildet) om saken om kulturhus som ble utsatt i Formannskapet i går

Prosessen går videre

Det ble et klart flertall i kommunestyret i kveld for å jobbe videre med bygging av kulturhus i Lier

Overkjørt av Vinmonopolet

- Liers politikere har mistet sin mulighet til samfunnsplanlegging og styring, sier Siri Loe Svere, varaordfører og gruppeleder for senterpartiet til Liernett

Vraket OPS-løsningen

Flertallsvedtaket i formannskapet i går betyr sannsynligvis at det ikke vil bli bygd noe kulturhus i Lier i 2012, og saken kan bli utsatt på ubestemt tid --

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

Politisk spill og partistrategi

Det mener Kirsti Marie Lager Lyngås, gruppeleder i Senterpartiet, er hovedårsaken til at OPS-finansiering vant fram i kommunestyret.

Veilys i Lier

Så er vi atter en gang i gang med diskusjonen om veilys i Lier om sommeren. Og det er en som ikke gir seg, og det er Nina Johnsen.

Kulturhus i Lier?

Kulturinteresserte bør finne veien til det åpne møtet på Haugestad på tirsdag --

- Vedtaket som forventet

- Jeg er ikke overrasket over utsettelsen, sier Leif Vinge (bildet), leder av Kulturrådet, etter Formannskapets møte på torsdag

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

- Forsøker å bagatellisere den økonomiske situasjonen

Kulturhuset i Lierbyen - kostnad pr. 1. juli 2010 - 2 millioner kroner, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen fra Lier FrP i dette innlegget.

- Ja til kulturhus

Venstres gruppeleder Nina E. Johnsen, lister opp 10 punkter for å stemme ja i kveld.

265 kroner per innbygger?

Dette kan bli et nøkkeltall å ta stilling til for politikerne om de skal vedta at Lier kommune arbeider videre med planene om et kulturhus

Kulturpolitikkens "D-dag"

På tirsdagens kommunestyremøte vil de folkevalgtes vedtak kunne legge til rette for et felles møtested for kulturen for framtida --

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

En lyttende pådriver

Leder av Lier kulturhus, Leif Vinge, synes at gårdagens informasjonsmøte fikk belyst enda flere positive sider ved et kulturhus i Lierbyen.

Minipol i Lierbyen?

Styret i Vinmonopolet har bestemt at Lier endelig får et polutsalg, men formannskapsmedlem Nina Johnsen (V) vil forslå at Lier kommune må kreve et minipol i Lierbyen, dersom polet blir plassert på Liertoppen

Kulturhus NÅ!

Møtet om Kulturhuset har alt ført til debatt på kommentarfeltet i avisa.

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

- Lierbyen - stedsutvikling og kulturhus

- Avgjørelsen om et kulturhus må tas på alvor og gis sin positive tilslutning, skriver Sverre Jan Sørensen, leder i Lierbyen Handelsforening, i dette innlegget.

Feil og fakta

- Den senere tids debatt og presseomtale vedrørende det planlagte kulturhuset i Lierbyen har brakt til torgs mye feilinformasjon og misforståelser, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

"Close race"

Det knappe flertallet i formannskapet som ja til pol Liertoppen, viser at det vil bli en svært spennende avstemming i kommunestyret om halvannen uke

Kulturhus nå

Lier trenger et kulturhus. Rådmannen har satt et slikt hus på agendaen. Men arbeidet med et kulturhus har alt vært i gang i to år. Kan vi stoppe nå?

Hvilket kulturhus og hvor?

- Dette spørsmålet stiller Truls Hallingstad i sitt innlegg her --

Ønsker fortsatt Lierbyen

Vi kan legge noen politiske føringer for Vinmonopolet som er en statlig bedrift, sier Knut Eilert Sørnes som er gruppeleder for Fremskrittspartiet

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Lier skal ha pol

Viktigere at Lier får pol, enn hvor det ligger.

Nei til Liertoppen

Nina Johnsen, gruppeleder i venstre, sier at AS vinmomopoler "tråkker i bedet vårt

Takk for tilliten!

- Nå skal vi gjør alt vi kan for å vise oss tilliten verdig, sier leder av Lier Arbeiderparti, Tonje Evju.

Må forhindre ny flaskehals

Både varaordfører Nina E. Johnsen (Lier Venstre, på bildet) og Brynhild Heitmann, gruppeleder i Krf, er svært opptatt av den videre fremdrift for riksvei 23.

Kulturhusprosjektet en usikker fremtid?

Derfor konkluderer kulturrådet (her representert ved Leif Vinge) i et åpent brev til de politiske gruppelederne med at administrasjonen må få en frist til 1. september 2010 med å fremlegge et fullverdig grunnlag som er egnet for politisk behandling.

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Var han til stede under debatten?

Kristelig Folkepartis leder Brynhild Heitmann stiller dette spørsmålet i sin kommentar til Erik Hæres synspunkter på skoleprosjektet på Stoppen

- Kommunen har gitt blaffen

Terje Fugleberg, butikksjef hos Rema i Lierbyen, mener det må tilrettelegges for parkering for kundene i sentrum

Formannskapet avgjør

Flertallet i Tjenesteutvalget avslo et forslag om utsettelse av kulturhussaken og saken "ruller videre" så lenge ---

Tre liunger i det nye fylkestinget

Høyre, KrF og Frp har 22 representanter i det nye fylkestinget, og har dermed sikret seg flertall. Trond Johansen fra Lier KrF er en av de tre liungene som har fast plass.

Kulturrådet om kulturhus i Lier

Lier kulturråds uttalelse vedrørende kulturhus i Lier

Skjødesløs vedlikehold

Det skriver Bård E. Strand i en kommentar etter vedtaket om salg og riving av Gamle Hegg skole.

Småpartiene fokuserer lokalt

Det dreier seg ikke om Siv, Erna og Jens, men lokalpolitikken var budskapet til både SV, Senterpartiet og Venstre på stands på Lierbyen i dag.

- Uverdig, uverdig

Lokalpolitiker Nina Johnsen (V) sier til Nrk Østafjells at informasjonen ikke blir ivaretatt for beboerne etter opprøret på Ventemottaket på Lierskogen.

Lanserte kulturhus i nittiårene

Tove Sæteren, (V) fikk en liten modell av et "kulturhus" av ordfører Ulla Nævestad, da hun sluttet i kommunestyret i 1999

- Ta Lierbyen i bruk!

Liers ordfører vil ha kommunens næringsdrivende med på å bringe nytt liv til det noe avblomstrede kommunesenteret.

- Vis mot og tenk langsiktig

Svein Rognlien kommer med en klar oppfordring til kommunestyret i dette leserinnlegget.

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

Kjøpes på Liertoppen neste jul?

- Det er langt fram for et pol i Lierbyen, tror Bård Strand (Ap)

Om tøybleier og Grønne Lier

Det overrasker at Liers varaordfører ikke leser før hun kommenterer.

Utsettelse av kultursaken?

- Senterpartiet er positive til etablering av kulturhus, men vil utsette behandlingen av saken til behandling av Handlingsprogrammet, uttaler parlamentarisk leder Siri Loe (bildet)

7 kan miste jobben etter skandalevedtak i planutvalget

Høyre og Arbeiderpartiet ble enige om oppsiktsvekkende løsning på kammerset.

Uroet over flertallspartiene

Arbeiderpartiets Bård Strand (tv på bildet) sikter til mangelen på holdning til konkurransemulighetene i et eiendoms- og byggemarked som flertallsvedtaket avslører ---

Vant valget, men hva med sakene?

Arbeiderpartiet har all grunn til å være fornøyd med valget, men betyr det noe for endringer for lierpoltikken de nærmeste fire årene?

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

Historien som gjentar seg?

Kr f s gruppeleder Brynhild Heitmann sammenligner situasjonen med byggingen av kulturhuset med da det ble utlyst konkurranse om å bygge Høvik skole --

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Historisk medlemsrush

- Folk melder seg inn i Venstre som aldri før, sier sekretær Ståle Sørensen i Drammen Venstre (på bildet), og reaksjonene har vært ulike lokalt ----

Dårlig samhandling

- Er det slik at elevene ved Sylling og Hallingstad og Tranby skoler har dårligere forhold for kroppsøving enn elever ved bygdas skoler? spurte Bård Strand i en epost til Liernett denne uka

Kontinuitet og fornyelse

Liernett presenterer kandidatene i partiene før kommunevalget til høsten: Nina E. Johnsen er en av Venstres tre toppkandidater som stiller til valg på nytt, men mange nye kandidater er også nominerte denne gang.

Regninga kan bli for stor

Det frykter en svært skuffet Knut Røssum etter vedtaket i kulturhussaken.

Hva gikk galt i kulturhussaken?

Hvorfor reagerte ikke administrasjon og politikere på blant annet mangelfull behovsvurdering, urealistiske budsjetter og andre kommuners negative erfaringer?

JA til Pol på Liertoppen. Leve Lierbyen.

Jeg ønsker også et pol i Lierbyen. Problemet er at ingen vil etablere et pol der nå. ”Pol-saken” i Lier er i ferd med å skalere ut av sin proporsjon. Det po (...)

Kommunestyret blir overkjørt

- Statlige etater tar seg til rette i kommunen, fremholder Matthias S. Dannevig (på bildet), leder av Lier arbeiderparti, som en kommentar til at Vinmonopolet ønsker å etablere seg på Liertoppen

La oss for enkelthets skyld si 6 000 000

Så mange skattekroner er tydeligvis lokalpolitikerne villige til å bruke HVERT ÅR på et kulturhus i Lierbyen.

Må det bøtelegging til?

- Vi prøver å jage dem bort når vi får tips om fotgjengere i rundkjøringa i Lierbyen, sier Arild Ølberg ved Lier Lensmannskontor.

Lierkortet skulle sikre kulturhuset

- Lierkortet skal bidra til å finansiere driften av kulturhuset, het det i forhåndsomtalen. Kulturhuset ble skrinlagt, men hva skjedde med kortet og overskuddet det skulle gi?

Ja eller nei til Liertoppen?

Det ser ut til at Liernetts lesere har et klart svar på spørsmålet

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

"Sviktet" av sine egne

Mathias B. Dannevig argumenterte intenst mot pol på Liertoppen og så sliten ut, etter at fem av hans sosialistvenner hadde stemt for Liertoppen

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

Uverdig behandling

Både Ap s Bård Strand og SV s Jannicke Solheim mener myndighetene må løse problemet på Ventemottaket, ikke bare administrere det.

Ulla med soleklar seier

Fikk over 64,1 % av stemmene! Og hun får også selskap av 18 partifeller i kommunestyret.

SV fikk smulene

Janicke Solheim markerte SV sterkt som et skole- og kulturparti i forrige periode, men etter forhandlingene med Arbeiderpartiet har hennes parti ingen representanter i det nye tjenesteutvalget som heretter skal behandle skolesakene ---

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

Krf inviterer til debatt

Gruppeleder og ordførerkandidat Brynhild Heitmann spør om Samhandlingsreformen er ansvarsfraskrivelse eller løsning.

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.