Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

SV fikk smulene

Janicke Solheim markerte SV sterkt som et skole- og kulturparti i forrige periode, men etter forhandlingene med Arbeiderpartiet har hennes parti ingen representanter i det nye tjenesteutvalget som heretter skal behandle skolesakene ---

Mens de andre småpartiene, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre fikk mye ut av samarbeidet med Høyre på ikke-sosialistisk side, ble SV sterkt ribbet for representasjon.

I tjenesteutvalget har  Arbeiderpartiet sikret seg alle de fire faste plassene på felleslista. Ikke nok med det, partiet  har også 1. og 2. vararepresentant, mens Sigmund Ruud og Janicke Solheim må nøye seg med 3. og 5. varaplass.
Skal SV s skolepolitiske stemme bli hørt, må kanskje partiet  bare å håpe på at storebror Ap blir rammet av sykdom i kommende periode ---

Forhandlingsleder Anita Drevdal synes derimot at partiet ikke kunne ha ventet noe mer ut fra valgsresultatet. - Vi har fått to faste medlemmer,  Ninni Bjørnland i planutvalget og Runar Gravdal i miljøutvalget. Drevdal får selv plass i Formannskapet.

Til sammenligning fikk småpartiene Sp og V følgende: Sp fikk varaordføreren (Siri Loe Svere), med 1. varareprentasjon i Formannskapet ( Kirsti Marie L. Lyngås). en representant i hver de andre tre hovedutvalg. Det samme gjorde Venstre, i tillegg til en representant i formannskapet ( Nina E. Johnsen).
Krf fikk samme antall faste representanter som SV, men kom langt bedre ut av forhandlingene med sin storebror Høyre og sentrumspartiene ved at de fikk inn sine nærmere toppen på vararepresentantlistene ---
Forrige artikkel:HøyredominansNeste artikkel:Linnesstranda naturreservat

Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Fredag 19. oktober 2007 00:57: Anita Drevdal
Dersom Torger Almås hadde vært en seriøs journalist så ville han ha hørt på hva jeg sa i intervju i denne saken. Det er han imidlertid ikke og jeg må derfor avvise hele oppslaget. Det er det som er så trist med Liernett - de trykker det de tenker og gir bengen i hva folk faktisk har sagt. Konstitueringen av kommunestyret er på plass og det er jeg glad for - Lier SV fikk mange, gode plasser der hvor politikk føres - Formannskapet, Miljøutvalget og Planutvalget. Vi skal utmerke oss! Vi lar nok ikke Liernett få den saken....
Fredag 19. oktober 2007 11:12: Tom I.
Kanskje Drevdal da kan fortelle oss hva som er feil i denne saken?
Hva skal man kalle en spade osv...
Fredag 19. oktober 2007 11:51: Torger A
Drevdal må gjerne mene hva de vil om seriøsitet. Hun må gjerne skrive HVA som er fei l og hvis man ønsker å korrigere oppslaget kan man sende oss en epost --
Det som er et krystallklart faktum er det jeg har skrevet: At Ap har de seks - 6 første plassene på felleslista til tjenesteutvalget. Jeg har også sitert deg på representasjon i plan og miljøutvalg.
Forøvrig kan ALLE lese de åpne sidene til Lier kommune.
Og så er spørsmålet: Er SV s velgere er fornøyd med at partiet er på sidelinjen til det store nye utvalget, tjensteutvalget?
Fredag 19. oktober 2007 11:52: Anita Drevdal
Til Tom I. Lier SV var "ribbet" for utvalgsplasser etter et beklageligvis dårlig valg. To representanter i kommunestyret ga oss ingen automatisk rett til representasjon i formannskap eller øvrige hovedutvalg. For å få innflytelse måtte vi forhandle med øvrige partier. Arbeiderpartiet/SV oppnådde ingen flere mandater ved å slå sammen listene - ergo måtte Arbeiderpartiet gi oss plasser (av sine) for å gi oss innflytelse. Det har de gjort og vi er fornøyd med å være representert i de utvalgene jeg nevnte over. Almås får det til å se ut som om vi både har blitt snytt og ribbet i forhold til - og av de andre partiene. Det er altså helt galt! Intervjuet med Almås skulle, iflg. hans utsagn til meg, gi Liernetts lesere en klargjøring om hva valgteknisk samarbeid er - noe han, etter min mening, tydeligvis ikke hadde i tankene! For ordens skyld: Dersom Lier SV hadde inngått samarbeid med Høyre/mellompartiene hadde vi i SV kanskje oppnådd samme resultat som med Ap. Isåfall ville Ap, i tillegg, ha mistet ett mandat i tjenesteutvalget som Høyre ville fått. Det bidro vi altså ikke til.
Fredag 19. oktober 2007 14:14: Søren Falch Zapffe
I motsetning til Torger Almaas synes jeg SV kom godt ut av konstitueringen. Hvis dette er smuler ...... så er det store og kjøttfulle !!!
Flere artikler

© 2019 Sylling Hardcode

Nytt fra Sylling Hardcode nå: cpm.wiki