Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

SV fikk smulene

Janicke Solheim markerte SV sterkt som et skole- og kulturparti i forrige periode, men etter forhandlingene med Arbeiderpartiet har hennes parti ingen representanter i det nye tjenesteutvalget som heretter skal behandle skolesakene ---

Mens de andre småpartiene, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre fikk mye ut av samarbeidet med Høyre på ikke-sosialistisk side, ble SV sterkt ribbet for representasjon.

I tjenesteutvalget har  Arbeiderpartiet sikret seg alle de fire faste plassene på felleslista. Ikke nok med det, partiet  har også 1. og 2. vararepresentant, mens Sigmund Ruud og Janicke Solheim må nøye seg med 3. og 5. varaplass.
Skal SV s skolepolitiske stemme bli hørt, må kanskje partiet  bare å håpe på at storebror Ap blir rammet av sykdom i kommende periode ---

Forhandlingsleder Anita Drevdal synes derimot at partiet ikke kunne ha ventet noe mer ut fra valgsresultatet. - Vi har fått to faste medlemmer,  Ninni Bjørnland i planutvalget og Runar Gravdal i miljøutvalget. Drevdal får selv plass i Formannskapet.

Til sammenligning fikk småpartiene Sp og V følgende: Sp fikk varaordføreren (Siri Loe Svere), med 1. varareprentasjon i Formannskapet ( Kirsti Marie L. Lyngås). en representant i hver de andre tre hovedutvalg. Det samme gjorde Venstre, i tillegg til en representant i formannskapet ( Nina E. Johnsen).
Krf fikk samme antall faste representanter som SV, men kom langt bedre ut av forhandlingene med sin storebror Høyre og sentrumspartiene ved at de fikk inn sine nærmere toppen på vararepresentantlistene ---

5 kommentarer

Fredag 19. oktober 2007 00:57: Anita Drevdal
Dersom Torger Almås hadde vært en seriøs journalist så ville han ha hørt på hva jeg sa i intervju i denne saken. Det er han imidlertid ikke og jeg må derfor avvise hele oppslaget. Det er det som er så trist med Liernett - de trykker det de tenker og gir bengen i hva folk faktisk har sagt. Konstitueringen av kommunestyret er på plass og det er jeg glad for - Lier SV fikk mange, gode plasser der hvor politikk føres - Formannskapet, Miljøutvalget og Planutvalget. Vi skal utmerke oss! Vi lar nok ikke Liernett få den saken....
Fredag 19. oktober 2007 11:12: Tom I.
Kanskje Drevdal da kan fortelle oss hva som er feil i denne saken?
Hva skal man kalle en spade osv...
Fredag 19. oktober 2007 11:51: Torger A
Drevdal må gjerne mene hva de vil om seriøsitet. Hun må gjerne skrive HVA som er fei l og hvis man ønsker å korrigere oppslaget kan man sende oss en epost --
Det som er et krystallklart faktum er det jeg har skrevet: At Ap har de seks - 6 første plassene på felleslista til tjenesteutvalget. Jeg har også sitert deg på representasjon i plan og miljøutvalg.
Forøvrig kan ALLE lese de åpne sidene til Lier kommune.
Og så er spørsmålet: Er SV s velgere er fornøyd med at partiet er på sidelinjen til det store nye utvalget, tjensteutvalget?
Fredag 19. oktober 2007 11:52: Anita Drevdal
Til Tom I. Lier SV var "ribbet" for utvalgsplasser etter et beklageligvis dårlig valg. To representanter i kommunestyret ga oss ingen automatisk rett til representasjon i formannskap eller øvrige hovedutvalg. For å få innflytelse måtte vi forhandle med øvrige partier. Arbeiderpartiet/SV oppnådde ingen flere mandater ved å slå sammen listene - ergo måtte Arbeiderpartiet gi oss plasser (av sine) for å gi oss innflytelse. Det har de gjort og vi er fornøyd med å være representert i de utvalgene jeg nevnte over. Almås får det til å se ut som om vi både har blitt snytt og ribbet i forhold til - og av de andre partiene. Det er altså helt galt! Intervjuet med Almås skulle, iflg. hans utsagn til meg, gi Liernetts lesere en klargjøring om hva valgteknisk samarbeid er - noe han, etter min mening, tydeligvis ikke hadde i tankene! For ordens skyld: Dersom Lier SV hadde inngått samarbeid med Høyre/mellompartiene hadde vi i SV kanskje oppnådd samme resultat som med Ap. Isåfall ville Ap, i tillegg, ha mistet ett mandat i tjenesteutvalget som Høyre ville fått. Det bidro vi altså ikke til.
Fredag 19. oktober 2007 14:14: Søren Falch Zapffe
I motsetning til Torger Almaas synes jeg SV kom godt ut av konstitueringen. Hvis dette er smuler ...... så er det store og kjøttfulle !!!

Flere saker fra arkivet

Stolt av Lier

Fra før bare gruppeleder, "klatrer" nå opp som varordfører, Nina E, Johnsen, født og oppvokst i Lier, ser frem til å profilere Lier i sin nye rolle.

Høyredominans

Det gode valgresulatet har ført til at Høyre fikk samtlige fire ledere og to av nestlederne i de nye hovedutvalgene. Høyres Karl Bellen (på bildet) er blitt valgt til leder av det nye planutvalget

Tre liunger i det nye fylkestinget

Høyre, KrF og Frp har 22 representanter i det nye fylkestinget, og har dermed sikret seg flertall. Trond Johansen fra Lier KrF er en av de tre liungene som har fast plass.

Fullstendig ikke-sosialistisk samling

Fremskrittpartiet deltar igjen på gruppemøtene til Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti og Venstre.

To kvinner i førersetet

Etter Høyres fremgang blir som ventet Helene Justad ordfører, men noe uventet blir Venstres Nina E. Johnsen varaordfører -

Vant valget, men hva med sakene?

Arbeiderpartiet har all grunn til å være fornøyd med valget, men betyr det noe for endringer for lierpoltikken de nærmeste fire årene?

Store forskjeller i skolevalget

Resultatet etter skolevalget på Lier vgs. og St. Hallvard vgs. viser store forskjeller når det gjelder politisk tilhørighet

Småpartiene fokuserer lokalt

Det dreier seg ikke om Siv, Erna og Jens, men lokalpolitikken var budskapet til både SV, Senterpartiet og Venstre på stands på Lierbyen i dag.

Har noen skiftet mening?

Venstre og Senterpartiet kjemper for vinmonopol i Lierbyen, Krf er mot pol i Lier, men likevel kan det bli flertall for Liertoppen i Kommunestyret når saken kommer opp 17. april.

Kan signalisere kursen

Dersom Høyre velger et samarbeid med SP, Krf og V og utelukker FRP, mener jeg at det er signal hvilken kurs Høyre velger, sier Arbeiderpartiets Tonje Evju til Liernett.

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

Det nye kommunestyret

Disse 49 personene vil ta plass i kommunestyret denne høsten

Fortsatt blått flertall i Lier

Høyre gjør sitt beste valg noensinne og er fortsatt det største partiet i Lier, Arbeiderpartiet går mest frem, Fremskrittspartiet mest tilbake og Uavhengige Folkevalgte mister sin plass i kommunestyret.

Grønne Lier – floskel eller sannhet?

Anita Drevdal og Ninnie Bjørnland fra SV kommer med dette innlegget

Første stikk til Lierbyen

Et flertall i Formannskapet ønsker vinmonopol i Lierbyen

Tilbake som leder

Einar Hovde, med erfaring fra fylkestyre, kommunestyre og hovedutvalg, er valgt som ny leder i Lier venstre

Fornyet tillit

- Arbeidet med Gullaug, veisaken og de store utbyggingssakene framover er tre saker som nok har vært avgjørende for at så mange stemte Høyre , sa Ulla Nævestad i ettermiddag

Nye fire år for Ulla?

Hvem bør bli Liers ordfører i neste periode? Stem her!

Takk for tilliten!

- Nå skal vi gjør alt vi kan for å vise oss tilliten verdig, sier leder av Lier Arbeiderparti, Tonje Evju.

Voksenopplæringa så rødt

I likhet med mange av skolene i distriktet avholdt også Voksenopplæringa i Lier valg for elever over 16 år

Ikke-sosialistisk flertall ga sosialistisk flertall

Det konstaterer Ulla Nævestad og spør om valgordningen bør være slik.

Politisk spill og partistrategi

Det mener Kirsti Marie Lager Lyngås, gruppeleder i Senterpartiet, er hovedårsaken til at OPS-finansiering vant fram i kommunestyret.

"Close race"

Det knappe flertallet i formannskapet som ja til pol Liertoppen, viser at det vil bli en svært spennende avstemming i kommunestyret om halvannen uke

Hva stemmer liungene?

Her ser du hvilke partier innbyggerne i Lier kommune har ønsket inn på Stortinget de siste 20 årene

Ulla med soleklar seier

Fikk over 64,1 % av stemmene! Og hun får også selskap av 18 partifeller i kommunestyret.

Ikke tydelig nok

Vi var ikke tydelig nok, mener Anita Drevdal, førstekandidat og ordførerkanditat for Lier SV etter braknederlaget

Grønne Lier forsvinner

Mens det jubles over støtte til tøybleier, forsvinner de grønne liene i Grønne Lier bit for bit.

Ønsker flere kommunale barnehageplasser

De rød-grønne på lokalplanet ønsker nye barnehageplasser og utvidelser i de kommunale barnehagene, men får neppe flertall i kommunestyrets møte på tirsdag

Arbeiderpartiet større enn Høyre i Lier?

De siste ukene har Liernett spurt sine lesere om hvem som får deres stemme i kommunestyrevalget 2011.

Fokus på grønne Lier

Venstres gruppeleder Nina E. Johnsen har fått med seg flere spennende nykommere på laget til kommunevalget.

Et splittet Ap i polsaken?

- Det er ønskelig fra politisk hold og stedsutvikle Lierbyen som sentrum i fremtiden, skriver Paul Chr. Justad (Ap) i en kommentar til Liernett i dag, mens hans partikollega Bård Strand (tv på bildet) mener det er best å få polet på plass og sier derfor ja til Liertoppen

Dette betaler politikerne til felleskassa

Det er ett år til valget, og skattelista for 2005 er offenliggjort. Hvordan står det til med politikernes bidrag til kommunekassa?

Historisk medlemsrush

- Folk melder seg inn i Venstre som aldri før, sier sekretær Ståle Sørensen i Drammen Venstre (på bildet), og reaksjonene har vært ulike lokalt ----

Minipol i Lierbyen?

Styret i Vinmonopolet har bestemt at Lier endelig får et polutsalg, men formannskapsmedlem Nina Johnsen (V) vil forslå at Lier kommune må kreve et minipol i Lierbyen, dersom polet blir plassert på Liertoppen

Dette tjente medlemmene av kommunestyret

Hvilket partis representanter bidro mest til felleskassa i 2008?

"Sviktet" av sine egne

Mathias B. Dannevig argumenterte intenst mot pol på Liertoppen og så sliten ut, etter at fem av hans sosialistvenner hadde stemt for Liertoppen

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.

Mangler entusiasme?

Er det det som mangler hos tilhengerne av bygging av et kulturhus?

Full krig mellom de største partiene

Liernett kommenterer valgkampen.

Liers nye kommunestyre

Her er navnene på de 49 som Liers velgere har bestemt at skal sitte i kommunestyret de neste fire årene. At Helene Justad (bildet) blir ordfører har nok de fleste allerede fått med seg.

Valgkampen i Lier

Pressemelding fra de politiske partiene.

Formannskapet avgjør

Flertallet i Tjenesteutvalget avslo et forslag om utsettelse av kulturhussaken og saken "ruller videre" så lenge ---

Et desperat forsøk på økonomisk vinning?

Lars-Erik Petersen, Arbeiderpartiets gruppeleder i Miljøutvalget, stiller dette spørsmålet etter miljøskandalen på Tranby.

Nærmere en tunnelløsning?

Samferdselsminister Liv kunne glede Kirsti Marie Lager Lyngås og andre partivenner i Senterpartiet om at beslutningen i departementet innebærer at en KS1 utredning blir sløyfet

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

Møkkajobb dagen derpå

Nina E. Johnsen var langt nede etter at Kulturhuset ble begravd tirsdag kveld, men med litt galgenhumor hadde hun litt av hvert å si om sine politiske motstandere etter jobbing i stallen.

- Et godt lag

Det sier Espen Lahnstein (her th) om de som er foreslått nominerte for Lier Senterparti til kommunevalget.

Fremad mot Høyre

Alt vel på Vestfronten.

Lier før og nå

Under valgkampen i 1965 spikret en ung høyrepolitiker opp valgplakater på stolpene langs det som den gang var hovedveien mellom Drammen og Oslo, nærmere bestemt mellom Huseby og Lierkroa.

Fra 19 til 76 år

Alder og kjønn i det nye kommunestyret

Næringslivet kunne møtt politikerne

Næringslivet var svakt representert da nøkkelpersoner fra de politiske partiene stilte opp på møtet som Lier Næringsråd arrangerte på Haugestad mandag kveld.

Lierhallen - offentlig eller privat drift?

Kristelig Folkepartis gruppeleder, Brynhild Heimannn, gjør her rede for partiets syn på driften av Lierhallen.

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

- Husk, bare fem minutter!

Lars Haugen, Frp og Annar B. Hansen fra UF fikk beskjed om begrenset taletid fra ordstyrer Sissel Andersen, da lokalpolitikerne presenterte seg for deltakere ved Lier voksenopplæring torsdag.

Innvandringskommunen Lier

Fra en fyldig saksliste på tirsdagens kommunestyremøte vil Liers positive holdning til å ta i mot flyktninger bli bekreftet

Uenighet om finanisiering

Det avtroppende kommunestyret vedtok enstemmig å be rådmannen legge fram en sak om et kulturaktivitetshus i Lierbyen som innebærer en mulig OPS avtale, mens mindretallet, representert ved Jannicke Solheim, ønsket primært et rent kommunalt prosjekt.

Veilys i Lier

Så er vi atter en gang i gang med diskusjonen om veilys i Lier om sommeren. Og det er en som ikke gir seg, og det er Nina Johnsen.

Skal styrke integreringen

Lier kommune vil rette fokus mot, blant annet, språkferdigheter, utdanningskompetanse, kvinnesyn, barn og fritid, arbeidsgivers tilnærming og forholdene for fremmedarbeiderne og helseforhold.

Ny pub i Lierbyen

Toget på Gamle stasjon utvidet med pub i den andre vogna i kveld, noen timer etter at de faste kafègjestene Laila og Hanna Eggum hadde vært innom

Lier Venstre 125 år

Er partiet i ferd med å våkne av Tornerosesøvnen?

Kontinuitet og fornyelse

Liernett presenterer kandidatene i partiene før kommunevalget til høsten: Nina E. Johnsen er en av Venstres tre toppkandidater som stiller til valg på nytt, men mange nye kandidater er også nominerte denne gang.

Lier skal ha pol

Viktigere at Lier får pol, enn hvor det ligger.

Hva mener egentlig politikerne i Lier?

Snart er det valg, og vi i Lier-nett ville finne ut hva listekandidatene i de forskjellige politiske partiene mener nå like før valget. Vi tok på oss vanlige klær og forsøkte å finne ut hva de som står på stand mener om saker og ting i bygda. Det fine med denne tilnærmingen til politikken, er at man kommer litt under huden på dem som de neste 4 åra skal bedrive styre og stell. Vi hadde lest valgmaterialet, men fant mange brosjyrer prangende og vage. Vi ville ikke vite noe om politisk idehistorie - vi ønsket å finne ut hva de konkret sto for her og nå.

Lier Senterparti om Ulla-effekten

Blir spennende å se om det var Ulla-effekten som gjorde Høyre så store i Lier, skriver Senterpartiets ordførerkandidat Kirsti Marie Lager Lyngås.

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

Angriper Høyre

- Hva vil Lier Høyre egentlig med Lierhallen, spør Per Larsen, instruktør i Drammen og Omgen Bekhterevforening.

Vi sjekker partienes hjemmesider

Det er valg – hvilke saker er de viktigste på lokalpartienes internettsider?

Kaos på sosialistisk side

Det er underlig at venstrefolk stadig må forsvare seg eller avvise alle tenkelige og utenkelige regjeringskonstellasjoner.

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

Riksvei, Lierstranda og skole

- Det er svært viktige saksområder for Høyre, sier Arnt Holberg (64), i gang med sin tredje periode som leder av lokallaget

Den lokale valgkampen utsatt til 22. august

De lokale partiene har kommet til enighet rundt hvordan valgkampen i Lier skal føres i 2011.

- Det er ikke forskjell på Stortingsvalg og lokalvalg

- Det er jo akkurat de samme menneskene, politikken og meningene som er over alt. Enten det er storting, fylkesting eller kommune- og bystyre så er det helt likt.

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

Lys i mørket

Det er lys i mørket for kulturhustilhengerne etter at rådmannens forslag om et kulturhus i Lierbyen ble utsatt i Formannskapsmøtet i kveld

Æres den som æres bør!

Innlegg fra Janicke Solheim (SV)

En merkedag

- I dag er det 100 år siden Anna Rogstad (på bildet) møtte som den aller første kvinne på Stortinget, skriver Janicke Karin Solheim, nestleder i Norsk Kvinnesaksforbund og leder av Drammen Kvinnesaksforening.

Hvor stor er en smule?

Det synes å ha vært en smule uenighet om akkurat det på Liernetts sider den siste uka.

Lokalpolitikerne er klare for Lierdagene

Både lokale partirepresentanter og stortingsrepresentanter gjester Lierdagene denne helgen

Uverdig behandling

Både Ap s Bård Strand og SV s Jannicke Solheim mener myndighetene må løse problemet på Ventemottaket, ikke bare administrere det.

Trond Johansen topper fylkestingslisten til KrF

Nominasjonskomiteen i Buskerud KrF foreslår liungene Trond Johansen på førsteplass og Brynhild Heitmann på fjortende plass på KrF-listen for fylkestingsvalget i 2011.

Kloakkstank eller spor av fremmedfrykt?

Liernett kommenterer planutvalgets behandling av ventemottaksaken.

Et godt stykke lierhistorie

I boken om Lier Arbeiderpartis første hundre år gir Halvard Reiersgård og hans medhjelpere et meget lesverdig innblikk i både partiets og bygdas historie.

- Har ikke tenkt å la Høyre få en lett jobb

Lier Arbeiderparti er svært godt fornøyd med årets valgresultat. - Men noen vil kanskje kalle meg skamløs når jeg på vegne av Lier Arbeiderparti sier at vi med god grunn kan innkassere valgseieren, sier Petter Dreier.

Saken utsatt

Tjenesteutvalgets vedtak om å skjerme åpningstidene i svømmehallen ble overraskende ikke fulgt opp i går av Formannskapet.

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Vanskelig kamp

- Tre gode enkeltprestasjoner gjorde at vi lå under 0-3 etter 1. periode, forteller Ingunn Sørum som ikke hadde så mye å juble for etter søndagens innebandykamp mot Akerselva

Tverrpolitisk støtte

De avgåtte medlemmene i dyrevernsnemnda i Drammensregionen får nå massiv støtte av de politiske partiene i Lier

På husbesøk med Tonje, Petter, Martin og roser

Arbeiderpartiets ordførerkandidat Tonje Evju og valgkampleder Petter Dreier (bildet) delte i går ut roser i håp om at velgerne skal gi partiet mulighet til å sikre at Lier unngår Helene Justads privatiseringslinje.

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

En seier så langt

Tonje Evju og Arbeiderpartiet kan være fornøyde så langt med at prosjektet i området ved Tranby Idrettspark fikk et klart flertall etter at Ap og Frp fikk støtte av over halvparten av Høyre-representantene

- Har ingen anelse om hvor stor Ulla-effekten har vært

Arbeiderpartiet kan i likhet med Høyre være fornøyde med årets skolevalg, hvor de hver stakk av med 1/3 av stemmene. Men Petter Dreier (Ap) tror det skal mye til før de puster Høyre i nakken førstkommende mandag.

Overkjørt av Vinmonopolet

- Liers politikere har mistet sin mulighet til samfunnsplanlegging og styring, sier Siri Loe Svere, varaordfører og gruppeleder for senterpartiet til Liernett

Krf s ungdomsprofil

- Jeg var seks år gammel første gang jeg sa jeg ville bli statsminister, forteller Hanne Marie Pedersen-Eriksen som er partiets fremste ungdomskandidat til høstens kommunevalg

Hvor er makta?

Dette spørsmålet stiller ukens petitskribent, Tonje Evju, som selv er lokalpolitiker.

Frp bryter med de borgelige

I går kveld vedtok Lier Frp å bryte samarbeide med det borgelige flertallet i Lier

- Har et krystallklart regjeringsalternativ

Petter Dreier (Ap) svarer på Ståle Sørensens (V) innlegg om kaos på sosialistisk side