Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: fec851000034e9e38c21cacecf6a9c82

Skal styrke integreringen

Lier kommune vil rette fokus mot, blant annet, språkferdigheter, utdanningskompetanse, kvinnesyn, barn og fritid, arbeidsgivers tilnærming og forholdene for fremmedarbeiderne og helseforhold.

Det er første gang at det skal presenteres en så omfattende melding om innvandrerne i Lier.

- Vi skal komme med en faktadel, en beskrivelse av situasjonen på ulike felt i kommunen, drøfte disse og komme med forslag til tiltak, forteller Elisabeth Sommerfelt i Stab- og støttenheten i Lier Kommune.

Sommerfeldt har innkalt de fleste virksomhetene som jobber med feltet, i tillegg til folk fra stab og støtte på skole /barnehagesiden
Saken er på oppdrag fra formannskapet etter forslag fra rådmannen

Sommerfeldt har hatt kontakt med andre kommuner i nærheten underveis

- Meldingen gjelder alle aldersgrupper og skal fremmes for politisk behandling i tjenesteutvalget, formannskapet og kommunestyret i oktober. Meldingen skal presentere utfordringer og tiltak for å styrke integreringen i Lier.

Faktadelen av saken skal gi en oversikt mht. befolkningens sammensetning, muligheter og utfordringer i et flerkulturelt samfunn og de utviklingstrekkene som anses å ha betydning for innbyggernes situasjon og kommunens rolle, forklarer Sommerfeldt som oppgir at
drøfting i hovedutvalg og formannskap legges til grunn for sakens innhold og innretning.

Representanter for ikke etnisk norske (interesse-) grupper og miljø inviteres til å bidra i arbeidet. Tilsvarende gjelder frivillige organisasjoner.

Beslutningsgrunnlaget behandles i hovedutvalgene. Formannskapet behandler utvalgenes innspill/merknader og innstiller for kommunestyret.

Forrige artikkel:Siste julebrev fra MalagaNeste artikkel:Smilte fornøyde
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode