Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 98358c10f8cc697f0d5d5c63a83d50df

Integrering og boligmangel i Grønne Lier

- Det er ikke tvil om at innvandringen vi har sett til Norge i de siste ti årene innebærer problemer, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen i Lier FRP i dette innlegget.

Viktige stikkord er kriminalitet, utvikling av separate eller parallelle samfunn samt krav om at norske tradisjoner skal tilpasse seg innvandrerne og deres kultur. Dette har FRP advart mot på nasjonalt plan.Lier FRP har ved enhver anledning stemt i mot særfordel for innvandrere. Videre har Lier FRP konsekvent stemt mot at Lier kommune hvert år skal motta et høyt antall flyktninger og et ubestemt antall ved såkalte familiegjenforeninger. De øvrige partiene i kommunestyret har enten ukritisk godtatt kravet fra utlendingsmyndighetene eller ut fra romantiske forestillinger om internasjonal solidaritet stemt for et enda høyere antall flyktninger med familiegjenforening. Som følge av familiegjenforeninger vet ikke kommunen hvor mange flyktninger som faktisk kommer.

I Lier utgjør innvandrer og utledninger nå over 15 % av kommunens innbyggere. Dette fremgår av en artikkel i DT 19. juni 2012. Dette blir av Lier kommune betegnet som utfordrende. Etter Lier FRPs vurdering er begrepene ”problematisk” og ”uoversiktlig” mer dekkende for situasjonen. I den nevnte artikkelen heter det videre at Lier kommune vurderer å opprette et eget innvandrerråd. Dette er et særtiltak for innvandrer som Lier FRP vil stemme i mot.  

I artikkelen fremkommer at innvandrerrådet skal diskutere de nye utfordringene som følger av innvandringen. Dette er å snu problemstillingen på hodet. Innvandrerne skal tilpasse seg norske forhold og norske lover. 

Det skal ikke være noen diskusjon om norske institusjoner og samfunnsliv til en viss grad skal tilpasse seg utledninger som frivillig velger å bosette seg og oppholde seg i Norge.

Dersom Lier kommune har en så underdanig holdning til innvandrere når andelen kun er 15 %, er det god grunn til å være meget bekymret hva som skjer når innvandrerandelen om kort tid kommer opp i 25 %. Det er bare Drammen kommune som har en høyere andel flyktninger og asylsøkere enn Lier.

Lier FRP er enig med Lier AP ved Tonje Evju i at det er boligmangel for svake grupper, jf. artikkel i Lierposten 28. juni 2012. Utfordringene er særlig ghettofisering og mange på boliger for personer med dårlig boevne. Dette kommer til uttrykk ved at det har vært alvorlige voldsepisoder i boliger eid av Lier boligselskap AS.

Det er etter Lier FRPs vurdering en direkte sammenheng mellom mange av de problemene Lier AP ved Tone Evju tar opp og Lier kommunes store og ukritiske mottak av flyktninger med familiegjenforening. Lier kommune har ikke kapasitet og boliger til å bosette flere flyktninger. Det er dessuten slik at mange av flyktningene som kommer til Lier er vant med å bo i jordhytter eller andre primitive boformer, jf. somaliere. De har derfor i utgangspunktet svak boevne.

På bakgrunn av de store problemene med å skaffe egnete boliger til svake grupper, tar Lier FRP det for gitt at Lier AP i fremtiden kommer til å støtte vårt forslag om en pause i bosetting av flyktninger m.v. i Lier. Pausen må vare inntil Lier kommune har skaffet tilstrekkelig med egnete boliger.

Lars Haugen, leder Lier FRP                Arne Liudalen, styremedlem

Forrige artikkel:Toget er gåttNeste artikkel:
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode