Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 0c2f2bf2c08f4e62019695aa0b9cec9e

Legg prestisjen til side!

Det er rådet Jan Haugen, nestleder i Lier Idrettsråd, gir til politikerne og mener følgelig mener at Lier kommune bør bygge ut Lierhallen, i stedet for gymsaler

- Nå har Lier Kommune en enestående mulighet til å bedre hallkapasiteten i Lier med å bygge ut Lierhallen til en fullverdig håndballhall isteden for gymsal som er prosjektert i Stoppen prosjektet, sier Haugen som videre  skriver følgende :

- Som medlem av Lier Idrettsråd (LIR) har jeg de siste 3 årene sett at problematikken rundt hallkapasitet og ikke minst standarden på hallene i Lier vært på agendaen hele tiden.

Lier Idrettsåd har argumentert ovenfor politikere den manglende kapasitet til å gjennomføre trening og kamper i haller som holder akseptabel kvalitetsnivå, og ikke minst som gir en kvalitetsmessig god trening.

Jeg tror jeg har mange med meg når jeg påstår at gymsalen på Lierbyen skole ikke egner seg til innendørs idrett av noen art, spesielt hvis man også skal kunne ha publikum tilstede.

Hallidrettene er avhengig av å kunne profilere seg mot publikum og opprettholde, eller øke, inntektene på inngangspenger og reklame.

Haugen er enig med Bård Strand som argumenterer for at bygging av stor flerbrukshall. - Den gir også en økonomisk balansert begrunnelse for hvorfor politikerne i Lier bør vurdere dette på nytt. Å bygge en stor hall, som idretten trenger, isteden for gymsaler er folkehelselig riktig og idrettspolitisk korrekt.

 Idrettsrådet oppfordrer nå de politiske partiene i Lier til å legge prestisje og andre utenforliggende faktorer til side og lytte til idretten og folket. Lier Kommune arrangerte folkemøte på Haugestad for en kort tid tilbake, hvor spørsmålet var (sitat):

"Hva slags idrettstilbud og friluftslivsaktiviteter bør Lier kommune legge til rette for og utvikle i de neste 4 år i samarbeid med idrettslag og frivillige organisasjoner? Hvordan opplever du at det blir satset i dag? Hvordan kan tilbudet bli bedre? Vi samler innspill og ideer. Det er nå dere legger fram egne planer og forslag."

Ett av mange gode innspill i denne debatten var at det måtte fokuseres på bedre kvalitet og kvantitet i hallene i Lier.

Idrettsrådet håper at Lier Kommune og politikerne benytter seg av denne unike muligheten, til å løfte Lier Kommune i idrettspolitisk sammenheng, samt løse ett av de store problemene idrettslagene i dag sliter med i Lier.
Forrige artikkel:Direktesendt TV fra TESS-åpning i ÅrdalNeste artikkel:Hallidrettene tapte
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Onsdag 25. juni 2008 16:01: Bente Gravdal
At politikerne i Lier velger å bygge gymsaler i stedenfor haller er veldig underlig. Dette er en beslutning som i beste fall må være fattet på manglende kunnskap. Det er en kjennsgjerning at både barne og ungdomsidrett og mosjonsidretten for voksne har et stort behov for "halltid".
I et folkehelseperspektiv trenger både barn, ungdom og voksne mer fysisk aktivitet.
Håndballen i lier IL og St. Hallvard HK aktiviserer store barn og ungdomsgrupper. Hallkapasitet er stadig en utfordring.
Når man i tillegg ser at det økonomisk vil være en fordel med hall fremfor gymsal så virker dette underlig.
- Kanskje på tide at politikerne i Lier tar denne saken opp til ny behandling
Onsdag 25. juni 2008 17:25: Ikke-folkevalgt
Se ikke bort fra at våre folkevalgte har god kontakt med folk flest og ikke bare med særinteressene! De er glupe folk som vi har valgt selv.
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode