Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 895d8e27c3d12c5b52c129d24948c2e4

Heiahallen

Har du kanskje ikke hørt om Heiahallen, ennå?

Heiahallen er et forslag fra Lier AP om å bygge idrettshall av håndballhallstørrelse som dekker Heia skoles behov for kroppsøvingsarealer, i 2010.

Kommunens investeringsbudsjett gir mulighet for det, og det er nå et byggemarked som gjør at kommunen kan få mye for lite, om man setter fart på prosessen. En prosess rådmannen fikk 300.000 av kommunestyrets flertall for å gjennomføre i 2009, men som han valgte å utsette så lenge at resultatene kommer seint, og relevansen blir tilsvarende liten.

Skolen har behov for en slik hall for å kunne oppfylle læringsmål i kroppsøving, og for å kunne samle alle elever til fellesarrangementer, samt at de ønsker seg et par spesialrom i bygget.

Lier IL har behov for hallkapasitet for alle sine inneidretter, og det er sikkert også andre behov hallen kan dekke i nærmiljøet.

Lier APs forslag er ikke ekstragavant. Det dreier seg om en nøktern hall og en rask planleggings- og beslutningsprosess. Lier kommunes politiske flertall kan uten videre gjøre et slikt vedtak for budsjettet i 2010 uten at det rammer andre investeringer. Det er selvsagt slik at man ved ikke å investere kan bremse gjeldsøkningen, men i dette tilfellet er behovet åpenbart, kommunen får frigjort midler fra Høvik-prosjektet slik at den totale investeringsrammen ikke økes OG vi har akkurat nå et marked som det lønner seg å bygge i.

Ønsker kommunestyrets flertall å slepe prosjektet gjennom sirup til byggekostnadene stiger igjen???

Eller skal vi handle nå, og glede oss over hva vi fikk til om ett års tid? Det er fullt mulig å planlegge og bygge en slik hall på 12 mnd.

Om beslutningen tas!

Forrige artikkel:Imponerte Brazz BrothersNeste artikkel:Årets første lokale skirenn
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode