Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 07a056bfa9b34ee723a22f1595295db9

Et nytt "Giiiiiiiiiiiifstad"

Gruppeleder i Kristelig Folkeparti, Brynhild Heitmann (på bildet), er skeptisk til forslaget om å kjøpe Brøholt.

- Slik jeg ser det har nok Justad (AP) gode intensjoner når han legger fram forslaget om å kjøpe Brøholt sykehjem i vår nabokommune Røyken, til Liers nye sykehjem. Slik jeg ser saken er jeg redd for at vi får et nytt ”Giiiiiiiiiiiifstad”, skriver Heitmann i en epost til Liernett.

Hun uttaler videre: - Nå har Lier kommune og Lier Boligselskap arbeidet i over et år med å fylle plassene på Gifstad.

- Er det et tilsvarende prosjekt Justad ønsker å henge seg opp i? spør Heitmann

- Lier KrF har nytt sykehjem høyt på prioriteringslisten. Lier KrF vil ha det nye sykehjemmet i kommunen der folk bor. Vi vil ha det nye sykehjemmet med en beliggenhet der det er muligheter for eldre pårørende å besøke sine venner og familie også etter at de er flyttet til det nye sykehjemmet. KrF vil ha hele mennesket i sentrum når det nye sykehjemmet skal etableres. Jeg ser Justads (AP s) poeng med at kommunen kan spare noen kroner, men Lier KrF mener at sykehjemmet må finne frem til en god og funksjonell løsning der mennesket står i sentrum, både brukere, pårørende og ansatte. Ved å legge sykehjemmet ut av kommunen blir det store kommunikasjonsproblemer da bussforbindelsene mellom Lierbyen og Røykjen er håpløs. Folk ønsker å bo i hjemmekommunen også i sin alderdom. KrF ønsker å gi de eldre en verdig alderdom med gode løsninger i nærmiljøet slik at brukerne kan oppleve god livskvalitet så lenge de trenger Liers kommunes omsorg og hjelp.
De eldre av Lier kommunes befolkning skal ikke stues bort på et nedlagt hjem i Spikkestad. Lier eldre er verdig en ny institusjon bygget etter moderne prinsipper og gode hverdagslige løsninger for mennesker som er i en sårbar del av sitt liv. Denne brukergruppen skal opphøyes i Lier kommunes løsninger og ikke gjemmes bort, sier Brynhild Heitmann KrFs gruppeleder.

NB. Liernett har bedt om en kommentar fra gruppelederne for Fremskrittspartiet, Uavhengig Folkevalgte, Venstre, Senterpartiet og Sosialistisk Folkeparti, men har ennå ikke mottatt noe svar.

Forrige artikkel:Oppgradering av Hegg skole?Neste artikkel:Byttedag i Sylling
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Lørdag 27. juni 2009 18:03: Paul Christian Justad
Ja jeg må kommentere dette tragiske innlegget til gruppelederen i krf.
Det første jeg vil si at jeg har ingen intensjoner om å lage et nytt Gifstad, Heitmann bør vite at Gifstad er nedlagt som sykehjem og forholdene ikke er tilrettelagt slik som stedet burde vært omgjort til.
Jeg spør hvorfor skal folk flytte dit når de kan bo hjemme med hjemmesykepleie og hjelpemidler? Så sier Heitmann at de vil at de eldre skal få sin alderdom i nærmiljøet, vi kan ikke som kommune tilfredstille alle syke / eldre med at de får et tilbud i nærmiljøet, men at vi bygger opp ett nytt sykehjem med høy standard på et egnet sted.Vi får et bygg på 3000 m2 og 14 da tomt og innenfor dette bygget bør vi få til et godt liv for eldre og syke mennesker, om stedet er noen hundre meter inn i nabokommunen kan spille liten rolle.
Jeg regner med at bygget bør gjøres om for endel milioner, men det vi sparer på byggeskostnader, så kan kommunen ansette flere mennesker det kommer godt med.Jeg syntes det er tragisk når Heitmann sier at vi stuer bort mennekser på et nedlagt hjem i Spikkestad, fantastisk beliggenhet spør du meg og jeg tror syke eldre menneskerog deres familie er glad for å få en institusjonsplass/ omsorgsbolig.Ellers er jeg fornøyd med gruppelederen i Høyres svar, dere avviser det ikke og hvis dette blir noe av se på eierstukturen.
Mandag 29. juni 2009 18:10: Mona Johansson
Syntes dette høres ut som en veldig dårlig plan. Mange av de eldre som bor på hjem får besøk av sine ektfeller og de kommer gjerne hver dag noen av dem... Hvordan skal de komme seg til Brøholt om de f.eks bor i lierbyen eller på Tranby og ikke kjører bil? Og om man først kommer seg med buss til spikkestadbakkene.. Er det noen som har gått opp brøholtbakken?? Har jobbet på Brøholt i 5 år og selv om det er 10 år siden så mener jeg det må bygges om betraktelig.... Hver avdeling delte ett bad og toaletter. Ja det ligger fint til men mener at lier kommune må kunne få til ett sykehjem som er tilgjegelig for alle og at det det trengs mer enn ett nytt sykehjem i Lier. Helt feil vei i tankegangen her.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode