Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 9275e45beac6851407948de75469456a

- Ta vare på disse to bygningene!

- Det er to bygninger som ikke bør rives i forbindelse med det nye sykehjemmet, mener John Høgslund.

John Høgslund er sterkt engasjert i hva som skal skje når det en gang i fremtiden blir oppnådd enighet om prisen på tomta der Liers nye sykehjem skal bygges.

Høgslund er både fagmann og nær nabo, og han er godt kjent med området og de nye og gamle bygningene som utgjør Lier sykehus.

- Det er ett bygg og en del av et annet som jeg ber om at ikke blir revet, sier Høgslund.  Det er portnerboligen (bildet over) og den gamle stallen.

- Portnerboligen bør få stå der som et minne over det som engang var. Den kan sikkert brukes til flere ting, men en mulighet er å  bruke det som et museum for å vise noe av historien til sykehuset. Det kan for eksempel gjøres i sammenheng med et "åpent bårehus".

- Riv tilbygget og behold stallen, anbefaler John Høgslund.

- Den gamle stallen bør også bevares. Den er en teglsteinsbygning  med en underetasje av granitt. Det er et flott eksempel på byggeteknikk av denne typen, og må beholdes.

- Nå er stallen en del av aktivitetsbygget, og den nye delen må  rives. Den er ingen pryd for øyet, og inneholder dessuten asbest.

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode