Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 408ec05770ee47b1471e27cd03de2c39

Salget av Gullaug-tomta

Tidligere kommunestyremedlem for AP, Mathias B. Dannevig, nå medlem av Buskerud Fylkestings hovedutvalg for samferdsel, kommenterer her Liernetts artikkel.

LIERNETT etterlyser politikeres kommentar på salget av Gullaugtomta til investorgruppen ledet av Rimi-Hagen.  Særlig etterlyses Tonje Evju’s reaksjon.
Kommunestyregruppen til Lier AP får selv velge hvilke oppslag i pressen og tomtesalg man måtte ønske å kommentere. Men jeg kan vanskelig se at lovlig tomtehandel mellom 2 parter er noe Lier Arbeiderparti eller andre politikere kan gjøre noe med for å unngå "å bli tatt på senga", slik Liernett skriver. Den handel som skjer, den skjer, uten hensyn til hva Tonje Evju eller andre måtte mene om det. Jeg skjønner derfor ikke helt hvordan Liernett antyde noe annet ved å etterlyse politikeres reaksjoner.

Når dette er sagt,  forutsetter jeg at det blå flertall i Lier Kommune ikke har inngått noen underhåndsavtale med kjøperne med lovnader om utbyggingstillatelser eller andre forhåndsløfter . For dette er - etter hva jeg skjønner - ingen blitt informert om at har skjedd, eller at har hatt noen betydning for salget.
Jeg satt selv i planutvalg og formannskap i forrige periode, og hadde en del å gjøre med den reguleringsavtale som ble vedtatt for Orica, en reguleringsavtale som strengt var underlagt forutsetningen om at det skulle bygges sykehus på tomta. Når sykehus nå ikke ser ut til å komme er avtalen uten verdi som grunnlag for fremtidige reguleringsvedtak. Men den gir selvsagt en pekepinn om hva som kan være mulig å få til i et fremtidig helhetsperspektiv der almenheten også kan få nytte av området.

På mange måter kan Dyno-tomta på Gullaug være et greit sted å starte en utbygging av FJORDBY-visjonen. Her er ingen utfyllingsmasser i sjø som trenger 20-30 år å sette seg, og området kan greit sees i sammenheng  med videre utbygging av FJORDBYEN inn mot Drammen.

MEN- det er svært mange skjær i sjøen. Og naturlige begrensninger. Naturreservatet på Linnesstranda må sterkt hensyntas.  Almenheten bør kreve edruelige boligløsninger som frigir standområder til offentlig bruk og tilgang til sjøen. Og skolekapasiteten i området er langt fra tilstrekkelig for ambisiøs befolkningsvekst. Bare for å nevne noen av de stabbesteiner som må flyttes. Regulering av området krever derfor politikere med ryggrad til å ivareta kommunens og innbyggernes  interesser. Her kan man jo ha sin tvil eller tro.

Men først og fremst er trafikkforholdene håpløse på området . Høyre-vedtaket fra 2007 om ikke å bygge RV 23 i tunell rett til E-18 ved Viker, men heller tvers gjennom nedre Lier, gir intet rom for boligbygging av betydning før nye trafikkårer inn mot Drammen er på plass. En Dagslet-Linnes tunell alene hjelper lite.  For her duger ikke den vedtatte trase langs Lierstranda, den blir for trang i kollisjon med all gjennomgangstrafikken som nå strømmer ned fra Røyken.  Traseen må derfor legges om i forhold til vedtatte planer fra 2007, og det gamle salatalternativ mot Kjelstad ( som alle tidligere var imot) ser ut til å være eneste mulige.  Som vi spådde i 2007 uten å bli trodd. Vi ser nok et godt stykke ut på 2020 årstallet før slike løsninger er på plass. I mellomtiden vil mye ( trafikk) stå stille, også boligutbygging i i området. 

Redaksjonell tilføyelse:

Les artikkelen som Mathias B Dannevig refererer til: http://www.liernett.no/6594-ingen-kommentarer

Forrige artikkel:Toget er gåttNeste artikkel:
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode