Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: df815040f6fe8ac0c0a461af0f9987a1

Artikkelkommentarer på Liernett

Informasjon om endret praksis og krav om innlogging for å kommentere enkelte artikler

Artikkelkommentarene på Liernett har vært vårt "varemerke" på godt og vondt siden begynnelsen av oktober 2005. Liernett var tidlig ute med å gi leserne denne muligheten, et par uker før DT.no lanserte kommentering av sine artikler og et par år før Lierposten i det hele tatt kom på nett.

Selv om andre lokale medier har fulgt etter og gitt leserne mulighet til å kommentere artikler, har ingen vært så åpne for en så tett dialog med sine lesere og brukere som Liernett. Ei heller det offentlige, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Vi har til tider vært ganske liberale når det gjelder godkjenning av kommentarer (kritikk av oss selv har alltid blitt godkjent). Til nå har leserne lagt igjen over 4500 kommentarer til våre artikler. Hver og en av disse kommentarene blir lest gjennom av redaksjonen, og enten godkjent eller avvist fortløpende. Det er kun kommentarer som manuelt blir lest og godkjent av redaksjonen som vises på forsiden av Liernett. Kommentarer som vi ennå ikke har lest gjennom, kan rapporteres av en leser som upassende. Slike kommentarer blir umiddelbart skjult for samtlige lesere av Liernett, inntil redaksjonen eventuelt godkjenner kommentaren på et senere tidspunkt.
Til nå er 918 av 4500 leserkommentarer blitt avvist av redaksjonen.

I mars opplyste vi om at vi vurderte et system hvor innlogging ville være en del av det å kunne fremme sin mening i våre spalter. I forbindelse med at Aktiv Liernett kom tilbake i slutten av august, er nå et slikt system på plass. Vi har imidlertid ikke tatt det i bruk før nå. Artikler som krever innlogging for å kommentere, krever at man er en bruker av Aktiv Liernett. Det er gratis å registrere seg på Aktiv Liernett, og det er et krav at man registrerer seg med fullt navn. Er det mistanke om at en bruker ikke har oppgitt riktig navn, vil brukeren kunne bli bedt om å bekrefte dette (for eksempel bekreftelse per sms).
Bli bruker av Aktiv Liernett her

Som vi nevnte i mars er ikke dette en løsning vi har hatt et ønske om, men det har dessverre blitt en nødvendighet med den økende aktiviteten og negative ordkrigen i våre kommentarspalter, i regi av anonyme lesere.

Kommentering av artikler på Liernett blir som før, men vi vil heretter kreve at leserne er registrert på Aktiv Liernett. Denne funksjonen kan vi manuelt styre for hver enkelt artikkel. Som tidligere vil artikler som omhandler ulykker og andre tragiske hendelser ikke ha noen mulighet for kommentering. Dette gjelder også konkurranser hvor man skal sende inn sitt svar per e-post, av rent praktiske årsaker.

Hvis vi skal oppsummere de fire første årene med artikkelkommentarer, finner vi mye positivt, og stort sett bare én negativ ting.

Artikkelkommentarene har bidratt til debatt rundt viktige temaer som opptar mange liunger. Mannen i gata, eller personen langs veien hvis vi skal være politisk korrekte og tilpasse oss de lokale forhold, har kunnet komme med sine meninger. Dette er personer som ellers ikke ville ha kommet til orde i mange andre kanaler.

Kommentarene fra våre lesere har gitt oss mye konstruktiv kritikk. Det er viktig å merke seg at samtlige kommentarer blir lest gjennom av redaksjonen, og mye av det som kommer frem blir drøftet på våre interne redaksjonsmøter. Leserne har også hjulpet oss med å oppklare fakta- og skrivefeil i våre artikler, som vi har kunnet rette opp etter kort tid.

Det har også blitt mye mimring og tilbakeblikk, som for eksempel i artikkelen om Linnaberget fra 2007.

Det kommer til å bli mange færre kommentarer på Liernett generelt sett fremover, og vi går derfor også glipp av mange morsomme skråblikk og artige innspill.

Den ene negative tingen vi kan se når vi oppsummerer de første fire årene, er alle de anonyme kommentarene med en veldig negativ tone, enten overfor oss eller overfor andre. Vi tar ikke anonyme kommentarer som konstruktiv kritikk, og vier det heller ikke så mye oppmerksomhet. Det er ikke uten grunn at skjemaet for å legge inn kommentarer har bedt leserne legge inn sitt navn.

Til slutt vil vi komme med en oppfordring til alle de anonyme kommentatorene som ber Liernett og Liernetts redaksjon ryke og reise:
- Kommentarene dine fører ingen vei. Hvis det er noe du mener Liernett burde gjøre annerledes, send oss heller en e-post hvor du legger frem dine ideer til forbedring. Alternativet som mange ønsker, nemlig at Liernett legges ned, kommer uansett ikke til å skje i overskuelig fremtid. Så send heller en e-post, i stedet for å tale for døve ører.
Her finner du kontaktinformasjon for samtlige i Liernetts redaksjon

Forrige artikkel:Godt nyttår! Enig……?Neste artikkel:Romjulsmusikk
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode