Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: dc3a135133881d7898d0afde1add2c78

Grønne Lier?

Vi tar debatten

|
En god politiker er en aktiv politiker. Terje Sagvolden (H) har vært innom kommentarspalten og også bidratt med gode artikler på hovedsiden på Liernett. Måtte mange følge hans eksempel. Sagvolden er opptatt av miljøet. Det er vi i Liernett også, og vi mener en nettavis er mer miljøvennlig enn en papirutgave og derfor egner nettet seg best til å fremme miljøsaker.

Politiske beslutninger i slike saker etterlater seg ofte spor – pene og mindre pene. For mange år siden skrev jeg at masseuttaket i Sylling, det som i telefonkatalogen sto under navnet Sylling pukkverk, for alltid ville klebe seg til daværende kommunepolitikere og gjøre dem ansvarlige for miljøødeleggelsene på østsida av Holsfjorden. Sjelden har et flertall i et kommunestyre strukket seg så langt for å kunne få påført bygda si et evig sår.

Jeg skal ikke rippe opp i saken her, men Sagvolden bør sjekke sakspapirene og finne fram til papirutgavene av avisene som hadde mye godt stoff så lenge striden varte. Når det gjelder miljødeleggelser, er bilder ofte mer talende enn ord, og jeg har derfor  lagt ved noen ferske bilder fra masseuttaket. Jeg kjenner Sagvolden som en fornuftig og kreativ mann, og han bør snakke med partifellene om denne saken. Hvor står den nå, og er alt i masseuttaket gjort innenfor de strenge konsesjonsvilkårene som ligger til grunn for virksomheten  Som forøvrig ble minimal i forhold til den planlagte totalraseringen av området. Takket være våkne bygdefolk.

Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Fredag 31. august 2007 09:40: Tone E Svendsen
Liernett vil finne sin plass som en viktig lokal kanal ved å ta opp viktige temaer. Som dere peker på, kommunens visjon Grønne Lier er i ferd med å bli en floskel. I ytre Lier, der jeg bor, er eksemplene langt grovere enn masseuttaket. Spesielt viktig er veisaken i ytre Lier.
Der er et stort bondefangeri i ferd med å kunne skje; i en sak der ikke alle fakta er på bordet ønsker Statens vegvesen å presse gjennom en hastebeslutning. Godt hjulpet av krefter som vil tjene penger på å omgjøre ytre Liers jorder til næringsareal. Og denne limpinnen ser mange politikere ut til å gå på. For å bevare Grønne Lier der, må asfalten og næringsbyggene males grønne!
Fredag 31. august 2007 12:29: Søren Falch Zapffe
Hyggelig om Liernett kan bli en viktig pådriver i miljøspørsmål, særlig hvor lokale tiltak kan foreslås og drøftes.
Så er det Tone E igjen da. Hvorfor gjør du alle saker til et spørsmål om lang eller kort tunnel på RV 23 ??? Jeg trodde Lier Ap (du står vel fortsatt på kommunevalglisten ?) nå hadde landet på kort tunnel og at vi gjennom bred lokal enighet skulle være pådrivere for gode miljøløsninger for alle i Ytre-Lier !!
Fredag 31. august 2007 14:23: Tron Stad
Ja, Liernett ser ut til å ha gode forutsetninger for å bli et brukbart forum for meningsutvekskling om mange lokale saker, ikke bare om miljøet og ikke bare rett før kommunevalgene. Kanskje en form for registrering av meningsytrerne blir nødvendig, kanskje ikke.

Jeg regner med at redaksjonen kjenner sin besøkelsestid. Stå på for Lier!
Fredag 31. august 2007 15:32: Bård Strand, Lier AP
Det er å håpe at Liernett kan holde et våkent øye med miljøutfordringene i bygda vår. De er mange. Dessverre ligger det politiske miljøet etter folkeopinionen på dette området, og sikkert i noen år til vil våre politiske beslutninger i så måte se ganske tragisk latterlige ut i 2020 og 2030. Og R-23 trasévalget er åpenbart en slik sak.
Lier AP ser ingen fornuft eller godt argument for å legge mer trafikk i dagen fra Linnes til Brakerøya, når man kan redusere trafikkmengden der. Men vi ser at de av kommunestyrets medlemmer som eventuelt velger å utgjøre et stort mindretall i en avstemming om traseévalget, de påtar seg et enormt ansvar. Et ansvar for en forlengelse av de livsfarlige forholdene som i dag fortsatt finnes langs daghens vei over Lahell og Gullaug. Fordi et stort mindretall vil bety at prosjektet ikke blir tatt med i NTP i denne omgang. Lier AP har sagt at vi ønsker ikke å utgjøre et slikt blokkerende mindretall. Så om flertallet i salen i november vil ha veien fra Linnes til Brakerøya i dagen, vil vi holde for nesen, vaske våre hender og stemme for noe vi vet er en , for å si det rett ut, jævlig dårlig løsning for befolkningen. Det dreier seg om å ta ansvar for å finne løsninger, og det er Lier AP svært gode på. Forutsetningen er at denne uheldige løsningen blir gjort så god som det overhode er mulig å gjøre den. Og da må det stilles forpliktende og konkrete krav fra Lier kommune til Vegvesenet og bevilgende myndighet. Det skal Lier AP sørge for at skjer, om det skulle bli Linnes-traséen som får flertall.
Mvh
Bård Strand, Lier AP
Fredag 31. august 2007 18:53: Velger på vandring
Er ikke det største problemet med Rv23 at det ikke er noen fergefri forbindelse mellom hurumlandet og Vestfold.

Har noen av partiene i eller utenfor regjeringsposisjon gjort noe for å få fortgang i den saken?
Lørdag 1. september 2007 22:34: Tone E Svendsen, Lier Ap
Lier Høyre demonstrerer gang på gang, i innlegg etter innlegg, at de ikke vil se konsekvensene for Lier-samfunnet av det nye hovedvegsystemet. Dette er en stor sak, som det ikke nytter å bagatellisere. Det er sterkt å beklage at Lier Høyre aktivt har motarbeidet Lier Aps krav om å få en uavhengig vurdering av grunnleggende forutsetninger for saken; trafikkberegningene, kryssalternativene og konsekvensene. I tillegg er det lagt et tidspress på saken som ikke står i forhold til behovet for å belyse denne på en forsvarlig måte. Om ikke det er nok, Statens vegvesen har benyttet et svært sterkt politisk maktmiddel ved å fremme varsling om innsigelse. Dette har gjort at Statens vegvesen nå fremstår som den største politiske aktøren i kommunedelplanleggingen. Applaudert av Lier Høyre. Statens vegvesen undres nok på om ikke Liers politikere snart skal ta på seg den oppgaven de forventer at kommunen skal ha: å ivareta de lokale interessene. Dette er blitt en dans der kommunen sitter som veggepryd.
Tirsdag 4. september 2007 15:13: Terje Sagvolden
Det er bra at vi får et forum for aktiv politisk diskusjon i Lier. Dessverre er det altfor lite prinsipiell, (verdi-)politisk diskusjon i de offisielle fora som hovedutvalg og kommunestyre. I politikken ser man både en-saks partier (typisk bygdelister) og en-saks politikere (typisk Tone E. Svendsen som synes kun å ha RV23 i hodet til tross for vedtak i eget parti). Politikk, og annen ledelse, må tore å sette opp visjoner, lage ”luftslott” som man kan enes om å strekke seg etter. Lier brygge er et slikt betimelig ”luftslott” som har vist seg å påvirke diskusjoner av utbygningen av Ytre Lier i snart 8 år.

Ap har ikke alltid vært miljøvennlig. For 50-60 år siden hadde Ap fabrikkskorsteiner som spydde svart røyk på sine valgplakater. Ingen syntes det var rart. Det var viktig å skape arbeidsplasser og bekjempe fattigdommen. I slike tider ble det fattet mange politiske vedtak som vi kan angre på i ettertiden. Masseuttaket i Sylling, søppelfyllingen i Sylling, Lierskogen pukkverk, raseringen av Lier-morenen, bruk av Liers strandområder langs Drammensfjorden til noen av Norges mest forurensende offentlige og private bedrifter, er alle eksempler på politiske vedtak det er grunn til å beklage i ettertiden. Vi får håpe vi kan lære. (Valg av den korte traséen for RV 23 er faktisk det beste av de dårlige miljøvalgene vi kan gjøre om vi skal ha biltrafikk i Ytre Lier. Selv om ”ekspertisen” i den tapende fløyen i Lier Ap er overbevist om det motsatte, SVV har faktisk gjort en meget profesjonell jobb.)

Alle som har sittet i Lier kommunestyre vet at jeg har kjempet utrettelige kamper for miljøet i de 8 årene jeg har vært valgt. Enkelte andre husker også at jeg før dette møtte opp med illeluktende jordprøver som illustrasjon på forurensning i publikums spørrekvarter, og med lysbildeshow på folkemøte for å vise hvordan Lier forvalter enkelte av sine områder.

Vi må alltid forsøke å gjøre vårt beste med de rammevilkår vi har. Dette betyr å rydde opp i sår i miljøet. Vi må kjempe for en opprydding i Ytre Lier slik at vi får realisert visjonen om ”Lier brygge”; kjempe for at Lierskogen pukkverk blir pyntet opp og tilrettelagt slik vi er blitt lovet av Franzefoss; kjempe for god sikring av søppelfyllingen i Sylling slik at den ikke forurenser vassdragene våre; kjempe for mange nok målinger av kvaliteten på vannet i Lierelva og de andre elvene i Lier slik at vi kan finne forurensningskildene, osv.

Med hilsen, Terje Sagvolden, verdikonservativ, Lier Høyre
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode