Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Grønne Lier?

Vi tar debatten

|
En god politiker er en aktiv politiker. Terje Sagvolden (H) har vært innom kommentarspalten og også bidratt med gode artikler på hovedsiden på Liernett. Måtte mange følge hans eksempel. Sagvolden er opptatt av miljøet. Det er vi i Liernett også, og vi mener en nettavis er mer miljøvennlig enn en papirutgave og derfor egner nettet seg best til å fremme miljøsaker.

Politiske beslutninger i slike saker etterlater seg ofte spor – pene og mindre pene. For mange år siden skrev jeg at masseuttaket i Sylling, det som i telefonkatalogen sto under navnet Sylling pukkverk, for alltid ville klebe seg til daværende kommunepolitikere og gjøre dem ansvarlige for miljøødeleggelsene på østsida av Holsfjorden. Sjelden har et flertall i et kommunestyre strukket seg så langt for å kunne få påført bygda si et evig sår.

Jeg skal ikke rippe opp i saken her, men Sagvolden bør sjekke sakspapirene og finne fram til papirutgavene av avisene som hadde mye godt stoff så lenge striden varte. Når det gjelder miljødeleggelser, er bilder ofte mer talende enn ord, og jeg har derfor  lagt ved noen ferske bilder fra masseuttaket. Jeg kjenner Sagvolden som en fornuftig og kreativ mann, og han bør snakke med partifellene om denne saken. Hvor står den nå, og er alt i masseuttaket gjort innenfor de strenge konsesjonsvilkårene som ligger til grunn for virksomheten  Som forøvrig ble minimal i forhold til den planlagte totalraseringen av området. Takket være våkne bygdefolk.

7 kommentarer

Fredag 31. august 2007 09:40: Tone E Svendsen
Liernett vil finne sin plass som en viktig lokal kanal ved å ta opp viktige temaer. Som dere peker på, kommunens visjon Grønne Lier er i ferd med å bli en floskel. I ytre Lier, der jeg bor, er eksemplene langt grovere enn masseuttaket. Spesielt viktig er veisaken i ytre Lier.
Der er et stort bondefangeri i ferd med å kunne skje; i en sak der ikke alle fakta er på bordet ønsker Statens vegvesen å presse gjennom en hastebeslutning. Godt hjulpet av krefter som vil tjene penger på å omgjøre ytre Liers jorder til næringsareal. Og denne limpinnen ser mange politikere ut til å gå på. For å bevare Grønne Lier der, må asfalten og næringsbyggene males grønne!
Fredag 31. august 2007 12:29: Søren Falch Zapffe
Hyggelig om Liernett kan bli en viktig pådriver i miljøspørsmål, særlig hvor lokale tiltak kan foreslås og drøftes.
Så er det Tone E igjen da. Hvorfor gjør du alle saker til et spørsmål om lang eller kort tunnel på RV 23 ??? Jeg trodde Lier Ap (du står vel fortsatt på kommunevalglisten ?) nå hadde landet på kort tunnel og at vi gjennom bred lokal enighet skulle være pådrivere for gode miljøløsninger for alle i Ytre-Lier !!
Fredag 31. august 2007 14:23: Tron Stad
Ja, Liernett ser ut til å ha gode forutsetninger for å bli et brukbart forum for meningsutvekskling om mange lokale saker, ikke bare om miljøet og ikke bare rett før kommunevalgene. Kanskje en form for registrering av meningsytrerne blir nødvendig, kanskje ikke.

Jeg regner med at redaksjonen kjenner sin besøkelsestid. Stå på for Lier!
Fredag 31. august 2007 15:32: Bård Strand, Lier AP
Det er å håpe at Liernett kan holde et våkent øye med miljøutfordringene i bygda vår. De er mange. Dessverre ligger det politiske miljøet etter folkeopinionen på dette området, og sikkert i noen år til vil våre politiske beslutninger i så måte se ganske tragisk latterlige ut i 2020 og 2030. Og R-23 trasévalget er åpenbart en slik sak.
Lier AP ser ingen fornuft eller godt argument for å legge mer trafikk i dagen fra Linnes til Brakerøya, når man kan redusere trafikkmengden der. Men vi ser at de av kommunestyrets medlemmer som eventuelt velger å utgjøre et stort mindretall i en avstemming om traseévalget, de påtar seg et enormt ansvar. Et ansvar for en forlengelse av de livsfarlige forholdene som i dag fortsatt finnes langs daghens vei over Lahell og Gullaug. Fordi et stort mindretall vil bety at prosjektet ikke blir tatt med i NTP i denne omgang. Lier AP har sagt at vi ønsker ikke å utgjøre et slikt blokkerende mindretall. Så om flertallet i salen i november vil ha veien fra Linnes til Brakerøya i dagen, vil vi holde for nesen, vaske våre hender og stemme for noe vi vet er en , for å si det rett ut, jævlig dårlig løsning for befolkningen. Det dreier seg om å ta ansvar for å finne løsninger, og det er Lier AP svært gode på. Forutsetningen er at denne uheldige løsningen blir gjort så god som det overhode er mulig å gjøre den. Og da må det stilles forpliktende og konkrete krav fra Lier kommune til Vegvesenet og bevilgende myndighet. Det skal Lier AP sørge for at skjer, om det skulle bli Linnes-traséen som får flertall.
Mvh
Bård Strand, Lier AP
Fredag 31. august 2007 18:53: Velger på vandring
Er ikke det største problemet med Rv23 at det ikke er noen fergefri forbindelse mellom hurumlandet og Vestfold.

Har noen av partiene i eller utenfor regjeringsposisjon gjort noe for å få fortgang i den saken?
Lørdag 1. september 2007 22:34: Tone E Svendsen, Lier Ap
Lier Høyre demonstrerer gang på gang, i innlegg etter innlegg, at de ikke vil se konsekvensene for Lier-samfunnet av det nye hovedvegsystemet. Dette er en stor sak, som det ikke nytter å bagatellisere. Det er sterkt å beklage at Lier Høyre aktivt har motarbeidet Lier Aps krav om å få en uavhengig vurdering av grunnleggende forutsetninger for saken; trafikkberegningene, kryssalternativene og konsekvensene. I tillegg er det lagt et tidspress på saken som ikke står i forhold til behovet for å belyse denne på en forsvarlig måte. Om ikke det er nok, Statens vegvesen har benyttet et svært sterkt politisk maktmiddel ved å fremme varsling om innsigelse. Dette har gjort at Statens vegvesen nå fremstår som den største politiske aktøren i kommunedelplanleggingen. Applaudert av Lier Høyre. Statens vegvesen undres nok på om ikke Liers politikere snart skal ta på seg den oppgaven de forventer at kommunen skal ha: å ivareta de lokale interessene. Dette er blitt en dans der kommunen sitter som veggepryd.
Tirsdag 4. september 2007 15:13: Terje Sagvolden
Det er bra at vi får et forum for aktiv politisk diskusjon i Lier. Dessverre er det altfor lite prinsipiell, (verdi-)politisk diskusjon i de offisielle fora som hovedutvalg og kommunestyre. I politikken ser man både en-saks partier (typisk bygdelister) og en-saks politikere (typisk Tone E. Svendsen som synes kun å ha RV23 i hodet til tross for vedtak i eget parti). Politikk, og annen ledelse, må tore å sette opp visjoner, lage ”luftslott” som man kan enes om å strekke seg etter. Lier brygge er et slikt betimelig ”luftslott” som har vist seg å påvirke diskusjoner av utbygningen av Ytre Lier i snart 8 år.

Ap har ikke alltid vært miljøvennlig. For 50-60 år siden hadde Ap fabrikkskorsteiner som spydde svart røyk på sine valgplakater. Ingen syntes det var rart. Det var viktig å skape arbeidsplasser og bekjempe fattigdommen. I slike tider ble det fattet mange politiske vedtak som vi kan angre på i ettertiden. Masseuttaket i Sylling, søppelfyllingen i Sylling, Lierskogen pukkverk, raseringen av Lier-morenen, bruk av Liers strandområder langs Drammensfjorden til noen av Norges mest forurensende offentlige og private bedrifter, er alle eksempler på politiske vedtak det er grunn til å beklage i ettertiden. Vi får håpe vi kan lære. (Valg av den korte traséen for RV 23 er faktisk det beste av de dårlige miljøvalgene vi kan gjøre om vi skal ha biltrafikk i Ytre Lier. Selv om ”ekspertisen” i den tapende fløyen i Lier Ap er overbevist om det motsatte, SVV har faktisk gjort en meget profesjonell jobb.)

Alle som har sittet i Lier kommunestyre vet at jeg har kjempet utrettelige kamper for miljøet i de 8 årene jeg har vært valgt. Enkelte andre husker også at jeg før dette møtte opp med illeluktende jordprøver som illustrasjon på forurensning i publikums spørrekvarter, og med lysbildeshow på folkemøte for å vise hvordan Lier forvalter enkelte av sine områder.

Vi må alltid forsøke å gjøre vårt beste med de rammevilkår vi har. Dette betyr å rydde opp i sår i miljøet. Vi må kjempe for en opprydding i Ytre Lier slik at vi får realisert visjonen om ”Lier brygge”; kjempe for at Lierskogen pukkverk blir pyntet opp og tilrettelagt slik vi er blitt lovet av Franzefoss; kjempe for god sikring av søppelfyllingen i Sylling slik at den ikke forurenser vassdragene våre; kjempe for mange nok målinger av kvaliteten på vannet i Lierelva og de andre elvene i Lier slik at vi kan finne forurensningskildene, osv.

Med hilsen, Terje Sagvolden, verdikonservativ, Lier Høyre

Flere saker fra arkivet

Samlende forkjemper

Det sier Runar Gravdal, SV s gruppeleder, om Terje Sagvolden (på bildet) om innsatsen for Lierskogen og liersamfunnet. Liernett presenterer her flere minneord om forskeren og lokalpolitikeren.

Politikerforakt

Hjertesukk fra Terje Sagvolden

Krass kritikk av asylmottaket

"Nesset er bare en propagandaagent"

Kunnskapsrik og optimistisk

Det er bare to av de mange honnørord om forskeren og lokalpolitikeren Terje Sagvolden. Hans bortgang har vakt stor sorg hos alle som kjente han i Lier.

Terje Sagvoldens arroganse

Mathias B. Dannevig, leder i Lier Arbeiderparti, svarer på Sagvoldens (H) innlegg

De vanskelige bildene

I et par år har jeg tatt bilder på juleballet på Tranby og lagt dem ut på Liernett.

Vitensenter et flott tilbud

- Det vil passe utmerket inn i målsettingene for skolene i Lier, sier Terje Sagvolden (H)

Liernett.no er kun en amatørmessig blogg

Sagvolden (H) mener det er dumt at Liernett ikke holder mål og dessverre ikke tegner til å bli et forum for diskusjon av politikk i Lier.

Sylling Ysteri 1865-1972

Hvorfor bestod Sylling Ysteri helt frem til 1972, mens de andre ysteriene i omegn mer eller mindre forsvant?

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

Fortsatt mottak, men for hvem?

Flere, men mer positive asylsøkere kan være nøkkelen til fredeligere sameksistens på Lierskogen, der folk er opprørt over asylmottakets fortid og fremtid, mener Tonje Evju og Martin Kolberg.

Snørr og barter, - et vanskelig skille.

Av ordfører Ulla Nævestad

Arven fra Sylling

Det er nok nå

Høyresiden forvirrer velgere

- og et rungende nei til eiendomsskatt i Lier!

Veilys i Lier

Så er vi atter en gang i gang med diskusjonen om veilys i Lier om sommeren. Og det er en som ikke gir seg, og det er Nina Johnsen.

Liernett, avisen for deg som bor i Lier

En drøm har gått i oppfyllelse

Hvordan lage nyheter av ingen ting?

Oppskriften for ei suksessfull mediebedrift.

Hvem er arrogant?

Replikk til Mathias Dannevig’s innlegg 23. august 2007

"Grønne Lier", kapittel 2

For noen uker siden hørte jeg for første gang rykter om kjemikalier på avveie i Lier. Jeg bestemte meg for å grave litt i saken, og ble slett ikke beroliget av hva jeg fant. Mange steder flyter det av tungmetaller og kjemisk avfall. I alle fall om man skal tro statens forurensingstilsyn og miljøorganisasjonene.

Slipp elgen frem

En viktig miljøpolitisk oppgave

Var han til stede under debatten?

Kristelig Folkepartis leder Brynhild Heitmann stiller dette spørsmålet i sin kommentar til Erik Hæres synspunkter på skoleprosjektet på Stoppen

Fremmet demokratiske holdninger og verdier

- Med Terje Sagvoldens altfor tidlige bortgang har Lierskogen-samfunnet mistet en fremtredende spiller i det politiske miljøet, skriver Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård E Strand.

Trengte Lier en nettavis?

Nettavisen Liernett avvikles ved utgangen av 2012.

Kirken, en scene for lokale musikere

Kirken har fra gammelt av vært en scene for lokale musikere som vil bruke sitt talent til å bistå musikalsk ved gudstjenester og andre arrangementer i kirkens regi.

- Du vet vel hvem jeg er?

Det er ikke helt uforståelig at mye som sies og skrives kan bli misforstått. Forstått?

Lier-nett, ikke bare lesestoff

Vi i Lier-nett prøver å samle alle lenker til Liersider på nett. Har du ei lenke vi mangler, eller er det noen av lenkene vi har du mener ikke passer? Send oss et tips.

Liernett: Over 1000 tilhengere på Facebook

- Så vidt jeg vet er vår Facebook-side den eneste i Lier med over 1000 tilhengere, sier Liernetts redaktør og daglige leder Svend Asbjørn Sylling.

Rådmann og pedagog

Rådmannen går inn for 1-10 på Høvik og Stoppen

Brønnpissing i St. Hallvards brønn

Lavmålsjournalistikk fra Odd Myklebust i Drammens Tidende

Godt nyttår

Liernett går inn i sitt sjette år. I en tid da det meste er i forandring er det en respektabel alder, og vi ligger heller ikke på sotteseng

Grønne Lier

- der orkideer dør

Nedtelling til Lierdagene

Nå er det mindre enn tre måneder igjen til Lierdagene. Følg nedtellingen, se bilder, les nyhetsmeldinger og andre artikler på www.lierdagene.no

En politiker blir til

Man kan tenke seg en person, mann eller kvinne, spiller ingen rolle, som er samfunnsengasjert, og vil gjerne være med på å gjøre vårt samfunn bedre.

Juleball på Tranby

Da vi har fått reaksjoner fra foreldre som ikke ønsker at bilder av elevene ligger på Liernett, kutter vi bildene og beklager at vi har vært uvitende om hvordan vi skal forholde oss i slike saker. Nå foretar vi en grenseoppgang i forhold til hva vi kan legge ut og håper vi også i framtida vil kunne publisere bilder.

Dårlig samhandling

- Er det slik at elevene ved Sylling og Hallingstad og Tranby skoler har dårligere forhold for kroppsøving enn elever ved bygdas skoler? spurte Bård Strand i en epost til Liernett denne uka

Jeg - -en kommunestyrekandidat!

Jeg har rotet meg inn i politikken! Står for første gang til valg - skummelt? Nei, bare veldig morsomt og utfordrende. Så blir man hakket på, da. Av trauste (...)

Kloakkstank eller spor av fremmedfrykt?

Liernett kommenterer planutvalgets behandling av ventemottaksaken.

Vi dummer oss litt ut fra tid til annen

Vi er i ferd med å avslutte saken om ventemottaket. I vår dekning av saken har vi fått til dels sterk kritikk – noe absolutt berettiget.

Politisk forlik om veisaken i Lier?

Her er Mathias B. Dannevigs (AP) innlegg som har blitt besvart av Sagvolden (H) og Zapffe (H) på Liernett

Den redaksjonelle linje

Svar på Sagvoldens innlegg om Liernett.

OM Å VÆRE REDD

I forbindelse med at jeg skrev i Liernett om at det var dumt å flytte legevakta fra Lierbyen til Drammen, så har den forhenværende ordføreren i Lier, Ulla Nævestad, kommet med en kommentar til meg.

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

Glimt av en ukjent historie

- Var den landflyktige kommunisten Leo Trotskij på besøk i Lier før han ble drept med isøks i Mexico?

Ny redaktør av Liernett

Fra 1. mars har Svend Asbjørn Sylling tatt over redaktøransvaret for nettavisen Liernett.

3 år og 1177 artikler

Artikkelarkivet på Liernett strekker seg tilbake til 22. september 2003, og har 1177 tilgjengelige artikler.

Veien mot Utopia

Mange isolert sett god beslutninger, gir ikke nødvendigvis en god helhet.

Møt Høyres stortingsrepresentant Trond Helleland ved Spar Holsfjorden lørdag 8/9

Etter at Sylling idrettsforening ble nektet skjenkeløyve ved den planlagte dansegallaen for psykisk utviklingshemmede i vinter, har Lier Høyre tatt opp saken me (...)

Nektes adgang til kulturarrangementer?

Svar til Anita Drevdal og hennes kommentar til saken om St. Hallvardspillet 2008

Lesertall for Liernett

Hvor mange leste egentlig Liernett i 2007?

Artikkelkommentarer på Liernett

Informasjon om endret praksis og krav om innlogging for å kommentere enkelte artikler

Kulturnatta går mot ny dag

Liernett legger ut bilder fra steder vi nettopp har vært innom

Grønne lier, kapittel 1.

Når snøen går, kommer søpla fram. Det bryr jeg meg ikke så mye om. I dag, da jeg var ute og spaserte, plukket jeg med meg ett sjokoladepapir og en tom colaboks. Begge deler ble brakt til "Grønne liers" grønne kasser, beregnet på den slags. Verre var det da med grustakene som skjærer igjennom den såkalt grønne dalen.

Godt nyttår! Enig……?

Kommentarfeltet

Kortreist mat i ”Grønne Lier”!

Senterpartiet vil at folk skal finne mest mulig av lokal og kortreist mat i mat-butikken sin! Det er bra for miljøet – gjør det lettere for de som produserer ma (...)

Troen på enkeltmennesket.

Hun startet sin politiske karriere i Sandane Unge Høyre. Nå, nesten 40 år senere er hun Liers største kjendis. Troen på enkeltmennesket og personlig frihet under sosialt ansvar har vært ledesnorer i en lang politisk karriere. I dag er hun ordføreren som snakker med folk. Hun svarer på alle henvendelser og tar opp saker folk er opptatt av. Hun vant en knusende seier i det direkte ordførervalget i fjor. Lier-nett har intervjuet Ulla.

Alkohol og politikk, paragrafer og logikk

Ukens petit er skrevet av Ulla Nævestad, Sylling.

Lier fotoklubb oppdaget Tronstad.

Under kyndig ledelse av turguide Thorvald Lerberg fikk Lier fotoklubb i dag omvisning på Tronstad. Endelig var det noen som tok seg bryet å dokumentere hvordan Tronstad egentlig ser ut,

Hvor går Lierskolen?

For mange år siden ble jeg innkalt til skolesjefen for å snakke om noe av ubehagelig art. Vi hadde ikke noe i mot hverandre, og det alt egentlig skulle dreie seg om ble snart skjøvet til side til fordel for en generell prat om Lierskolen.

Slutt på navnestrid

Miljøutvalget vedtok i kveld at Saueveien skal beholde sitt gamle navn

Sylling -Skaret/retur

For en tid siden var jeg innom et antikvariat i Gamla Stan i Stockholm. Der fant jeg et gammelt xylografi av Svangstrandveien.Veien er et fremragede stykke ingeniørkunst og bygd etter datidens mest moderne prinsipper.

7 kan miste jobben etter skandalevedtak i planutvalget

Høyre og Arbeiderpartiet ble enige om oppsiktsvekkende løsning på kammerset.

Sjelden sett Sylling slik?

I en uformell og premiefri påskekonkurranse spør vi om leserne våre kan tidfeste et bilde fra Sylling.

- Ingen stor dramatikk

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe (bildet) om saken om kulturhus som ble utsatt i Formannskapet i går

Betraktninger om amatørkultur, amatørpolitikere og amatørjournalister

Debatten raser på Liernett, en fin anledning til å hente fram kanonene og skyte en spurv til jorden, skriver Rune Elven i sitt leserinnlegg

Overkjørt av Vinmonopolet

- Liers politikere har mistet sin mulighet til samfunnsplanlegging og styring, sier Siri Loe Svere, varaordfører og gruppeleder for senterpartiet til Liernett

Næringslivet kunne møtt politikerne

Næringslivet var svakt representert da nøkkelpersoner fra de politiske partiene stilte opp på møtet som Lier Næringsråd arrangerte på Haugestad mandag kveld.

Lierdagene: Syv uker igjen

Lierdagene er eldre enn mange har trodd. I Sylling feiret man ”Lierdag” allerede i 1953. Bildet av bussen er rett nok enda eldre, mens bildet under er en god del nyere.

Møkkajobb dagen derpå

Nina E. Johnsen var langt nede etter at Kulturhuset ble begravd tirsdag kveld, men med litt galgenhumor hadde hun litt av hvert å si om sine politiske motstandere etter jobbing i stallen.

Skolen og Bygdetunet

Om å lære av andre, eller slippe å finne opp kruttet på nytt

”Never Change a Winning Team"?

Høyrepolitikeren Truls Moen har dermed forklart oss hvorfor vi skal stemme Høyre. Eller kanskje det var Ulla han mente?

Bildeserie

I dag fotograferer vi Sylling skole.

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

Å skyte spurv med kanon

Å bli fortalt at man er dum pga noe man har skrevet i avisen, kan skape irrasjonelle følelser i et menneske.

Hva vil vi med kulturhus

Og hvem skal fortelle oss det?

Ap, suverent best på nett

Lier Arbeiderpartis hjemmeside er et hederlig unntak, hvis vi ser på de lite oppdaterte sidene til de lokale politiske partiene --

Får betenkningstid

Om ikke "time-out" for usikre lokalpolitikere i saken om kulturshus, blir det ekstra tid til disposisjon for de politiske grupperingene på grunn av tirsdagens avlyste kommunestyremøte --

Sommer på nettet

All erfaring viser at folk bruker Internett mindre i ferien. Dette har kanskje sammenheng med at det blir lagt ut mindre stoff, men fortvil ikke. Lier-nett kommer til å oppdateres i hele sommer, om enn ikke så ofte som vanlig..

Lierelva renere enn før?

Resultatene viser at det ikke er økt forurensning på strekningen fra Bilbo til Hegg, sier Nina Alstad Rukke, miljørådgiver i Lier kommune.

Fikk Kolberg spesiell behandling?

Forskjellbehandling av politiske partier, mener Frp s Bjørg Myran (på bildet), men virksomhetsleder på Liertun hevder at det har vært kommunikasjonssvikt med politisk sekretariat --

APs kanossagang i Rv23-saken

Innlegg av Ole Marius Evensen, listekandidat for Lier Høyre

Ulik forståelse for sultestreiken

Høyres gruppeleder, Søren Falch. Zapffe (th) slår fast at streik ikke er noe virkemiddel for opphold i Norge, mens gruppelederne i KrF, SV og Venstre har mer forståelse for aksjonen på Ventemottaket på Lierskogen

Svar til Dag Frode Gulsrud

Det ser ut til at Gulsrud nesten er mer opptatt av at tilhørerne ikke kom til orde i et åpent orienteringsmøte for formannskapet den 11. mai enn av selve saken om skolestrukturen. Selv om Gulsrud ikke var tilstede i det nevnte møtet, gjør han likevel et stort nummer ut av dette både i innlegg og epost til meg og andre.

Fem år og like langt?

Liernett så dagens lys for fem år siden. Nå er det nok med nettavis.

Mangfold av meninger

Vi synes det er betenkelig at kritikk av en kulturbegivenhet skal føre til at medarbeidere i Liernett til dels blir skjelt ut

Sommer om høsten

Sommerminne i sju deler. Langlesing i potetferien. Hvis ikke teknikken svikter, eller jeg ikke finner avslutningen. Starter i morgen. Følg med!

Det viktigste først

Ukens andre petitskribent Ulla Nævestad skriver her om prioriteringene av stoff i de største avisene ---

Et desperat forsøk på økonomisk vinning?

Lars-Erik Petersen, Arbeiderpartiets gruppeleder i Miljøutvalget, stiller dette spørsmålet etter miljøskandalen på Tranby.

Familie på randen

May–Britt Nystrøm med familie opplever tilværelsen som utrygg på toppen av Meren sandtak

Rådmannen svarer

Rådmann Hans- Petter Christensen redegjør for sin innstilling i mottakssaken

Unødig uklarhet om anbud

Tildelingen av markedsføringsoppdrag for Lierdagene svekker folks tiltro til Lier kommunes anskaffelsesrutiner.

Kulturhus NÅ!

Møtet om Kulturhuset har alt ført til debatt på kommentarfeltet i avisa.

Hvor grønt er grønne Lier?

Etter at jeg i en litt fleipete leder skrev at lier er godt inne på SFT si verstingliste, har ordføreren lett og lett. Hvor er lista?

Påtale fra ordføreren

Ordfører Ulla Nævestad er vant til engasjerte innlegg fra tilhørerplass, men satte lite pris på demonstrasjonen som kommuneplanutvalget ble vitne til, da hovedveisystemet var til behandling ---

Lytter til idrettslagene?

Blir det en utvidelse av Lierhallen etter at mange tillitsvalgte og idrettsledere har uttrykt skepsis til planene om to gymsaler på Stoppen?

Kjøp av Gullaugtomten

Innlegg fra Ulla Nævestad

Her er sakslisten til kommunestyremøtet

Kommunestyret er Liers storting. Sakene som behandles har alltid betydning for mange i bygda. Her er sakslisten for aprilmøtet.