Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

"Grønne Lier", kapittel 2

For noen uker siden hørte jeg for første gang rykter om kjemikalier på avveie i Lier. Jeg bestemte meg for å grave litt i saken, og ble slett ikke beroliget av hva jeg fant. Mange steder flyter det av tungmetaller og kjemisk avfall. I alle fall om man skal tro statens forurensingstilsyn og miljøorganisasjonene.

Hvordan ser kommunen på miljøvern i Lier? Jeg tok en tur innom internettsidene og søkte litt rundt. Lier kommune er i følge administrasjonen ytterst opptatt av miljøet rundt oss. Lier kommune har såkalte "miljøfyrtårn", "barnas miljøpris" og stor fokus på kildesortering. Alt er fokusert positivt og legger vekt på hvor flinke kommunen er når det gjelder miljøvern. Det er også en viss fokus på begrepet "bærekraftig utvikling". Dette betyr at man har en utvikling som ivaretar ressursene slik at også fremtidas generasjoner kan ha glede av dem. Det kunne være interessant nok å diskutere dette sett i forhold til forrige kapittel av "Grønne Lier", men nå er det kjemikalier og oppbevaring av disse vi skal se på. Et søk på ordene "kjemikalier" og "kjemisk" ga naturligvis ingen treff på kommunens hjemmeside.

Jeg tok en telefon til statens forurensingstilsyn, og forklarte at jeg jobbet med en artikkel om forurensing av grunnen i Lier. Personen jeg snakket med svarte direkte "Ja, industribygda Lier har vel en del problemer med det.." Hva var dette? Lier er ikke ei industribygd, men en grønn perle mellom Oslo og Drammen?

La oss hoppe rett på fakta. SFT har saker gående på 10 steder i Lier. (Riktig nok er myndigheten noen steder delegert til fylket). Om du ønsker å vite mer om giftstoffene jeg nevner her, anbefaler jeg Bellonas internettside.

Dyno Nobel ASA, Gullaug fabrikker.
Saken gjelder forurenset grunn. Stedet er undersøkt 7 ganger mellom 1990 og 1999. Man har funnet forurensing av kvikksølv og THC. Det er mistanke om BTEX og kloroganiske forbindelser. Ingen ting er så langt fjernet, og saken er fortsatt åpen. SFT sier at dette stedet er klassifisert med "påvirkningsgrad 2" noe som er nest verst.

Gilhus Bruk.
Dette området ble kartlagt i 1997. Man har mistanke om forurensing. Området er klassifisert med "påvirkningsgrad 3" noe som er verst mulig. Det ligger her et vedtak om at Gilhus Bruk skal undersøke dette innen 15/5- 2003. Dette er en prioritert sak for SFT.

Øberg Metall.
Man vet ennå ikke hvor stort område som er forurenset som et resultat av driften her. Man mistenker at området er forurenset av metallforbindelser. Saken er ikke avsluttet. Påvirkningsgrad 2.

Lier bilopphugging.
Man har her mistanke om forurensing. Man vet ikke ennå hvor stort område som kan være forurenset, men 5000 kvadratmeter er antydet. Påvirkningsgrad 2. Saken er ikke avsluttet.

Lierstranda deponi.
Området ble undersøkt i 1996. Her har man påvist forurensing av Benzopyren, BTEX og Benzen. Påvirkningsgrad 2. Saken er ikke avsluttet.

NCC Norge - NCC Asfalt (Nodest vei AS).
Denne saken ble første gang undersøkt i 1985. Man fant den gang en del tjæreforurensing av grunnen og sjøbunnen. Dette er undersøkt flere ganger og man har satt i verk tiltak for å begrense skadene. Man har også mistanke om forurensing av "Aromatiske hydrokarboner, PAH" Det er gitt pålegg om at selskapet må undersøke forholdene innen 1/9 2003. Påvirkningsgrad 3. Dette er en prioritert sak for SFT.

Plastkjemi A/S
Det er mistanke om forurensing av aromatiske hydrokarboner, BTEX, klororganiske forbindelser med mer. Påvirkningsgrad 2, saken er ikke avsluttet.

Råstoff A/S
Saken ble undersøkt i 1999. Det er mistanke om forurensing av metallforbindelser og alifatiske hydrokarboner. Påvirkningsgrad 2, saken er ikke avsluttet.

Ticon

Påvirkningsgrad 2, saken er ikke avsluttet

Sylling fyllplass.
Det var her jeg startet, og det var her jeg fant de mest urovekkende tingene. Stedet er undersøkt 5 ganger mellom 1996 og 2002. Problemet er bekken som går gjennom fyllinga og det faktum at det er bekreftet nok giftstoffer der til å skremme vettet av en stakkar. Ved analyse er følgende gifter funnet i vannet som renner ut av fyllinga: Metallforbindelser (PB- forbindelser, Cd- forbindelser og Zn- forbindelser) Aromatiske hydrokarboner (Naftalen), BTEX (Benzen, Toluen, Etylbenzen og Xylen) Andre forbindelser (Fenol).

Jeg har hørt om folk som har fått utslett av å gå over fyllinga. Jeg har hørt at en del av giftstoffene der er dumpet av den kjemiske industrien i bygda - med kommunens velsignelse. Jeg har hørt at man nå skal renske opp, men at de ansvarlige forsøker å dysse det ned. Ingen av delene har jeg ennå fått bekreftet, men det ser svært sannsynlig ut. Hvor kommer giften fra? Var det ikke kommunen som drev fyllinga? Hvor er informasjonen til lokalbefolkningen om eventuelle farer knyttet til dette?

De stedene jeg har beskrevet over er på Statens forurensingstilsyns liste over steder de jobber med. Det er vanskelig å følge prosessen på grunn av en meget byråkratisk saksgang. Noen saker er delegert til fylke. Noen steder er grunneier ansvarlig og noen ganger er det private firmaer som f. eks Geo recon A/S, SCC Geocare, Scandiaconsult og Norconsult. Så vidt jeg kan se stilles ikke de som faktisk har bidratt til forurensingen til ansvar. Grunneier og kommune får uttale seg om hvor stort problem dette er for omgivelsene. For alle steder i Lier er teksten "Liten/ ingen påvirkning kjent med dagens arealbruk". Er ikke det betryggende?

Bellona mener både fyllplassen i Sylling og Nordest vei A/S trenger å undersøkes ut over det SFT allerede har gjort.

Jeg anbefaler alle en tur innom nettstedene jeg her henviser til. All informasjon er tilgjengelig der. I tillegg vil jeg anbefale alle å sjekke hvor mye dritt industrien langs Lierstranda slipper ut i lufta og sjøen. Det er snakk om ufattelige mengder og alt er tallfestet hos SFT. Om man skal gå enda lengre inn i materien bør man kanskje sjekke hvor mye energi de samme firmaene bruker. Det siste er i alle fall oppklarende etter en vinter med stramme strømpriser. Om man synes dette er litt kjipt, kan jeg anbefale en tur innom denne nettsiden i stedet. Der er alt lysegrønt.

Kommunen har epleblomster og grønne enger på sin side på nettet. Her snakkes det om alt fra priser og foregangsbedrifter til bærekraftig utvikling, mens man på alle kanter blir servert trær, blomster, landbruksbilder og bonderomantikk. Slik blir det vel med blå, grønne og lyserøde politikere i en såkalt grønn kommune som bare får gule og røde varselskilt hos SFT. Kommunen og grunneierne det her er snakk om vil vise deg et tynt lag med fyllmasse. De samme menneskene er sikkert sjeleglade så lenge ingen sjekker hva som ligger noen cm ned i jorda.

Det eneste jeg vet er at dette blir et tema på Lier-nett før valget. For øvrig får man tro hva man vil.

Klima og miljø

Flere saker fra arkivet

Om å drite i eget rede - Grønne lier under lupen.

For ett år siden, skrev jeg om Grønne Lier. Ikke Grønne Lier fra kommunens skryteplakater, men det Lier man ikke snakker om. Et Lier der andelen urørt natur er redusert fra ganske mye til praktisk talt ingen ting. Nå begynner det å skje ting, men skjer det nok?

Hvor grønt er grønne Lier?

Etter at jeg i en litt fleipete leder skrev at lier er godt inne på SFT si verstingliste, har ordføreren lett og lett. Hvor er lista?

Grønne lier, kapittel 1.

Når snøen går, kommer søpla fram. Det bryr jeg meg ikke så mye om. I dag, da jeg var ute og spaserte, plukket jeg med meg ett sjokoladepapir og en tom colaboks. Begge deler ble brakt til "Grønne liers" grønne kasser, beregnet på den slags. Verre var det da med grustakene som skjærer igjennom den såkalt grønne dalen.

UDI klager på vedtaket

UDI ber om at planutvalget ser på saken en gang til.

Grønne Lier?

Vi tar debatten

Hvor mye inngrepsfri natur natur finnes fortsatt i Lier?

I løpet av 2003 skal den inngrepsfrie naturen i Norge kartlegges igjen. Det er Direktoratet for naturforvaltning, statens kartverk og fylkesmannen/ kommunen som står for denne registreringen. Hvordan er ståa i "grønne Lier"? Hvor mye av Lierdalens natur er bevart inngrepsfri?

Fortsatt nødvendig å løpe til og fra bussholdeplassen

Statens vegvesen har nå kommentert Liernetts artikkel om bussholdeplassen ved Ringsriksveien. Det er ingen vedtatte planer som kan bedre forholdene ved den livsfarlige bussholdeplassen.

Veilys i Lier

Så er vi atter en gang i gang med diskusjonen om veilys i Lier om sommeren. Og det er en som ikke gir seg, og det er Nina Johnsen.

Jernaldergroper registreres i Sylling

På vei til jobben i dag, møtte jeg en arkeolog. -Har du en kost?, spurte han, - vi skal grave litt på jordet nedenfor. Jordet det dreide seg om var det nedenfor Valstadhaug, og målet med gravingen var registrering av jernaldergroper.

Gult lys for Grønne Lier?

Med ”mobiliseringsprosjektet” Grønne Lier skulle Lier bli den grønne og attraktive kommunen mellom de hurtigvoksende kommunene i øst og Drammen i vest. Nå venter vi på femårsrapporten.

Lierelva renere enn før?

Resultatene viser at det ikke er økt forurensning på strekningen fra Bilbo til Hegg, sier Nina Alstad Rukke, miljørådgiver i Lier kommune.

Merkelig kommunal værvarsling

At Lier kommune varsler om et faretruende uvær er forståelig, men en lite lest Facebook-side er neppe rett sted.

Dumping av asbest ved Damtjern

Takplater som inneholder asbest er dumpet langs gangveien mellom E18 og Damtjern på Tranby

Lier Næringsråd skriker etter næringsarealer

I forbindelse med at nytt sykehus nå ser ut til å bli lokalisert i Drammen fremfor på Gullaug, vil Lier Næringsråd ha fokus på hvilken betydning dette har for næringslivet i Lier.

Overkjørt av Vinmonopolet

- Liers politikere har mistet sin mulighet til samfunnsplanlegging og styring, sier Siri Loe Svere, varaordfører og gruppeleder for senterpartiet til Liernett

Kommunestyret blir overkjørt

- Statlige etater tar seg til rette i kommunen, fremholder Matthias S. Dannevig (på bildet), leder av Lier arbeiderparti, som en kommentar til at Vinmonopolet ønsker å etablere seg på Liertoppen

Kongene av Lierelva.

Ingen kjenner Lierelva som Tom Erling og Bjørnar. De to siste dagene har de svømt og padlet fra Dammyrdammen til Crossbanen ved Fugleruds gartneri.

Forlik i veisaken?

Terje Sagvolden (H) kommer med et motinnlegg til Dannevigs fremstilling i pressen av saken om RV23

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Miljøkriminalitet på Tranby

Myrflangre, som er på rødlisten over truede arter, er blitt giftdrept i sommer.

Skogbrann forhindret

Brannvesenet var raskt på plass i området rundt Skjærsvannet (på bildet th), da det var det tilløp til en liten skogbrann der tirsdag kveld.

Vil flytte Lierelva 25 meter

Møt opp med bøtter og spann.

Liers eldste nettsted?

Forrige mandag feiret det lokale nettstedet Sylling.no 10 år

Vi sjekker partienes hjemmesider

Det er valg – hvilke saker er de viktigste på lokalpartienes internettsider?

Vil overvåke ungdommen

For å få bukt med ungdomsfylla i Lier foreslår sosialsjefen å leie inn Securitas til å spane på ungdommene.

Foreslått tilbakeført som LNF-område

- Det synes å være bred enighet om dette i det politiske Lier, sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe

Uklar skilting på Heggtoppen

Det rimer ikke at det er tillatt å kjøre fra Kirkeveien til Rimi, men ikke motsatt vei. De ansvarlige vet hva de vil, men klarer ikke å vise det.

Et desperat forsøk på økonomisk vinning?

Lars-Erik Petersen, Arbeiderpartiets gruppeleder i Miljøutvalget, stiller dette spørsmålet etter miljøskandalen på Tranby.

Elendig vei får endelig et tykt lag ny asfalt

Liernett og mange andre har i lang tid påpekt at hullene i asfalten mellom Sandaker og Gluggen utgjør en stor trafikkfare. Nå blir det endelig gjort noe med saken.

Må enda flere dø i trafikken?

Mens myndigheter og politikere prater og utsetter, blir veiene i Lier stadig farligere.

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

Arven fra Sylling

Det er nok nå

Du skal ikke sove

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud tråkket vel i salaten da hun gikk ut i Drammens tidene og kunngjorde sitt syn på regjeringens økonomiske politikk. Dette vakte som ventet reaksjoner fra arbeidsgiver, og ordfører Ulla Nævestad benyttet i dag sjansen til å kvesse kniven i DT.

SIF-stadion på Lierstranda

Les Rådmannens foreløpige kommentar til Liernett.

Familie på randen

May–Britt Nystrøm med familie opplever tilværelsen som utrygg på toppen av Meren sandtak

Lytter til idrettslagene?

Blir det en utvidelse av Lierhallen etter at mange tillitsvalgte og idrettsledere har uttrykt skepsis til planene om to gymsaler på Stoppen?

Misfornøyde brukere

En eventuell oppgradering av Hegg Gamle skole eller et annet lokale møter motstand blant brukerne av dagsenter for psykisk lidende.

Vi dummer oss litt ut fra tid til annen

Vi er i ferd med å avslutte saken om ventemottaket. I vår dekning av saken har vi fått til dels sterk kritikk – noe absolutt berettiget.

Hvordan lage nyheter av ingen ting?

Oppskriften for ei suksessfull mediebedrift.

RV 23 – Hvilke motiver skal vektlegges?

Av Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti.

Hva er vitsen med et lokalt e-verk?

I følge gamle tradisjoner, så skal enhver kommune i Norge ha sitt lokale e-verk, som har til oppgave og skaffe innbyggerne strøm. Men etter at det ble åpnet for fri konkurranse på dette markedet i 1991, så har mange kommuner solgt unna sitt lokale e-verk. Etter det jeg kjenner til, så er visst Lier E-verk ikke av de tøffeste når det gjelder pris på strøm til innbyggerne, tvert om så ligger de i klassen for de rimeligste. Og dette er bra.

Svar til Dag Frode Gulsrud

Det ser ut til at Gulsrud nesten er mer opptatt av at tilhørerne ikke kom til orde i et åpent orienteringsmøte for formannskapet den 11. mai enn av selve saken om skolestrukturen. Selv om Gulsrud ikke var tilstede i det nevnte møtet, gjør han likevel et stort nummer ut av dette både i innlegg og epost til meg og andre.

Uverdig behandling

Både Ap s Bård Strand og SV s Jannicke Solheim mener myndighetene må løse problemet på Ventemottaket, ikke bare administrere det.

Formannskapet avgjør

Flertallet i Tjenesteutvalget avslo et forslag om utsettelse av kulturhussaken og saken "ruller videre" så lenge ---

- Ubegripelig av Høyre og AP!

I dette innlegget tar Lier FrP, ved ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes (bildet) og Morgan Langfeldt, for seg ekspropriasjon av eiendom ved Nordal skole. - Et overtramp på eiendomsretten man sjelden ser maken til.

Betraktninger om amatørkultur, amatørpolitikere og amatørjournalister

Debatten raser på Liernett, en fin anledning til å hente fram kanonene og skyte en spurv til jorden, skriver Rune Elven i sitt leserinnlegg

Bør se på andre konkurranseformer

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård E. Strand, etter at det har meldt seg få aktører til å bygge Liers kulturhus.

Hva vil vi med Lier?

Dette er spørsmålet kommunestyret må ta stilling til, skriver Marianne Spanli i dette innlegget.

Brannbiler i Drammen

VG har satt fokus på standarden på brannbiler og bredskap i Norge i dag. Og det er ille.

Hva mener egentlig politikerne i Lier?

Snart er det valg, og vi i Lier-nett ville finne ut hva listekandidatene i de forskjellige politiske partiene mener nå like før valget. Vi tok på oss vanlige klær og forsøkte å finne ut hva de som står på stand mener om saker og ting i bygda. Det fine med denne tilnærmingen til politikken, er at man kommer litt under huden på dem som de neste 4 åra skal bedrive styre og stell. Vi hadde lest valgmaterialet, men fant mange brosjyrer prangende og vage. Vi ville ikke vite noe om politisk idehistorie - vi ønsket å finne ut hva de konkret sto for her og nå.

Gullaug solgt til Rimi-Hagen

Hvis du trodde Liers ordfører holdt på med å hale i land sykehuset på Gullaug, tok du feil.

Misfornøyde brukere og lavere lønn?

Knut Røssum (Ap) påpeker at 95 prosent av renholdskostnadene er knyttet til lønn, og at det er renholderne som må betale regningen i form av redusert lønn, hvis det skal spares penger --

Politikerne i planutvalget svarer

Vi har foretatt en spørrerunde til medlemmene i planutvalget, for å kartlegge stemningen før klagebehandlingen i saken om sanitæranlegget på Lierskogen ventemottak.

Troen på enkeltmennesket.

Hun startet sin politiske karriere i Sandane Unge Høyre. Nå, nesten 40 år senere er hun Liers største kjendis. Troen på enkeltmennesket og personlig frihet under sosialt ansvar har vært ledesnorer i en lang politisk karriere. I dag er hun ordføreren som snakker med folk. Hun svarer på alle henvendelser og tar opp saker folk er opptatt av. Hun vant en knusende seier i det direkte ordførervalget i fjor. Lier-nett har intervjuet Ulla.

Verdens beste ornitologiske kommune i 2035?

Jeg søker med dette stillingen som kommunal fuglekassesnekker

Kulturregnskap

Hva koster kulturen oss, og hva bruker vi pengene til?

Kommunen rydder opp

Etter at Liernett tidligere i uka skrev om bil- og båtvrak på Svangstrand i Sylling, har Lier kommune kommet på banen.

Bedre språkopplæring i Lier?

Særskilt norskundervsining er et høyaktuelt utviklingsområde for lierskolen, sier fagkonsulent Liv-Astrid Egge til Liernett etter at Aftenposten i en artikkel mandag avslørte store mangler i norsk skole

Kloakkstank eller spor av fremmedfrykt?

Liernett kommenterer planutvalgets behandling av ventemottaksaken.

Har du tid?

Tidsklemma fra et annet perspektiv.

Må koke vannet inntil videre

Kommunen ber rundt 35 husstander samt Borgestad barnehage og Nordal skole om å koke vannet etter at det er funnet bakterier i drikkevannet.

Negativ til bygging av kulturhus nå

Kirsti Marie Lager Lyngås (Sp) skriver at regnestykket ikke går opp i sitt leserinnlegg.

- Ingen stor dramatikk

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe (bildet) om saken om kulturhus som ble utsatt i Formannskapet i går

Diskusjonen om Lierstranda fylte Haugestad

Sjelden har så mange hørt at noen er uenig om så lite.

JA til Pol på Liertoppen. Leve Lierbyen.

Jeg ønsker også et pol i Lierbyen. Problemet er at ingen vil etablere et pol der nå. ”Pol-saken” i Lier er i ferd med å skalere ut av sin proporsjon. Det po (...)

Veien mot Utopia

Mange isolert sett god beslutninger, gir ikke nødvendigvis en god helhet.

Informasjon i etterkant

Tillitsvalgte har ikke blitt rådspurt før tilsettingen verken på skole- eller kommunenivå, bekrefter Hanne Mathiassen leder av Utdanningsforbundet i Lier

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Oppdatert løypeinformasjon og webkamera på nett

Lier IL og Sjåstad/Vestre Lier IL, som står bak kunstsnøanlegget på Eiksetra, lanserer nå et eget nettsted som blir kontinuerlig oppdatert

Fant drivhus med cannabis

Politiet vil gjerne ha kontakt med den eller de som driver dyrking av cannabis i skogen. (Illustrasjonsfoto)

Kvalitetsutviklingen i Lierskolen

Uttalelse til saken om Skolestrukturen i Ytre Lier

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

Seier for Fagforbundet

Det blir ikke konkurranseutsetting av renholdet.

NAF: Bare kjør!

NAF har sett på forbudet mot gjennomkjøring på Heggtoppen, og konklusjonen er klar: Kjør til butikkene, men ikke tilbake.

Bakterier påvist i Syllingvannet

Det er påvist en type kolibakterie i vannet fra Holsfjorden. Folk i Sylling og på Tronstad anbefales fortsatt å koke drikkevannvann.

Lite penger til bøker neste skoleår?

Lite penger til bøker neste skoleår, fordi skolene må spare 1,2 millioner kroner.

Skolestruktur og kretsgrenser utsatt

Behandlingen av saken om skolestruktur og kretsgrenser er utsatt til februar 2013.

Liernett - Trenger vi ei internettavis i Lier?

En vårdag for et halvt år siden lanserte min gode venn Thorvald Lerberg en ide om å starte lokalavis på Internett.

- Lierskogen under utilbørlig press

Lier Frp er mektig irritert over Martin Kolbergs engasjement i forbindelse med mottaket på Lierskogen. Bildet er fra møtet tirsdag, der Kolberg orienterte den lokale velforeningen og andre interesserte.

Lier – ei historisk skattekiste.

Lier har ei lang og relativt ukjent historie. Man vet ikke nøyaktig når folk bosatte seg her, men det er enighet om at det er lenge siden. Det kan bevises at det var bosetting i Lier rundt år 500, men mye tyder på at det bodde folk her langt tidligere.

Skolen og Bygdetunet

Om å lære av andre, eller slippe å finne opp kruttet på nytt

Ikke så gøy på landet

I et kvart århundre har Lars Sørums samlinger hvilt i fred på en innleid låve. Hva bør gjøres?

Får gangvei gjennom stua?

Da Ken Loftsgård sjekket posten for noen dager siden fikk han sjokk. Veivesenet hadde godkjent gangvei gjennom stua hans.

Hva vil vi med kulturhus

Og hvem skal fortelle oss det?

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

Lier svarte ikke til forventningene

Dette sier Ellen Benestad til Østlandets Blads nettutgave. Ellen Benestad begynte 30. juni i år som Kommunalsjef, med ansvar for kultur, undervisning og barnehager i Lier Kommune

Umulig å sammenlikne forskjellige kommuner

Dette skriver rådmannen som svar på oppslagene om hvor lite penger Lier bruker på pleie og omsorg pr. innbygger.

Totalskadd,

Det brenner fortsatt i et bygg i Sylling sentrum --

”Don’t die”

Ukens petit er av Rune Elven

Påtale fra ordføreren

Ordfører Ulla Nævestad er vant til engasjerte innlegg fra tilhørerplass, men satte lite pris på demonstrasjonen som kommuneplanutvalget ble vitne til, da hovedveisystemet var til behandling ---

Ulik forståelse for sultestreiken

Høyres gruppeleder, Søren Falch. Zapffe (th) slår fast at streik ikke er noe virkemiddel for opphold i Norge, mens gruppelederne i KrF, SV og Venstre har mer forståelse for aksjonen på Ventemottaket på Lierskogen

Brønnpissing i St. Hallvards brønn

Lavmålsjournalistikk fra Odd Myklebust i Drammens Tidende

Nektes adgang til kulturarrangementer?

Svar til Anita Drevdal og hennes kommentar til saken om St. Hallvardspillet 2008

Bygdeborgen på fosskollen – egentlig en bygdeborg?

Som ett av kun fem kulturminner i Lier har bygdeborgen på Fosskollen en viss betydning for hvordan vi tolker fortiden. Det antas at folk fra sør i Lierdalen bygde en festning her om lag år 600 etter Kristus, og at denne beskyttet folk mot ytre fiender på slutten av den urolige folkevandringstida. Er dette egentlig bare spekulasjoner, eller kan man med sikkerhet si at det har ligget en bygdeborg her?

Skandalevedtak i planutvalget?

Av ordfører Ulla Nævestad

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.