Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 5cd92526aaae6b967fb7a7562b3da9d1

"Grønne Lier", kapittel 2

For noen uker siden hørte jeg for første gang rykter om kjemikalier på avveie i Lier. Jeg bestemte meg for å grave litt i saken, og ble slett ikke beroliget av hva jeg fant. Mange steder flyter det av tungmetaller og kjemisk avfall. I alle fall om man skal tro statens forurensingstilsyn og miljøorganisasjonene.

Hvordan ser kommunen på miljøvern i Lier? Jeg tok en tur innom internettsidene og søkte litt rundt. Lier kommune er i følge administrasjonen ytterst opptatt av miljøet rundt oss. Lier kommune har såkalte "miljøfyrtårn", "barnas miljøpris" og stor fokus på kildesortering. Alt er fokusert positivt og legger vekt på hvor flinke kommunen er når det gjelder miljøvern. Det er også en viss fokus på begrepet "bærekraftig utvikling". Dette betyr at man har en utvikling som ivaretar ressursene slik at også fremtidas generasjoner kan ha glede av dem. Det kunne være interessant nok å diskutere dette sett i forhold til forrige kapittel av "Grønne Lier", men nå er det kjemikalier og oppbevaring av disse vi skal se på. Et søk på ordene "kjemikalier" og "kjemisk" ga naturligvis ingen treff på kommunens hjemmeside.

Jeg tok en telefon til statens forurensingstilsyn, og forklarte at jeg jobbet med en artikkel om forurensing av grunnen i Lier. Personen jeg snakket med svarte direkte "Ja, industribygda Lier har vel en del problemer med det.." Hva var dette? Lier er ikke ei industribygd, men en grønn perle mellom Oslo og Drammen?

La oss hoppe rett på fakta. SFT har saker gående på 10 steder i Lier. (Riktig nok er myndigheten noen steder delegert til fylket). Om du ønsker å vite mer om giftstoffene jeg nevner her, anbefaler jeg Bellonas internettside.

Dyno Nobel ASA, Gullaug fabrikker.
Saken gjelder forurenset grunn. Stedet er undersøkt 7 ganger mellom 1990 og 1999. Man har funnet forurensing av kvikksølv og THC. Det er mistanke om BTEX og kloroganiske forbindelser. Ingen ting er så langt fjernet, og saken er fortsatt åpen. SFT sier at dette stedet er klassifisert med "påvirkningsgrad 2" noe som er nest verst.

Gilhus Bruk.
Dette området ble kartlagt i 1997. Man har mistanke om forurensing. Området er klassifisert med "påvirkningsgrad 3" noe som er verst mulig. Det ligger her et vedtak om at Gilhus Bruk skal undersøke dette innen 15/5- 2003. Dette er en prioritert sak for SFT.

Øberg Metall.
Man vet ennå ikke hvor stort område som er forurenset som et resultat av driften her. Man mistenker at området er forurenset av metallforbindelser. Saken er ikke avsluttet. Påvirkningsgrad 2.

Lier bilopphugging.
Man har her mistanke om forurensing. Man vet ikke ennå hvor stort område som kan være forurenset, men 5000 kvadratmeter er antydet. Påvirkningsgrad 2. Saken er ikke avsluttet.

Lierstranda deponi.
Området ble undersøkt i 1996. Her har man påvist forurensing av Benzopyren, BTEX og Benzen. Påvirkningsgrad 2. Saken er ikke avsluttet.

NCC Norge - NCC Asfalt (Nodest vei AS).
Denne saken ble første gang undersøkt i 1985. Man fant den gang en del tjæreforurensing av grunnen og sjøbunnen. Dette er undersøkt flere ganger og man har satt i verk tiltak for å begrense skadene. Man har også mistanke om forurensing av "Aromatiske hydrokarboner, PAH" Det er gitt pålegg om at selskapet må undersøke forholdene innen 1/9 2003. Påvirkningsgrad 3. Dette er en prioritert sak for SFT.

Plastkjemi A/S
Det er mistanke om forurensing av aromatiske hydrokarboner, BTEX, klororganiske forbindelser med mer. Påvirkningsgrad 2, saken er ikke avsluttet.

Råstoff A/S
Saken ble undersøkt i 1999. Det er mistanke om forurensing av metallforbindelser og alifatiske hydrokarboner. Påvirkningsgrad 2, saken er ikke avsluttet.

Ticon

Påvirkningsgrad 2, saken er ikke avsluttet

Sylling fyllplass.
Det var her jeg startet, og det var her jeg fant de mest urovekkende tingene. Stedet er undersøkt 5 ganger mellom 1996 og 2002. Problemet er bekken som går gjennom fyllinga og det faktum at det er bekreftet nok giftstoffer der til å skremme vettet av en stakkar. Ved analyse er følgende gifter funnet i vannet som renner ut av fyllinga: Metallforbindelser (PB- forbindelser, Cd- forbindelser og Zn- forbindelser) Aromatiske hydrokarboner (Naftalen), BTEX (Benzen, Toluen, Etylbenzen og Xylen) Andre forbindelser (Fenol).

Jeg har hørt om folk som har fått utslett av å gå over fyllinga. Jeg har hørt at en del av giftstoffene der er dumpet av den kjemiske industrien i bygda - med kommunens velsignelse. Jeg har hørt at man nå skal renske opp, men at de ansvarlige forsøker å dysse det ned. Ingen av delene har jeg ennå fått bekreftet, men det ser svært sannsynlig ut. Hvor kommer giften fra? Var det ikke kommunen som drev fyllinga? Hvor er informasjonen til lokalbefolkningen om eventuelle farer knyttet til dette?

De stedene jeg har beskrevet over er på Statens forurensingstilsyns liste over steder de jobber med. Det er vanskelig å følge prosessen på grunn av en meget byråkratisk saksgang. Noen saker er delegert til fylke. Noen steder er grunneier ansvarlig og noen ganger er det private firmaer som f. eks Geo recon A/S, SCC Geocare, Scandiaconsult og Norconsult. Så vidt jeg kan se stilles ikke de som faktisk har bidratt til forurensingen til ansvar. Grunneier og kommune får uttale seg om hvor stort problem dette er for omgivelsene. For alle steder i Lier er teksten "Liten/ ingen påvirkning kjent med dagens arealbruk". Er ikke det betryggende?

Bellona mener både fyllplassen i Sylling og Nordest vei A/S trenger å undersøkes ut over det SFT allerede har gjort.

Jeg anbefaler alle en tur innom nettstedene jeg her henviser til. All informasjon er tilgjengelig der. I tillegg vil jeg anbefale alle å sjekke hvor mye dritt industrien langs Lierstranda slipper ut i lufta og sjøen. Det er snakk om ufattelige mengder og alt er tallfestet hos SFT. Om man skal gå enda lengre inn i materien bør man kanskje sjekke hvor mye energi de samme firmaene bruker. Det siste er i alle fall oppklarende etter en vinter med stramme strømpriser. Om man synes dette er litt kjipt, kan jeg anbefale en tur innom denne nettsiden i stedet. Der er alt lysegrønt.

Kommunen har epleblomster og grønne enger på sin side på nettet. Her snakkes det om alt fra priser og foregangsbedrifter til bærekraftig utvikling, mens man på alle kanter blir servert trær, blomster, landbruksbilder og bonderomantikk. Slik blir det vel med blå, grønne og lyserøde politikere i en såkalt grønn kommune som bare får gule og røde varselskilt hos SFT. Kommunen og grunneierne det her er snakk om vil vise deg et tynt lag med fyllmasse. De samme menneskene er sikkert sjeleglade så lenge ingen sjekker hva som ligger noen cm ned i jorda.

Det eneste jeg vet er at dette blir et tema på Lier-nett før valget. For øvrig får man tro hva man vil.

Forrige artikkel:Overrasket med gull i NMNeste artikkel:Syllingrytter ble norgesmester
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode