Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Bygdeborgen på fosskollen – egentlig en bygdeborg?

Som ett av kun fem kulturminner i Lier har bygdeborgen på Fosskollen en viss betydning for hvordan vi tolker fortiden. Det antas at folk fra sør i Lierdalen bygde en festning her om lag år 600 etter Kristus, og at denne beskyttet folk mot ytre fiender på slutten av den urolige folkevandringstida. Er dette egentlig bare spekulasjoner, eller kan man med sikkerhet si at det har ligget en bygdeborg her?

Med adgang fra Damtjern på Lierskogen ligger Fosskollen bygdeborg lett tilgjengelig. 700 meter på lett sti, er alt om skal til for å nå dit. Da borgen angivelig ble bygget var det ikke så enkelt, men fullt mulig å komme seg dit med folk og fe.

I Liers historie står det lite om borgen. Man mener at et jordet i underkant av kollen het borg, og at dette peker mot en bygdeborg på toppen. Dette er ikke umulig, men man må også ha i minne at en annen tolkning av det norrøne ordet ”borg” er ”berg” eller ”fjell”, hvilket heller ikke er ulogisk med tanke på den markante kollen i bakgrunnen.

Selve murene er tegnet inn på et kart satt opp på stedet. Det første som slo meg da jeg kom dit var at murene ligger i framhelling. Det betyr i praksis at man måtte ha langt høyere murer enn om man bygde dem på flat mark. Ved å bygge dem noen meter lenger inn ville dette problemet vært omgått. Det andre som slo meg var at en fiende kunne stå på høydedraget øst for festningsverket og skutt/ kastet ting ned på forsvarerne. Denne høyden måtte også forsvares. Jeg klatret opp og fant ut at den eneste enkle vei opp var i nord, og at det også her kan være rester av en mur – denne muren er ikke tegnet inn på kartet over anlegget, noe som er overraskende. På den ene siden styrker nok dette teorien om bygdeborg, men det peker også mot at det forskningsarbeidet som er gjort her ikke holder mål.

Størrelsen på platået er på kommunens plakater anslått å være ideelt for formålet. I sør og vest er platået uinntagelig – det er for bratt. I nord er det rester etter en mur, og i øst er det forholdsvis åpent! Om jeg skulle angripe et slikt anlegg hadde jeg helt klart kommet østfra (Lierbakkene). Her er det heller ingen rester etter mur, og ny tvil om ”anleggets” opprinnelse er sådd.

Om man tenker seg tilbake til år 600. Folk fra 10-15 gårder har flyktet til Fosskollen med dyr og verdisaker. Nede i bygda ser man en røverbande gå i land man forbereder seg på en beleiring. Det er lite sannsynlig at noen vil storme en bygdeborg. Hva er det største problemet for menneskene på Fosskollen? Vann, det finnes ikke en dråpe vann innenfor murene. La oss tenke oss at 100-150 mennesker med husdyr skal ha vann til å holde ut ei ukes beleiring. Det blir mye vann å bære, ikke minst å lagre. Mangelen på vann er kanskje mitt største ankepunkt til bygdeborgteorien. Hentet man vann i elva 500 meter østover? Kan man tusle ned dit etter vann, er det også mulig å angripe der. Om noen skal overbevise meg om at det har ligget en bygdeborg på Fosskolle må de vise meg vannet. Tilgang til vann er ett av sjekkpunktene historikere bruker for å påvise bygdeborger.

Et annet poeng er at murene er svært lave. Det er egentlig bare rester etter en mur, og et mulig steinbrudd. Hvor er resten av steinen? Har noen vært på Fosskollen og hentet kanskje en kubikkmeter store steinblokker og kjørt dem vekk? Lite trolig, det er langt enklere å hente stein i bruddet vest for Damtjern, eller andre steder for den saks skyld. Ved andre borger har man ofte påvist trekonstruksjoner. Man antar at en del av muren var av tre, og at det ofte var spisse påler som vanskeliggjorde et angrep – det er ikke tilfellet på Fosskollen. Man har faktisk bare påvist en svært lav mur på om lag 40+20 meter. Hva denne muren egentlig har vært skal jeg ikke spekulere i, men å kalle den bygdeborg er i beste fall litt vagt. Det at det har vært ”noe” på Fosskollen betyr på ingen måte at det har vært et festningsanlegg. Bygdeborger antas å markere grensen mellom forskjellige områder. De ble ofte bygget i system, slik at flere borger utgjorde et felles forsvar av et område. Så er ikke tilfelle i Lier. Vår borg ligger isolert til, og markerer på ingen måte noen grense. Den har heller ikke kontakt med eller utsikt til andre borger, og kan ikke settes inn i et større system.

Ofte lå bygdeborgene på øyer eller nes. På Østsiden av Mjøsa ligger ni borger til forsvar mot Toten. Alle ligger på øyer og nes. I Lier er det muligens Drammensfjorden som er det mest aktuelle stedet for fiender å legge til. Skulle jeg anlagt en borg, ville Gilhusodden og Lierstranda vært mer interessant enn Fosskollen som dekker nordover. Det skal ikke mye fantasi til for å komme ubemerket på søndre Lier nordfra, og folk trengte nok atskillige timer på å komme seg opp til Fosskollen.

Hva kan man konkludere med? Jeg skal ikke bombastisk avkrefte teorien om en bygdeborg på Fosskollen. Dog har teorien mange hull og få kilder som kan gi presise svar. Jeg har sendt en forespørsel til kulturkontoret (ettersom de har fabrikkert plakatmaterialet på stedet), men denne er ikke besvart.

Alt i alt må jeg konkludere med at steingjerdet på hytta er et like godt forsvarsverk som muren på Fosskollen. Beliggenheten er ulogisk, det er ikke så lett å forsvare den som det kan synes, det finnes ikke vann der (hvilket det gjør bak steingarden på hytta). Den såkalte bygdeborgen kan ikke settes inn i et systematisk forsvar av Lierdalen, og den avgrenser på ingen måte et geografisk område. Man kan også spørre om leia inn Drammensfjorden ikke var strategisk mer interessant? En mulig angriper kunne med letthet ta ”borgen” i besittelse før han angrep dalen, og om folk fikk flykte dit var det fortsatt mulig å angripe. Det man sitter igjen med er et 60 meter langt steingjerde.


Kilder: Magnus/ Myhre Norges historie, Drammen 1993, bind 1, s.389-393. ”Krigsminner i fredelige Lier”, Lier kommune. ”Fem fredede kulturminner”, Lier kommune.


Fortsatt sliter vi med bildearkivet. Vi kommer med bilder til de tekstene som mangler dette så snart vi kan.

Flere saker fra arkivet

Et helseaspekt

Slik omtaler Arne Ask ukas post som befinner seg på Fosskollen

Lier – ei historisk skattekiste.

Lier har ei lang og relativt ukjent historie. Man vet ikke nøyaktig når folk bosatte seg her, men det er enighet om at det er lenge siden. Det kan bevises at det var bosetting i Lier rundt år 500, men mye tyder på at det bodde folk her langt tidligere.

Gir regelmesssig mosjon

"Ukas kulturminnepost" har både et helseaspekt og et lokalhistorisk moment i seg.

Kulturhus/Lier sykehus

Dette må kunne kombineres?

Lite vann i elva

I hvertfall til vårflom å være.

Hvor grønt er grønne Lier?

Etter at jeg i en litt fleipete leder skrev at lier er godt inne på SFT si verstingliste, har ordføreren lett og lett. Hvor er lista?

På utrygg is

I løpet av påsken vil isen som ligger lavest trolig bokstavelig talt gå opp i limingen, særlig i sør, melder NVE.

Steinhuggeriet under vann

Steinhuggeriet ved Lierkroa står under vann

Uten vann fredag

Mange har vært uten vann fredag etter at en vannledning ved Lyngåskrysset ble kuttet ved et uhell.

Vedlikeholdsfella

Ukens petit er av Rune Elven

Nærmere 100 på Hørtekollen i år

Du kan velge mellom Fosskollen, Eggekollene, Glasåsen, Storsteinsfjell, Gjevlekollen, Asdøljuvet og Hørtekollen. Marianne Fossen Nilsen (på bildet t.h.) er en av mange som allerede har trimmet seg opp til Hørtekollen.

Kongene av Lierelva.

Ingen kjenner Lierelva som Tom Erling og Bjørnar. De to siste dagene har de svømt og padlet fra Dammyrdammen til Crossbanen ved Fugleruds gartneri.

Video: Skiftende vær over Lierdalen

Lengst nord i Lierdalen ruver Hørtekollen, «Den gruelige Precipice», som en tysk reisende omtalte den på 1800-tallet.

Ett Internasjonalt Problem: Vann

Et blogginnlegg hentet fra min blogg.

Tsunamien i Holsfjorden

Visste du at det i 1755 var en tsunami i Holsfjorden? Den var riktignok ikke på størrelse med tsunamiene vi så i Indiahavet i 2004 og utenfor Japan nå i mars.

Bilberging hindrer trafikken

Det er redusert fremkommelighet på grunn av bilberging i tunnelen under Fosskollen.

Mange baller i lufta

- Noe av det verste jeg vet er utpregede nei-mennesker med "vondt i vil-ikke`n", skriver Rune T Berg i ukens petit.

Bakterier påvist i Syllingvannet

Det er påvist en type kolibakterie i vannet fra Holsfjorden. Folk i Sylling og på Tronstad anbefales fortsatt å koke drikkevannvann.

Hva gikk galt med Lierbyen?

- Glem drømmen om Lierbyen som handlesenter. Det er for sent å rette opp feilene. Gjør det heller triveligere for folk som allerede bor der.

Fra fjord til topp

Å gå fra Gulsrudtangen på nordspissen av Øst-Modum til Breiliflaka

Om å drite i eget rede - Grønne lier under lupen.

For ett år siden, skrev jeg om Grønne Lier. Ikke Grønne Lier fra kommunens skryteplakater, men det Lier man ikke snakker om. Et Lier der andelen urørt natur er redusert fra ganske mye til praktisk talt ingen ting. Nå begynner det å skje ting, men skjer det nok?

Ikke drikk vannet i Sylling!

Etter at det er funnet farlige bakterier i vannet fra Holsfjorden, anbefales folk i Sylling å koke alt vann før det brukes.

Fem år og like langt?

Liernett så dagens lys for fem år siden. Nå er det nok med nettavis.

Kritikk er noe dritt

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, Egge, reporter i ukebladet Hjemmet.

På sporet av "Lørja"

Er det lasteprammen Thyra, populært kalt "Lørja", som ligger sunket ved land litt nord-vest for Svangstrand?

Grønne lier, kapittel 1.

Når snøen går, kommer søpla fram. Det bryr jeg meg ikke så mye om. I dag, da jeg var ute og spaserte, plukket jeg med meg ett sjokoladepapir og en tom colaboks. Begge deler ble brakt til "Grønne liers" grønne kasser, beregnet på den slags. Verre var det da med grustakene som skjærer igjennom den såkalt grønne dalen.

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

Isklatring i Lier

Solbergfossen ligger majestetisk over Tronstad. I dag går assosiasjonene til Vesaas og ”isslottet”. Jeg er en av dem som deriver med slikt – assosierer ting jeg ser med ting jeg har lest. Andre har andre måter å glede seg over naturen på. De klatrer i den.

Til sykehus etter utforkjøring

En lysmast havnet i veibanen og føreren havnet på sykehus etter utforkjøring ved Fosskollen i natt.

I Monsens fotspor eller omvendt.

Etter at NRK viste Lars Monsen overleve i Femundsmarka har det krydd av Monsenkloner i nasjonalparken. Sommerferievillmenn har formelig flommet inn i marka, og lokale turgåere sier at det på det verste har ligget oppunder 10 Monsenkloner i telt ved Røas utløp.

Ja vi elsker en god diskusjon.

Noen mener man bør forby muslimske jenter å gå med slør. Dette er for å frigjøre dem det gjelder, sies det. Samtidig er det ikke mange som bryr seg om at folk går med satanistiske symboler på jobben eller skolen. Skal vi forby alle religiøse symboler i for eksempel skolen – eller gjelder dette bare de som hører til en religion vi oppfatter som undertrykkende?

Andre julebrev fra Malaga

Hennummusikken ga for seks år siden boken ”Lier 2000” til den norske sjømannskirken i Calahonda, og deretter har folk kunnet se hvordan dagliglivet artet seg i Lier ved årtusenskiftet. Svært mange av bildene i boken stammer for øvrig fra Liernetts medarbeider Thorvald Lerberg.

Trim-og opplevelsesturer

Det blir musikk ved åpningen av årets første kulturminnetur. Første post er plassert ved gravrøysene ved Vinkova (se kartet).

Kommer tid, kommer råd

Jeg sitter i skrivende stund på Praha internasjonale flyplass. På grunn av en ganske smal smak i reiser, har jeg det med å havne her. I skrivende stund er jeg p (...)

Hvor mye inngrepsfri natur natur finnes fortsatt i Lier?

I løpet av 2003 skal den inngrepsfrie naturen i Norge kartlegges igjen. Det er Direktoratet for naturforvaltning, statens kartverk og fylkesmannen/ kommunen som står for denne registreringen. Hvordan er ståa i "grønne Lier"? Hvor mye av Lierdalens natur er bevart inngrepsfri?

Hva er så spesielt med Lier?

- Hva sier man når man er langt hjemmefra og skal forklare hvordan det egentlig er i bygda som er så, ja, hva er det egentlig den der? spør ukens petitskribent Knut A. Andersen og forteller at spørsmålet meldte seg med full tyngde, da han i fjor skulle si noen få ord på 125 årsjubileet til kirken i Leer, Michigan ---

Huleboerne, turtips på slutten av november.

De siste årene har hytteprisene steget til ufattelige høyder, og hytte i Lier er i dag forbeholdt dem med sjusifrede bankbøker. For oss uten millioner på bok, er hulene et fint alternativ. Rundt om i Lier er det mange huler eller ”heller”. Der kan man finne ly for dårlig vær, og en trivelig bålplass, sommer som vinter.

Trim i marka i 35 år

Trimutvalget i Lierbygda O-lag inviterer liungene til en ny sesong med turorientering.

Hvem har det verst?

Hvem har det verst?, spurte jeg Thorvald på vei til friluftsgudstjenesten på Lier bygdetun i dag. Hvem trenger menighetens støtte mest?, hvem er det som nå trenger vår støtte for å møte hverdagen eller naboen. Hvem har det verst? Dette er egentlig et dypt spørsmål. På den ene siden er det et spørsmål om hvem som selv synes de har det verst. På den andre siden, hvem har det objektivt verst, om man legger allment aksepterte normer for livskvalitet til grunn.

Det handler om kommunikasjon

Sosionom Petra Røisi har i flere år arbeidet med barn og unge, særlig i skolen. Hun er opptatt av at flest mulig skal utstyres med best mulig verktøy til å takle en ofte vanskelig tilværelse.

Finn ukas post!

Omkring i Liers skogsmarker vil det gjennom 26 uker i sommer bli hengt opp en postkasse med ei bok oppi ---

Appelsinhøst

- Gradestokken viser 16 plussgrader. Jeg ligger på alle fire på terassegulvet og hendene stryker og masserer vann og såpe inn i et stort flak med ull, skriver Bjørg Ege i ukens petit.

Brannfare nyttårsaften 2006

Manglende snødekke på hustak, verandaer og i naturen generelt krever ekstra oppmerksomhet rundt bruk av fyrverkeri i år.

Europark lot seg påvirke

Bare tre måneder etter at Liernett viste hvor dumt det går an å montere et skilt, har Europark ryddet opp i saken. Nesten.

Central Park - oasen i New York

Midt på Manhattan ligger den gigantiske byparken Central Park. Manhattan, en av New York Citys fem bydeler, er en øy som huser over 1,6 millioner innbyggere, på et område bare halvparten så stort som Drammen kommune.

Speilglatt ved tunnelen

Det er farlig glatt på grunn av vann som renner ut på E-18 nedenfor Fosskolltunnelen i retning Asker.

0,07 prosent

Ukens petit er ved Jan Terje Nilsen, lærer ved Sylling skole

Men fiskesesongen var ikke over.

Egentlig hadde jeg pakket fiskesakene pent vekk, men da en kompis ville ha meg med på tur klarte jeg ikke styre meg. Vi kastet oss i bilen og dro til Svartputt i Øverskogen. Dette er et svært greit sted å fiske middag. Ikke ligger det langt fra veien, og ikke er det vanskelig å få nok til en middag.

Ikke avsatt kommunale ressurser

Dette er kommentaren fra Ingeborg Rivelsrud, leder av kulturkontoret, om et eventuelt nytt bind av Liers historie.

Åpent møte om skole.

Kultur, oppvekst og undervisningsutvalget i kommunen holdt åpent møte i aulaen på Sylling skole. Dette kunne ha blitt omtrent så kjedelig som det høres ut, men i stedet ble det ganske interessant.

Kalenderforvirringen oppklart

Leseren som påpekte at Lier kommune henviste til en utdatert kulturkalender, viste seg å ha rett

Vi dummer oss litt ut fra tid til annen

Vi er i ferd med å avslutte saken om ventemottaket. I vår dekning av saken har vi fått til dels sterk kritikk – noe absolutt berettiget.

Mer sambruk

- Det er plass til både publikummere og svømmeklubben enda flere timer i uken, uttaler Tor B. Heiberg, leder i klubben.

Falköping og de andre vennskapskommunene

I ukens petit tar Knut A. Andersen turen innom Liers tre nordiske vennskapskommuner, Falköping, Hobro og Kokemäki og undrer seg over om man kan lære noe av dem.

En formiddag på borgen

Da den kom på slutten av 1300-tallet var den alt ganske umoderne. Middelalderborgen var i ferd med å utspille sin rolle som forsvarsverk.

Ukjent bilde av kjent låve

Liungen Even Hegs låve har en viktig plass i historien om den tidlige norske innvandringen til Amerika.

Liungen til Asker med lua i hånda.

Liungen stilte i dag med nesten like sterkt lag som de gjorde da de spilte jevnt med Asker i fjor. Asker har byttet ut stjernene med ungjenter fra rekruttlaget. Liungen kom fra overbevisende seier i serien, Asker kom fra et sørgelig tap. Du verden for juling vi fikk.

Fortid og fremtid på en gang.

Lier-nett har på mange måter ferie, men vi hviler ikke. I dag har jeg laget reisebrev fra Balkan. Verden går fremover og det er i dag mulig å oppdatere Lier-nett, på ferie i mørkeste Øst- Europa. Her hvor fortida på mange måter møter framtida sitter jeg og skriver rett inn på nett. Er det ikke fantastisk?

"Ich bin ein Berliner"

I 2009 minner Lierbyen på en måte om det Berlin jeg møtte i 1963, skriver Knut A. Andersen, som fortsetter sin rundtur til byer og steder han, av forskjellige årsaker har et spesielt forhold til.

Mer igjen for pengene.

Nå er det atter budsjettid og en anstrengt kommuneøkonomi skal igjen slankes. Det kuttes ikke lenger med ostehøvel, her må det sterkere lut til. Rådmannen er nå ute med et forslag som ikke er uventet, det er bare trist. Hvem er det som får svi i år?

Janteskolen – kampen mot tyggegummien.

Ukens petit ved Rune Elven

Damtjern i fare

Både Runar Gravdal i SV og Naturvernforbundets Erik Jacobsen stilte noen kritiske spørsmål i Miljøutvalgets januarmøte. Svarene blir presentert i en melding på tirsdag

Fisken biter når isen går.

Når isen går på skauen er det godt fiske sies det. Dette er uvant kost for en forhenværende fjellbonde. Der jeg kommer fra heter det at man skal vente til vannstanden i elvene synker. Helt siden jeg flyttet til Lier har jeg vært ute og fisket i iskanten, og resultatene er over all forventning.

Hvor går Lierskolen?

For mange år siden ble jeg innkalt til skolesjefen for å snakke om noe av ubehagelig art. Vi hadde ikke noe i mot hverandre, og det alt egentlig skulle dreie seg om ble snart skjøvet til side til fordel for en generell prat om Lierskolen.

Slipp elgen frem

En viktig miljøpolitisk oppgave

Fra topp til topp i Fosenalpene

Fosenalpene, også kalt Klumpenes Verden, kan beskues på nordsida av fjorden hvis du befinner deg i Trondheim

Gilhusodden prosjektskole, hva skjedde?

Jeg merker meg en strøm av beklagelser over vedtaket om å legge ned Gilhusodden prosjektskole. Er nedleggelsen et ledd i en plan, eller er det et spark i løse lufta?

Sylling -Skaret/retur

For en tid siden var jeg innom et antikvariat i Gamla Stan i Stockholm. Der fant jeg et gammelt xylografi av Svangstrandveien.Veien er et fremragede stykke ingeniørkunst og bygd etter datidens mest moderne prinsipper.

Hva mener egentlig politikerne i Lier?

Snart er det valg, og vi i Lier-nett ville finne ut hva listekandidatene i de forskjellige politiske partiene mener nå like før valget. Vi tok på oss vanlige klær og forsøkte å finne ut hva de som står på stand mener om saker og ting i bygda. Det fine med denne tilnærmingen til politikken, er at man kommer litt under huden på dem som de neste 4 åra skal bedrive styre og stell. Vi hadde lest valgmaterialet, men fant mange brosjyrer prangende og vage. Vi ville ikke vite noe om politisk idehistorie - vi ønsket å finne ut hva de konkret sto for her og nå.

Seieren satt langt inne

Etter to dårlige perioder i innebandyoppgjøret i St. Halvardhallen lørdag ettermiddag, slo Lier Cats skikkelig til i siste periode --

"Grønne Lier", kapittel 2

For noen uker siden hørte jeg for første gang rykter om kjemikalier på avveie i Lier. Jeg bestemte meg for å grave litt i saken, og ble slett ikke beroliget av hva jeg fant. Mange steder flyter det av tungmetaller og kjemisk avfall. I alle fall om man skal tro statens forurensingstilsyn og miljøorganisasjonene.

Let there be light

Med fare for å trette noen prøver jeg en til.

Steng biblioteket og bli med på kjøpefesten

Rådmannen har foreslått å legge ned Tranby bibliotek. Dermed mister kommunens tettest befolkede område bibliotekstilbudet i nærmiljøet. Dette vil i stor grad gå utover unge og eldre, og våre nye landsmenn som er flittige bibliotekskunder. Skolene på Tranby vil miste muligheten til å videreutvikle et kombinasjonsbibliotek på eget område. Forslaget har møtt massiv motstand blant folk på Høgda.

Troen på enkeltmennesket.

Hun startet sin politiske karriere i Sandane Unge Høyre. Nå, nesten 40 år senere er hun Liers største kjendis. Troen på enkeltmennesket og personlig frihet under sosialt ansvar har vært ledesnorer i en lang politisk karriere. I dag er hun ordføreren som snakker med folk. Hun svarer på alle henvendelser og tar opp saker folk er opptatt av. Hun vant en knusende seier i det direkte ordførervalget i fjor. Lier-nett har intervjuet Ulla.

Stopp Einar Olsen & Co

Drammensregionen er i dag en av landets mest trafikkbelastede områder. Når det gjelder støy ligger regionen helt i toppen. Selv langt inne i Finnemarka hører man byens sus.

Tranby blues og rock 2003

Ikke vet jeg hvor mange som hadde møtt fram i kantina på Kværner, men noen hundre var det. Anledningen var Tranby blues og rock 2003. En gang i året flytter bluesklubben ut av Tranby pub, og inn i kantina på Kværner. Kantina rommer ganske mange, men så vidt jeg kan forstå var det rimelig fullt i går kveld.

Intervju med Thorvald Steen

Skrevet av Kjersti Sofie Halvorsen Løvåsdal 9. klasse Tranby skole

Deadline

Om oss som sitter inne i finværet.

- Ubegripelig av Høyre og AP!

I dette innlegget tar Lier FrP, ved ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes (bildet) og Morgan Langfeldt, for seg ekspropriasjon av eiendom ved Nordal skole. - Et overtramp på eiendomsretten man sjelden ser maken til.

Hva er galt med Drammen?

Drammens ufortjente mindreverdighets kompleks gir seg rare utslag, hevder Knut A. Andersen, som nå setter søkelyset på Buskeruds hovedstad

Fett nok

Når sant skal sies.

Langfredagstanker

Langfredag og nærmest innesnødd på det sentrale Østlandet. For to dager siden raket jeg plenen og drakk kaffe i solveggen. I dag fikk jeg ikke opp garasjedøra uten først å ha tatt noen durabelige tak med snøskuffa.

Forhåndsstemmene opptalt

Høyre ligger godt an - mulig katastrofe for SV.

La påsken blomstre

Påsken har tradisjoner også når det gjelder blomster. Vi velger ofte gule blomster til påske, enten gule tulipaner, påskeliljer eller kanskje gule ranunkler. Hvorfor gjør vi egentlig det?

Spredt boligbygging

Søren Falch Zapffe (H) forsøker å belyse dette temaet

Fag eller ferie? Ja takk, begge deler!

Hva gjør en tysklærer som synes ferien blir for lang, - eller kanskje mer sannsynlig: ofte synes det blir smått med faglig påfyll?

Gjør Europark narr av folk?

Europark ber folk lese baksiden, men det er ikke lett. Hva slags kvalitetskontroll har Europark? Burde Lier kommune, som eier plassene, reagert for lenge siden?

Vi trenger deg!

Mange mennesker er i dag involvert i Liernett. Vi ønsker fortsatt å knytte til oss engasjerte sambygdinger - hva skal til for å få med deg?

Rock on the top of another Rock

For tre år siden ble kunstnerne Fishli & Weiss engasjert av Statens Vegvesen.

Slekter følger slekters gang

9-åringen kom tidlig i vår og proklamerte: - Bestefar, i år har vi Galdhøpiggen som mål! Ukens petit er ved Brynhild Heitmann.

Spøker det på Lier sykehus?

Populært utfartsssted for dem som søker paranormal aktivitet.

Canada, where, or - eller Kanada, hvor

Svar på henvendelse: Til den kanadiske ambassaden og andre interesserte

Familie på randen

May–Britt Nystrøm med familie opplever tilværelsen som utrygg på toppen av Meren sandtak

Nye funksjoner på Lier-nett

Nå kan du søke både i Kvasir og Lier-nett internt direkte på sida. Om du søker på Kvasir via vår side tjener vi noen øre. Det betyr at om du ønsker å støtte Lier-nett, er den beste måten akkurat nå å gjøre dine søk fra vår side.

Reservert for gående

KOMMENTAR: For bilister er ikke Kjellstadkrysset og nærmeste omgivelser spesielt vellykket. For gående er forholdene en katastrofe.

Reisebrev fra Kong Filips by - del 4

Balkan er Europas urolige hjørne, hvorfor?