Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Lier – ei historisk skattekiste.

Lier har ei lang og relativt ukjent historie. Man vet ikke nøyaktig når folk bosatte seg her, men det er enighet om at det er lenge siden. Det kan bevises at det var bosetting i Lier rundt år 500, men mye tyder på at det bodde folk her langt tidligere.


Svend Asbjørn Sylling på en mulig gravhaug i Øverskogen

Tross Liers plass i Norgeshistorien er det utført svært lite seriøst forskningsarbeid. Mye av det vi i dag kaller historie er teorier fremført av selvlærte amatører. Det er nesten ikke utført utgravinger her og store deler av bygdas historie vet vi lite sikkert om.

Man vet at det var mennesker i Lier i Steinalderen. Det er funnet gjenstander som kan dateres til denne perioden (4000-2000 f.kr). Man vet ikke om disse kan knyttes til bosetninger, eller om de stammer fra mennesker som passerte gjennom Lierdalen.

I bronsealderen (1500-1000 f.kr) vet vi lite om hva som foregikk i Lier. Det ryktes at det finnes en mengde mulige gravrøyser på begge sider av Holstfjorden, og at disse ligner bronsealdergraver. Selv har jeg sett flere steinrøyser på Svarteberg i Øverskogen. Disse er omtrent 4X5 meter og passer beskrivelsen av typiske bronsealdergraver på en prikk. Det har tidligere vært arkeologer på befaring i området – først og fremst med en stor haug, over 20 meter lang som mål. Konklusjonen var at det muligens var noe der, men det er aldri blitt utgravet.

Folkevandringstida er den første perioden man med sikkerhet kan si noe om hva som skjedde i Lier. Det er registrert en rekke tegn på fast bosetting, for eksempel kokegroper og gjenstander. Noen mener det i denne perioden ble reist en bygdeborg på Fosskollen, men dette er på ingen måte bevist, og det er heller ikke gjort noen seriøs forskning på fenomenet. Dette er vel på mange måter en myte som sakte men sikkert har blitt nesten fakta i en kommune med lang og relativt tåkete historie. Man kan naturligvis ikke avfeie teorien/ myten om at det var en bygdeborg på stedet, men det er like mye som taler mot teorien som for.

Vikingtida er en spennende epoke. Vi vet at det var et senter på Huseby, og Sylling er nevnt i Snorre. Selv om man vet omtrent hvor Hørte bro lå, er det ingen som har kunnet påvise det eksakte stedet kong Sverre utkjempet slaget som ga Lier en plass i kongesagaene. Derfra og frem til moderne tider er det mye gårdshistorie. Liers historie i fem bind dreier seg også mye om dette. Man skal alltid ta slik historie med ei klype salt, ettersom det som står i historiebøkene også kan ha juridisk slagkraft. Det kunne nok være fristende å gjøre små justeringer når man ble intervjuet om gårdens historie, ettersom dette senere kunne brukes som bevis i eiendomstvister.

Men hvorfor er Liers historie så tåkete?

Mye av forklaringen ligger nok i at de som bor her i mange tilfeller ikke er interessert i å avdekke historia. Grunneiere ønsker på ingen måte utgravinger på egen eiendom , og mange gjenstander som er funnet opp gjennom tidene er nok unndratt rapportering av frykt for arkeologer. Det er nemlig slik at grunneieren står igjen med en del udekkede kostnader ved utgravinger, og kompensasjonen er på langt nær tilfredsstillende om et sted skulle bli fredet.

En annen epoke man vet forsvinnende lite om er andre verdenskrig. Det er ganske rart, med tanke på de mengder av biografier og beretninger fra andre deler av landet. Heltesagnet om karene på Nykjua lever naturligvis, men ut over dette vet man i dag lite om hva som skjedde under og etter krigen. Jeg har hørt at arbeidstjenesten la ned store ressurser i oppdyrking av Lierdalen, og at mange av de som var nazister under krigen også forsvarte dette etter krigen. Blant annet skal det ha blitt produsert aviser her i etterkrigstiden. Nå er de fleste arkiver åpnet, og det er vel bare et tidsspørsmål før noen tar bryet med å forske på denne perioden.

Noe seriøst arbeid er det gjort. Jeg vil trekke fram Erik og Jon W. Jacobsens bok skogen er gavmild som et etterettelig og seriøst arbeid. Det finnes også flere. Man må også huske at historie har flere aspekter enn å gi et sannferdig bilde av fortida. Historie skal også være engasjerende og underholde. Ei god historie trenger ikke alltid være objektiv, og kanskje er drømmen om fortida like relevant som den objektive sannhet. Man må vel også innrømme at historieskriving ikke er noen objektiv vitenskap, og at sannheten kanskje alltid farges av tidens trender og involvertes interesser.

Uansett er det uante muligheter i Lier. Vi snakker om en kommune som sannsynligvis er full av skattekister og nesten ingen ting er avdekket. Jeg kan tenke meg mange steder det ville vært interessant å tråle med metallsøker. Om man skulle finne på å gjøre det, anbefaler jeg å sjekke reglene for slikt først. Man må ha grunneiers tillatelse for å grave og alle funn.

Skal man ut med detektor er det viktig å forholde seg til lover og regler. For det første må man holde seg unna arkeologiske og fredede områder. For det andre må man ha grunneiers tillatelse, med mindre man leter på offentlig grunn. For det tredje er man forpliktet til å melde funn til nærmeste museum. Man har krav på finnerlønn, og denne deles normalt likt mellom finner og grunneier. Stammer gjenstanden du finner fra nyere tid, må du og grunneier bli enige om hva dere skal gjøre med den. Du trenger i så fall ikke rapportere den til museum (gjenstander og mynter fra tiden etter 1650). Lenker på Lier-nett:

http://www.lier-nett.no/?id=10055 skattejakt i Lier
http://lier-nett.no/?id=10223 Bygdeborgen


Bygdeborg? Stein på Fosskollen


Potensiell gravrøys


Her inne ligger en stor haug. Den er beskuet av eksperter og definert som potensiell gravhaug.

2. verdenskrig

Flere saker fra arkivet

En fortid vi helst ikke snakker om

Er krigsårene 1940-45 den egentlige hindringen for fortsettelsen av Liers historie?

Hva skjuler seg i bakken?

Ved en tilfeldighet fikk jeg vite at det finnes en del gull i Norge. En artikkel på Internett, hevdet at gullforekomster var spredt ganske jevnt ut over verden, og at det sannsynligvis finnes like mye gull i Norden, som i for eksempel Klondyke og Sør- Afrika.

Kommunen slår et slag for bygdas historie

Lier kommune lanserer nå Liers historie på nett. I samarbeid med historielaget har de lagt ut Liers historie, pluss litt til - søkbart på nett.

Bygdeborgen på fosskollen – egentlig en bygdeborg?

Som ett av kun fem kulturminner i Lier har bygdeborgen på Fosskollen en viss betydning for hvordan vi tolker fortiden. Det antas at folk fra sør i Lierdalen bygde en festning her om lag år 600 etter Kristus, og at denne beskyttet folk mot ytre fiender på slutten av den urolige folkevandringstida. Er dette egentlig bare spekulasjoner, eller kan man med sikkerhet si at det har ligget en bygdeborg her?

Ikke avsatt kommunale ressurser

Dette er kommentaren fra Ingeborg Rivelsrud, leder av kulturkontoret, om et eventuelt nytt bind av Liers historie.

- Hvor blir det av hovedboka?

Ukens petitskribent Knut A. Andersen mener at det å fortelle hjemstedets historie er å vise identitet.

Liers forhistorie på data.

Nå er det sterkt foreldete verket”Liers historie” i seks bind ute på nettet. Kommunen åpner også sine sider for historieskrivere av forskjellige slag. Det kan bli en illeluktende lapskaus om ikke kriteriene er klare for hva som skal komme med

Liernett - Trenger vi ei internettavis i Lier?

En vårdag for et halvt år siden lanserte min gode venn Thorvald Lerberg en ide om å starte lokalavis på Internett.

Ukjent bilde av kjent låve

Liungen Even Hegs låve har en viktig plass i historien om den tidlige norske innvandringen til Amerika.

Hvor grønt er grønne Lier?

Etter at jeg i en litt fleipete leder skrev at lier er godt inne på SFT si verstingliste, har ordføreren lett og lett. Hvor er lista?

Video: Skiftende vær over Lierdalen

Lengst nord i Lierdalen ruver Hørtekollen, «Den gruelige Precipice», som en tysk reisende omtalte den på 1800-tallet.

Den kulturelle skolesekken.

I ei tid der kultur og skole er utsatt for sparekniven, kommer ei gavepakke av de sjeldne. 180 millioner skal årlig brukes på å tilby landets grunnskoleelever et likt og godt kulturtilbud. Pengene er tenkt brukt til å gi elevene en kulturell identitet og et forhold til egne røtter.

Trengte Lier en nettavis?

Nettavisen Liernett avvikles ved utgangen av 2012.

Fortid og fremtid på en gang.

Lier-nett har på mange måter ferie, men vi hviler ikke. I dag har jeg laget reisebrev fra Balkan. Verden går fremover og det er i dag mulig å oppdatere Lier-nett, på ferie i mørkeste Øst- Europa. Her hvor fortida på mange måter møter framtida sitter jeg og skriver rett inn på nett. Er det ikke fantastisk?

Mesta fremskritt.

Overgangen fra industrisamfunn til kommunikasjonssamfunn har gått som smurt. Da jeg var ung var store deler av norsk næringsliv statseid, nå er det de nye popstjernene – finansakrobater og børshaiene som eier Norge. Jeg skjønner ikke hva jeg sitter igjen med, men nå er jeg en gang relativt enfoldig.

Men fiskesesongen var ikke over.

Egentlig hadde jeg pakket fiskesakene pent vekk, men da en kompis ville ha meg med på tur klarte jeg ikke styre meg. Vi kastet oss i bilen og dro til Svartputt i Øverskogen. Dette er et svært greit sted å fiske middag. Ikke ligger det langt fra veien, og ikke er det vanskelig å få nok til en middag.

Ikke så gøy på landet

I et kvart århundre har Lars Sørums samlinger hvilt i fred på en innleid låve. Hva bør gjøres?

Tøff i tryne på nett!

Ukens petitskribent, Tonje Evju, skriver her om anonyme nettbøller-

Tiden inne for juleavslutninger

Juleavslutninger er en hyggelig tradisjon i mange foreninger og bedrifter. På Lier Bygdetun hadde Astrid Karlsen en juleglede til alle i dugnadsgjengen i går.

Tilhører vår regionale historie

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud er lettet på vegne av St. Hallvardspillforeningen som nå er sikret et tilfredsstillende økonomisk grunnlag for St. Hallvardspillet i 2008 etter at Drammen kommune bidrar med 100 000 kroner

Sommer på nettet

All erfaring viser at folk bruker Internett mindre i ferien. Dette har kanskje sammenheng med at det blir lagt ut mindre stoff, men fortvil ikke. Lier-nett kommer til å oppdateres i hele sommer, om enn ikke så ofte som vanlig..

Vestlandske kristenfundamentalister

Hvilken historie ville du ha valgt? Ukens petit er ved Svend Asbjørn Sylling.

Nettsjekking

Ukas petit er skrevet av Ingvild Prytz Lerberg

Den elektroniske historieboka

En gave til alle historieinteresserte

Sylling Ysteri 1865-1972

Hvorfor bestod Sylling Ysteri helt frem til 1972, mens de andre ysteriene i omegn mer eller mindre forsvant?

Kommer tid, kommer råd

Jeg sitter i skrivende stund på Praha internasjonale flyplass. På grunn av en ganske smal smak i reiser, har jeg det med å havne her. I skrivende stund er jeg p (...)

Lier fotoklubb oppdaget Tronstad.

Under kyndig ledelse av turguide Thorvald Lerberg fikk Lier fotoklubb i dag omvisning på Tronstad. Endelig var det noen som tok seg bryet å dokumentere hvordan Tronstad egentlig ser ut,

Sensasjonelt funn på Lier Bygdetun

At Lier Bygdetun ble det første stedet i Lier hvor det ble avdekket helleristninger, er nesten for utrolig.

Grønne lier, kapittel 1.

Når snøen går, kommer søpla fram. Det bryr jeg meg ikke så mye om. I dag, da jeg var ute og spaserte, plukket jeg med meg ett sjokoladepapir og en tom colaboks. Begge deler ble brakt til "Grønne liers" grønne kasser, beregnet på den slags. Verre var det da med grustakene som skjærer igjennom den såkalt grønne dalen.

Jernaldergroper registreres i Sylling

På vei til jobben i dag, møtte jeg en arkeolog. -Har du en kost?, spurte han, - vi skal grave litt på jordet nedenfor. Jordet det dreide seg om var det nedenfor Valstadhaug, og målet med gravingen var registrering av jernaldergroper.

Reisebrev fra Kong Filips by - del 4

Balkan er Europas urolige hjørne, hvorfor?

Kulturhus/Lier sykehus

Dette må kunne kombineres?

Hva driver junior med på nettet?

FAU i Sylling inviterte til foredrag om barn og Internett

De vanskelige bildene

I et par år har jeg tatt bilder på juleballet på Tranby og lagt dem ut på Liernett.

Nye funksjoner på Lier-nett

Nå kan du søke både i Kvasir og Lier-nett internt direkte på sida. Om du søker på Kvasir via vår side tjener vi noen øre. Det betyr at om du ønsker å støtte Lier-nett, er den beste måten akkurat nå å gjøre dine søk fra vår side.

Lenkesamlingen på Liernett

Lite brukt ressurs?

- Ubegripelig av Høyre og AP!

I dette innlegget tar Lier FrP, ved ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes (bildet) og Morgan Langfeldt, for seg ekspropriasjon av eiendom ved Nordal skole. - Et overtramp på eiendomsretten man sjelden ser maken til.

Lierdagene: Syv uker igjen

Lierdagene er eldre enn mange har trodd. I Sylling feiret man ”Lierdag” allerede i 1953. Bildet av bussen er rett nok enda eldre, mens bildet under er en god del nyere.

- Amerikas mest hjemsøkte by

På jakt etter Benjamin Franklin og «The Founding Fathers» i Philadelphia.

En by kalt Lier

Kong Harald har vært der. Dronning Sonja også. I vårt hjemlige Lier vet nok også mange at det finnes et Lier i Belgia, men langt færre har besøkt byen. Bildet: Belgia er kjent for kniplinger og annet håndarbeid, og Lier er ikke noe unntak.

Send inn de beste bildene dine!

Dagen i dag er historie i morgen, og fotografier dokumenterer historien. Fristen for å delta i Lier Historielags årlige fotokonkurranse er 31. januar.

Nye generasjoner lærer

Fjerdeklassingene ved Hegg skole fulgte godt med da Nils Johan Rønniksen fortalte om dramaet over Lier i 1940.

Lier-nett, ikke bare lesestoff

Vi i Lier-nett prøver å samle alle lenker til Liersider på nett. Har du ei lenke vi mangler, eller er det noen av lenkene vi har du mener ikke passer? Send oss et tips.

The Sylling Name in History

World Wide Web og moderne teknologi tar i mange tilfeller over for de tradisjonelle bøkene i bokhylla, men Internett åpner også for nye løsninger.

En endeløs historie

Oggie's Story etter den dramatiske nedskytingen av " The Silver lady" over Holsfjorden 9. april 1940 har så mange avleggere at den både i Storbritannia og Sylling har blitt "A never ending Story".

Lierbyens historie er tema på historielagets vårmøte

Torsdag denne uken kommer John W. Jacobsen til Haugestad for å fortelle om Lierbyen fra 1870 – 1990, som er temaet i boken han jobber med og som skal være ferdig utpå høsten.

Grønt er best i Lier

Liernett har sjekket de lokale partienes nettsider. Og det er Senterpartiet og Venstre som er best i klassen denne gang.

Hvor mye inngrepsfri natur natur finnes fortsatt i Lier?

I løpet av 2003 skal den inngrepsfrie naturen i Norge kartlegges igjen. Det er Direktoratet for naturforvaltning, statens kartverk og fylkesmannen/ kommunen som står for denne registreringen. Hvordan er ståa i "grønne Lier"? Hvor mye av Lierdalens natur er bevart inngrepsfri?

Syng med den stemmen du har.

Har du lyst til å synge litt? Kanskje spiller du og. Hva med å lage en klubb der man kan ta en pils og være amatør og trubadur? Det finnes flere viseklubber i Norge, men ingen i Lier.

Kjersti Wold på Tranby

Niende november var forfatteren Kjersti Wold på Tranby bibliotek Der ble hun intervjuet av Kjersti Sofie Løvåsdal Halvorsen fra 9. klasse på Tranby ungdomsskole

Et godt stykke lierhistorie

I boken om Lier Arbeiderpartis første hundre år gir Halvard Reiersgård og hans medhjelpere et meget lesverdig innblikk i både partiets og bygdas historie.

Om å drite i eget rede - Grønne lier under lupen.

For ett år siden, skrev jeg om Grønne Lier. Ikke Grønne Lier fra kommunens skryteplakater, men det Lier man ikke snakker om. Et Lier der andelen urørt natur er redusert fra ganske mye til praktisk talt ingen ting. Nå begynner det å skje ting, men skjer det nok?

Noen er født heldige.

Her om dagen hadde jeg flaks. Telefonen ringte og en stemme i den andre enden fortalte meg at jeg hadde vunnet. Endelig var det min tur!

”Never Change a Winning Team"?

Høyrepolitikeren Truls Moen har dermed forklart oss hvorfor vi skal stemme Høyre. Eller kanskje det var Ulla han mente?

Falköping og de andre vennskapskommunene

I ukens petit tar Knut A. Andersen turen innom Liers tre nordiske vennskapskommuner, Falköping, Hobro og Kokemäki og undrer seg over om man kan lære noe av dem.

Åpent møte om skole.

Kultur, oppvekst og undervisningsutvalget i kommunen holdt åpent møte i aulaen på Sylling skole. Dette kunne ha blitt omtrent så kjedelig som det høres ut, men i stedet ble det ganske interessant.

Lierhistoria bit for bit – pensum for liunger

Det fins en evighetsmaskin et sted i Lier, antakelig på Vestsida. Det er jeg overbevist om etter å ha lest årboka til Lier historielag

Sylling Ysteri - kapittel 1

Kap. 1 Innledende del

Playboy for jenter på sju og nedover.

Det første jeg så da jeg kom til Lierdagene var en bod som solgte topper for småjenter med playboy- motiv. Toppene som var i størrelse 5-7 år var utstyrt med playboy logo og teksten hadde i følge selgeren ingen ting med mykpornobladet å gjøre.

Vi dummer oss litt ut fra tid til annen

Vi er i ferd med å avslutte saken om ventemottaket. I vår dekning av saken har vi fått til dels sterk kritikk – noe absolutt berettiget.

Hvorfor ble Maria-Elisa så glad?

Stor opplevelse å besøke stedet der bestefars oldefar vokste opp.

Lier fikk bank

Nyåpningen og utvidelsen av DnB NORs avdeling ved Amtmannsvingen ble markert med taler av ordfører og banksjef, med blomster til første kunde og med bløtkake og kaffe til alle.

Verdens beste ornitologiske kommune i 2035?

Jeg søker med dette stillingen som kommunal fuglekassesnekker

Har du tid?

Tidsklemma fra et annet perspektiv.

Det var denti’

Nå foreligger den 17. årboka fra Lier historielag. Den er delt ut gratis til historielagsmedlemmer, men ligger også ute for salg.

Hvem har det verst?

Hvem har det verst?, spurte jeg Thorvald på vei til friluftsgudstjenesten på Lier bygdetun i dag. Hvem trenger menighetens støtte mest?, hvem er det som nå trenger vår støtte for å møte hverdagen eller naboen. Hvem har det verst? Dette er egentlig et dypt spørsmål. På den ene siden er det et spørsmål om hvem som selv synes de har det verst. På den andre siden, hvem har det objektivt verst, om man legger allment aksepterte normer for livskvalitet til grunn.

737

Vi snakker ikke om fly, men om at Liernett snart fyller 3 år. Hva er status så langt?

Kuvending av statsråden

- Så er det skjedd igjen. Undervisningsministeren skal reparere på valgfagene i ungdomsskolen, skriver ukens gjesteskribent i en kommentar til en kronikk som ble publisert i flere av landets aviser denne uken.

Dugnad på Altanåsen

Med rekkverk på dagsorden

Intervju med Thorvald Steen

Skrevet av Kjersti Sofie Halvorsen Løvåsdal 9. klasse Tranby skole

Kunsten å bygge uten penger

Penger var det for lite av, og alle visste at det var andre og viktigere behov. Men beslutningen var tatt, og beslutninger endrer man ikke. Forfatteren av ukens petit har forsøkt å forestille seg beslutningsprosessen i forkant av et påkostet byggverk.

Slik jobber en kunstner.

Da Ole Lislerud fikk tilslag på sitt forslag til utsmykking av Sylling skole, var en del av avtalen at han skulle formidle bakgrunnen for utsmykkingen til elever ved skolen. For en stund siden fortalte han om arbeidsprosessen og hvorfor ting ble som de ble – i går var det elevenes tur til å prøve seg som kunstnere.

Julen - mange barns mareritt

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, Egge, reporter i ukebladet HJEMMET.

Umulig å sammenlikne forskjellige kommuner

Dette skriver rådmannen som svar på oppslagene om hvor lite penger Lier bruker på pleie og omsorg pr. innbygger.

Familie på randen

May–Britt Nystrøm med familie opplever tilværelsen som utrygg på toppen av Meren sandtak

Lier før og nå

Helgerudbakken var en av mange hoppbakker i Lier for noen tiår siden. Senere forsvant mye av interessen – og de fleste bakkene.

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

Opp igjen

Dette minnesmerket bør reises og settes i stand til 9. april.

Vi trenger deg!

Mange mennesker er i dag involvert i Liernett. Vi ønsker fortsatt å knytte til oss engasjerte sambygdinger - hva skal til for å få med deg?

Hva gikk galt med Lierbyen?

- Glem drømmen om Lierbyen som handlesenter. Det er for sent å rette opp feilene. Gjør det heller triveligere for folk som allerede bor der.

Troen på enkeltmennesket.

Hun startet sin politiske karriere i Sandane Unge Høyre. Nå, nesten 40 år senere er hun Liers største kjendis. Troen på enkeltmennesket og personlig frihet under sosialt ansvar har vært ledesnorer i en lang politisk karriere. I dag er hun ordføreren som snakker med folk. Hun svarer på alle henvendelser og tar opp saker folk er opptatt av. Hun vant en knusende seier i det direkte ordførervalget i fjor. Lier-nett har intervjuet Ulla.

Lidl – like ille som sitt rykte?

Lier-nett har besøkt Lidl på Lierstranda. Hvor billig er egentlig kjeden? Hvordan er kvaliteten på produktene? Hvorfor er alle så opptatt av Lidl?

Årets gavebok er kommet

Etter grundig gjennomgang av boken ”Lierbyen 1870 – 1990” har vi bare ett råd: Løp og kjøp!

OM Å VÆRE REDD

I forbindelse med at jeg skrev i Liernett om at det var dumt å flytte legevakta fra Lierbyen til Drammen, så har den forhenværende ordføreren i Lier, Ulla Nævestad, kommet med en kommentar til meg.

- Du har neppe hørt om Clifton, Texas

I løpet av noen tiår utvandret 860 000 nordmenn til Amerika, de alle fleste som økonomiske flyktninger, skriver Knut A. Andersen, som i ukens petit stopper på en kirkegård langt inne i Texas ---

Sylling -Skaret/retur

For en tid siden var jeg innom et antikvariat i Gamla Stan i Stockholm. Der fant jeg et gammelt xylografi av Svangstrandveien.Veien er et fremragede stykke ingeniørkunst og bygd etter datidens mest moderne prinsipper.

"Grønne Lier", kapittel 2

For noen uker siden hørte jeg for første gang rykter om kjemikalier på avveie i Lier. Jeg bestemte meg for å grave litt i saken, og ble slett ikke beroliget av hva jeg fant. Mange steder flyter det av tungmetaller og kjemisk avfall. I alle fall om man skal tro statens forurensingstilsyn og miljøorganisasjonene.

Tenk på et tall…

Han har alltid trent, og han har ført statistikk over all trening. Jeg fikk kikke i statistikken og fikk et sjeldent innblikk i en idrettskarriere der drivkraften har vært alt annet enn medaljer og ære. Jan Terje Nilsen har satt seg mål for sin egen del, og han har nesten alltid nådd dem.

- Vi må stå sammen

Ukens gjesteskribent, Brynhild Heitmann, skriver både om tragedien 22. juli og om jødenes skjebne. I dag er det den internasjonale holocoustdagen.

Kritikk er noe dritt

Ukens petit er ved Siri Walen Simensen, Egge, reporter i ukebladet Hjemmet.

Med fortida inn i framtida

Terje Bautz er redaktør for den elektroniske historieboka. Han håndterer et redskap som burde brukes mye mer i norske skoler

En låst dør eller et åpent sinn?

- Slik jeg ser det skal alle flyktninger vi mottar behandles med respekt og likeverdighet, sier Brynhild Heitmann.

Lierstranda

I årets årsskrift fra Historielaget er fokus satt på sørvestre del av kommunen. Og John Willy Jacobsen har vært redaktør for årsskriftet som i år har blitt ei bok med stive permer.

Nedtelling til Lierdagene

Nå er det mindre enn tre måneder igjen til Lierdagene. Følg nedtellingen, se bilder, les nyhetsmeldinger og andre artikler på www.lierdagene.no

Tydeligere identitet gir mer trivsel og livskvalitet

Falköping i september: Sommersesongen er over, men det er fortsatt mange gode grunner til å besøke Liers svenske vennskapskommune. Konkrete tiltak for bedret livskvalitet er bare én grunn.

- Det går alltid et tog?

- Vi har kronisk mangel på folk som kan gjøre vedlikeholdsarbeidet på jernbanen, skriver Olav Breivik (V).