Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Kuvending av statsråden

- Så er det skjedd igjen. Undervisningsministeren skal reparere på valgfagene i ungdomsskolen, skriver ukens gjesteskribent i en kommentar til en kronikk som ble publisert i flere av landets aviser denne uken.

Ukens gjesteskribent har arbeidet som lærer på ungdomstrinnet i over 30 år.

- Selvsagt skal det skje som et hastverksarbeid og innføres allerede til høsten. Læreplanene vil være ferdig like før skolestart. Et naturlig spørsmål blir da: Hva med lærekrefter, ressurser til å drive med fagene og elevenes valg? Valgene burde ha vært gjort før skolen starter opp.

Et sånt hastverksarbeid må bli dårlig, og skolene og elevene vil støte på store problemer med å få valgfagene til å fungere.
For å gå litt historisk tilbake og se på valgfagene i ungdomsskolen, så ser en en utvikling som går fra 8-10 valgfag for en 30 år siden og fram til reformene om bortfall av de fleste valgfagene. Innføring av obligatorisk språkfag nr 2, og dermed avspisning av populære valgfag, gjorde skolehverdagen vanskelig for de umotiverte elevene og de som heller ikke var motivert for teoretiske fag. Var det noe rart at det ble mye uro i skolen?
Vi som jobba i skolen den gang, så hvilken veg utviklingen ville gå..

I dag sier utdanningsministeren at hun har hatt høringer med elever og lærere om valgfagene.

Vi ble ikke forespurt engang, ei heller elevene, selv om vi lærere registrerte resignasjonen hos elevene. I så måte er jo høringen bra, men hvorfor skulle reformene ødelegge mye av skolegangen for mange elever over mer enn en 10 årsperiode?
Halvorsen sier etter høringen at man ønsket seg mer praktiske fag og mer variasjon i undervisningen. Er det noe nytt? Skulle tro at skolen i alle år har bestrebet seg på å variere undervisningen.

Vi hadde tresløyd, metallsløyd, treninglære for idrettsfag, skolekjøkken med mye praktisk tilrettelagt undervisning, tegneforming og musikk, teori og samspill!

Å innføre revy og teater representerer ikke noe nytt. Svært mange skoler setter opp revy og teater som prosjektarbeid. Der fikk alle elevene arbeide på tvers av evner og anlegg og nå et mål som et lagarbeid. Elevene var oppglødde og motiverte hverandre.
Altså blir det unødvendig som valgfag, og gruppene blir for små og man når ikke de målene man setter seg.

Den største bøygen for skolene blir at valgfagsspredningen blir for stor, det mangler kompetente lærekrefter, og elevene må gjøre omvalg, noe som vil skape irritasjoner. Hva med ressurser for de rent praktiske fag som, for eksempel, tresløyd og skolekjøkken?

Forskningsprosjekter er forslått som valgfag. Ja, hva slags forskning skal det være? Begrepet er ganske utfordrende og fører lett til at elevene blir lurt til være med på noe som de ikke vil mestre. Å forske er et ganske utfordrende begrep. Er det å lure elevene til å bli med på noe som de ikke vil få noe ut av? Tror de som driver med forskning vil steile når de hører dette!

Å utvide valgfagene er utmerket! Men – i begynnelsen er det lurt å begrense antallet til å gjelde praktiske fag og emner. Det er den delen av elevmassen som er lei alt det teoretiske og er dårlig motivert for skolen slik den er blitt som bør få tilbudet først og fremst. Elever som satser på allmennfag på videregående, bør stå på med de teoretiske fagene og har for det meste nok med det. Å hjelpe de dårlig motiverte elevene med flere praktisk anlagte valgfag og dermed større trivsel, vil kanskje føre til mindre frafall på praktiske linjer i videregående. Men planene for de praktiske fagene i videregående skole, er en annen historie denne gangen.

Som bakgrunn for min kommentar er at jeg har erfart den ulike elevmassen som finnes her og som må tas på alvor.

Det som Halvorsen nå foreslår, kan vel på en måte kalles en kuvending for ungdomsskolen!

Skole

Flere saker fra arkivet

- Valgfag: Velkommen tilbake!

Lier Senterparti vil at ungdomsskolene i bygda skal kunne tilby praktisk arbeidslivsfag for sine elever fra neste skoleår.

Jagland følger opp

Stortingspresident Torbjørn Jagland møter elever ved Briskeby skole og kompetansesenter på mandag

Best i landet

I hele høst har elever ved landets videregående skoler kjempet om ære og berømmelse i dataspillet og skoleturneringen "Utviklingsinvestoren"

Burde et 2. fremmedspråk bli obligatorisk?

Kanskje er det skuffende for mange elever, lærere og foreldre i Lier at et 2. fremmedspråk på ungdomsskoletrinnet ikke blir obligatorisk. To av Liers ungdomskoler vi har vært i kontakt med, var nemlig godt forberedt på dette kunnskapsløftet.

Hans Martinsen på gamle trakter

Hans Martinsen besøker gjerne gammelskolen på Øverskogdagen

Privat kontra offentlige skoler

Det er et spørsmål som mange politikere stiller seg, skriver ukens petitskribent Bill Sandstrøm.

Slik jobber en kunstner.

Da Ole Lislerud fikk tilslag på sitt forslag til utsmykking av Sylling skole, var en del av avtalen at han skulle formidle bakgrunnen for utsmykkingen til elever ved skolen. For en stund siden fortalte han om arbeidsprosessen og hvorfor ting ble som de ble – i går var det elevenes tur til å prøve seg som kunstnere.

Kjartan Ruud slutter

Torsdag sluttet Kjartan Ruud som lærer ved Stoppen skole. Da hadde han vært ved skolen siden den ble ungdomsskole i 1969

Lierskolen - på tide med innholdsdebatt!

Kunnskapsløftet er innført, med målsetting for opplæringen i grunnskole og videregående skole, og et helhetlig 13-årig løp. I løpet av valgperioden ble det i st (...)

Nei til gratis frukt

Venstre-politiker Nina Johnsen vil ikke at elevene skal få gratis frukt på skolen. Fysisk aktivitet er viktigere

Suksess med gratis skidag i Sylling

Sylling skole dro på skidag i Øverskogen.

Tid for musikal på Tranby ungdomsskole

Den 4. april kom ungdommens kommunestyre fram til at Tranby ungdomsskole ville bli et bedre sted om 9. klassingene fikk lage musikal. En sum på 75.000 tusen ble denne dagen fordelt på alle skolene. I salen satt elever fra 6. og 9. klassene og representerte resten av elevmassen. Det meste gikk til håndfaste prosjekter som lydanlegg, lysanlegg og lignende som skulle høyne kvaliteten på de forskjellige skolene.

Trygg oppvekst – med vekt på skolepolitikk

KrF er familienes fremste forsvarer. Dette blir tema i årets valgkamp. Vi skal prege skolepolitikken i hver kommune. Vi har bidratt og bidrar til å finne gode l (...)

Best til å bekjempe fattigdom

St Hallvard Videregående skole gikk av med en soleklar fylkesseier med gruppen "A.K.E. Improvement" i den landsomfattende skoleturneringen Utviklingsinvestoren

En erfaren lærer kommenterer dagens skolesituasjon

Kjell Sørlien har i en mannsalder jobbet i Lierskolen. Nå er han rådgiver ved Tranby skole. Han har vært med og kjempet fram rettigheter og goder som gjennom årene har bedret arbeidsforholdene både for elever og lærere. Han er mer enn skeptisk til det som nå er i ferd med å skje i forhold til en del prinsipper norsk skole er bygd på. Her følger den første artikkelen i en rekke der Kjell Sørlien setter fokus på norsk skole.

Elever og lærere har samme mål i skolen

Silje Fuglerud i tiendeklasse på Tranby har sendt oss sitt syn på egen arbeidsplass. Vi har laget en kommentar før innlegget og håper mange følger på

Guttekonferansen- Pizzaboller på Guttekonferansen

Rektoren på Tranby Skole, Per Nordbø + noen få mannlige lærere, koser seg med pizzabollene elevene egentlig skulle få til lunch.

Leder

Den kulturelle skolesekken

Boksalg og leseglede

Elevrådet på Heia skole ønsket å tjene penger, men ønsket samtidig å gjøre noe for skolens elever. Emilie og Teoline solgte bøker til 1. trinn.

Kurs i ledelse

Kjell Sørliens innlegg om skolen ga meg mangeslags tanker. Her en en

Under samme himmel

Niendeklassingene på Lierbyen skole med flott og tankevekkende musikal

Ny asfalt til skolestart

Men boligfeltet lar vente på seg og elevtallet ved Nordal skole synker og synker --

Premievinnerne og best i Norge

Dette er trioen fra St Hallvard videregående skole som kan reise på prosjektreise til Uganda i februar

TORSDAG 15. APRIL FRA KL 1500-1800

I forbindelse med åpningen av ”Nye Sylling skole” ønsker elever og voksne på Sylling skole å vise fram det nye skoleanlegget for alle interesserte. Vi inviterer derfor foreldre, besteforeldre, familie for øvrig, alle ”Syllingdøler” og eventuelle andre interesserte til å komme innom skolen mellom kl 1500-1800. Elevene i 7. –8. –9. og 10. klasse vil flytte skoledagen til kveldstid og fylle skolen med forskjellig aktivitet. De minste elevene har vanlig skoledag og kommer eventuelt på besøk på kveldstid sammen med sine respektive.

De vanskelige bildene

I et par år har jeg tatt bilder på juleballet på Tranby og lagt dem ut på Liernett.

Fylkeskommunen raserer musikklinja.

Nedskjæringer på ST Hallvard videregående skole går spesielt utover musikklinja. Elever og lærere mener dette gjør at Lierelevene får et dårligere tilbud enn elever ved musikklinja ved andre skoler.

Trost i taklampa

Peder Morset folkehøgskole med integrert gjestespill på Prøysenhuset og Det Norske Teatret, rett før påske.

Store skoler er det beste for brukerene!

Endelig skal skolestrukturen i Lier under lupen. Jeg forventer at dette vil føre til en fremtidsrettet grunnskolestruktur med fokus på kvalitet for barna og lærerne, - og ikke nostalgikerne.

Bærbare PC-er til alle

Alle elevene i de videregående skolene i Buskerud får egne bærbare PC-er

Milevis på ski på Hegg, Heia og Hennummarka

- 29 elever på Hegg skole har registrert nær 560 mil på ski hittil i år, sier lærer Halvor Jordbakke til Liernett.

Rytme for livet!

Det var ikke fritt for at elevengasjementet økte fra stakato til fortissimo når Sserunjogi George Kitogo fra Uganda inntok Tranby skole med et bombardement av rytmer, sang og inspirerende kulturelle spillopper fra hjemlandet.

Desemberblomsten til Oddevall skole

Oddevall Skole fikk Månedens blomst for desember

Ukas petit er skrevet av Thorvald Lerberg

Takt og tone

På språkreise til England

Briskeby kompetansesenter for hørselshemmede har i samarbeid med Ruuds språkreiser i flere år organisert turer for tunghørte til Eastbourne i Sør – England.

Lena Garder tilbake på gamleskolen

Robotforsker med røtter i Sylling

Ut av skolen, inn på tunet

Gårdbrukere ønsker skoletrette ungdomsskoleelever velkommen til gårds

Lærerfri skole på Oddevall

Elevene på Oddevall skole fikk oppleve to litt annerledes skoledager, da foreldrene inntok lærerrollen.

Kunsten på Høvik et skoleeksempel

- Å jobbe frem kunst i så fine lokaler er en fornøyelse, sier Bente Sommerfeldt-Colberg. Hun er den eneste liungen blant de seks kunstnerne som bidro til utsmykningen av Høvik skole.

Pilotgalleriet med inspirerende utstilling på Tranby

Over en lav sko på Tranby. Skomaker ble ved din lest. Det var før det. Den som i dag satser på å livnære seg som skoreparatør, kan risikere å gå skoa av seg. Det er lenge siden halvsåling var en del av grunnskolens sløydpensum. Likevel lot niende klassingene ved Tranby seg inspirere av skoutstillingen og laget fottøy av alle slag som vel neppe noen gang får bein å gå på (med)

Liernett på Ocklynge Junior

What did I learn at School that day........

Film og geometri i kunst for tiende klasse

Den kulturelle skolesekken bringer kunstnere inn i klasserommet.

Lite penger til bøker neste skoleår?

Lite penger til bøker neste skoleår, fordi skolene må spare 1,2 millioner kroner.

Minst og best

Alle fjerdeklassinger ved Nordal skole svømmer 200 meter. Les mer om undervisningen i svømming ved lierskolene.

Neste år også?

Men da bør målet være å få alle elevene i aksjon, konkluderer de ansatte ved Kulturskolen etter årets stormønstring.

Askil Holm – Past and present

Askil Holm har gitt ut ei plate, han har skrevet musikk for flere filmer og TV. Nylig besøkte han ungdomsskolene i Lier, og tok med elevene på en reise fra Dylan til i dag. Han representerer Singer-Songwriter-tradisjonen, der artister fremfører egne tekster.

Naturfagets dag

Sylling skole satte fokus på naturfag

Månedens blomst

Månedens blomst til Arne Skattum, avholdt leksehjelper ved Tranby skole

”Neimen har du sett for en verden”

Tirsdag kveld hadde elever fra 7.klasse Hegg skole sommeravslutning.

Leder i Liernett - alternativ sjanger

Antakelig blir skolen et hett tema også i neste høsts valgkamp. Verdens dyreste skole gir dårlige resultater på flere felter. Den er dårlig til å utjevne sosiale forskjeller og evner ikke å gi elevene elementære ferdigheter i vesentlige disipliner. Vi ser det hele fra lærersida og lager drama ut av det som er en dramatisk situasjon.

Språkopplæring i nye lokaler

Kuteh Jonbula, Bobby, Fakeba og Nast fra Gambia sørget for god stemning da Lier voksenopplæring holdt innflyttingsfest på Stoppen.

Skolestart

Ukens petit er skrevet av Toril Prytz Kverneng

Tar Kiwi-kunnskap til klasserommet

Ni lærere fra Buskerud fylkeskommune har i høst hospitert i salgsfaget på Kiwi-skolen i Lier.

Karate- gym på Kjøsterud

Drammen: 8. trinn på Kjøsterud ungdomsskole fikk en litt spesiell overraskelse i gymmen mandag 16. januar. I gymsalen stod en mann kledd i hvitt, og rundt livet hadde han et brunt belte. Det tok nok ikke lang tid før det gikk opp for de fleste at det var en kar fra områdets kampsportmiljø

Månedens blomst(er)

Turid Jørgensen Rivrud og Bent Bredesen fikk månedens blomst i februar.

Juleball på skolen

Juleball en del av allmenndannelsen eller glitter og stas uten innhold.

Oddevall skole på gårdsbesøk

Elevene var ivrige gårdsarbeidere

Den gode skoletimen

Mediene renner over av elendighetsbeskrivelser av den norske skolehverdagen. Derfor er det hyggelig for oss i Liernett å kunne være litt motstrøms og rapportere fra den gode skoletimen på Tranby, der trivselsfaktoren både blant elever og lærer var god og læringsutbyttet likeså.

Bedre språkopplæring i Lier?

Særskilt norskundervsining er et høyaktuelt utviklingsområde for lierskolen, sier fagkonsulent Liv-Astrid Egge til Liernett etter at Aftenposten i en artikkel mandag avslørte store mangler i norsk skole

Skap en dør

Tre-Ringen har i flere år invitert 10. klassinger i Drammensdistriktet til å designe egne dører til CD-skap.

Et sted å være, et sted å lære

Her om dagen fant jeg igjen en haug med gamle ukeplaner som jeg laget til klassene jeg hadde på slutten av 70 – tallet. Kort tid etter snakket jeg med en lærer som i vår hadde vært i Finland for å gjøre seg kjent med den finske suksesspedagogikken. De to hendelsene fikk meg til å skrive følgende

Dårlig samhandling

- Er det slik at elevene ved Sylling og Hallingstad og Tranby skoler har dårligere forhold for kroppsøving enn elever ved bygdas skoler? spurte Bård Strand i en epost til Liernett denne uka

Biskopen besøkte Oddevall skole

Sjefen over alle sjefer mente en 2 klassing at biskopen var. Det var starten på en fint møte med elevene på småskoletrinnet og biskopen.

Reidar Kjeldsen nekter å bli voksen.

Reidar Kjeldsen nekter faktisk å bli noe annen enn han selv har tenkt å bli. Synd og skam. Denne Kjeldsen er tydelig en som ikke tar viktige ting så alvorlig. Men en ting skal han ha, forfatterbesøket på Sylling skole ble en suksess – mye på grunn av en del hyling og roping.

Mye skolehistorie på Bygdetunet

Men hvor var Glupingen, bortsett fra et uanselig tidlig eksemplar låst inne i en glassmonter?

Janteskolen – kampen mot tyggegummien.

Ukens petit ved Rune Elven

Til Auschwitz for å lære av fortida

Kan vi lære av historien?

Møttes igjen

Er man født og oppvokst på Øverskauen, da føler man ofte en dragning tilbake til røttene ved den gamle skolen --

Det er vettet vi skal leve av

Liernett mottok for en tid siden et leserbrev som fattet redaksjonens interesse på en måte som gjorde at vi ønsket å gjøre leserne og oss selv bedre kjent med skriveren, liungen Knut Moen.

200 i hundre

Med sjarme og inspirasjon tok Kjartan Eide nye trivselsledere med storm i Syllinghallen på tirsdag. Ikke rart at koordinator Roar Bogerud kommanderte Eide ut på en æresrunde etter kurset -

Disiplin, respekt og tradisjoner

Femten år gamle Ramneet Kaur fra Punjab imponerte tranbylærere og kommunalsjef Kirsten Bøckmann

Manglende koordinering

Mens svømmeopplæringa i Drammen får strykkarakter, kan mye forbedres på samarbeid mellom Lier Svømmeklubb og skolene, mener Ann Christin Gjerdseth i svømmeklubben

Ukas petit-

er skrevet av Thorvald Lerberg. Min tanke er fri - så lenge det varer

Barna på Oddevall skole gir med glede

Den største gleden i livet er å gi

Hei alle sammen!

- Kronprinsen viser en imponerende evne til å møte elevene, sier rektor Unni Aadalen etter hans besøk på St Hallvard Videregående skole der temaet var verdighet.

Mandag begynner skolen

Dessverre har den gode feriefølelsen i år blitt forstyrret medienes elendighetsbeskrivelser av norsk skolehverdag. Så hvordan er den gode skolen? Vi henger oss på debatten og oppfordrer deg til å gjøre det samme.

Inspirator for trivselsledere

Andrè Bergdølmo koste seg sammen med 180 barneskoleelever og deres lærere i Syllinghallen onsdag formiddag.

Spansk aften

Aage Rayen Meyer har bare spilt gitar i fire år, men imponerte på Stoppen i går, sammen med de andre gitarelevene og elevene på tegne-, male- og keramikkursene.

Afrikanske rytmer over Tranby

Topp forestilling - med topp instruktør

Fag eller ferie? Ja takk, begge deler!

Hva gjør en tysklærer som synes ferien blir for lang, - eller kanskje mer sannsynlig: ofte synes det blir smått med faglig påfyll?

Klar for veksling

Fire av barneskolene har muligheter for skitrening, melder Anders Haverstad, løypebasen i Lier kommune

Lier Senterparti om Ulla-effekten

Blir spennende å se om det var Ulla-effekten som gjorde Høyre så store i Lier, skriver Senterpartiets ordførerkandidat Kirsti Marie Lager Lyngås.

Vis respekt - vær en lagspiller

Ukens petit er ved Rune T. Berg, Tranby

Musikk fra Senegal i Den kulturelle skolesekken

Musikerne Olav Torget og Solo Cissokho reiser denne uka rundt på ungdomskolene med senegalsk musikk til elevene i åttende og tiende klasse.

Gilhusodden prosjektskole, hva skjedde?

Jeg merker meg en strøm av beklagelser over vedtaket om å legge ned Gilhusodden prosjektskole. Er nedleggelsen et ledd i en plan, eller er det et spark i løse lufta?

Ut i jobb

Vilde Skui (14), elev ved Lierbyen skole, har arbeidsuke på Egge skole.

I skyggen av en sommer

“In the lost Childhood of Judas, Christ was betrayed”. (unknown – so far)

Den kulturelle skolesekken.

I ei tid der kultur og skole er utsatt for sparekniven, kommer ei gavepakke av de sjeldne. 180 millioner skal årlig brukes på å tilby landets grunnskoleelever et likt og godt kulturtilbud. Pengene er tenkt brukt til å gi elevene en kulturell identitet og et forhold til egne røtter.

Lærer selvforsvar

- Men i tillegg får vi trent koordinasjon, balanse og smidighet, sier Stine Ludvigsen og Vebjørn Enersen på Idrettslinja ved St Hallvard Videregående, der klassen har et åtteukers kurs i judo i høst.

Merkevaren musikk

Onsdag og torsdag setter niendeklassingene på Lierbyen skole opp musikalen "Drømmen" i skolens gymsal

La barn få være barn

- De blir fort nok voksne til å oppleve grusomheter i det virkelige, skriver ukens gjesteskribent som er sterkt kritisk til at det legges opp til et undervisningsopplegg om Utøya-tragedien.

Kjartan Ruud hedret

An "Englishman" blant liunger.

Populær sommerutstilling

Mange skoleklasser ønsker å komme til Bygdetunet for å se sommerutstillingen ”Da klokka klang"

Vaksineringen trappes opp

I går startet vaksineringen av elevene i Lier

Skal alle med?

Elin Fauske stiller dette spørsmålet i ukens petit, der tema er ungdommer med manglende motivasjon for skolearbeid.

Forfatterne strømmer til Tranby

Nå var det Erna Osland som var innom, og Tranby bibliotek var vert.

Thorvald Steen på Tranby

En forfatter for nesten alle alderstrinn