Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

En erfaren lærer kommenterer dagens skolesituasjon

Kjell Sørlien har i en mannsalder jobbet i Lierskolen. Nå er han rådgiver ved Tranby skole. Han har vært med og kjempet fram rettigheter og goder som gjennom årene har bedret arbeidsforholdene både for elever og lærere. Han er mer enn skeptisk til det som nå er i ferd med å skje i forhold til en del prinsipper norsk skole er bygd på. Her følger den første artikkelen i en rekke der Kjell Sørlien setter fokus på norsk skole.


Foto: Thv.L

NEDBYGGING AV INSTITUSJONER UNDERGRAVER ENHETSSKOLEN.

I en kronikk i Aftenposten 30. mars 2004 hevder lektor Rune Baklien at enhetsskolen bør begraves. Enhetsskolens fundament slår sprekker, hevder han, og dette er jeg enig i. Han hevder i sin kronikk at ”den sunne sosialdemokratiske tankegangen har nådd altfor langt i skolen. Utdannelse er en demokratisk nødvendighet og en selvsagt menneskerett, men i dag er praksis slik at alle har rett til utdannelse – selv på bekostning av andre.” Rune Baklien tar opp et essensielt spørsmål som er dagsaktuelt. I kronikken hevdes det at snillisme i form av foreldres rettigheter til skolevalg, bidrar til å svekke skolens standard. I dag opplever vi at elever med alvorlige atferdsproblemer får plass i vanlig skole. Når foreldre med loven i hånd kan kreve at barna kan gå i samme klasse som andre barn, har dette sin bakgrunn i at ulike barn skulle lære å omgås og utvikle respekt og toleranse for hverandre. Med andre ord en tanke som innebar omvendt integrering. Det skulle være slutt på at elever med store problemer skulle få tilbud om behandling og skolegang i spesialskoler. Dette ville føre til stigmatisering. Å gi elever et tilbud etter forutsetninger og behov er å betrakte som en frase. Mange elever i dagens skole får ikke den tilpassede opplæring som de burde. Barnevernet har gått opp nye veier som nettopp bidrar til de store utfordringene og problemene som vi møter i vår enhetsskole. Etter mitt skjønn er det et sunnhetstegn og en god sosialiseringstanke at elever av ulike kategorier, går i samme skole. Imidlertid er det ikke et sunnhetstegn at sterkt behandlingstrengende elever skal gå i samme skole som ”vanlige” elever. Her er det tydelig at iveren etter å prøve ut nye metoder skjer på bekostning av den behandlingstrengende eleven selv, ”vanlige” elever og lærere. Læringsarenaen forvitrer.

Skolens sanksjonsmuligheter overfor denne elevkategori er også meget små. Disse elevene kan vanskelig utsettes for samme sanksjonsregler som ”vanlige” elever. Her er mer snakk om tiltak av behandlingsmessig art, så derfor vil jeg hevde at den største trusselen vår enhetsskole står overfor , er ”trendy” metoder som multisystemisk terapi (MST) . Denne ideologien hindrer oss i å drive en god skole. Skolen er ingen behandlingsinstitusjon, og således er det ut fra dagens rammevilkår en utopisk målsetting at elever kan få adekvat hjelp og oppfølging innenfor egen skolekontekst. Oftest mangler ressurser og kompetanse. Det er ikke sjelden vi opplever at problemelever rett og slett stigmatiseres og ”isoleres” på den tradisjonelle skolearena.

Dette skaper alvorlige frustrasjoner hos elevene og alvorlige konsekvenser for lærerne som skal stå til ansvar for en forsvarlig undervisning. Jeg har stor sans for flertallets rettigheter i skolen uten at vi dermed tramper på de elever som ikke bærer på den største bagasjen. Kommuner og fylker har pr. i dag få tilbud til de som har alvorlige symptomer. De har fraskrevet seg ansvaret. Dette er betegnende for barne- og ungdomspsykiatrien.

Kjell Sørlien – cand.polit./ rådgiver

Flere saker fra arkivet

Gilhusodden prosjektskole – behov for nytenkning.

Som rådgiver ved Tranby skole er Kjell Sørlien sterkt i mot at Gilhusodden legges ned sånn uten videre. - Behovet for en alternativ opplæringsarena er større enn noen gang, sier han

Trygg oppvekst – med vekt på skolepolitikk

KrF er familienes fremste forsvarer. Dette blir tema i årets valgkamp. Vi skal prege skolepolitikken i hver kommune. Vi har bidratt og bidrar til å finne gode l (...)

Aprilblomst i juni

Blomst til rektor på Lier Kulturskole, Ingvard Leivestad

Politiske eksperiment

Politiske eksperiment påfører skolen en rekke dilemmaer

Bedre språkopplæring i Lier?

Særskilt norskundervsining er et høyaktuelt utviklingsområde for lierskolen, sier fagkonsulent Liv-Astrid Egge til Liernett etter at Aftenposten i en artikkel mandag avslørte store mangler i norsk skole

Lys i mørket

Luciaopptreden av elever er alltid en fin opplevelse for våre nye landsmenn ----

En anstendig skole krever anstendige forhandlere

Vi som har vårt arbeid i skolen, har for lengst konkludert med at Sundnes og Ulleren ikke er kapable til å være forhandlere for KS.

Ny asfalt til skolestart

Men boligfeltet lar vente på seg og elevtallet ved Nordal skole synker og synker --

Ut av skolen, inn på tunet

Gårdbrukere ønsker skoletrette ungdomsskoleelever velkommen til gårds

Jagland følger opp

Stortingspresident Torbjørn Jagland møter elever ved Briskeby skole og kompetansesenter på mandag

Privat kontra offentlige skoler

Det er et spørsmål som mange politikere stiller seg, skriver ukens petitskribent Bill Sandstrøm.

Kuvending av statsråden

- Så er det skjedd igjen. Undervisningsministeren skal reparere på valgfagene i ungdomsskolen, skriver ukens gjesteskribent i en kommentar til en kronikk som ble publisert i flere av landets aviser denne uken.

Lierskolen - på tide med innholdsdebatt!

Kunnskapsløftet er innført, med målsetting for opplæringen i grunnskole og videregående skole, og et helhetlig 13-årig løp. I løpet av valgperioden ble det i st (...)

Hans Martinsen på gamle trakter

Hans Martinsen besøker gjerne gammelskolen på Øverskogdagen

Burde et 2. fremmedspråk bli obligatorisk?

Kanskje er det skuffende for mange elever, lærere og foreldre i Lier at et 2. fremmedspråk på ungdomsskoletrinnet ikke blir obligatorisk. To av Liers ungdomskoler vi har vært i kontakt med, var nemlig godt forberedt på dette kunnskapsløftet.

Kommunenes Sentralforbund og skolen

Kjell Sørlien var aktiv deltaker i spontandemonstrajsonen mot K S som samlet nesten 20 000 lærere på Youngstorget. Her skriver han hvorfor.

Pressemelding fra Utdanningsforbundet

GILHUSODDEN PROSJEKTSKOLE

Fylkeskommunen raserer musikklinja.

Nedskjæringer på ST Hallvard videregående skole går spesielt utover musikklinja. Elever og lærere mener dette gjør at Lierelevene får et dårligere tilbud enn elever ved musikklinja ved andre skoler.

Over 540 tusen fra Lier

Takket være innsatsen fra barn og ungdom ved barneskolene i Lier ble bøssene fylt opp, og sårt tiltrengte kroner kom inn til "Leger uten grenser".

Språkopplæring i nye lokaler

Kuteh Jonbula, Bobby, Fakeba og Nast fra Gambia sørget for god stemning da Lier voksenopplæring holdt innflyttingsfest på Stoppen.

Boksalg og leseglede

Elevrådet på Heia skole ønsket å tjene penger, men ønsket samtidig å gjøre noe for skolens elever. Emilie og Teoline solgte bøker til 1. trinn.

Best i landet

I hele høst har elever ved landets videregående skoler kjempet om ære og berømmelse i dataspillet og skoleturneringen "Utviklingsinvestoren"

Store skoler er det beste for brukerene!

Endelig skal skolestrukturen i Lier under lupen. Jeg forventer at dette vil føre til en fremtidsrettet grunnskolestruktur med fokus på kvalitet for barna og lærerne, - og ikke nostalgikerne.

Ikke alene om ansvaret

Kommunalsjef Johanna Leirvik understreker overfor Liernett at 17-åringen ikke var alene om undervisningen i klassen

Slik jobber en kunstner.

Da Ole Lislerud fikk tilslag på sitt forslag til utsmykking av Sylling skole, var en del av avtalen at han skulle formidle bakgrunnen for utsmykkingen til elever ved skolen. For en stund siden fortalte han om arbeidsprosessen og hvorfor ting ble som de ble – i går var det elevenes tur til å prøve seg som kunstnere.

Rytme for livet!

Det var ikke fritt for at elevengasjementet økte fra stakato til fortissimo når Sserunjogi George Kitogo fra Uganda inntok Tranby skole med et bombardement av rytmer, sang og inspirerende kulturelle spillopper fra hjemlandet.

- Valgfag: Velkommen tilbake!

Lier Senterparti vil at ungdomsskolene i bygda skal kunne tilby praktisk arbeidslivsfag for sine elever fra neste skoleår.

Tinestafetten 2009

59 lag deltok i årets tinestafett i Sylling

Torg ved skolen

Den nye skolen på Stoppen får et torg i midten

TORSDAG 15. APRIL FRA KL 1500-1800

I forbindelse med åpningen av ”Nye Sylling skole” ønsker elever og voksne på Sylling skole å vise fram det nye skoleanlegget for alle interesserte. Vi inviterer derfor foreldre, besteforeldre, familie for øvrig, alle ”Syllingdøler” og eventuelle andre interesserte til å komme innom skolen mellom kl 1500-1800. Elevene i 7. –8. –9. og 10. klasse vil flytte skoledagen til kveldstid og fylle skolen med forskjellig aktivitet. De minste elevene har vanlig skoledag og kommer eventuelt på besøk på kveldstid sammen med sine respektive.

Frp-skolen

- Ettersom Frp hele tiden har sikret flertall for Lier Høyres budsjettforslag og handlingsprogram er innlegget her en sterk selvkritikk, skriver Arbeiderpartiets Bård E. Strand i sitt svar til Frp-ledelsen.

Trost i taklampa

Peder Morset folkehøgskole med integrert gjestespill på Prøysenhuset og Det Norske Teatret, rett før påske.

Liernett på Ocklynge Junior

What did I learn at School that day........

Milevis på ski på Hegg, Heia og Hennummarka

- 29 elever på Hegg skole har registrert nær 560 mil på ski hittil i år, sier lærer Halvor Jordbakke til Liernett.

Nei til gratis frukt

Venstre-politiker Nina Johnsen vil ikke at elevene skal få gratis frukt på skolen. Fysisk aktivitet er viktigere

Minst og best

Alle fjerdeklassinger ved Nordal skole svømmer 200 meter. Les mer om undervisningen i svømming ved lierskolene.

Håpet lever

Tumaini group imponerte i Sylling

Inspirator for trivselsledere

Andrè Bergdølmo koste seg sammen med 180 barneskoleelever og deres lærere i Syllinghallen onsdag formiddag.

Mye skolehistorie på Bygdetunet

Men hvor var Glupingen, bortsett fra et uanselig tidlig eksemplar låst inne i en glassmonter?

Seksualisert oppvekst

- Det norske samfunnet blir i stadig økende grad seksualisert, hevder Janicke Karin Solheim.

Naturfagets dag

Sylling skole satte fokus på naturfag

Programmet for 17. mai 2011

Barneskolene i Lier har som vanlig egne arrangementer på 17. mai. Programmet for hver skole finner du her.

Premievinnerne og best i Norge

Dette er trioen fra St Hallvard videregående skole som kan reise på prosjektreise til Uganda i februar

Byttet ut blokkfløyte med ukulele

Da Elisabeth Thormodsrud fikk vite at hun skulle undervise sjetteklasse ved Hallingstad skole i musikk, tenkte hun med gru på blokkfløyta, fortalte hun på TV2 i dag.

- Flate kutt merkes av grunnskoleelevene

Utdanningsforbundet i Lier er ikke enig med ordfører Ulla Nævestad om at den vanlige liung ikke vil merke noe til kuttene kommunen gjennomfører. – Grunnskoleelevene merker dem hver eneste dag, mener hovedtillitsvalgt Hanne Mathiassen.

Trafikkaksjon i Lierbyen

FAU ved Hegg skole aksjonerte i dag for bedre trafikkultur og tryggere skolevei. Ved Hegg skole ble bilister og andre informert av Ole Martin Sundal, Lena Nomme og Hilde Fosseie.

De vanskelige bildene

I et par år har jeg tatt bilder på juleballet på Tranby og lagt dem ut på Liernett.

Film og geometri i kunst for tiende klasse

Den kulturelle skolesekken bringer kunstnere inn i klasserommet.

Manglende koordinering

Mens svømmeopplæringa i Drammen får strykkarakter, kan mye forbedres på samarbeid mellom Lier Svømmeklubb og skolene, mener Ann Christin Gjerdseth i svømmeklubben

Afrikanske rytmer over Tranby

Topp forestilling - med topp instruktør

Månedens blomst

Månedens blomst til Arne Skattum, avholdt leksehjelper ved Tranby skole

"Da klokka klang" - Lierskolen 200 år

Ordfører Ulla Nævestad og Stortingspresident Thorbjørn Jagland åpnet Skoleutstillngen på Bygdetunet

Ukas petit er skrevet av Thorvald Lerberg

Takt og tone

Smilte likevel

Sylling skole, her representert med Julia Isabel Mora Folkvord, Emilie Andrea Dahl og Maren Elisen Braaten måtte gi tapt etter hele ni deltakelser i Nrk Buskeruds gjettekonkuranse.

Systemendringer og konsekvenser i Lier kommune.

Kjell Sørlien har i en mannsalder jobbet i Lier kommune. Han burde ha de beste forutsetninger for uttale seg om egen arbeidsplass ut fra tanken: ”Den vet best hvor skoen trykker den som har den på!”

Den kulturelle skolesekken.

I ei tid der kultur og skole er utsatt for sparekniven, kommer ei gavepakke av de sjeldne. 180 millioner skal årlig brukes på å tilby landets grunnskoleelever et likt og godt kulturtilbud. Pengene er tenkt brukt til å gi elevene en kulturell identitet og et forhold til egne røtter.

Lite penger til bøker neste skoleår?

Lite penger til bøker neste skoleår, fordi skolene må spare 1,2 millioner kroner.

Under samme himmel

Niendeklassingene på Lierbyen skole med flott og tankevekkende musikal

25 år med eldres dag

Bak scenen står en sjuåring og tripper. Finklærne er nystrøket og skoene er blanke. Det er Besteforeldrenes dag på skolen, og han skal opptre.

Færre klasser neste skoleår

Hovedutvalget for utdanning har vedtatt totalt 4,5 færre klasser i de videregående skolene Buskerud neste skoleår, grunnet synkende elevtall

På språkreise til England

Briskeby kompetansesenter for hørselshemmede har i samarbeid med Ruuds språkreiser i flere år organisert turer for tunghørte til Eastbourne i Sør – England.

Møttes igjen

Er man født og oppvokst på Øverskauen, da føler man ofte en dragning tilbake til røttene ved den gamle skolen --

Det handler om kommunikasjon

Sosionom Petra Røisi har i flere år arbeidet med barn og unge, særlig i skolen. Hun er opptatt av at flest mulig skal utstyres med best mulig verktøy til å takle en ofte vanskelig tilværelse.

Pulveriserer ansvaret

- Det sier Søren Falch Zapffe om ansvarsfordelingen av "drop-outs-elever" fra Videregående skole.

Elever og lærere har samme mål i skolen

Silje Fuglerud i tiendeklasse på Tranby har sendt oss sitt syn på egen arbeidsplass. Vi har laget en kommentar før innlegget og håper mange følger på

Tranby-elever i nasjonal litteraturjury

Elever ved niende klasse på Tranby skole er plukket ut til å være med i juryen når vinneren av UPrisen skal kåres

Desemberblomsten til Oddevall skole

Oddevall Skole fikk Månedens blomst for desember

Pressemelding

Oddevall skole 80 år ! Oddevall skole fyller 80år, og dette ønsker vi å feire. Onsdag 24. september kl 17.00-ca 19.30 inviterer skolen og FAU til fest.

I skyggen av en sommer

“In the lost Childhood of Judas, Christ was betrayed”. (unknown – so far)

Tid for musikal på Tranby ungdomsskole

Den 4. april kom ungdommens kommunestyre fram til at Tranby ungdomsskole ville bli et bedre sted om 9. klassingene fikk lage musikal. En sum på 75.000 tusen ble denne dagen fordelt på alle skolene. I salen satt elever fra 6. og 9. klassene og representerte resten av elevmassen. Det meste gikk til håndfaste prosjekter som lydanlegg, lysanlegg og lignende som skulle høyne kvaliteten på de forskjellige skolene.

Mandag begynner skolen

Dessverre har den gode feriefølelsen i år blitt forstyrret medienes elendighetsbeskrivelser av norsk skolehverdag. Så hvordan er den gode skolen? Vi henger oss på debatten og oppfordrer deg til å gjøre det samme.

17. mai-programmet 2010

Grunnlovsdagen er som vanlig fylt av store og små aktiviteter rundt på barneskolene i Lier.

Meningsfull morsdagblomst

Magnus Olsson (th) og Marius Ibsen og 9. klasse på Lierbyen sparer penger til en aktiv feiereise til høsten

Barna på Oddevall skole gir med glede

Den største gleden i livet er å gi

Lærerfri skole på Oddevall

Elevene på Oddevall skole fikk oppleve to litt annerledes skoledager, da foreldrene inntok lærerrollen.

Leder

Den kulturelle skolesekken

Vaksineringen trappes opp

I går startet vaksineringen av elevene i Lier

Syttende mai i Lier

Det blir tog, musikk og gudstjenester mange steder i Lier på torsdag, og Lier Bygdetun holder åpent.

Kjartan Ruud slutter

Torsdag sluttet Kjartan Ruud som lærer ved Stoppen skole. Da hadde han vært ved skolen siden den ble ungdomsskole i 1969

- Det var ikke gøy lenger

Frafallet innenfor organisert idrett er bekymringsfullt, hevder forskere. Liernett har utfordret lokale idrettsledere til å kommentere artikkelen.

Glemmer aldri

Elever ved Sylling skole la ned blomster på krigsgravene ved Sylling kirke, og denne tradisjonen bidrar til at vi aldri glemmer hva friheten kan koste ---

17. mai i Lier (2006)

Her finner du fullstendig program for 17. mai for alle skolene i Lier (2006)

Disiplin, respekt og tradisjoner

Femten år gamle Ramneet Kaur fra Punjab imponerte tranbylærere og kommunalsjef Kirsten Bøckmann

3/4 klasse ved Oddevall skole vant

Kulturvertene Maria Johannsen og Hilde Marie Nes tok i mot ordfører, banksjefen i DnB NOR og skoleplanlegger som skulle dele ut premier til 3/4 klasse ved skolen.

Livslang lærer....

- Som fekk en jobb i livet der det inga framtid er, synger Prøysen i ”Griskokk-trøsta”

Delfinansieres med loddsalg

Egeninnsats er en viktig del av forberedelsene til en meningsfylt skolereise.

Spansk aften

Aage Rayen Meyer har bare spilt gitar i fire år, men imponerte på Stoppen i går, sammen med de andre gitarelevene og elevene på tegne-, male- og keramikkursene.

Lærerlykke

- Skattelistene er offentliggjort, og nettopp i disse tider hender det fra tid til annen at elever søker meg opp og stiller spørsmål om hvorfor jeg er lærer når lønna er så lav, skriver ukens gjesteskribent, Rune Trolsrud Berg, som er lærer ved Tranby skole.

Lierskolen – Per er dårlig til å lese og det er ordfører’n som har ansvaret!

Jeg deltok for et par uker siden på Skolepolitisk konferanse, i regi av KS (kommunesektorens interesse-og arbeidsgiverorganisasjon). Påstanden om Per, ”satt sc (...)

Imponerende oppslutning

Det sier prosjektleder Roar Bogerud (på bildet) om vinteraktivitetskurset som hadde som mål å gi de ansatte innen Skolefritidsordningen bedre kompetanse.

Neste år også?

Men da bør målet være å få alle elevene i aksjon, konkluderer de ansatte ved Kulturskolen etter årets stormønstring.

Under samme himmel

Dramalærer Turid J. Rivrud og musikklærer Bent Bredesen står bak en ny musikal som 9. klasse ved Lierbyen skole vil framføre under tema krig og konflikter, torsdag 14. februar

17. mai på Lierskogen

På Lierskogen startet dagen med gudstjeneste i Lierskogen kirke, før barnetoget gikk en rundtur i nabolaget og endte opp med lek og moro på Heia skole.

Stoppen skole

Mathias B. Dannevig tar opp et uteglemt poeng fra den pågående debatten om skoleutbyggingen på Høvik/Stoppen i dette leserinnlegget

Frykter en utsettelse

- Det var dette vi ønsket, sier lærerne Karin Selmer, Berit Marheim Abrahamsen og Marianne Berg og viser de planlagte tegningene for utbyggingen av Hegg skole. - Salen må ferdigstilles like raskt som skolen.

Mangler vertsfamilier

I august kommer Baris (15) til Norge.