Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 18d967241da23a41b1a54784c81a3bb0

Trafikkaksjon i Lierbyen

FAU ved Hegg skole aksjonerte i dag for bedre trafikkultur og tryggere skolevei. Ved Hegg skole ble bilister og andre informert av Ole Martin Sundal, Lena Nomme og Hilde Fosseie.

Lena Nomme er FAU-leder ved Hegg skole. - Vi har i år hovedfokus på området ved innkjøringen til skolen, og området ved Haugestad og den store rundkjøringen der noen av de store barna og voksne tør gå over istedenfor å benytte gangvegen og brua, sier hun til Liernett.

Intet sted for fotgjengere - uansett alder

Den korteste veien mellom hjem og skole er sjelden den tryggeste, men noen ganger er det fristende å ta snarveier der det verken er fotgjengerfelt eller trafikklys, men desto flere biler. Rundkjøringen der Vestsideveien krysser Ringeriksveien er et slikt sted. Ingen kan ha unngått å se barn og ungdom som setter livet på spill for å slippe den lille omveien om fotgjengerbroen.

Hilde Fosseie informerte elever ved Hegg skole

Vegdirektoratet konkluderte nylig med at det er for dyrt å sikre skoleveier mange steder:
– En investering i gang- og sykkelanlegg rundt landets skoler, med antatt nasjonal kostnad på 60 - 67 milliarder kroner, kan ikke forsvares ut ifra trafikksikkerheten. Den eksisterende satsing på skolevei er etter vår mening tilfredsstillende i forhold til trafikksikkerhet.

I Lierbyen er imidlertid investeringen foretatt. Problemet er at noen likevel tar snarveier og forårsaker alvorlige hendelser, ikke minst for seg selv.

Skolevei og biltrafikk er en farlig, men ofte unngåelig kombinasjon.

Travle foreldre som kjører barna til skolen, vil gjerne sette dem av rett ved inngangen. Slikt går dårlig når mange kommer samtidig, og derfor er det skiltet med stoppforbud i Heggveien. Forbudet respekteres ikke av alle, og en annen del av dagens aksjon gikk derfor ut på å forklare årsaken til at det er forbudt å stoppe og parkere der og at det forbudt å kjøre inn i skolegården mellom kl 08.00 og kl 17.00. Dessuten ble det anmodet om å vise hensyn også utenom skoletid, fordi det ofte er barn i skolegården.

Arket som ble delt ut hadde et greit spørsmål til slutt: Må du kjøre barnet ditt til skolen? – en gåtur før skolen gir et klart hode!

Ved rundkjøringen nedenfor Haugestad ga Elisabeth Heien og Ann-Kristin Haugen informasjon til skoleelever på vei mot Hegg skole.

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode