Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 1a87e1256e9f04b6123d6d335768c92e

Black-box ved Gamle Hegg

Men formannskapets vedtak innebærer en økonomisk strammere løsning som likevel ikke skal gå utover kvaliteten på scenen.

Flertallet med 7 stemmer (3 H, 1 SP, 1 FRP, ! KRF, 1 SV) for dette tillegget. Det var 6 stemmer (1 H, 4 AP, 1 SP) som støttet Tjenesteutvalgets vedtak på onsdag.

I Tjenesteutvalget vedtak heter det: - Planlagt samlingssal for ny Hegg skole – ”Kinderhegg” oppgraderes til black-box/kultursal med scene og teleskopamfi for ca. 280 personer (600 på flatt gulv).

Kultursallokalene forutsettes etablert som en egen seksjon adskilt fra skolelokalene og administreres slik at skolen, kulturvirksomhetene og kulturlivets organisasjoner blir likeverdige brukere av lokalene.

Forrige artikkel:Toget er gåttNeste artikkel:
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Tirsdag 30. oktober 2012 13:22: Lise Foss Andersen
Jeg tror det å bygge en ny kultursal på Gamle Hegg skole er et urealistisk alternativ. Det vil sannsynligvis koste mer enn det smaker, hvis det i det hele tatt lar seg gjennomføre. Derfor er vi mange som reagerer på Formannskapets vedtak. Vi ønsker heller å støtte Tjenesteutvalget og Rådmannens innstilling om å legge det i tilknytning til nye Hegg skole. Det blir billigere både å etablere og drifte, samt at det kan bli et samlingssted gjennom hele dagen.

Er du enig i at den eventuelle nye kultursalen bør legges i tilknytning til nye Hegg skole, gå inn på Facebooksiden "Vi vil ha kultursalen til nye Hegg skole" og lik siden: http://www.facebook.com/kultursaltilnyeheggskole
Fredag 2. november 2012 14:41: Jenny Fortun
Bygging av BlackBox ved Hegg Gamle Skole er det fornuftigste alternativ. Der har man ressursene for å drifte en slik scene. LMV har både lyd- og lysteknikere, og er et sted med stor dugnadsånd. Det vil bli en scene for HELE Lier. Håpet er at politikerne også ser at dersom det skal bygges en scene i Lier, kan dette IKKE bygges i forbindelse med nye Hegg skole. Vi trenger en scene som bygges i sentrum, et sted som alle Lier kommunes innbyggere kan bruke.
Det som er et spørsmål i saken er hvordan politikerne kan ta en avgjørelse uten å sette seg inn i HVA som skjer på LMV v/Hegg Gamle Skole, og uten å ha sett hva slags ressurser som finnes på det stedet. Kun noen få politikere har tatt seg tid til å sjekke ut fakta her. Lykke til politikere. Ta et valg som gjør at vi igjen kan være stolte av å bo i Lier Kommune.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode