Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Tar Rådmannen feil?

Rådmannen kan ikke se at etablering av eventuelt vinmonopol på Liertoppen vil svekke sentrum som handelssenter, mens Lars Kjærulff rister på hodet --

- Lierbyen er død som handelssentrum innen tre år dersom det ikke skjer noe her snart, sier Lars Henrik Kjærulff, eier av LK sykkel i Lierbyen. - Det går bratt nedover økonomisk. Eksempelvis er blomsterbutikken er borte, kafèen vil stenge og dyrebutikken driver tungt. Et vinmonopol helt opplagt vil dra kunder til Lierbyen.  Politikerne må snart våkne. Vi blir til og med hindret i å sette opp reklameskilter her, sier en meget opprørt næringsdrivende.

Tidligere har mange næringsdrivende uttalt at de savner parkeringsplasser i sentrum.

Vinmonopolet har i sin søknad, 6. februar bare søkt om salgsbevilling i Lier kommune, uten å spesifisere butikkstedet butikkstedet. De vil komme tilbake med søknad om beliggenhet når de har funnet egnet lokale, skriver rådmannen i saksfremlegget til Helse-, miljø og samfunnsutvalget.
Rådmannen går innfor at politikerne i Lier skal godkjenne at det vil bli etablert en selvbetjent vinmonopolbutikk, enten på Liertoppen kjøpesenter eller i Lierbyen.

I saksfremlegget heter det at sett i forhold til dagens situasjon, kan ikke rådmannen se at etablering av vinmonopol på Liertoppen kjøpesenter vil svekke Lierbyen som handelssenter.

Rådmannen men er det er riktig å prioritere slik at et fullverdig utsalg kan etableres i Lier i 2007. Lokalisering på Liertoppen bør derfor aksepteres.

Helse- miljø og samfunnsutvalget skal behandle saken 21. mars. Kommunestyret fatter endelig vedtak 17. april.

Det er nå klart for en ny runde med poldebatt i Lier, knapt tre år etter at Kommunestyret satte som betingelse for bevilling at Vinmonopolet etablerte utsalget i Lierbyen. Vedtaket ble fattet med 25 mot 24 setmmer. Vinmonopolet vurderte dengang at etablering i Lierbyen ikke var i samsvar med betingelsen om et økonomisk forsvarlig resultat, og at utsalget ble ikke etablert


Liernett inviterer leserne til å komme med synspunkter ---

5 kommentarer

Onsdag 7. mars 2007 21:24: Dole
Lierbyen trenger først og fremt ikke pol. De trenger flere parkeringsplasser. Utrolig at et sted må være avhengig av et pol for å overleve.
Onsdag 7. mars 2007 22:10: Doffen
Det er klart at Lierbyen ville nyte godt av et vinmonopolutsalg. Det trenger man ikke være økonom for å forstå. Utfordringen vil som Dole skriver, være parkeringsplasser. Det er knapt nok med parkering til den virksomheten som drives i dag, og det er klart at et pol vil trekke folk og dermed bidra til økt omsetning i eksisterende virksomheter. Jeg tror ikke Liertoppen vil lide noen nød av om polet legges til Lierbyen, da Bauhaus helt klart vil være med å trekke folk dit opp når de åpner til våren. Jeg tror faktisk at et polutsalg i Lierbyen vil være med på trekke mer kunder fra Drammen om det blir lagt i sentrum, kontra Liertoppen. Lier kommune satser på utbygging i sentrum, og da er det er jo synd om alt av tilbud i sentrum vil være en bensinstasjon og en dagligvare. Lierbyen trenger en opprusting, og for å få næringslivet med på det, må stedet være attraktivt. Pol er helt klart med på å gjøre stedet attraktivt.
Torsdag 8. mars 2007 00:34: Ole
Enig med Dole....polet er ikke løsningen på alt! Ikke akkurat det mest spennende shoppingsentrum dere har å tilby heller, butikkene i Lierbyen er dessverre ikke attraktive nok, sorry!
Torsdag 8. mars 2007 07:21: Kame Ramann
Lierbyens problem er at det altfor lang vei mellom altfor få butikker. Av butikkene er det vel ikke stort flere enn Hjelpemiddelsentralen som har vindusutstilling.

Det jeg savner mest i Lierbyen er ikke pol, men parkeringsplass.
Torsdag 8. mars 2007 22:36: Doffen
Jeg er enig med deg Ole, om at Lierbyen ikke akkurat her det mest spennende shoppingsentrum, og det er nettopp derfor vi trenger polet, for å få med flere på en satsning om opprustning av Lierbyen. Ingen tør å satse noe, dersom det ikke er noe som trekker folk til "byen", og polet er en slags besøksgaranti, noe som er med på å gjøre investeringer interessant. Da skal du se at det kommer flere spennende tilbud inn til sentrum. Jeg har selv en forretningside, som jeg har lyst å sette ut i Lierbyen sentrum, men tør ikke med den usikkerheten jeg ser i dag.

Flere saker fra arkivet

Polsaken overskygger

Kommunestyrets behandling av Vinmonopolets søknad om etablering av utsalg på Liertoppen er naturlig nok i fokus i morgen

Debatten om Vinmonopolet

Vinmonopolet AS søker i brev av 11. desember 2007 om at Lier kommune godkjenner etablering av Vinmonopolbutikk på Liertoppen kjøpesenter. Dette begrunnes blant (...)

Har noen skiftet mening?

Venstre og Senterpartiet kjemper for vinmonopol i Lierbyen, Krf er mot pol i Lier, men likevel kan det bli flertall for Liertoppen i Kommunestyret når saken kommer opp 17. april.

"Close race"

Det knappe flertallet i formannskapet som ja til pol Liertoppen, viser at det vil bli en svært spennende avstemming i kommunestyret om halvannen uke

Ja til Vinmonopol på Liertoppen

Kommunestyret, med 26 mot 23 stemmer, vil la Vinmonopolet etablere seg på Liertoppen

Senterpartiet ønsker vinmonopol i Lierbyen – fortsatt!

Innlegg fra Lier Sp

JA til Pol på Liertoppen. Leve Lierbyen.

Jeg ønsker også et pol i Lierbyen. Problemet er at ingen vil etablere et pol der nå. ”Pol-saken” i Lier er i ferd med å skalere ut av sin proporsjon. Det po (...)

Første stikk til Lierbyen

Et flertall i Formannskapet ønsker vinmonopol i Lierbyen

Pessimisme blant næringsdrivende

- Lierbyen dør ut, sier Ingunn Fuhlendorff, som er en av mange skuffede næringsdrivende etter at det sannsynligvis blir et flertall for Vinmonopol på Liertoppen

Vinmonopolet og Lier

Innlegg undertegnet av 10 representanter fra Lier AP

Kjøpes på Liertoppen neste jul?

- Det er langt fram for et pol i Lierbyen, tror Bård Strand (Ap)

Ikke Vinmonopol på Liertoppen

Lier har ikke behov for et nytt Vinmonopolutsalg! Vi har alle kort vei til Drammen og Asker, der det er utsalg. Dersom vi vil ha et utsalg i Lier må det være (...)

Hvem får Posten?

Det er uklart om det blir Vinmonopol i Lierbyen, på Liertoppen eller om det ikke blir noe Vinmonopol i det hele tatt. Samtidig skal postkontorene i Lierbyen (...)

Minipol i Lierbyen?

Styret i Vinmonopolet har bestemt at Lier endelig får et polutsalg, men formannskapsmedlem Nina Johnsen (V) vil forslå at Lier kommune må kreve et minipol i Lierbyen, dersom polet blir plassert på Liertoppen

Polsaken overdimensjonert?

Mellom 18 og 19 tirsdag kveld venter mange næringsdrivende spent på lokalpolitikernes stemmegivning til A/S Vinmonopolets søknad om etablering på Liertoppen kjøpesenter

Et splittet Ap i polsaken?

- Det er ønskelig fra politisk hold og stedsutvikle Lierbyen som sentrum i fremtiden, skriver Paul Chr. Justad (Ap) i en kommentar til Liernett i dag, mens hans partikollega Bård Strand (tv på bildet) mener det er best å få polet på plass og sier derfor ja til Liertoppen

Lier skal ha pol

Viktigere at Lier får pol, enn hvor det ligger.

Ønsker fortsatt Lierbyen

Vi kan legge noen politiske føringer for Vinmonopolet som er en statlig bedrift, sier Knut Eilert Sørnes som er gruppeleder for Fremskrittspartiet

"Sviktet" av sine egne

Mathias B. Dannevig argumenterte intenst mot pol på Liertoppen og så sliten ut, etter at fem av hans sosialistvenner hadde stemt for Liertoppen

Lierbyen sentrum er dødt - leve Lierbyen.

Lierbyen har blitt et problembarn. Må Lier ha en by?

Ikke flertall for Liertoppen?

Ordfører Ulla Nævestad presiserer at det ikke er klart om det er flertall for Vinmonopol på Liertoppen i Formannskapet.

Kommunestyret blir overkjørt

- Statlige etater tar seg til rette i kommunen, fremholder Matthias S. Dannevig (på bildet), leder av Lier arbeiderparti, som en kommentar til at Vinmonopolet ønsker å etablere seg på Liertoppen

Kulturaktivitetshus i Lierbyen

Mulighetene for å etablere et kulturaktiviteshus drøftes i kveld på Haugestad

Ja eller nei til Liertoppen?

Det ser ut til at Liernetts lesere har et klart svar på spørsmålet

Senterpartiet ønsker pol i Lierbyen

Begrunnelsen er at det styrker Lierbyen som kommunens sentrum.

- Kommunen har gitt blaffen

Terje Fugleberg, butikksjef hos Rema i Lierbyen, mener det må tilrettelegges for parkering for kundene i sentrum

Utfolde seg i teknikkens verden

- For å kunne realisere muligheten til å innføre teknologi på en bred og spennende måte i Lierskolen er det viktig at det dannes en stor og bred samling av utstyr som kan benyttes av samtlige skoler i Lier, sier Marianne Berg Korneliussen i Lier Venstre

STATOIL I LIERBYEN

Det at Statoil i Lierbyen blir lagt ned fra nyttår er bare trist.

Legge ned Tranby bibliotek?

Rådmannen foreslår å legge ned Tranby bibliotek. Hva mener du?

Misfornøyde brukere

En eventuell oppgradering av Hegg Gamle skole eller et annet lokale møter motstand blant brukerne av dagsenter for psykisk lidende.

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Nei til Liertoppen

Nina Johnsen, gruppeleder i venstre, sier at AS vinmomopoler "tråkker i bedet vårt

Tranby bibliotek reddet

Formannskapet sa nei til rådmannens forslag om legge ned Tranby Bibliotek

Overkjørt av Vinmonopolet

- Liers politikere har mistet sin mulighet til samfunnsplanlegging og styring, sier Siri Loe Svere, varaordfører og gruppeleder for senterpartiet til Liernett

Lierbyen “sentrum” er triste greier

- Banken flytter og Tinas Blomster er konkurs, og fra før er det masse tomme lokaler, fastslår Lier Arbeiderpartis valgkampleder Petter Dreier. - Men ikke noe hjelper hvis ikke folk i Lierbyen selv vil, legger han til.

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

Utsettelse av kultursaken?

- Senterpartiet er positive til etablering av kulturhus, men vil utsette behandlingen av saken til behandling av Handlingsprogrammet, uttaler parlamentarisk leder Siri Loe (bildet)

Oppfyller partiprogrammet

- Jeg registrerer kritikk for at Høyres gruppe opptrådte samlet under avstemmingen om kultur i Lierbyen, uttaler gruppeleder Søren Falch Zapffe som her imøtegår kritikken.

Polsaken avgjøres tirsdag

Formanskapet vil ha polet til lierbyen - kommunestyret avgjør.

Polåpning i august?

- Vi vil i løpet av april ha en klarere formening om når butikken på Liertoppen kan åpnes, sier Jens Nordahl, rådgiver i A/S Vinmonopolet til Liernett i dag

Oppgitt over politikerne

- Lokalpolitikerne bør ta seg et kurs i sentrumsplanlegging, sier en frustert Lars Kjærulff, eier av Lk Sykkel, som om kort tid låser butikken og gir opp

Bibliotek får ny sjanse

Det avtroppende Kultur- oppvekst og undervisningsutvalget vedtok enstemmig å utsette saken om bibliotekstrukturen i Lier til behandlingen av budsjettet for 2008.

Rådmannen går for kunstgressbane

Endelig brukbare treningsforhold for lierfotballen?

Lokalisering av pol utsatt

Kommunestyrets flertall har i dag stemt for pol i Lier, men lokaliseringen er utsatt og vil bli tatt opp senere

Uenighet om finanisiering

Det avtroppende kommunestyret vedtok enstemmig å be rådmannen legge fram en sak om et kulturaktivitetshus i Lierbyen som innebærer en mulig OPS avtale, mens mindretallet, representert ved Jannicke Solheim, ønsket primært et rent kommunalt prosjekt.

Fylkesmannen opphevet kommunestyrevedtak

Det bli ikke alkoholservering i Syllinghallen.

Lierbyen salsentrum - nytt luftslott i støpeskjeen?

Sitter på sidelinjen og følger en interessant politisksak om Lierbyen. Det skal bygges ny skole. I den forbindelse har noen smarte mennesker tenkt den geniale tanken som handler om å se synergier, flerbruk og god driftsøkonomi. FANTASTISK.

Kjønnslemlesting, no big deal?!!

Rådmannen i Lier har i en sak til helse, miljø og samfunnsutvalget berørt det alvorlige problemet med kvinnelig kjønnslemlestelse etter mediefokus på forholdet (...)

Rådmannen nedstemt

Politikerne kutter i skole, pleie og omsorg – men mindre enn rådmannen foreslo.

Dødsulykke ved Liertoppen

En kvinne omkom etter en påkjørsel ved Liertoppen Kjøpesenter i dag tidlig, da det var ekstremt glatt på veiene i bygda.

Det er politikernes ansvar

Som politiker forholder jeg til at det er rådmannen som har gjort dette, ikke den enkelte ansatte bak rådmannen, sier Bård Strand (tv på bildet), i sin kommentar om skolens rolle i Stoppenutbyggingen

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

- Nordmenn kjøper kvalitetssykler

Hobbyen er blitt jobb for dansken Lars Kjærulff som gjorde nordmann av seg for 20 år siden, og som gleder seg over at nordmenn velger kvalitet.

Flyttet til Kjelstad

- Vinmonopolutsalget kunne vært en stimulans for Lierbyen, sier Lierfotografen Hanne Mossefin, mens hun ikke lenger er tilhenger av bygging av kulturhus.

Et lokalsamfunn i forvitring.

Tettstedet Tranby har en befolkningsandel på omlag en tredjedel av Lier kommunes befolkning. Ikke minst av den grunn burde Tranby-samfunnet ivaretas på beste måte. Særlig burde politikerne orientere seg i Tranby-regionen og være opptatt av det potensiale som er der. Imidlertid har ikke dette skjedd. Tranby har på ingen måte vært det satsingsområde det hadde fortjent å være.

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Upresist av Drammens Tidende

- Oppslaget i går gir et inntrykk av at formannskapet har vedtatt å spytte inn 2,4 millioner ekstra pr år som bidrag til drift av St. Hallvardhallen, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud i epost til Liernett.

Tjener Ulla for lite?

Ulla tjener mindre enn sine mannlige kolleger og mindre enn den mannlige Rådmannen i Lier kommune.

Stordalen overtar Liertoppen

Mye tyder på at Petter Stordalen blir ny eier av Liers eneste kjøpesenter. OPPDATERT kl 15.10

Alternativ transport

Verken klimakrise eller finanskrise ser ut til å påvirke Lier kommune, der medarbeiderne med få unntak fyller opp parkeringsplassene og få ansatte benytter seg av kollektiv transport --

Kontinuitet og fornyelse

Liernett presenterer kandidatene i partiene før kommunevalget til høsten: Nina E. Johnsen er en av Venstres tre toppkandidater som stiller til valg på nytt, men mange nye kandidater er også nominerte denne gang.

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

Støtter Bellen

Mathias Dannevig (A), medlem av Planutvalget, presiserer at det ikke er gitt midlertidig skilting med større bokstaver enn det nåværende reglement forutsetter.

Lys i mørket

Det er lys i mørket for kulturhustilhengerne etter at rådmannens forslag om et kulturhus i Lierbyen ble utsatt i Formannskapsmøtet i kveld

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Over 1100 liunger var innom

Driftsjef Vidar Jensen (tv) og Kenneth Graarud kunne smile fornøyde etter åpningen av den nye dagligvarebutikken i Lierbyen.

Manglende informasjon

Det slår blant annet Arbeiderpartiets Bård Strand fast etter kommunestyrets behandling av skoleutbyggingen i Lierbyen.

Gratis tomt til Godset?

Strømsgoset har bedt Lier kommune om tomt til stadion og næringsareal

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

Trailertrafikken på Hegsbroveien

Svein T. Trogstad har sendt Liernett noen bilder som viser hvordan trafikken gjennom Lierbyen forsurer miljøet

Kunstgressbane til 5,7 millioner?

Blir rådmannens forslag om en kunstgressbane på grusbanen på Stoppen vedtatt, vil det skape ny giv for fotballen i Ytre Lier

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

Umulig å sammenlikne forskjellige kommuner

Dette skriver rådmannen som svar på oppslagene om hvor lite penger Lier bruker på pleie og omsorg pr. innbygger.

- Forsøker å bagatellisere den økonomiske situasjonen

Kulturhuset i Lierbyen - kostnad pr. 1. juli 2010 - 2 millioner kroner, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen fra Lier FrP i dette innlegget.

Det ble Lier ILs kveld i Formannskapsmøtet torsdag

Lier IL stilte mannsterke på tilhørerbenken på torsdagens Formannskapsmøte i Lier Kommune. Alle gruppestyrer, samt Hovedstyret var representert og det ble spontan applaus da Ordfører Ulla Nævestad banket gjennom begge Lier ILs saker.

Oddevall skole

Mange politikere har gitt meg tilbakemelding på innlegget ”kampklar pappa” Alle prater så flott om at de ikke ønsker å legge ned skolen men det er ingen som står frem og sier at vi skal beholde skolen. Dere prater bare babler og har ikke egne meninger, bare partienes meninger. Er ikke dere voksene mennesker som har selvstendinge meninger? Jeg vil vite hva hver og enn av dere står for og hva dere skal stemme. Er det noen av dere politikere som tør å komme ut av skapet?

Formannskapet avgjør

Flertallet i Tjenesteutvalget avslo et forslag om utsettelse av kulturhussaken og saken "ruller videre" så lenge ---

Sett i Lierbyen

Sett i Lierbyen: Liernetts syklende reporter

Nye inntektsmuligheter

Tjenesteutvalget vedtok i går at det skal tillates å sette opp fast reklame i kommunale idretthaller og kommunale uteanlegg.

Bygges kulturhus i 2009?

- Et bredt utredningsarbeid er i gang med sikte på politisk avklaring om prosjektet kan realiseres i løpet av våren, sier kultursjef Ingeborg Rivelsrud til Liernett

Rådmannens hestekur

Skolen får spare så det svir.

Væpnet aksjon på Liertoppen

- Politiet gjennomførte en væpnet aksjon på Liertoppen Kjøpesenter rett etter stengetid i går kveld, sier operasjonsleder Gro Rundbråten.

Hva gikk galt med Lierbyen?

Alle spør om hva som kan gjøres med Lierbyen. Ingen var våkne da Lierbyen fikk bli som den ble, skriver Knut A. Andersen som inviterer til diskusjon og gjerne hører synspunkter

Tilbake som leder

Einar Hovde, med erfaring fra fylkestyre, kommunestyre og hovedutvalg, er valgt som ny leder i Lier venstre

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

- Lavterskeltilbud i fare

Det sier Christian Aakermann (her th), leder i Liungen IF, etter det store kuttet i det kommunale tilskuddet til idretten. De to største idrettsklubbene, Liungen IF og Lier IL, får tilsammen cirka 94 000 kroner mindre fra kommunen etter det store kuttet til idretten. - Det kan lett gå utover de rimeligste tilbudene våre, sier Christian Aakermann.

Omlegging av busstrafikken i Lierbyen

I forbindelse med graving av rør og ledninger i Lierbyen sentrum vil bussterminalen være stengt i to uker fra mandag.

Kulturhusets mange uavklarte sider

Det er ingen tvil om at kulturlivet i Lier både trenger og fortjener mer egnede lokaler, men det er stadig mer usikkert om det foreslåtte kulturhuset er en tilfredsstillende løsning. Kostnadene er også uklare.

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Hva gikk galt med Lierbyen?

- Glem drømmen om Lierbyen som handlesenter. Det er for sent å rette opp feilene. Gjør det heller triveligere for folk som allerede bor der.

Rådmann og pedagog

Rådmannen går inn for 1-10 på Høvik og Stoppen

Bestselgere blant bøker i Lier

Boken om Lierbyen "må alle ha". Tirsdag og onsdag selger John Willy Jacobsen og Per Foss boken i Fosskvartalet i Lierbyen.

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Konkurs på Heggtoppen

Brødgalleriet på Heggtoppen ble slått konkurs i dag, og konkursboet til Zomin Takeaway i Lierbyen er avsluttet uten dekning til kreditorene.

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien