Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 5cc9e0b8ae19080c80ff988fc8c55b3a

Tar Rådmannen feil?

Rådmannen kan ikke se at etablering av eventuelt vinmonopol på Liertoppen vil svekke sentrum som handelssenter, mens Lars Kjærulff rister på hodet --

- Lierbyen er død som handelssentrum innen tre år dersom det ikke skjer noe her snart, sier Lars Henrik Kjærulff, eier av LK sykkel i Lierbyen. - Det går bratt nedover økonomisk. Eksempelvis er blomsterbutikken er borte, kafèen vil stenge og dyrebutikken driver tungt. Et vinmonopol helt opplagt vil dra kunder til Lierbyen.  Politikerne må snart våkne. Vi blir til og med hindret i å sette opp reklameskilter her, sier en meget opprørt næringsdrivende.

Tidligere har mange næringsdrivende uttalt at de savner parkeringsplasser i sentrum.

Vinmonopolet har i sin søknad, 6. februar bare søkt om salgsbevilling i Lier kommune, uten å spesifisere butikkstedet butikkstedet. De vil komme tilbake med søknad om beliggenhet når de har funnet egnet lokale, skriver rådmannen i saksfremlegget til Helse-, miljø og samfunnsutvalget.
Rådmannen går innfor at politikerne i Lier skal godkjenne at det vil bli etablert en selvbetjent vinmonopolbutikk, enten på Liertoppen kjøpesenter eller i Lierbyen.

I saksfremlegget heter det at sett i forhold til dagens situasjon, kan ikke rådmannen se at etablering av vinmonopol på Liertoppen kjøpesenter vil svekke Lierbyen som handelssenter.

Rådmannen men er det er riktig å prioritere slik at et fullverdig utsalg kan etableres i Lier i 2007. Lokalisering på Liertoppen bør derfor aksepteres.

Helse- miljø og samfunnsutvalget skal behandle saken 21. mars. Kommunestyret fatter endelig vedtak 17. april.

Det er nå klart for en ny runde med poldebatt i Lier, knapt tre år etter at Kommunestyret satte som betingelse for bevilling at Vinmonopolet etablerte utsalget i Lierbyen. Vedtaket ble fattet med 25 mot 24 setmmer. Vinmonopolet vurderte dengang at etablering i Lierbyen ikke var i samsvar med betingelsen om et økonomisk forsvarlig resultat, og at utsalget ble ikke etablert


Liernett inviterer leserne til å komme med synspunkter ---
Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Onsdag 7. mars 2007 21:24: Dole
Lierbyen trenger først og fremt ikke pol. De trenger flere parkeringsplasser. Utrolig at et sted må være avhengig av et pol for å overleve.
Onsdag 7. mars 2007 22:10: Doffen
Det er klart at Lierbyen ville nyte godt av et vinmonopolutsalg. Det trenger man ikke være økonom for å forstå. Utfordringen vil som Dole skriver, være parkeringsplasser. Det er knapt nok med parkering til den virksomheten som drives i dag, og det er klart at et pol vil trekke folk og dermed bidra til økt omsetning i eksisterende virksomheter. Jeg tror ikke Liertoppen vil lide noen nød av om polet legges til Lierbyen, da Bauhaus helt klart vil være med å trekke folk dit opp når de åpner til våren. Jeg tror faktisk at et polutsalg i Lierbyen vil være med på trekke mer kunder fra Drammen om det blir lagt i sentrum, kontra Liertoppen. Lier kommune satser på utbygging i sentrum, og da er det er jo synd om alt av tilbud i sentrum vil være en bensinstasjon og en dagligvare. Lierbyen trenger en opprusting, og for å få næringslivet med på det, må stedet være attraktivt. Pol er helt klart med på å gjøre stedet attraktivt.
Torsdag 8. mars 2007 00:34: Ole
Enig med Dole....polet er ikke løsningen på alt! Ikke akkurat det mest spennende shoppingsentrum dere har å tilby heller, butikkene i Lierbyen er dessverre ikke attraktive nok, sorry!
Torsdag 8. mars 2007 07:21: Kame Ramann
Lierbyens problem er at det altfor lang vei mellom altfor få butikker. Av butikkene er det vel ikke stort flere enn Hjelpemiddelsentralen som har vindusutstilling.

Det jeg savner mest i Lierbyen er ikke pol, men parkeringsplass.
Torsdag 8. mars 2007 22:36: Doffen
Jeg er enig med deg Ole, om at Lierbyen ikke akkurat her det mest spennende shoppingsentrum, og det er nettopp derfor vi trenger polet, for å få med flere på en satsning om opprustning av Lierbyen. Ingen tør å satse noe, dersom det ikke er noe som trekker folk til "byen", og polet er en slags besøksgaranti, noe som er med på å gjøre investeringer interessant. Da skal du se at det kommer flere spennende tilbud inn til sentrum. Jeg har selv en forretningside, som jeg har lyst å sette ut i Lierbyen sentrum, men tør ikke med den usikkerheten jeg ser i dag.
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode