Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Lier skal ha pol

Viktigere at Lier får pol, enn hvor det ligger.

Det var solid oppmøte av media og tilhørere, da kommunestyret i kveld behandlet pol- saken. En lengre debatt ble avrundet med ei avstemming der formannskapets forslag ble stemt ned til fordel for Søren Falch Zapffe (Høyre) sitt forslag om å droppe behandling av lokaliseringsspørsmålet.

Dermed endre kveldens behandling med å godkjenne søknaden om å godkjenne Vinmonopolets søknad, men ikke ta stilling til lokalisering.

Zapffe åpnet debatten, med å understreke at kommunen hadde gjort en svært enkel sak svært vanskelig, og at man enkelt kunne innvilge søknaden uten å ta stilling til lokalisering. Han sa også at det var uenighet i høyres gruppe om hvorvidt man trenger Pol i det hele tatt.

Nina Johnsen (Venstre) hold et engasjert innlegg til fordel for å kreve at utsalget ble lagt til Lierbyen.

Trond Johansen (KRF) Hevdet at partiet i utgangspunktet er for Vinmonopol, men ettersom det allerede ligger en rekke pol rundt Lier, ikke ser behovet for et pol innenfor kommunegrensene.

Truls Hallingstad (UF) holdt et langt og humoristisk innlegg der han blant annet foreslo at om polet er en samfunnsinstitusjon som skal styrke områder som trenger det, bør det legges til Tronstad. Hovedpoenget var uansett at om man la til rette for etablering i Lierbyen, ville man fort få pol på Liertoppen i tillegg.

Sigurd Lein (AP) tok til orde for kampen mot klimaendringer, og at en lokalisering på Liertoppen vil medføre mer kjøring og følgelig mer utslipp. Partiet støttet formannskapets forslag om å legge polet til Lierbyen.

Laila Tryde (SP) var som ventet for Lierbyen og mot Liertoppen.

SV si gruppe var delt. Ninni Bjørland sa hun i utgangspunktet var mot polutsalg, men om det ble utsalg burde det ligge i Lierbyen. Partifelle Christine Soot Sandli, mente den beste løsningen var om det ble pol begge steder.

FRP sin representant Arne Liudalen mente at det uansett ikke kom til å slå an med utsalg i Lierbyen. Med et begrenset utvalg der, ville folk flest velge å dra andre steder. Samtidig var han overbevist om at Lierbyen ikke har nok parkeringsplasser. Selvmotsigende nok, men poenget var uansett at polet burde ligge på Liertoppen.

Mathias Dannevig (AP) mente at polets oppgave er ikke å tjene mest mulig penger, men å fremme alkoholpolitikk, og at utsalget følgelig burde lokaliseres til Lierbyen.

Så ble det avstemning, og formannskapets forslag ble uventen nedstemt. Høyres forslag fremmet av Zapffe fikk flertall med  27 mot 21 stemmer.

5 kommentarer

Onsdag 18. april 2007 00:48: Tutta
Kan ikke fatte at det skal være så vanskelig å bestemme polplasseringen.
Alle skjønner vel at ledelsen i vinmonopolet ikke leker butikk, de vil selvfølgelig tjene penger på utsalgene sine( som alle andre) da gir jo valget seg selv....Liertoppen.
Det er lov å drømme, men aldri verden om vinmonopolet gidder å etablere et pol i Lierbyen,sorry, glem det!!
Onsdag 18. april 2007 09:32: Henning Weberg
Dette var en positiv overraskelse. Fornuften seiret til slutt.
Onsdag 18. april 2007 13:22: B. Landevann
Denne Hallingstad vil ha polutsalg på Tronstad. Eier ikke fyren respekt for hva det private næringslivet har bygget opp gjennom generasjoner?
Onsdag 18. april 2007 22:07: F. Laskefoor
STØTT TRONSTADAKSJONEN - POL PÅ TRONSTAD
Tronstads fortrinn er plass, plass, ledig plass, til Polet, til parkering, og til markedsboder. Dessuten har stedet stillhet. Med Polet ville bussen, butikken og bakeren komme tilbake. MEN TOGET ER GÅTT for jernbaneforbindelsen Tronstad engang hadde. Og POSTEN`s veier er uransakelige.Leve utkantene!!!
Onsdag 18. april 2007 22:51: Tom I.
Hallingstads forslag var vel ment som et spark bak til visse personer. Noe jeg er helt enig i.
Hvis argumentet for å legge polet til Lierbyen er distriktspolitikk, så ville Tronstad vært et vel så godt alternativ. Om enn ikke bedre. Å legge et pol til kommunesenteret Lierbyen vil ikke akkurat legge en demper på sentraliseringen som preger Lier.

De som har størst behov for et Vinmonopol nærmere seg er de som bor nord for Lyngås. Det er de som har lengst vei til de nåværende utsalgene i Asker og Drammen. Så sett fra Nordal, Sylling, Tronstad og Øverskogens ståsted ville en etablering på Liertoppen vært mye mer hensiktsmessig. Og selvfølgelig også for Tranby, som er det området i Lier med tettest befolkningstetthet. Og kanskje også for Sjåstad?

Flere saker fra arkivet

Første stikk til Lierbyen

Et flertall i Formannskapet ønsker vinmonopol i Lierbyen

"Sviktet" av sine egne

Mathias B. Dannevig argumenterte intenst mot pol på Liertoppen og så sliten ut, etter at fem av hans sosialistvenner hadde stemt for Liertoppen

Polsaken overskygger

Kommunestyrets behandling av Vinmonopolets søknad om etablering av utsalg på Liertoppen er naturlig nok i fokus i morgen

Har noen skiftet mening?

Venstre og Senterpartiet kjemper for vinmonopol i Lierbyen, Krf er mot pol i Lier, men likevel kan det bli flertall for Liertoppen i Kommunestyret når saken kommer opp 17. april.

"Close race"

Det knappe flertallet i formannskapet som ja til pol Liertoppen, viser at det vil bli en svært spennende avstemming i kommunestyret om halvannen uke

Et splittet Ap i polsaken?

- Det er ønskelig fra politisk hold og stedsutvikle Lierbyen som sentrum i fremtiden, skriver Paul Chr. Justad (Ap) i en kommentar til Liernett i dag, mens hans partikollega Bård Strand (tv på bildet) mener det er best å få polet på plass og sier derfor ja til Liertoppen

Senterpartiet ønsker vinmonopol i Lierbyen – fortsatt!

Innlegg fra Lier Sp

Minipol i Lierbyen?

Styret i Vinmonopolet har bestemt at Lier endelig får et polutsalg, men formannskapsmedlem Nina Johnsen (V) vil forslå at Lier kommune må kreve et minipol i Lierbyen, dersom polet blir plassert på Liertoppen

Debatten om Vinmonopolet

Vinmonopolet AS søker i brev av 11. desember 2007 om at Lier kommune godkjenner etablering av Vinmonopolbutikk på Liertoppen kjøpesenter. Dette begrunnes blant (...)

Ja til Vinmonopol på Liertoppen

Kommunestyret, med 26 mot 23 stemmer, vil la Vinmonopolet etablere seg på Liertoppen

Polsaken avgjøres tirsdag

Formanskapet vil ha polet til lierbyen - kommunestyret avgjør.

Tar Rådmannen feil?

Rådmannen kan ikke se at etablering av eventuelt vinmonopol på Liertoppen vil svekke sentrum som handelssenter, mens Lars Kjærulff rister på hodet --

Uenighet om finanisiering

Det avtroppende kommunestyret vedtok enstemmig å be rådmannen legge fram en sak om et kulturaktivitetshus i Lierbyen som innebærer en mulig OPS avtale, mens mindretallet, representert ved Jannicke Solheim, ønsket primært et rent kommunalt prosjekt.

JA til Pol på Liertoppen. Leve Lierbyen.

Jeg ønsker også et pol i Lierbyen. Problemet er at ingen vil etablere et pol der nå. ”Pol-saken” i Lier er i ferd med å skalere ut av sin proporsjon. Det po (...)

Lokalisering av pol utsatt

Kommunestyrets flertall har i dag stemt for pol i Lier, men lokaliseringen er utsatt og vil bli tatt opp senere

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Ønsker fortsatt Lierbyen

Vi kan legge noen politiske føringer for Vinmonopolet som er en statlig bedrift, sier Knut Eilert Sørnes som er gruppeleder for Fremskrittspartiet

Oppfyller partiprogrammet

- Jeg registrerer kritikk for at Høyres gruppe opptrådte samlet under avstemmingen om kultur i Lierbyen, uttaler gruppeleder Søren Falch Zapffe som her imøtegår kritikken.

Nei til Liertoppen

Nina Johnsen, gruppeleder i venstre, sier at AS vinmomopoler "tråkker i bedet vårt

Vinmonopolet og Lier

Innlegg undertegnet av 10 representanter fra Lier AP

Ja eller nei til Liertoppen?

Det ser ut til at Liernetts lesere har et klart svar på spørsmålet

Lierbyen salsentrum - nytt luftslott i støpeskjeen?

Sitter på sidelinjen og følger en interessant politisksak om Lierbyen. Det skal bygges ny skole. I den forbindelse har noen smarte mennesker tenkt den geniale tanken som handler om å se synergier, flerbruk og god driftsøkonomi. FANTASTISK.

Ikke Vinmonopol på Liertoppen

Lier har ikke behov for et nytt Vinmonopolutsalg! Vi har alle kort vei til Drammen og Asker, der det er utsalg. Dersom vi vil ha et utsalg i Lier må det være (...)

Planutvalget stod på sitt

På kveldens møte i planutvalget, ble det vedtatt å opprettholde vedtaket som hindrer drift på Lierskogen ventemottak.

Lierbyen “sentrum” er triste greier

- Banken flytter og Tinas Blomster er konkurs, og fra før er det masse tomme lokaler, fastslår Lier Arbeiderpartis valgkampleder Petter Dreier. - Men ikke noe hjelper hvis ikke folk i Lierbyen selv vil, legger han til.

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

Rådmannen nedstemt

Politikerne kutter i skole, pleie og omsorg – men mindre enn rådmannen foreslo.

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

Hvem får Posten?

Det er uklart om det blir Vinmonopol i Lierbyen, på Liertoppen eller om det ikke blir noe Vinmonopol i det hele tatt. Samtidig skal postkontorene i Lierbyen (...)

Lys i mørket

Det er lys i mørket for kulturhustilhengerne etter at rådmannens forslag om et kulturhus i Lierbyen ble utsatt i Formannskapsmøtet i kveld

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

Ikke flertall for Liertoppen?

Ordfører Ulla Nævestad presiserer at det ikke er klart om det er flertall for Vinmonopol på Liertoppen i Formannskapet.

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

Pessimisme blant næringsdrivende

- Lierbyen dør ut, sier Ingunn Fuhlendorff, som er en av mange skuffede næringsdrivende etter at det sannsynligvis blir et flertall for Vinmonopol på Liertoppen

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

Polsaken overdimensjonert?

Mellom 18 og 19 tirsdag kveld venter mange næringsdrivende spent på lokalpolitikernes stemmegivning til A/S Vinmonopolets søknad om etablering på Liertoppen kjøpesenter

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

Må se helheten først

- At Bård E. Strand slenger ut sine kommentarer uten en gang å ha vært tilstede ved den muntlige orienteringen, finner jeg en smule useriøst, sier gruppeleder i Høyre, Søren Falch Zapffe.

Overkjørt av Vinmonopolet

- Liers politikere har mistet sin mulighet til samfunnsplanlegging og styring, sier Siri Loe Svere, varaordfører og gruppeleder for senterpartiet til Liernett

Kjøpes på Liertoppen neste jul?

- Det er langt fram for et pol i Lierbyen, tror Bård Strand (Ap)

STATOIL I LIERBYEN

Det at Statoil i Lierbyen blir lagt ned fra nyttår er bare trist.

Takket nei til Buskerud Kollektivtrafikk

Fra mandag 26. mars vil busstilbudet i Lier kuttes. Endringene påvirker både busstilbudet mellom Oslo og Lierbyen og mellom Sylling og Lierbyen/Drammen.

Fremad mot Høyre

Alt vel på Vestfronten.

Liertoppen feirer fødselsdag

I løpet av 25 år har det vært mange glade kjøp og mange bitre nederlag.

Kommunestyret blir overkjørt

- Statlige etater tar seg til rette i kommunen, fremholder Matthias S. Dannevig (på bildet), leder av Lier arbeiderparti, som en kommentar til at Vinmonopolet ønsker å etablere seg på Liertoppen

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Fylkesmannen opphevet kommunestyrevedtak

Det bli ikke alkoholservering i Syllinghallen.

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

- Kommunen har gitt blaffen

Terje Fugleberg, butikksjef hos Rema i Lierbyen, mener det må tilrettelegges for parkering for kundene i sentrum

Partiene møtte pensjonistene

Det var mange argumenter, spørsmål og svar da Lier Pensjonistforening i går hadde samlet politikere fra de åtte viktigste partiene i Lier til debatt om eldrepolitikk i Lier.

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Senterpartiet ønsker pol i Lierbyen

Begrunnelsen er at det styrker Lierbyen som kommunens sentrum.

Vraket OPS-løsningen

Flertallsvedtaket i formannskapet i går betyr sannsynligvis at det ikke vil bli bygd noe kulturhus i Lier i 2012, og saken kan bli utsatt på ubestemt tid --

Formannskapet avgjør

Flertallet i Tjenesteutvalget avslo et forslag om utsettelse av kulturhussaken og saken "ruller videre" så lenge ---

- Ingen stor dramatikk

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe (bildet) om saken om kulturhus som ble utsatt i Formannskapet i går

- Grenseløs frekkhet fra Søren Falch Zapffe

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP), fylkestingsmedlem Buskerud Fylke og medlem i Hovedutvalget for Samferdsel i Buskerud Fylke.

Hvem er arrogant?

Replikk til Mathias Dannevig’s innlegg 23. august 2007

Pulveriserer ansvaret

- Det sier Søren Falch Zapffe om ansvarsfordelingen av "drop-outs-elever" fra Videregående skole.

Mangler entusiasme?

Er det det som mangler hos tilhengerne av bygging av et kulturhus?

Bestselgere blant bøker i Lier

Boken om Lierbyen "må alle ha". Tirsdag og onsdag selger John Willy Jacobsen og Per Foss boken i Fosskvartalet i Lierbyen.

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Kloakkstank eller spor av fremmedfrykt?

Liernett kommenterer planutvalgets behandling av ventemottaksaken.

Møkkajobb dagen derpå

Nina E. Johnsen var langt nede etter at Kulturhuset ble begravd tirsdag kveld, men med litt galgenhumor hadde hun litt av hvert å si om sine politiske motstandere etter jobbing i stallen.

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

Liers dystreste sted?

Kan noe konkurrere med veien mot Tronstad en novemberdag?

Vi sjekker partienes hjemmesider

Det er valg – hvilke saker er de viktigste på lokalpartienes internettsider?

Utsettelse av kultursaken?

- Senterpartiet er positive til etablering av kulturhus, men vil utsette behandlingen av saken til behandling av Handlingsprogrammet, uttaler parlamentarisk leder Siri Loe (bildet)

Prosessen går videre

Det ble et klart flertall i kommunestyret i kveld for å jobbe videre med bygging av kulturhus i Lier

Ordføreren, Lierbyen og ønskedrømmen

Helene Justad vil redde Liers skrantende sentrum. Til det trenger hun mye drahjelp, men media kan ikke endre fakta.

Lierbyen sentrum er dødt - leve Lierbyen.

Lierbyen har blitt et problembarn. Må Lier ha en by?

Vant valget, men hva med sakene?

Arbeiderpartiet har all grunn til å være fornøyd med valget, men betyr det noe for endringer for lierpoltikken de nærmeste fire årene?

Fortsetter nedbyggingen av omsorgsektoren

Det sier gruppeleder i Ap, Bård Strand (på bildet), etter vedtaket av Handlingsplanen

Hva gikk galt med Lierbyen?

- Glem drømmen om Lierbyen som handlesenter. Det er for sent å rette opp feilene. Gjør det heller triveligere for folk som allerede bor der.

Nymalt og til salgs

Lier kommune ønsker å få mest mulig for det gamle "landemerket" i Lierbyen for å få fullført sentrumsprosjektet --

- Vi må stå samlet

Det er både Høyres Søren F. Zapffe (på bildet) og Krfs Brynhild Heitmann skjønt enige om etter gårdagens forslag til Norsk Transportplan som rammer Ytre Lier

Tre liunger i det nye fylkestinget

Høyre, KrF og Frp har 22 representanter i det nye fylkestinget, og har dermed sikret seg flertall. Trond Johansen fra Lier KrF er en av de tre liungene som har fast plass.

Frp bryter med de borgelige

I går kveld vedtok Lier Frp å bryte samarbeide med det borgelige flertallet i Lier

Bred enighet om handlingsprogrammet

Gruppelederne fra fem partier har presentert fellesforslag til Handlingsprogrammet for 2012-2015. På bildet fra venstre: Brynhild Heitmann (Krf), Espen Lahnstein (Sp), Søren Falch Zapffe (H), Lars Haugen (Frp) og Nina E. Johnsen (V)

To kvinner i førersetet

Etter Høyres fremgang blir som ventet Helene Justad ordfører, men noe uventet blir Venstres Nina E. Johnsen varaordfører -

En seier så langt

Tonje Evju og Arbeiderpartiet kan være fornøyde så langt med at prosjektet i området ved Tranby Idrettspark fikk et klart flertall etter at Ap og Frp fikk støtte av over halvparten av Høyre-representantene

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Høyre: Må ikke tillate midlertidig drift

Lier Høyre krever at alle saker i forbindelse med mottaket blir gjenstand for politisk behandling i kommunen.

Stolt av Lier

Fra før bare gruppeleder, "klatrer" nå opp som varordfører, Nina E, Johnsen, født og oppvokst i Lier, ser frem til å profilere Lier i sin nye rolle.

Stedsutvikling i Lierbyen!

Tvilsomt om det planlagte kulturhuset vil gi Lierbyen en positiv stedsutvikling og at stedet dermed vil stige opp av asken som fuglen ”Fønix”.

Dette betaler politikerne til felleskassa

Det er ett år til valget, og skattelista for 2005 er offenliggjort. Hvordan står det til med politikernes bidrag til kommunekassa?

- Forsøker å bagatellisere den økonomiske situasjonen

Kulturhuset i Lierbyen - kostnad pr. 1. juli 2010 - 2 millioner kroner, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen fra Lier FrP i dette innlegget.

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

Fortsatt menighetskontor i Sylling

Menighetskontoret for Sylling og Sjåstad flyttes ikke til Lierbyen, slik kirkesjefen ønsket. I alle fall ikke ennå.

Over 1100 liunger var innom

Driftsjef Vidar Jensen (tv) og Kenneth Graarud kunne smile fornøyde etter åpningen av den nye dagligvarebutikken i Lierbyen.

Kulturløftet

Undertegnede personer tar ikke stilling til verken lokalisering eller ønskelighet av et kulturhus i Lierbyen. Dette vil være et stort løft for Lier kommune med en anslått årlig kostnad på 6 millioner kroner.

- Et rimelig, originalt og positivt forslag

- Det er grenser for hva vi kan få ut av enhver forhandlingssituasjon, skriver Tor Kristen Haugen, en av Venstres to kommunestyrerepresentanter.

Hvilket kulturhus og hvor?

- Dette spørsmålet stiller Truls Hallingstad i sitt innlegg her --

Utsettelse eller annen finansiering?

- Utsettelse av investerinsgrosjekter som nytt sykehjem og rehabilitering av Hegg skole smerter, sier Søren Falch, gruppeleder i Høyre.

Et lokalsamfunn i forvitring.

Tettstedet Tranby har en befolkningsandel på omlag en tredjedel av Lier kommunes befolkning. Ikke minst av den grunn burde Tranby-samfunnet ivaretas på beste måte. Særlig burde politikerne orientere seg i Tranby-regionen og være opptatt av det potensiale som er der. Imidlertid har ikke dette skjedd. Tranby har på ingen måte vært det satsingsområde det hadde fortjent å være.