Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Minipol i Lierbyen?

Styret i Vinmonopolet har bestemt at Lier endelig får et polutsalg, men formannskapsmedlem Nina Johnsen (V) vil forslå at Lier kommune må kreve et minipol i Lierbyen, dersom polet blir plassert på Liertoppen

Johnsen er medlem av Stedsutviklingsgruppe Lierbyen som har kjempet for at Vinmonopolet skulle være et ledd i en fornyelse og styrking av Lierbyen.

Vinmonopolets styre vedtok i går at det skal åpnes ny butikk i Lier kommune i løpet av året. Denne etableringen er en forlengelse av styrets vedtak fra november i fjor om 12 nye butikker i 2007.

- Denne etableringen var med i vår vurdering tidligere, men vi ønsket en nærmere dialog med kommunen før vi fattet vedtak samtidig som det også var behov for en intern behandling av dette spørsmålet i Lier kommune. Nå er dette gjort, og vi vil etablere ny butikk i kommunen løpet av året, sier administrerende direktør i Vinmonopolet, Kai G. Henriksen.

Politikerne i Lier vedtok i 2004 at et eventuelt polutsalg måtte plasseres i Lierbyen. På spørsmål fra Drammens Tidende om klimaet har endret seg blant politikerne siden den gang svarer Ulla Nævestad at det nå er flertall for Liertoppen.
- Ja, det er et flertall for Liertoppen nå. Det kom fram da vi tok opp om vi skulle behandle saken om igjen. Vi kommer til å gjøre vårt endelige vedtak i mars. Det var veldig jevnt da Lierbyen ble foretrukket. Vedtaket ble gjort med en stemmes overvekt, og flere medlemmer i formannskapet har som sagt skiftet mening siden den gang. De innser at Liertoppen er det beste alternativet. Et argument er de 500 arbeidsplassene der, og at sentret opplever handelslekkasje uten pol, sier Ulla Nævestad til Drammens Tidende.

Som en kommentar til Nina E. Johnsens forslag om et eventuelt minipol i Lierbyen, sier formannskapsmedlem  og parlamentarisk leder i Senterpartiet, Laila Tryde følgende til Liernett i kveld: - Jeg vet ikke hva et minipol innbærer, så jeg vil forøløpig ikke mene noe om det.

- Senterpartiet ønsker fortsatt  Vinmonopol i Lierbyen, sier Tryde. Hun kjenner ingen som har skiftet mening.

- Ordføreren må vel mene Høyres medlemmer i Formannskapet når hun uttaler at "flere medlemmer har skiftet medning, sier Tryde.

Etter de opplysningene som Liernett er både Krf og SV ( i tillegg til Venstre) for at Vinmonopolet skal plasseres i Lierbyen.

Både Arbeiderpartiet , Frp og Høyre var splittet forrige gang saken ble behandlet i Kommunestyret. Da ble representantene stilt fritt i valget av plassering.

Les også:
Et lokalsamfunn i forvitring (26.11.03)

10 kommentarer

Torsdag 25. januar 2007 11:48: Kame Ramann
Er det riktig at polet ikke ble lagt til Sylling fordi det ville skape vanskeligheter for lokale arbeidsplasser?
Torsdag 25. januar 2007 14:56: Svend Asbjørn Sylling
I Sylling er det de frie markedskreftene som rår på akkurat dette området. Og et fritt marked kommer som alle vet forbrukeren til gode når det gjelder pris.
Torsdag 25. januar 2007 16:21: Pol Pot
Hva med pol på kroa?
Torsdag 25. januar 2007 22:07: Paul Christian Justad
Kommunestyret har vedtatt at Lierbyen skal stedsutvikles som sentrum og bevilget millioner til dette, dermed må et pol legges til Lierbyen. Legges pol til Liertoppen er dere med på å forhindre at Lierbyen blir sentrum i Lier og de bevilgede midler bør trekkes tilbake til dette prosjektet
Torsdag 25. januar 2007 22:42: Ulla Nævestad
Ofte kan det være lurt å spørre direkte istedet for å basere seg på annenhånds opplysninger fra en annen avis, slik Liernett gjør her.
Det jeg har meddelt Drammens Tidende og andre media er følgende: Et flertall i formannskapet har gitt klarsignal for å behandle saken om vinmonopol i Lier på nytt når det kommer en søknad. Dette begrunnet noen av formannskapets medlemmer med at siden vinmonopolet uansett ikke vil etablere seg i Lierbyen, kan de nå tenke seg å behandle saken om igjen og stemme for plassering på Liertoppen. Det er ikke ensbetydende med at det nå er flertall for Liertoppen i formannskapet, slik Liernett fremstiller det..
Forrige gang denne saken var oppe til behandling hadde vinmonopolet sagt fra på forhånd at det var uaktuelt å etablere seg i Lierbyen. Et flertall i kommunestyret vedtok likevel med en stemmes overvekt at vinmonopolet skulle legges til Lierbyen, i håp om at etableringen likevel ville komme. Ettertiden har vist at slik ble det ikke. Som politkere må vi da vurdere den handelslekkasje ut fra kommunen som skjer når kundene velger kjøpesentra med vinmonopolutsalg i andre kommuner.
Fredag 26. januar 2007 13:33: C.H
Enig med Ulla!


Ulla, du er helten min!
Lørdag 27. januar 2007 10:54: Polfarer
Vinmonopolet forutsetter at det er minst 30 km til nærmeste ordinære utsalg om det skal åpnes minipol, og det ligger allerede 3-4 polutsalg innenfor slik avstand fra Lierbyen.

Jeg anbefaler vann fra Glitre. Tappes direkte fra springen.
Lørdag 27. januar 2007 12:45: Rune Elven
Om det du sier er riktig, gjelder vel det samme for Liertoppen. Da er vel egentlig Øverskogen det eneste stedet i Lier som kan få pol, om man legger utsalget helt på grensa til Modum.
Søndag 28. januar 2007 07:20: Polfarer
Ikke misforstå! Bestemmelsen gjelder bare "minipol", ikke vanlige pol. Ettersom intet sted i Lier ligger mer enn 30 kilometer fra nærmeste pol, er det ikke mulig å opprette minipol i Lier. Vanlig pol er derimot OK - om de folkevalgte og Vinmonopolet blir enig.

Grensa Lier/Modum på Øverskogen er mindre enn 30 km fra polet på Vikersund, og minipol på Øverskogen er uansett uaktuelt fordi det ville være en katastrofe for det lokale næringslivet.
Søndag 28. januar 2007 14:23: traktoren
jeg forsstår ikke helt problemet til folk i lierbyen. Polet har gjentatte ganger sagt at hvis Lier kommune skal få poutsalg skal dette plasseres på Liertoppen. Noe jeg er helt enig i. Tror dere faktisk ikke ser at dette er noe som krever mye plass og en mengde med parkeringsplasser. Noe som dere ikke har. Kommer polet til lierbyen tror jeg allikevel handelslekkasjen fortsetter. Lierbyen har absolutt ingenting og tilby meg. Derfor velger jeg heller et kjøpesenter der jeg kan få absolutt alt. jobber selv på kjøpesenter med pol,og det er der de hører hjemme. Så får dere jo bare fortsette og kjempe. For pol får dere aldri

Flere saker fra arkivet

"Close race"

Det knappe flertallet i formannskapet som ja til pol Liertoppen, viser at det vil bli en svært spennende avstemming i kommunestyret om halvannen uke

Har noen skiftet mening?

Venstre og Senterpartiet kjemper for vinmonopol i Lierbyen, Krf er mot pol i Lier, men likevel kan det bli flertall for Liertoppen i Kommunestyret når saken kommer opp 17. april.

Senterpartiet ønsker vinmonopol i Lierbyen – fortsatt!

Innlegg fra Lier Sp

Polsaken overskygger

Kommunestyrets behandling av Vinmonopolets søknad om etablering av utsalg på Liertoppen er naturlig nok i fokus i morgen

JA til Pol på Liertoppen. Leve Lierbyen.

Jeg ønsker også et pol i Lierbyen. Problemet er at ingen vil etablere et pol der nå. ”Pol-saken” i Lier er i ferd med å skalere ut av sin proporsjon. Det po (...)

Første stikk til Lierbyen

Et flertall i Formannskapet ønsker vinmonopol i Lierbyen

Debatten om Vinmonopolet

Vinmonopolet AS søker i brev av 11. desember 2007 om at Lier kommune godkjenner etablering av Vinmonopolbutikk på Liertoppen kjøpesenter. Dette begrunnes blant (...)

Nei til Liertoppen

Nina Johnsen, gruppeleder i venstre, sier at AS vinmomopoler "tråkker i bedet vårt

Ja til Vinmonopol på Liertoppen

Kommunestyret, med 26 mot 23 stemmer, vil la Vinmonopolet etablere seg på Liertoppen

Tar Rådmannen feil?

Rådmannen kan ikke se at etablering av eventuelt vinmonopol på Liertoppen vil svekke sentrum som handelssenter, mens Lars Kjærulff rister på hodet --

Kjøpes på Liertoppen neste jul?

- Det er langt fram for et pol i Lierbyen, tror Bård Strand (Ap)

Ikke flertall for Liertoppen?

Ordfører Ulla Nævestad presiserer at det ikke er klart om det er flertall for Vinmonopol på Liertoppen i Formannskapet.

Kommunestyret blir overkjørt

- Statlige etater tar seg til rette i kommunen, fremholder Matthias S. Dannevig (på bildet), leder av Lier arbeiderparti, som en kommentar til at Vinmonopolet ønsker å etablere seg på Liertoppen

Lier skal ha pol

Viktigere at Lier får pol, enn hvor det ligger.

Et splittet Ap i polsaken?

- Det er ønskelig fra politisk hold og stedsutvikle Lierbyen som sentrum i fremtiden, skriver Paul Chr. Justad (Ap) i en kommentar til Liernett i dag, mens hans partikollega Bård Strand (tv på bildet) mener det er best å få polet på plass og sier derfor ja til Liertoppen

Ja eller nei til Liertoppen?

Det ser ut til at Liernetts lesere har et klart svar på spørsmålet

Senterpartiet ønsker pol i Lierbyen

Begrunnelsen er at det styrker Lierbyen som kommunens sentrum.

Ønsker fortsatt Lierbyen

Vi kan legge noen politiske føringer for Vinmonopolet som er en statlig bedrift, sier Knut Eilert Sørnes som er gruppeleder for Fremskrittspartiet

Hvem får Posten?

Det er uklart om det blir Vinmonopol i Lierbyen, på Liertoppen eller om det ikke blir noe Vinmonopol i det hele tatt. Samtidig skal postkontorene i Lierbyen (...)

Overkjørt av Vinmonopolet

- Liers politikere har mistet sin mulighet til samfunnsplanlegging og styring, sier Siri Loe Svere, varaordfører og gruppeleder for senterpartiet til Liernett

Vinmonopolet og Lier

Innlegg undertegnet av 10 representanter fra Lier AP

Ikke Vinmonopol på Liertoppen

Lier har ikke behov for et nytt Vinmonopolutsalg! Vi har alle kort vei til Drammen og Asker, der det er utsalg. Dersom vi vil ha et utsalg i Lier må det være (...)

"Sviktet" av sine egne

Mathias B. Dannevig argumenterte intenst mot pol på Liertoppen og så sliten ut, etter at fem av hans sosialistvenner hadde stemt for Liertoppen

STATOIL I LIERBYEN

Det at Statoil i Lierbyen blir lagt ned fra nyttår er bare trist.

Polsaken avgjøres tirsdag

Formanskapet vil ha polet til lierbyen - kommunestyret avgjør.

Formannskapet avgjør

Flertallet i Tjenesteutvalget avslo et forslag om utsettelse av kulturhussaken og saken "ruller videre" så lenge ---

Lierbyen sentrum er dødt - leve Lierbyen.

Lierbyen har blitt et problembarn. Må Lier ha en by?

Lys i mørket

Det er lys i mørket for kulturhustilhengerne etter at rådmannens forslag om et kulturhus i Lierbyen ble utsatt i Formannskapsmøtet i kveld

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

Pessimisme blant næringsdrivende

- Lierbyen dør ut, sier Ingunn Fuhlendorff, som er en av mange skuffede næringsdrivende etter at det sannsynligvis blir et flertall for Vinmonopol på Liertoppen

Polåpning i august?

- Vi vil i løpet av april ha en klarere formening om når butikken på Liertoppen kan åpnes, sier Jens Nordahl, rådgiver i A/S Vinmonopolet til Liernett i dag

Utfolde seg i teknikkens verden

- For å kunne realisere muligheten til å innføre teknologi på en bred og spennende måte i Lierskolen er det viktig at det dannes en stor og bred samling av utstyr som kan benyttes av samtlige skoler i Lier, sier Marianne Berg Korneliussen i Lier Venstre

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

Kulturaktivitetshus i Lierbyen

Mulighetene for å etablere et kulturaktiviteshus drøftes i kveld på Haugestad

- Kommunen har gitt blaffen

Terje Fugleberg, butikksjef hos Rema i Lierbyen, mener det må tilrettelegges for parkering for kundene i sentrum

Polsaken overdimensjonert?

Mellom 18 og 19 tirsdag kveld venter mange næringsdrivende spent på lokalpolitikernes stemmegivning til A/S Vinmonopolets søknad om etablering på Liertoppen kjøpesenter

Utsettelse av kultursaken?

- Senterpartiet er positive til etablering av kulturhus, men vil utsette behandlingen av saken til behandling av Handlingsprogrammet, uttaler parlamentarisk leder Siri Loe (bildet)

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Uenighet om finanisiering

Det avtroppende kommunestyret vedtok enstemmig å be rådmannen legge fram en sak om et kulturaktivitetshus i Lierbyen som innebærer en mulig OPS avtale, mens mindretallet, representert ved Jannicke Solheim, ønsket primært et rent kommunalt prosjekt.

SV og SP vil fjerne spilleautomatene i Lier

Laila Tryde (SP) og Christine Soot Sandli (SV) ba om en melding til formannskapet i Lier 27. april om å få oversikt over alle spilleautomater i Lier Kommune.

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Kontinuitet og fornyelse

Liernett presenterer kandidatene i partiene før kommunevalget til høsten: Nina E. Johnsen er en av Venstres tre toppkandidater som stiller til valg på nytt, men mange nye kandidater er også nominerte denne gang.

Støtter Bellen

Mathias Dannevig (A), medlem av Planutvalget, presiserer at det ikke er gitt midlertidig skilting med større bokstaver enn det nåværende reglement forutsetter.

Stolt av Lier

Fra før bare gruppeleder, "klatrer" nå opp som varordfører, Nina E, Johnsen, født og oppvokst i Lier, ser frem til å profilere Lier i sin nye rolle.

Flyttet til Kjelstad

- Vinmonopolutsalget kunne vært en stimulans for Lierbyen, sier Lierfotografen Hanne Mossefin, mens hun ikke lenger er tilhenger av bygging av kulturhus.

Det ble til slutt Gullaug

Etter mye frem og tilbake er det endelig vedtatt hvor det nye sykehuset skal ligge

Oppfyller partiprogrammet

- Jeg registrerer kritikk for at Høyres gruppe opptrådte samlet under avstemmingen om kultur i Lierbyen, uttaler gruppeleder Søren Falch Zapffe som her imøtegår kritikken.

Bygges kulturhus i 2009?

- Et bredt utredningsarbeid er i gang med sikte på politisk avklaring om prosjektet kan realiseres i løpet av våren, sier kultursjef Ingeborg Rivelsrud til Liernett

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

Møkkajobb dagen derpå

Nina E. Johnsen var langt nede etter at Kulturhuset ble begravd tirsdag kveld, men med litt galgenhumor hadde hun litt av hvert å si om sine politiske motstandere etter jobbing i stallen.

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

Tjener Ulla for lite?

Ulla tjener mindre enn sine mannlige kolleger og mindre enn den mannlige Rådmannen i Lier kommune.

Veilys i Lier

Så er vi atter en gang i gang med diskusjonen om veilys i Lier om sommeren. Og det er en som ikke gir seg, og det er Nina Johnsen.

Skandalevedtak i planutvalget?

Av ordfører Ulla Nævestad

Misfornøyde brukere

En eventuell oppgradering av Hegg Gamle skole eller et annet lokale møter motstand blant brukerne av dagsenter for psykisk lidende.

Skolestruktur og kretsgrenser utsatt

Behandlingen av saken om skolestruktur og kretsgrenser er utsatt til februar 2013.

Et lokalsamfunn i forvitring.

Tettstedet Tranby har en befolkningsandel på omlag en tredjedel av Lier kommunes befolkning. Ikke minst av den grunn burde Tranby-samfunnet ivaretas på beste måte. Særlig burde politikerne orientere seg i Tranby-regionen og være opptatt av det potensiale som er der. Imidlertid har ikke dette skjedd. Tranby har på ingen måte vært det satsingsområde det hadde fortjent å være.

Lierbyen salsentrum - nytt luftslott i støpeskjeen?

Sitter på sidelinjen og følger en interessant politisksak om Lierbyen. Det skal bygges ny skole. I den forbindelse har noen smarte mennesker tenkt den geniale tanken som handler om å se synergier, flerbruk og god driftsøkonomi. FANTASTISK.

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

Slutt på bjeffing i klasserommet?

Hunder uønsket på skolen og i barnehagen. Hva vil kommunen gjøre med kaniner på biblioteket?

Prosessen går videre

Det ble et klart flertall i kommunestyret i kveld for å jobbe videre med bygging av kulturhus i Lier

Bibliotek får ny sjanse

Det avtroppende Kultur- oppvekst og undervisningsutvalget vedtok enstemmig å utsette saken om bibliotekstrukturen i Lier til behandlingen av budsjettet for 2008.

Ulla Nævestad tapte vin

Lørdag fikk daglig leder av Holtsmark golfklubb Lars Hiort ei vinflaske med hyggelig hilsen fra ordfører Ulla Nævestad.

Julestemningen inntok Lierbyen

Lørdag ettermiddag, en dag på forskudd, ble julegrana tent utenfor rådhuset i Lierbyen.

Politisk spill og partistrategi

Det mener Kirsti Marie Lager Lyngås, gruppeleder i Senterpartiet, er hovedårsaken til at OPS-finansiering vant fram i kommunestyret.

Lierbyen “sentrum” er triste greier

- Banken flytter og Tinas Blomster er konkurs, og fra før er det masse tomme lokaler, fastslår Lier Arbeiderpartis valgkampleder Petter Dreier. - Men ikke noe hjelper hvis ikke folk i Lierbyen selv vil, legger han til.

- Fakta ikke kommet fram

Det sier Kay Evensen, administrerende direktør i Bauhaus, som svar på kritikken av firmaets utbygging på Liertoppen

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

Kan signalisere kursen

Dersom Høyre velger et samarbeid med SP, Krf og V og utelukker FRP, mener jeg at det er signal hvilken kurs Høyre velger, sier Arbeiderpartiets Tonje Evju til Liernett.

Over 1100 liunger var innom

Driftsjef Vidar Jensen (tv) og Kenneth Graarud kunne smile fornøyde etter åpningen av den nye dagligvarebutikken i Lierbyen.

Liertoppen feirer fødselsdag

I løpet av 25 år har det vært mange glade kjøp og mange bitre nederlag.

Ingen lovnad om gratis tomt

Ordfører Ulla Nævestad presiserer at Lier kommune verken har gitt SIF noen lovnader om gratis eller billig tomt

Mangler entusiasme?

Er det det som mangler hos tilhengerne av bygging av et kulturhus?

Tre liunger i det nye fylkestinget

Høyre, KrF og Frp har 22 representanter i det nye fylkestinget, og har dermed sikret seg flertall. Trond Johansen fra Lier KrF er en av de tre liungene som har fast plass.

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Vitensenter et flott tilbud

- Det vil passe utmerket inn i målsettingene for skolene i Lier, sier Terje Sagvolden (H)

- Ingen stor dramatikk

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe (bildet) om saken om kulturhus som ble utsatt i Formannskapet i går

- Opplevd sjikane flere ganger

Flere politikere har opplevd å bli hetset på det groveste på internett. Ordfører Ulla Nævestad sier at hun har opplevd sjikane flere ganger.

Kulturhus i Lier?

Kulturinteresserte bør finne veien til det åpne møtet på Haugestad på tirsdag --

Lier før og nå

I mange år lå Lierbyens postkontor nedenfor Andershaugen i Bruveien. I dag brukes tomta til lagring og parkering, og en eventuell parkmessig bearbeidelse av Andershaugen ligger langt inn i fremtiden.

Påtale fra ordføreren

Ordfører Ulla Nævestad er vant til engasjerte innlegg fra tilhørerplass, men satte lite pris på demonstrasjonen som kommuneplanutvalget ble vitne til, da hovedveisystemet var til behandling ---

OM Å VÆRE REDD

I forbindelse med at jeg skrev i Liernett om at det var dumt å flytte legevakta fra Lierbyen til Drammen, så har den forhenværende ordføreren i Lier, Ulla Nævestad, kommet med en kommentar til meg.

23 000 kroner til Haiti

Formannskapet bevilget torsdag enstemmig kr 1 pr innbygger til Lier Røde Kors` innsamlingsaksjon.

Fritidsmesse for funksjonshemmede på Lierbyen skole

Det er noe med oss alle, men hos noen er det mer synlig. Som hos mennesker med en funksjonshemming av et eller annet slag. Målet må være å gi alle et mest mulig likeverdig liv. Og det skal ofte ikke så mye til.

Gateway i Lierbyen

Fire nye turløyper ble avduket på lørdag. Varaordfører Nina E. Johnsen (tv) og kulturkonsulent Gunn Kjæraas stod for avdukingen.

- Det var på tide

Det sier samarbeidspartnerne Mari Grimsrud (tv), og Turid Rivrud Jørgensen om beslutningen om å tildele Bent Bredesen (th) Kulturprisen for 2012.

La bilen stå ---

Flere og flere velger å ta bussen, spesielt vinterstid

Takket nei til Buskerud Kollektivtrafikk

Fra mandag 26. mars vil busstilbudet i Lier kuttes. Endringene påvirker både busstilbudet mellom Oslo og Lierbyen og mellom Sylling og Lierbyen/Drammen.

Endret kommunestruktur

LIERNETTS APRILSPØK: - Lier blir selvsagt også berørt når antallet kommuner reduseres drastisk, sier statsminister Jens Stoltenberg etter presentasjonen av ”Kommune-Norge 2014”

Fortsatt blått flertall i Lier

Høyre gjør sitt beste valg noensinne og er fortsatt det største partiet i Lier, Arbeiderpartiet går mest frem, Fremskrittspartiet mest tilbake og Uavhengige Folkevalgte mister sin plass i kommunestyret.

Flere vil på tur

Friluftsliv har blitt en trend igjen, og medlemsmassen i Drammens og Oplands Turistforening (DOT) har økt med 5,7 prosent det siste året.

Fortsatt menighetskontor i Sylling

Menighetskontoret for Sylling og Sjåstad flyttes ikke til Lierbyen, slik kirkesjefen ønsket. I alle fall ikke ennå.

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.