Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: fe8fbc14afddf432142bdd5281f14ae6

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen. I vårt kommunevalg program for denne perioden heter det: ”Lier Høyre vil etablere et flerbrukshus i Lierbyen i samarbeid med private utbyggere”.   

 

Imidlertid er ikke siste ord sagt i denne saken.  Saken skal avgjøres av kommunestyret 3. februar.  Det er ingen hemmelighet at det i denne saken er ulike syn – også i vårt parti.

 

Jeg er glad for at også mindretallet ønsker å gi kulturen i Lier skikkelige arbeidsforhold, men da må man også ville midlene.  Lier Ap’s motstand skyldes nok mer en fanatisk uvilje mot private løsninger enn motstand mot kulturen.  Det å akseptere en OPS-løsning ble for vanskelig for Ap og kommuneforbundet.  Derfor har de vært på febrilsk jakt etter andre løsninger som selvfølgelig vill koste kommunen adskillig mer.

 

Bård Strands sleivspark når det gjelder Lier kommunes økonomi virker nærmest patetisk og må skyldes at angrep er det beste forsvar.  Det er den rødgrønne regjeringen som ikke leverer.  Kommunens egne inntekter i 2008 var ca kr 10 mill høyere enn forutsatt, men storbror staten inndro nesten alt sammen så Lier blir sittende igjen med bare  ca kr 600 000 !!!

 

 

Søren Falch Zapffe

Høyres gruppeleder i Lier


Forrige artikkel:Frp er overrasket og uroligNeste artikkel:To tap og en uavgjort
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Mandag 26. januar 2009 00:03: Tone E Svendsen, Lier Ap
Store misforståelser hos Høyres gruppeleder Søren Falch Zappfe! Offentlig privat samarbeid (OPS) er aldri lønnsomt for kommunen i det lange løp! Han har nok bare lest de 2 første sidene i Høyres brosjyre ”Hvordan skaffe innpass for private investorer i kommunene”.
På side 3 kommer imidlertid advarselen: ”Pass på: offentlig privat samarbeid (OPS) er aldri lønnsomt for kommunen i det lange løp!” Grunnen til det er at OPS betyr faste høye kostnader for kunden i hele kontraktsperioden. Inne i disse kostnadene ligger den høye renten som investoren må betale til banken + fortjenestemarginen til investoren. Det blir som å leie hos et leasingfirma, i stedet for å kjøpe sjøl. Og når kontrakten er over, etter 20 år, og kommunen fortsatt vil ha et kulturhus, må det innløses til markedspris eller kontrakten fortsettes. Søren F Z vet godt at ingen får bedre lånebetingelser enn kommunene. Skal vi ha et kulturhus er det derfor billigere for Lier at kommunen bygger det selv.
Mandag 26. januar 2009 14:18: Lett bekymret
Hvis et bygg som uansett er for dyrt blir enda dyrere med privatfinansiering, er det ekstra god grunn til å granske prosjektet nøyere.

Jeg våger likevel å tro at våre politikere har oversikt nok til å treffe en riktig beslutning i denne saken, uansett hvor fristende det måtte være å få et statusbygg i Lierbyen.
Mandag 26. januar 2009 17:30: Så forsvant innlegget
Merkelig bygd dette her! I andre deler av landet rapporterer man innlegg fordi de inneholder bannord eller griseprat. Her på Liernett er man mer opptatt av å be redaksjonen avvise innlegg med meninger man ikke liker.
Mandag 26. januar 2009 20:49: Redaksjonen, Torger Almaas
Beklager at mesteparten av Zapffes innlegg var falt ut. Nå kan man lese HELE innlegget.
Tirsdag 27. januar 2009 10:26: Bård Strand
Søren Falch Zapffe har rett i én ting i sitt innlegg; Lier AP har ingen motstand mot kulturen eller kulturhus i Lierbyen.
Derimot er vi sterkt bekymret over det politiske flertallet i Lier, ledet an av samme Søren Falch Zapffe, sin iver etter å sløse med offentlige midler. Vi så det når nye Høvik skole ble vedtatt, og vi ser det igjen i Kulturhus-saken. Og det er latterlig nå han forsøker å gi uttrykk for at Lier AP har uvilje, endog fanatisk må vite, mot private løsninger. Dette vet han er feil. Det vi er i mot er når fellesskapets midler, som sårt trengs til de formål Liers innbyggere forventer; bedre omsorg, bedre skoler, bedre bygg m.v., tilsynelatende bevisst sløses bort gjennom vedtak som ikke ivaretar muligheter for besparelser via konkurranse i markedet.
Jeg tror ingen som leste programpunktet om kulturhus i Høyres program ante at det innebar et samarbeid med en privat eier til en hvilken som helst pris.
I Tjenesteutvalget har Lier AP fremmet to forslag, det ene vedtatt to ganger med Høyres stemmer, som nettopp søkte å engasjere muligheter for konkurranse i privatmarkedet, eventuelt andre løasninger, for å få kulturhuset i Lierbyen til en så lav kostnad som mulig, og med bredest og best mulig innhold. Vi må nå sette vår lit til rådmannens konkurransegrunnlag.
Vi ba også om bredere vurderinger av muligheter for fordeler ved å bygge kulturhuset og ny Hegg skole i sammenheng.
Det er bare trist når Lier Høyre i stedet for å dra nytte av tilstander og mekanismer i privatmarkedet, søker å bruke offentlige midler på måter som påfører kommunen unødvendig høye kostnader.
Det er morsomt å se at Søren Falch Zapffe oppfatter liungenes skatter som "kommunens egne inntekter", og at staten "inndrar nesten alt". Jeg tror de fleste vet at skattene vi betaler fordeles på en rimelig god måte mellom de ulike offentlige nivåer og ytelser. Det er ikke like morsomt at Lier Høyre gjennom en for lav årlig boligutbygging og en for dårlig strategi for næringsetableringer i Lier, stiller Lier kommune i en situasjon hvor nøklene i liten grad kommer oss til gode hva skattefordeling angår.
Jeg ønsker kommunens kulturliv til lykke med Lierbyens kulturhus! Et hus Lier AP hele tiden har vært positivt innstilt til.
mvh
Bård Strand
Lier AP
Onsdag 28. januar 2009 21:27: Liung 1
Kan noen garantere at kulturhuset ikke blir bygget og drevet på bekostning av andre kulturtiltak i Lier? For meg virker det utrolig at vi kan få et bygg til 200 millioner uten at det går utover noe vi allere har.
Onsdag 28. januar 2009 22:46: E.Larsen
Hvorfor byggge kulturhus når det blir og er store lokaler ledig i Bakerikvartalet i Lierbyen? Jeg bare undres........
Torsdag 29. januar 2009 15:54: Knut Røssum
Andre løsninger er dyrere mener Zapffe. Jeg lurer på hvor du har det fra. Det er du vel ikke i stand til og dokkumentere. Og det er vel ikke bare AP og Kommuneforbundet som er imot OPS løsninger.
Trygve Hegnar (som ikke er støttespiller for AP eller Kommuneforbundet) mener det samme fordi Kommunen får vesentlige billigere lån enn private.
Men det fine med en OPS løsning er at regningen på merkostnadene kommer først om ca 8-9 år. Samtidig med eldrebølgen. Så da kan vi som sitter i kommunestyret i dag ta æren for Kulturhuset. Mens de som blir valgt fra 2015 og utover må finne midler til både økt eldreomsorg og til regningen for en dyr OPS løsning.
Dette er en kortsiktig og grei løsning. Men særlig ansvarlig er det vel ikke.
At vi er på febrilsk jakt etter andre finansieringsløsninger er bare tull. Vi vil ha utredet helt ordinære måter å finansiere offfentlige bygg på.

Og din syting over at 10 mill blir omfordelt virker litt merkelig når vi veit at vi under en Bondevikregjering ville hatt over 20 mill mindre å rutte med i Lier, i stortingsperioden.
Så å inndra 10 mill må jo være et steg i riktig retning for deg.
Og til din orientering Kommuneforbundet byttet navn til Fagforbundet i 2003.
Dine kunnskaper om OPS skriver seg kansje fra før 2003 de å.
Fredag 30. januar 2009 10:07: Optimist, men ...
Kulturhuset i Tønsberg er et eksempel på hva som kan gå galt. Har noen av kulturhustilhengerne her i Lier satt seg inn i hvorfor ting ikke ble som man håpet og trodde med Tønsbergs nye storstue?
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode