Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen. I vårt kommunevalg program for denne perioden heter det: ”Lier Høyre vil etablere et flerbrukshus i Lierbyen i samarbeid med private utbyggere”.   

 

Imidlertid er ikke siste ord sagt i denne saken.  Saken skal avgjøres av kommunestyret 3. februar.  Det er ingen hemmelighet at det i denne saken er ulike syn – også i vårt parti.

 

Jeg er glad for at også mindretallet ønsker å gi kulturen i Lier skikkelige arbeidsforhold, men da må man også ville midlene.  Lier Ap’s motstand skyldes nok mer en fanatisk uvilje mot private løsninger enn motstand mot kulturen.  Det å akseptere en OPS-løsning ble for vanskelig for Ap og kommuneforbundet.  Derfor har de vært på febrilsk jakt etter andre løsninger som selvfølgelig vill koste kommunen adskillig mer.

 

Bård Strands sleivspark når det gjelder Lier kommunes økonomi virker nærmest patetisk og må skyldes at angrep er det beste forsvar.  Det er den rødgrønne regjeringen som ikke leverer.  Kommunens egne inntekter i 2008 var ca kr 10 mill høyere enn forutsatt, men storbror staten inndro nesten alt sammen så Lier blir sittende igjen med bare  ca kr 600 000 !!!

 

 

Søren Falch Zapffe

Høyres gruppeleder i Lier


9 kommentarer

Mandag 26. januar 2009 00:03: Tone E Svendsen, Lier Ap
Store misforståelser hos Høyres gruppeleder Søren Falch Zappfe! Offentlig privat samarbeid (OPS) er aldri lønnsomt for kommunen i det lange løp! Han har nok bare lest de 2 første sidene i Høyres brosjyre ”Hvordan skaffe innpass for private investorer i kommunene”.
På side 3 kommer imidlertid advarselen: ”Pass på: offentlig privat samarbeid (OPS) er aldri lønnsomt for kommunen i det lange løp!” Grunnen til det er at OPS betyr faste høye kostnader for kunden i hele kontraktsperioden. Inne i disse kostnadene ligger den høye renten som investoren må betale til banken + fortjenestemarginen til investoren. Det blir som å leie hos et leasingfirma, i stedet for å kjøpe sjøl. Og når kontrakten er over, etter 20 år, og kommunen fortsatt vil ha et kulturhus, må det innløses til markedspris eller kontrakten fortsettes. Søren F Z vet godt at ingen får bedre lånebetingelser enn kommunene. Skal vi ha et kulturhus er det derfor billigere for Lier at kommunen bygger det selv.
Mandag 26. januar 2009 14:18: Lett bekymret
Hvis et bygg som uansett er for dyrt blir enda dyrere med privatfinansiering, er det ekstra god grunn til å granske prosjektet nøyere.

Jeg våger likevel å tro at våre politikere har oversikt nok til å treffe en riktig beslutning i denne saken, uansett hvor fristende det måtte være å få et statusbygg i Lierbyen.
Mandag 26. januar 2009 17:30: Så forsvant innlegget
Merkelig bygd dette her! I andre deler av landet rapporterer man innlegg fordi de inneholder bannord eller griseprat. Her på Liernett er man mer opptatt av å be redaksjonen avvise innlegg med meninger man ikke liker.
Mandag 26. januar 2009 20:49: Redaksjonen, Torger Almaas
Beklager at mesteparten av Zapffes innlegg var falt ut. Nå kan man lese HELE innlegget.
Tirsdag 27. januar 2009 10:26: Bård Strand
Søren Falch Zapffe har rett i én ting i sitt innlegg; Lier AP har ingen motstand mot kulturen eller kulturhus i Lierbyen.
Derimot er vi sterkt bekymret over det politiske flertallet i Lier, ledet an av samme Søren Falch Zapffe, sin iver etter å sløse med offentlige midler. Vi så det når nye Høvik skole ble vedtatt, og vi ser det igjen i Kulturhus-saken. Og det er latterlig nå han forsøker å gi uttrykk for at Lier AP har uvilje, endog fanatisk må vite, mot private løsninger. Dette vet han er feil. Det vi er i mot er når fellesskapets midler, som sårt trengs til de formål Liers innbyggere forventer; bedre omsorg, bedre skoler, bedre bygg m.v., tilsynelatende bevisst sløses bort gjennom vedtak som ikke ivaretar muligheter for besparelser via konkurranse i markedet.
Jeg tror ingen som leste programpunktet om kulturhus i Høyres program ante at det innebar et samarbeid med en privat eier til en hvilken som helst pris.
I Tjenesteutvalget har Lier AP fremmet to forslag, det ene vedtatt to ganger med Høyres stemmer, som nettopp søkte å engasjere muligheter for konkurranse i privatmarkedet, eventuelt andre løasninger, for å få kulturhuset i Lierbyen til en så lav kostnad som mulig, og med bredest og best mulig innhold. Vi må nå sette vår lit til rådmannens konkurransegrunnlag.
Vi ba også om bredere vurderinger av muligheter for fordeler ved å bygge kulturhuset og ny Hegg skole i sammenheng.
Det er bare trist når Lier Høyre i stedet for å dra nytte av tilstander og mekanismer i privatmarkedet, søker å bruke offentlige midler på måter som påfører kommunen unødvendig høye kostnader.
Det er morsomt å se at Søren Falch Zapffe oppfatter liungenes skatter som "kommunens egne inntekter", og at staten "inndrar nesten alt". Jeg tror de fleste vet at skattene vi betaler fordeles på en rimelig god måte mellom de ulike offentlige nivåer og ytelser. Det er ikke like morsomt at Lier Høyre gjennom en for lav årlig boligutbygging og en for dårlig strategi for næringsetableringer i Lier, stiller Lier kommune i en situasjon hvor nøklene i liten grad kommer oss til gode hva skattefordeling angår.
Jeg ønsker kommunens kulturliv til lykke med Lierbyens kulturhus! Et hus Lier AP hele tiden har vært positivt innstilt til.
mvh
Bård Strand
Lier AP
Onsdag 28. januar 2009 21:27: Liung 1
Kan noen garantere at kulturhuset ikke blir bygget og drevet på bekostning av andre kulturtiltak i Lier? For meg virker det utrolig at vi kan få et bygg til 200 millioner uten at det går utover noe vi allere har.
Onsdag 28. januar 2009 22:46: E.Larsen
Hvorfor byggge kulturhus når det blir og er store lokaler ledig i Bakerikvartalet i Lierbyen? Jeg bare undres........
Torsdag 29. januar 2009 15:54: Knut Røssum
Andre løsninger er dyrere mener Zapffe. Jeg lurer på hvor du har det fra. Det er du vel ikke i stand til og dokkumentere. Og det er vel ikke bare AP og Kommuneforbundet som er imot OPS løsninger.
Trygve Hegnar (som ikke er støttespiller for AP eller Kommuneforbundet) mener det samme fordi Kommunen får vesentlige billigere lån enn private.
Men det fine med en OPS løsning er at regningen på merkostnadene kommer først om ca 8-9 år. Samtidig med eldrebølgen. Så da kan vi som sitter i kommunestyret i dag ta æren for Kulturhuset. Mens de som blir valgt fra 2015 og utover må finne midler til både økt eldreomsorg og til regningen for en dyr OPS løsning.
Dette er en kortsiktig og grei løsning. Men særlig ansvarlig er det vel ikke.
At vi er på febrilsk jakt etter andre finansieringsløsninger er bare tull. Vi vil ha utredet helt ordinære måter å finansiere offfentlige bygg på.

Og din syting over at 10 mill blir omfordelt virker litt merkelig når vi veit at vi under en Bondevikregjering ville hatt over 20 mill mindre å rutte med i Lier, i stortingsperioden.
Så å inndra 10 mill må jo være et steg i riktig retning for deg.
Og til din orientering Kommuneforbundet byttet navn til Fagforbundet i 2003.
Dine kunnskaper om OPS skriver seg kansje fra før 2003 de å.
Fredag 30. januar 2009 10:07: Optimist, men ...
Kulturhuset i Tønsberg er et eksempel på hva som kan gå galt. Har noen av kulturhustilhengerne her i Lier satt seg inn i hvorfor ting ikke ble som man håpet og trodde med Tønsbergs nye storstue?

Flere saker fra arkivet

Oppfyller partiprogrammet

- Jeg registrerer kritikk for at Høyres gruppe opptrådte samlet under avstemmingen om kultur i Lierbyen, uttaler gruppeleder Søren Falch Zapffe som her imøtegår kritikken.

Må se helheten først

- At Bård E. Strand slenger ut sine kommentarer uten en gang å ha vært tilstede ved den muntlige orienteringen, finner jeg en smule useriøst, sier gruppeleder i Høyre, Søren Falch Zapffe.

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

Første stikk til Lierbyen

Et flertall i Formannskapet ønsker vinmonopol i Lierbyen

- Ingen stor dramatikk

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe (bildet) om saken om kulturhus som ble utsatt i Formannskapet i går

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

Uroet over flertallspartiene

Arbeiderpartiets Bård Strand (tv på bildet) sikter til mangelen på holdning til konkurransemulighetene i et eiendoms- og byggemarked som flertallsvedtaket avslører ---

Lierbyen salsentrum - nytt luftslott i støpeskjeen?

Sitter på sidelinjen og følger en interessant politisksak om Lierbyen. Det skal bygges ny skole. I den forbindelse har noen smarte mennesker tenkt den geniale tanken som handler om å se synergier, flerbruk og god driftsøkonomi. FANTASTISK.

Fremad mot Høyre

Alt vel på Vestfronten.

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

Formannskapet avgjør

Flertallet i Tjenesteutvalget avslo et forslag om utsettelse av kulturhussaken og saken "ruller videre" så lenge ---

Bør se på andre konkurranseformer

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård E. Strand, etter at det har meldt seg få aktører til å bygge Liers kulturhus.

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

Lys i mørket

Det er lys i mørket for kulturhustilhengerne etter at rådmannens forslag om et kulturhus i Lierbyen ble utsatt i Formannskapsmøtet i kveld

Utsettelse eller annen finansiering?

- Utsettelse av investerinsgrosjekter som nytt sykehjem og rehabilitering av Hegg skole smerter, sier Søren Falch, gruppeleder i Høyre.

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Lier skal ha pol

Viktigere at Lier får pol, enn hvor det ligger.

"Close race"

Det knappe flertallet i formannskapet som ja til pol Liertoppen, viser at det vil bli en svært spennende avstemming i kommunestyret om halvannen uke

- Grenseløs frekkhet fra Søren Falch Zapffe

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP), fylkestingsmedlem Buskerud Fylke og medlem i Hovedutvalget for Samferdsel i Buskerud Fylke.

- Litt edruelighet, takk!

Søren Falch Zapffe (H) mener Petter Dreier (Ap) har fulgt dårlig med i timen.

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

Saken utsatt

Tjenesteutvalgets vedtak om å skjerme åpningstidene i svømmehallen ble overraskende ikke fulgt opp i går av Formannskapet.

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

Takket nei til Buskerud Kollektivtrafikk

Fra mandag 26. mars vil busstilbudet i Lier kuttes. Endringene påvirker både busstilbudet mellom Oslo og Lierbyen og mellom Sylling og Lierbyen/Drammen.

Hvem er arrogant?

Replikk til Mathias Dannevig’s innlegg 23. august 2007

Minipol i Lierbyen?

Styret i Vinmonopolet har bestemt at Lier endelig får et polutsalg, men formannskapsmedlem Nina Johnsen (V) vil forslå at Lier kommune må kreve et minipol i Lierbyen, dersom polet blir plassert på Liertoppen

Pulveriserer ansvaret

- Det sier Søren Falch Zapffe om ansvarsfordelingen av "drop-outs-elever" fra Videregående skole.

Spredt boligbygging

Søren Falch Zapffe (H) forsøker å belyse dette temaet

Prosessen går videre

Det ble et klart flertall i kommunestyret i kveld for å jobbe videre med bygging av kulturhus i Lier

Vei i ytre Lier

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Høyres gruppeleder i Lier

Støtter helgestengning

Høyre vil stemme for rådmannens forslag om å stenge Lierhallen i helgene, bekrefter gruppeleder Søren Falch Zapffe.

Rådmannen nedstemt

Politikerne kutter i skole, pleie og omsorg – men mindre enn rådmannen foreslo.

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

En fornøyd gruppeleder

- Lier Høyre er svært tilfreds med helheten i budsjettet, sier Søren Falch Zapffe til Liernett

Skolestruktur og kretsgrenser utsatt

Behandlingen av saken om skolestruktur og kretsgrenser er utsatt til februar 2013.

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

Om Ap s stemmegivning

Bård Strand og Tonje Evju, henholdsvis Arbeiderpartiets gruppeleder og partileder, gjør her greie for forskjellig stemmegivning i saken om kulturhuset i torsdagens formannskapsmøte.

Høyre: Må ikke tillate midlertidig drift

Lier Høyre krever at alle saker i forbindelse med mottaket blir gjenstand for politisk behandling i kommunen.

Fortsetter nedbyggingen av omsorgsektoren

Det sier gruppeleder i Ap, Bård Strand (på bildet), etter vedtaket av Handlingsplanen

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Historien som gjentar seg?

Kr f s gruppeleder Brynhild Heitmann sammenligner situasjonen med byggingen av kulturhuset med da det ble utlyst konkurranse om å bygge Høvik skole --

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

Kulturpolitikkens "D-dag"

På tirsdagens kommunestyremøte vil de folkevalgtes vedtak kunne legge til rette for et felles møtested for kulturen for framtida --

Påtale fra ordføreren

Ordfører Ulla Nævestad er vant til engasjerte innlegg fra tilhørerplass, men satte lite pris på demonstrasjonen som kommuneplanutvalget ble vitne til, da hovedveisystemet var til behandling ---

- Lier Høyre slipper for lett unna

- Jeg var på debattmøtet på Haugestad i går. En god debatt hvor spesielt Høyre, AP og SV gjorde en fin figur, skriver Petter Dreier i dette innlegget. Han er valgkampleder i Lier Arbeiderparti.

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Politisk spill og partistrategi

Det mener Kirsti Marie Lager Lyngås, gruppeleder i Senterpartiet, er hovedårsaken til at OPS-finansiering vant fram i kommunestyret.

Ja til Vinmonopol på Liertoppen

Kommunestyret, med 26 mot 23 stemmer, vil la Vinmonopolet etablere seg på Liertoppen

Mangler entusiasme?

Er det det som mangler hos tilhengerne av bygging av et kulturhus?

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

"Sviktet" av sine egne

Mathias B. Dannevig argumenterte intenst mot pol på Liertoppen og så sliten ut, etter at fem av hans sosialistvenner hadde stemt for Liertoppen

Bred enighet om handlingsprogrammet

Gruppelederne fra fem partier har presentert fellesforslag til Handlingsprogrammet for 2012-2015. På bildet fra venstre: Brynhild Heitmann (Krf), Espen Lahnstein (Sp), Søren Falch Zapffe (H), Lars Haugen (Frp) og Nina E. Johnsen (V)

Vant valget, men hva med sakene?

Arbeiderpartiet har all grunn til å være fornøyd med valget, men betyr det noe for endringer for lierpoltikken de nærmeste fire årene?

Vraket OPS-løsningen

Flertallsvedtaket i formannskapet i går betyr sannsynligvis at det ikke vil bli bygd noe kulturhus i Lier i 2012, og saken kan bli utsatt på ubestemt tid --

- Cruiser i høy sjø

Slik karakteriserer Bård E. Strand (bildet), gruppeleder i Arbeiderpartiet, tirsdagens flertallsvedtak i kommunestyret som vanskeliggjør administrasjonens muligheter til å håndtere driftsunderskuddet uten å ramme brukerne.

Senterpartiet ønsker vinmonopol i Lierbyen – fortsatt!

Innlegg fra Lier Sp

Kulturaktivitetshus i Lierbyen

Mulighetene for å etablere et kulturaktiviteshus drøftes i kveld på Haugestad

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

Tøffest krav på forvaltning

Liernett bringer her endringer i omstillingskravene som ble gjort i Kommunestyret på tirsdag

1 million til kultur

Tirsdag ble rådmannens forslag om nedlegging av Tranby bliblotek avvist av kommunestyret, i går fikk hovedbiblioteket i Lierbyen påplusset budsjettet med 250 000 årlig for den nærmeste fireårsperioden.

Har noen skiftet mening?

Venstre og Senterpartiet kjemper for vinmonopol i Lierbyen, Krf er mot pol i Lier, men likevel kan det bli flertall for Liertoppen i Kommunestyret når saken kommer opp 17. april.

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

Ansvaret kan ikke delegeres - siste akt!

Innlegg fra Søren Falch Zapffe, Lier Høyres gruppeleder.

Bygges kulturhus i 2009?

- Et bredt utredningsarbeid er i gang med sikte på politisk avklaring om prosjektet kan realiseres i løpet av våren, sier kultursjef Ingeborg Rivelsrud til Liernett

Foreslått tilbakeført som LNF-område

- Det synes å være bred enighet om dette i det politiske Lier, sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe

Fylkesmannen opphevet kommunestyrevedtak

Det bli ikke alkoholservering i Syllinghallen.

- Politisk barnehage

Innlegg fra Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti

Når politikk blir taktikk

Tonje Evju stiller seg uforstående til at det var noen annen grunn bak Høyres forslag om å utsette saken om helgestenging av svømmehallen.

Uenighet om finanisiering

Det avtroppende kommunestyret vedtok enstemmig å be rådmannen legge fram en sak om et kulturaktivitetshus i Lierbyen som innebærer en mulig OPS avtale, mens mindretallet, representert ved Jannicke Solheim, ønsket primært et rent kommunalt prosjekt.

Hallidrettene tapte

Bård Strand (her tv) og Arbeiderpariet kjempet en forgjeves kamp for å utvide Lierhallen, men tapte som ventet

- Vi må stå samlet

Det er både Høyres Søren F. Zapffe (på bildet) og Krfs Brynhild Heitmann skjønt enige om etter gårdagens forslag til Norsk Transportplan som rammer Ytre Lier

Frp bryter med de borgelige

I går kveld vedtok Lier Frp å bryte samarbeide med det borgelige flertallet i Lier

Flere kvinner med

I tillegg får gruppeleder Søren Falch Zapffe (på bildet) og ordførerkandidat Helene Justad sannsynligvis selskap av flere "nykommere" i kommunstyresalen etter høstens valg.

Var han til stede under debatten?

Kristelig Folkepartis leder Brynhild Heitmann stiller dette spørsmålet i sin kommentar til Erik Hæres synspunkter på skoleprosjektet på Stoppen

Et nytt "Giiiiiiiiiiiifstad"

Gruppeleder i Kristelig Folkeparti, Brynhild Heitmann (på bildet), er skeptisk til forslaget om å kjøpe Brøholt.

JA til Pol på Liertoppen. Leve Lierbyen.

Jeg ønsker også et pol i Lierbyen. Problemet er at ingen vil etablere et pol der nå. ”Pol-saken” i Lier er i ferd med å skalere ut av sin proporsjon. Det po (...)

Overkjørt av Vinmonopolet

- Liers politikere har mistet sin mulighet til samfunnsplanlegging og styring, sier Siri Loe Svere, varaordfører og gruppeleder for senterpartiet til Liernett

Lier Høyre vil rydde opp

Lier Høyre følger opp med blogg på Aktiv Liernett

To kvinner i førersetet

Etter Høyres fremgang blir som ventet Helene Justad ordfører, men noe uventet blir Venstres Nina E. Johnsen varaordfører -

Møkkajobb dagen derpå

Nina E. Johnsen var langt nede etter at Kulturhuset ble begravd tirsdag kveld, men med litt galgenhumor hadde hun litt av hvert å si om sine politiske motstandere etter jobbing i stallen.

- Den som intet sår, intet høster ...

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP).

Høyre holder sine valgløfter

Innlegg fra Lier høyres listekandidat Ole Marius Evensen

En seier så langt

Tonje Evju og Arbeiderpartiet kan være fornøyde så langt med at prosjektet i området ved Tranby Idrettspark fikk et klart flertall etter at Ap og Frp fikk støtte av over halvparten av Høyre-representantene

Premierer kirkelig vanskjøtsel

Det sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand (tv på bildet), til Liernett om kommunens tilskudd på to millioner til kirkebygg på Lierskogen

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Ny leder i Lier Høyre

Lier Høyre hadde besøk av Erna Solberg da Ryno Andersen ble valgt til ny leder på årsmøtet forrige uke.

Ikke-sosialistisk flertall ga sosialistisk flertall

Det konstaterer Ulla Nævestad og spør om valgordningen bør være slik.

Fortsatt blått flertall i Lier

Høyre gjør sitt beste valg noensinne og er fortsatt det største partiet i Lier, Arbeiderpartiet går mest frem, Fremskrittspartiet mest tilbake og Uavhengige Folkevalgte mister sin plass i kommunestyret.

Integrering på utlendingers premisser

Det mener Lier Frp og tjenesteutvalgets nestleder, Lars Haugen, etter vedtaket om en "åpen barnehage" i Lier.

Et desperat forsøk på økonomisk vinning?

Lars-Erik Petersen, Arbeiderpartiets gruppeleder i Miljøutvalget, stiller dette spørsmålet etter miljøskandalen på Tranby.

Kulturrådet om kulturhus i Lier

Lier kulturråds uttalelse vedrørende kulturhus i Lier