Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.

Strand deltok ikke på medlemsmøte på mandag, men ferierer på Sri Lanka. Gruppedlederen var den eneste av partiets representanter som stemte for bygging av kulturhus i formannskapet. Ut fra de informasjoner vi har, ville i tillegg til Strand, fire andre ap-representanter i kommunestyret stemt for for bygging av kulturhus. Men vedtaket på medlemsmøtet endret dette.

- Hva var grunnen til Ap måtte stå samlet og således "kneble mindretallets synspunkter" i denne saken?
- Arbeiderpartiet er et parti, ikke en samling av Uavhengige Folkevalgte, og bør derfor i viktige saker, som Handlingsprogrammet og mange andre saker, tale med én tunge for å oppnå de resultater vi ønsker, og slik at velgerne kan stole på at deres stemmer blir ivaretatt på en god måte.

- Siden du stemte for kulturhuset i formannskapet, er du blant de fem som fortsatt ville ha stemt ja tirsdag 8.3.?
- Selv har jeg en avslappet holdning til Kulturhuset. Kommunen lever nok like godt med som uten.

- Er det gammel Ap-politikk der "Makta-rår-prinsippet" som har gjennoppstått?

- Jeg registrerer at medlemsmøtet mener at denne saken er av en slik viktighet. Selv har jeg en avslappet holdning til Kulturhuset. Kommunen lever nok like godt med som uten.

- Ut fra en liten synlig entusiasme for bygging av kulturhus ute i kretsene i bygda i konkurranse med bygging av skoler og sykehjem, er det noen taktiske hensyn som tilsier at Ap ikke vil bidra til øking av kulturbudsjettet for kommunen i et valgår?
- Det er for øvrig fullt mulig å styrke kulturbudsjettet uten å bygge kulturhuset, noe vårt HP-forslag for 2011-14 tydelig viste.

Arbeiderpartiet Kulturhus

6 kommentarer

Fredag 4. mars 2011 17:19: Mathias Dannevig
La oss minne om en del fakta i denne saken før noen snakker om "makta rår" prinsipper og dirigering av enkeltrepresentanter:

1. Arbeiderpartiets valgprogram for perioden 2007-2011 har IKKE - i motsetning til Høyres program - Kulturhus i Lierbyen som prioritert post

2. Medlemsmøte i Lier AP før budsjett behandlingen i desember 2010 stadfestet IKKE Å PRIORITERE Kulturhus i den økonomiske situasjon Lier Kommune nå er i. Derfor fremmet Lier AP v. Bård Strand et budsjettforslag i Kommunestyret 14.12. 2010 om avvikling av Kulturhuset , og avsatte i dette budsjettforslaget kr 1.000.000 til slike avviklingskostnmader.

2. Som Bård Strand så riktig påpekte i siste Formannskapsmøte Februar 2011 ble dette budsjettforslaget nedstemt i Kommunestyret 14.12.2010 fordi FrP valgte å støtte Høyre budsjettforslag. Den anledningen FrP hadde til å terminere Kulturhussaken allerede 14.12 2010 gikk dermed føyten fordi vårt forslag om dette ikke fikk deres støtte. Det var på sin plass å minne FrP's formannskapsmedlemmer på dette.

3 Man har i et politisk parti et fastsatt standpunkt inntil partiets organer faktisk fatter et nytt vedtak. Intet slikt nytt vedtak ellert politisk omstilling om Kulturhuset fant sted i Lier Arbeiderparti i perioden 14.12. 2010 og frem til Formannskapsmøtet i februar 2011. Hvilket grunnlag fra Lier Arbeiderparti Bård Strand hadde for sin stemmegivning FOR kulturhus på dette formannskapsmøte er derfor et uvisst mysterium- det reflekterte ihvertfall ikke partiets standpunkt på dette tidspunktet.

4. Lier Arbeiderpartis ordførerkandidat Tonje Evju har aktivt ønsket en ny prøving av Lier Arbeiderpartis holdning til Kulturhuset etter at anbudsvinneren for prosjektet er offentliggjort. Evju har på Liernett gitt lange utredninger om sin tvil og usikkerhet om hvilket standpunkt Lier AP burde innta til saken. Nytt medlemsmøte - det 2 dre i rekken om Lierbyens Kulturhus - ble så avholdt om saken 28.2.2011 . Etter det Knut Røssum har oppsummert som "en saklig og god debatt" beslutter også dette medlemsmøtet mot 11 stemmer at Lier AP ikke skal stemme for det foreliggende Kulturhusprosjektet i Lierbyen. Under forutsetning av ikke å skulle forandre det endelige voteringsresultat 8ende mars gis her Knut Oelberg dispensasjon og fristilles i respekt for hans lange engasjement i saken.

Tillat meg å gi følgende konklusjoner etter denne fakta-oppsummering:-

-Lier Arbeiderpartis 2 siste medlemsmøter om Kulturhuset i Lierbyen har begge fattet beslutning om at Lier Arbeiderparti skal prioritere annerledes enn¨å finansiere nytt Kulturhus i Lierbyen.

-Denne posisjon er i tråd med Lier AP's program for perioden 2007-2011

-Det er ikke grunnlag for journalister eller andre å påstå at PARTI-og GRUPPELEDELSEN i Kulturhussaken har overkjørt enkeltmedlemmer. Tvert imot har skepsis til tidligere vedtak og avvikende stemmegiving vært kjennemerket til nettopp PARTI-og GRUPPELEDELSEN, og ikke Lier Arbeiderpartis medlemmer. Så her er det heller "medlemmene" som har satt ledelsen på plass, og ikke omvendt.

-Som ansvarlig politisk politisk parti i Lier kan vi ikke ha et likegyldig forhold til store investeringer når kommunen snart har 1,4 milliarder i gjeld. Partiet må her opptre i takt med sitt program og sine medlemmers ønske. Av Lier AP's ca 170 medlemmer har altså kun 11 på siste medlemsmøte stemt for annet syn enn at vi skal opprettholde vårt forslag fra Kommunestryremøtet 14.12. 2010 om å avvikle kulturhusprosjektet. Da har vi selvsagt intet annet valg enn å oppfylle dette ønske etter en lang og demokratisk partibehandling som nå omfatter 2 medlemsmøtevedtak og tidligere forslag desember 2010 i Lier Kommunestyre.

Mathias B. Dannevig
Formannskap
Fredag 4. mars 2011 21:59: Liung
....det var vel også kun 26 av partiets 170 medlemmer som stemte for, og som samtidig besluttet å binde gruppen til å stemme mot. Og dette i en saqk som ikke burde vært en "prestisjesak" for Lier Ap. Hadde det vært snakk om å vrake Hegg skole eller et nytt sykehjem hadde det vært noe annet. MEN å sammenkalle til ekstraordinært medlemsmøte for å "kneble" de 5-6 positive kommunestyrerepresentantene som også var til stede minner om maktdemonstrasjon uten sidestykke. Dannevig
Lørdag 5. mars 2011 08:14: Mathias Dannevig
Tusen takk til "Liung" for kommentar. Jeg vil svare i 2 korte punkter

1. Gjennom PROGRAM og VEDTAK har medlemmene av Lier AP en rett til å styre hva Lier Arbeiderparti skal stå for i Lier Kommune. Og i en så stor sak som dette, der vi binder kommunen med en gjeld på 1,4 milliarder for NYE årlige utgifter på NOK 8 millioner og oppover er slik styring fra medlemmene en demokratisk selvfølge. Vårt PARTIDEMOKRATI bygger på at velgerne her velger mellom partier og partiprogrammer, og ikke hva enkeltrepresentanter tilfeldig måtte mene fra sak til sak.

2. Vedtak på MEDLEMSMØTER er i henhold til VEDTEKTER i Lier Arbeiderparti. "Liung" har her rett i at et tilfeldig sammensatt medlemsmøte i teorien kan representere et demokratisk problem, og i gitte situasjoner gi gale utslag. Men det gjelder der deltakelsen er liten, og der vedtaket måtte være PÅ TVERS AV det PROGAM partiet har gått til valg på og som representantene har bundet seg til. I denne saken har vi stikk motsatt hatt 2 medlemsmøter med godt oppmøte og samme konklusjon, som begge vedtar den prioritering som også klart fremgår av det PARTIPROGRAM og den kontrakt med velgerne som Lier Arbeiderparti har for perioden.

"Liung" har rett i at medlemmene i Lier Arbeiderparti helt naturlig har drevet maktutøvelse i denne saken. Men maktmisbruk er det såvisst ikke.

Mathias B. Dannevig
Formannskapsmedlem
Søndag 6. mars 2011 22:50: Brita Røed
En veldig enig med "Liung" - og mange med meg.
Partiet får neppe min stemme heretter.
Mandag 7. mars 2011 09:34: Liung 2
Bandt ikke Høyre sine kommunerepr. ved forrige avstemning??
Ser ikke den store forskjellen. Det er dessverre slik partipolitikk fungerer.

Stem heller uavhengige.
Mandag 7. mars 2011 14:04: Beboer i Lier
A vil få min stemme. Endelig en partiledelse som er enig med sine medlemmer og 90% av Liers befolkning.
Det kan en også lese seg til i de fleste innlegg her.

Flere saker fra arkivet

Om Ap s stemmegivning

Bård Strand og Tonje Evju, henholdsvis Arbeiderpartiets gruppeleder og partileder, gjør her greie for forskjellig stemmegivning i saken om kulturhuset i torsdagens formannskapsmøte.

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

Nei til kulturhuset

- Etter en saklig og god debatt besluttet Arbeiderpartiet i sitt medlemsmøte i kveld at partiet skal stå samlet når saken kommer opp i kommunstyremøtet, 8. mars, sier Knut Røssum som var en av møtelederne. Venstres gruppeleder, Nina E. Johnsen, kaller dette diktering av myndige mennesker.

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

Uroet over flertallspartiene

Arbeiderpartiets Bård Strand (tv på bildet) sikter til mangelen på holdning til konkurransemulighetene i et eiendoms- og byggemarked som flertallsvedtaket avslører ---

Bør se på andre konkurranseformer

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård E. Strand, etter at det har meldt seg få aktører til å bygge Liers kulturhus.

Kulturhus i Lier?

Kulturinteresserte bør finne veien til det åpne møtet på Haugestad på tirsdag --

- Ingen stor dramatikk

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe (bildet) om saken om kulturhus som ble utsatt i Formannskapet i går

Tilbakeblikk: Kulturhuset

Da Liernett fremla fakta om den mangelfulle og tildels gale informasjonen de folkevalgte hadde fått, sa flertallet i kommunestyret nei til det planlagte kulturhuset.

Politisk spill og partistrategi

Det mener Kirsti Marie Lager Lyngås, gruppeleder i Senterpartiet, er hovedårsaken til at OPS-finansiering vant fram i kommunestyret.

Møkkajobb dagen derpå

Nina E. Johnsen var langt nede etter at Kulturhuset ble begravd tirsdag kveld, men med litt galgenhumor hadde hun litt av hvert å si om sine politiske motstandere etter jobbing i stallen.

Juvelen i krona i Lierbyen

Slik karakteriserer Nina E. Johnsen (V) kulturhuset i Lierbyen

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

Formannskapet avgjør

Flertallet i Tjenesteutvalget avslo et forslag om utsettelse av kulturhussaken og saken "ruller videre" så lenge ---

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Men hva hvis dersom?

Avstemningen om kulturhuset har ikke satt strek for diskusjonen. Nå florerer hypotesene om hvordan avstemningsresultatet kunne blitt annerledes.

Ja til Vinmonopol på Liertoppen

Kommunestyret, med 26 mot 23 stemmer, vil la Vinmonopolet etablere seg på Liertoppen

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

Mangler entusiasme?

Er det det som mangler hos tilhengerne av bygging av et kulturhus?

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

Seier for tilhengerne

Formannskapet vedtok i går at det skal jobbes videre med et kulturhus i tilkytning til Meierigården --

Stolt av Lier

Fra før bare gruppeleder, "klatrer" nå opp som varordfører, Nina E, Johnsen, født og oppvokst i Lier, ser frem til å profilere Lier i sin nye rolle.

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Uenighet om finanisiering

Det avtroppende kommunestyret vedtok enstemmig å be rådmannen legge fram en sak om et kulturaktivitetshus i Lierbyen som innebærer en mulig OPS avtale, mens mindretallet, representert ved Jannicke Solheim, ønsket primært et rent kommunalt prosjekt.

Skjødesløs vedlikehold

Det skriver Bård E. Strand i en kommentar etter vedtaket om salg og riving av Gamle Hegg skole.

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

Kulturhus når - om og hvor?

- Vi må løse de kortsiktige behov først, påpeker partileder Brynhild Heitmann, og som her redegjør for Krf s syn i kulturhussaken og om planene for å bygge om Meierigården (bildet)

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

Saken druknet i andre saker

- Dersom du ikke ønsker noe oppstyr rundt en sak, så gjør du som flertallpartiene gjorde med svømmehallsaken, uttaler Knut Røssum i Lier Arbeiderparti.

Vraket OPS-løsningen

Flertallsvedtaket i formannskapet i går betyr sannsynligvis at det ikke vil bli bygd noe kulturhus i Lier i 2012, og saken kan bli utsatt på ubestemt tid --

Lanserte kulturhus i nittiårene

Tove Sæteren, (V) fikk en liten modell av et "kulturhus" av ordfører Ulla Nævestad, da hun sluttet i kommunestyret i 1999

Lys i mørket

Det er lys i mørket for kulturhustilhengerne etter at rådmannens forslag om et kulturhus i Lierbyen ble utsatt i Formannskapsmøtet i kveld

Kulturhus og politikere i Lier

Innlegg fra Svein Rognlien

Avviser ikke kulturhus

- Det er likevel ikke aktuelt for Lier Fremskrittsparti å støtte etablering av et kulturhus i Meierikvartelet, sier leder Knut Eilert Sørnes (th på bildet)

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

Oppfyller partiprogrammet

- Jeg registrerer kritikk for at Høyres gruppe opptrådte samlet under avstemmingen om kultur i Lierbyen, uttaler gruppeleder Søren Falch Zapffe som her imøtegår kritikken.

Hva gikk galt i kulturhussaken?

Hvorfor reagerte ikke administrasjon og politikere på blant annet mangelfull behovsvurdering, urealistiske budsjetter og andre kommuners negative erfaringer?

Takk for tilliten!

- Nå skal vi gjør alt vi kan for å vise oss tilliten verdig, sier leder av Lier Arbeiderparti, Tonje Evju.

Første stikk til Lierbyen

Et flertall i Formannskapet ønsker vinmonopol i Lierbyen

En lyttende pådriver

Leder av Lier kulturhus, Leif Vinge, synes at gårdagens informasjonsmøte fikk belyst enda flere positive sider ved et kulturhus i Lierbyen.

Kulturhusets uheldige konsekvenser

Mye er usikkert når det gjelder det planlagte kulturhuset -

- Ta Lierbyen i bruk!

Liers ordfører vil ha kommunens næringsdrivende med på å bringe nytt liv til det noe avblomstrede kommunesenteret.

Knapt flertall i formannskapet

Etter en saklig debatt med 20 innlegg er det nå opp til kommuneestyret den 8. mars å fatte det endelig vedtak om det skal bygges et kulturhus i Lierbyen.

Lier Frp: Helhetsbildet mangler

Lier Frp om Hegg skole: - Lier kommune må ta seg tid til en realistisk vurdering av både behov og finansieringsmuligheter.

En ligning med mange ukjente

Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen (på bildet), henholdsvis ordførerkandidat og leder i Lier Fremskrittsparti, begrunner her partiets standpunkt i kulturhussaken

Kulturrådet om kulturhus i Lier

Lier kulturråds uttalelse vedrørende kulturhus i Lier

Premierer kirkelig vanskjøtsel

Det sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand (tv på bildet), til Liernett om kommunens tilskudd på to millioner til kirkebygg på Lierskogen

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

Kjøpes på Liertoppen neste jul?

- Det er langt fram for et pol i Lierbyen, tror Bård Strand (Ap)

Hva vil vi med kulturhus

Og hvem skal fortelle oss det?

- Forsøker å bagatellisere den økonomiske situasjonen

Kulturhuset i Lierbyen - kostnad pr. 1. juli 2010 - 2 millioner kroner, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen fra Lier FrP i dette innlegget.

Frp er overrasket og urolig

Det finnes ikke et argument som tilsier for at det bør etableres et kulturpalass i Meierigården

- Vis mot og tenk langsiktig

Svein Rognlien kommer med en klar oppfordring til kommunestyret i dette leserinnlegget.

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

Realistisk å bygge kulturhus

- Jeg ser for meg et lokalt og praktisk hus som fylles med aktiviteter og tilbud som allerede finnes, sier Kultursjef Ingeborg Rivelsrud i et intervju med Liernett.

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

Lierkortet skulle sikre kulturhuset

- Lierkortet skal bidra til å finansiere driften av kulturhuset, het det i forhåndsomtalen. Kulturhuset ble skrinlagt, men hva skjedde med kortet og overskuddet det skulle gi?

Fortsetter nedbyggingen av omsorgsektoren

Det sier gruppeleder i Ap, Bård Strand (på bildet), etter vedtaket av Handlingsplanen

Fortsatt blått flertall i Lier

Høyre gjør sitt beste valg noensinne og er fortsatt det største partiet i Lier, Arbeiderpartiet går mest frem, Fremskrittspartiet mest tilbake og Uavhengige Folkevalgte mister sin plass i kommunestyret.

Hallidrettene tapte

Bård Strand (her tv) og Arbeiderpariet kjempet en forgjeves kamp for å utvide Lierhallen, men tapte som ventet

Et "telegram" fra Åslaug Haga

Her er diktet som tidligere venstrepolitiker og kulturhusforkjemper Tove Sæteren fikk da hun sluttet i kommunestyret i 1999

Lettelse og glede

Her kommer den nye kulturscenen. Klart vedtak i kommunestyret i kveld.

Nymalt og til salgs

Lier kommune ønsker å få mest mulig for det gamle "landemerket" i Lierbyen for å få fullført sentrumsprosjektet --

Lytter til idrettslagene?

Blir det en utvidelse av Lierhallen etter at mange tillitsvalgte og idrettsledere har uttrykt skepsis til planene om to gymsaler på Stoppen?

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

Prosessen går videre

Det ble et klart flertall i kommunestyret i kveld for å jobbe videre med bygging av kulturhus i Lier

Uverdig behandling

Både Ap s Bård Strand og SV s Jannicke Solheim mener myndighetene må løse problemet på Ventemottaket, ikke bare administrere det.

Raymond Johansen: Uten frivillighet stopper Norge

Valgkampen er i sluttfasen, og sentrale politikere trår på gasspedalen for å nå så mange som mulig før valget. I dag møtte Arbeiderpartiets generalsekretær Raymond Johansen Lier Idrettslags ledere.

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

Kulturhus NÅ!

Møtet om Kulturhuset har alt ført til debatt på kommentarfeltet i avisa.

Kulturkommunen Lier

De folkevalgte i Lier har nå bestemt seg for at kommunen skal få et kulturhus i Lierbyen.

Var han til stede under debatten?

Kristelig Folkepartis leder Brynhild Heitmann stiller dette spørsmålet i sin kommentar til Erik Hæres synspunkter på skoleprosjektet på Stoppen

Fornyet tillit

- Arbeidet med Gullaug, veisaken og de store utbyggingssakene framover er tre saker som nok har vært avgjørende for at så mange stemte Høyre , sa Ulla Nævestad i ettermiddag

"Close race"

Det knappe flertallet i formannskapet som ja til pol Liertoppen, viser at det vil bli en svært spennende avstemming i kommunestyret om halvannen uke

Negativ til bygging av kulturhus nå

Kirsti Marie Lager Lyngås (Sp) skriver at regnestykket ikke går opp i sitt leserinnlegg.

Hvilket kulturhus og hvor?

- Dette spørsmålet stiller Truls Hallingstad i sitt innlegg her --

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Historisk medlemsrush

- Folk melder seg inn i Venstre som aldri før, sier sekretær Ståle Sørensen i Drammen Venstre (på bildet), og reaksjonene har vært ulike lokalt ----

Gamle Hegg skole området.

Makta rår! Gamle Hegg skole skal rives. Denne historiske, estetiske og dette verdifulle elementet fra 1914, i Lierbyen blir borte.

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

Oppskrift på god bygdekultur

Nye generasjoner gleder seg over livet på Øverskauen. Øverskogendagen ble en fin opplevelse på pinseaften --

Utsettelse bedre enn skrinlegging

I et åpent brev til de politiske gruppelederne ber Kulturrådet om at man fortsetter å legge planer for et kulturhus, selv om det uttrykkes stor forståelse for at politikerne må foreta vanskelige valg i den nåværende økonomiske situasjon.

Kulturhusprosjektet en usikker fremtid?

Derfor konkluderer kulturrådet (her representert ved Leif Vinge) i et åpent brev til de politiske gruppelederne med at administrasjonen må få en frist til 1. september 2010 med å fremlegge et fullverdig grunnlag som er egnet for politisk behandling.

Kulturhus nå

Lier trenger et kulturhus. Rådmannen har satt et slikt hus på agendaen. Men arbeidet med et kulturhus har alt vært i gang i to år. Kan vi stoppe nå?

Historien som gjentar seg?

Kr f s gruppeleder Brynhild Heitmann sammenligner situasjonen med byggingen av kulturhuset med da det ble utlyst konkurranse om å bygge Høvik skole --

Utsettelse eller annen finansiering?

- Utsettelse av investerinsgrosjekter som nytt sykehjem og rehabilitering av Hegg skole smerter, sier Søren Falch, gruppeleder i Høyre.

Det er politikernes ansvar

Som politiker forholder jeg til at det er rådmannen som har gjort dette, ikke den enkelte ansatte bak rådmannen, sier Bård Strand (tv på bildet), i sin kommentar om skolens rolle i Stoppenutbyggingen

Har noen skiftet mening?

Venstre og Senterpartiet kjemper for vinmonopol i Lierbyen, Krf er mot pol i Lier, men likevel kan det bli flertall for Liertoppen i Kommunestyret når saken kommer opp 17. april.

Mulig å endre halleien?

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen (bildet) mener at det kan være mulig allerede i år å vurdere leieprisene på nytt --

Etter ULOBA: Stor uro blant brukere og pårørende

Bård Strand (A) påpeker i et brev til Liers ordfører og rådmann at det er stor uro blant brukerne og deres pårørende om ivaretagelsen av brukerstyrt personlig assistanse i overgangstiden etter oppsigelsen av avtalen med ULOBA.

Lier AP åpner for et veiforlik

Vi har mottatt følgende pressemelding fra Lier Arbeiderparti

Kulturhus i Lier innen få år?

Kulturkonsulent Pål Skogmo og hans delegasjon fra Lier kommune ble imponert over å høre Per Lien fortelle om innsatsen til folk i Gjerdrum kommune for å reise kommunens kulturhus.

- Endelig Heiahall!

Bård Strand (Ap) gleder seg over vedtaket om Heiahallen, men er bekymret over håndteringen av andre utfordringer kommunen står overfor.

Kan signalisere kursen

Dersom Høyre velger et samarbeid med SP, Krf og V og utelukker FRP, mener jeg at det er signal hvilken kurs Høyre velger, sier Arbeiderpartiets Tonje Evju til Liernett.