Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

- Endelig Heiahall!

Bård Strand (Ap) gleder seg over vedtaket om Heiahallen, men er bekymret over håndteringen av andre utfordringer kommunen står overfor.

Etter at Lier AP i 3-4 år har arbeidet for å få skikkelige kroppsøvingsforhold ved Heia skole, og en ny håndballhallflate for idretten i Lier i samme slangen, fattet kommunestyret i går endelig et forpliktende budsjettvedtak som innebærer at hallen står ferdig senest til skolestart 2013. Lier AP håpet på ferdigstillelse et halvt år tidligere, men i den store sammenhengen betyr dette svært lite.

Hele Lierskogen og Lieridretten kan glede seg over dette vedtaket. Jeg er personlig svært glad for å ha lyktes med å holde hallen oppe på den politiske dagsorden i disse årene.

De som ikke har så stor grunn til glede ennå, er de som ønsker ny skole i Hegg krets. Det at det er satt av midler i 2013, -14 og -15 er ikke annet enn en fortsatt mulighet. Jeg tviler ikke på at flertallspartiene ønsker og mener å bygge ny skole i Hegg i de tre årene, men de har fortsatt ikke satt oppdraget i bestilling hos administrasjonen. Det er altså fortsatt mulig å avlyse det. Det bør være et varsel til FAU og andre omkring Hegg om at presset ikke kan slakkes på før ca. 14. desember 2012.

Flertallet bryter fete valgløfter om skolesatsing
Flertallsvedtaket innebærer fortsatt store reserver i kommunebudsjettet som kunne vært benyttet for å forbedre tjenester mens de i stedet kutter 14 lærerårsverk i 2012. Vedtaket innebærer også en fortsatt opprettholdelse av en avlegs og kostnadsødende skolestruktur. Alt blir dårligere for alle. Og for Nordal skoles del, snart uten egne elever. Rådmannen har også fått instruks av flertallet om å kaste 500,- kroner til 100 søkende familier uten saksbehandling eller kontroll for å anspore til bruk av tøybleier i stedet for papirbleier. Utrolig. Det er i sannhet en ødslende kommune som har midler til slike ”fuck-you-money”.

Heldigvis ble miljøarbeiderne i skolen reddet også i år, i tråd med Aps forslag. For øvrig ikke mye som ble vedtatt utover hva rådmannen hadde lagt opp til. For konservative mennesker må det være et godt budsjett. For oss som vil utvikle kommunen i retning av mer kostnadseffektive løsninger for å være i stand til å forbedre tjenestetilbudet tilpasset dagens behov, er det trist lesing.

Bård Strand
Lier Ap

Innlegg

6 kommentarer

Torsdag 15. desember 2011 00:33: Jostein S. Hoset
Forstår din frustrasjon, sanheten er jo at Høyre gjør en strålende jobb og har god dialog med fagfolk i administrasjonen. Enig i at bleieprosjektet fra Venstre er latterlig og flaut;-)
Torsdag 15. desember 2011 14:04: Bård Strand
Sannheten er dessverre relativt langt fra at Høyre i Lier gjør en strålende jobb. Det er imidlertid få kommuner som kommer så gunstig ut av en kombinasjon av statlige overføringer og innbyggernes skatteevne. Til tross for det opprettholdes ikke bare urasjonelle, men direkte irrasjonelle, strukturer som gjør at pengene ikke nyttes effektivt og målrettet.
Og bleieprosjektet er ikke Venstres, men Høyres, Fremskrittspartiets, Kristelig Folkepartis, Senterpartiets og Venstres prosjekt. Og jeg forstår veldig godt at de fleste av dem ønsker å stemple dette på Venstre. Men forslaget gjennomførte de sammen.
God Jul, Jostein!
Fredag 16. desember 2011 12:45: Jostein S. Hoset
I alle samarbeid må det gis. Politikken er kompromissenes kunst. Og et rollespill som gjør folk flest svimle. Du spiller din rolle godt. God jul!
Fredag 16. desember 2011 13:08: Karl Bellen
Gratulere med Heia hall Bård. Du har sikkert samme følelse etter et slikt vedtak som jeg hadde da Syllinghallen ble vedtatt. Ubeskrivelig.
Men du kan spare deg kommentaren om Hegg skole. Høyre springer ikke fra sine løfter som Ap ved kulturhuset. Hegg skole starter planleggingen nå og Tjenesteutvalget gleder seg til besøk i februar.
Tøybleier er ikke farlig men sikkert upraktisk nå. Jeg har erfaring med mitt første barn 1969. Forøvrig er mange miljøtiltak upraktiske men ofte nødvendige.
God jul.
Fredag 16. desember 2011 13:41: Bård Strand
Takk Karl, det er veldig moro å lykkes med i hvert fall ett politisk prosjekt!;-)

Er det denne kommentaren du mener jeg skulle droppet: "Jeg tviler ikke på at flertallspartiene ønsker og mener å bygge ny skole i Hegg i de tre årene..."? Resten om Hegg er bare en beskrivelse av de formelle forholdene, og trykket må holdes oppe.

Lier AP har ikke løpt fra noe løfte i Lier så lenge jeg har vært med. Og slett ikke om Kulturhus. Noen av oss ønsket det, men det var aldri et løfte fra Lier AP. Ikke ved valg og heller ikke i noen annen sammenheng.
Ditt eget parti; Høyre, derimot, lovte visst et Kulturhus i Lierbyen. Og det var langt mer enn dere kunne holde. Derfor en splittelse ved avstemmingen som gjorde at det kunne gravlegges.

Men det er enkeltsaker. 2 hovedproblemer for Lier:
1 Høyres manglende bygningsvedlikehold over tiår som medfører stadig behov for nye store investeringer. Det kan vi ikke lenger fortsette med.
2 Høyres aversjon mot effektivisering av strukturene.

God Jul, Karl!
Fredag 23. desember 2011 14:15: Ellen
Kan vi ikke heller får gatelys istedenfor tøybleier? Eller kanskje høyrepartiene deler ut hodelykter for miljøets skyld? Eller reparerer hull på fortau og veier,slik at man slipper å snuble i disse når man famler seg fram i nattens mulm og mørke? Benbrudd med påfølgende sykehusinnleggelse og sykemelding er dyrere enn gatelys.

Flere saker fra arkivet

Premierer kirkelig vanskjøtsel

Det sier Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand (tv på bildet), til Liernett om kommunens tilskudd på to millioner til kirkebygg på Lierskogen

Heiahallen

Har du kanskje ikke hørt om Heiahallen, ennå?

Lettelse og glede

Her kommer den nye kulturscenen. Klart vedtak i kommunestyret i kveld.

Mer hallkapasitet i Lier...nå

Nå bygger Lier kommune ny storskole Høvik/Stoppen, og Lier-idretten har en unik mulighet til å få på plass ytterligere hallkapasitet tilknyttet skoleanlegget! (...)

Lier Frp: Helhetsbildet mangler

Lier Frp om Hegg skole: - Lier kommune må ta seg tid til en realistisk vurdering av både behov og finansieringsmuligheter.

Frykter en utsettelse

- Det var dette vi ønsket, sier lærerne Karin Selmer, Berit Marheim Abrahamsen og Marianne Berg og viser de planlagte tegningene for utbyggingen av Hegg skole. - Salen må ferdigstilles like raskt som skolen.

Uroet over flertallspartiene

Arbeiderpartiets Bård Strand (tv på bildet) sikter til mangelen på holdning til konkurransemulighetene i et eiendoms- og byggemarked som flertallsvedtaket avslører ---

Skjødesløs vedlikehold

Det skriver Bård E. Strand i en kommentar etter vedtaket om salg og riving av Gamle Hegg skole.

Manglende informasjon

Det slår blant annet Arbeiderpartiets Bård Strand fast etter kommunestyrets behandling av skoleutbyggingen i Lierbyen.

Misfornøyde brukere

En eventuell oppgradering av Hegg Gamle skole eller et annet lokale møter motstand blant brukerne av dagsenter for psykisk lidende.

Ap vurderer flere økonomiske kurer

- Det er ikke uten videre slik at det å utsette Kulturhuset er svaret på kommunens akutte økonomiske problemer, sier gruppeleder Bård E. Strand

Rådmannen nedstemt

Politikerne kutter i skole, pleie og omsorg – men mindre enn rådmannen foreslo.

Gilhusodden prosjektskole – behov for nytenkning.

Som rådgiver ved Tranby skole er Kjell Sørlien sterkt i mot at Gilhusodden legges ned sånn uten videre. - Behovet for en alternativ opplæringsarena er større enn noen gang, sier han

Var han til stede under debatten?

Kristelig Folkepartis leder Brynhild Heitmann stiller dette spørsmålet i sin kommentar til Erik Hæres synspunkter på skoleprosjektet på Stoppen

Frp-skolen

- Ettersom Frp hele tiden har sikret flertall for Lier Høyres budsjettforslag og handlingsprogram er innlegget her en sterk selvkritikk, skriver Arbeiderpartiets Bård E. Strand i sitt svar til Frp-ledelsen.

Fikk ikke ny intimscene

- Litt synd at penga og ikke hjertet fikk råde i denne saken, sa Mari Grimsrud, leder av Lier Musikkverksted etter vedtaket i kommunestyret.

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

Aversjon mot å ta grep

Bård E. Strand (på bildet), Arbeiderpartiets gruppeleder, mener man må fokusere på kommunens potensiale for inntekstøkning og kostnadsreduksjoner.

Lytter til idrettslagene?

Blir det en utvidelse av Lierhallen etter at mange tillitsvalgte og idrettsledere har uttrykt skepsis til planene om to gymsaler på Stoppen?

Meierigården forkastes?

Arbeiderpartiet og Tone E. Svendsen (bildet) fikk flertallet i Tjenesteutvalget med seg i å utrede flere alternativer før det fattes vedtak om et kulturhus i Lierbyen

Fortsetter nedbyggingen av omsorgsektoren

Det sier gruppeleder i Ap, Bård Strand (på bildet), etter vedtaket av Handlingsplanen

Oppgradering av Hegg skole?

Pressemelding: - Regjeringen overfører mer enn 19 millioner kroner til Lier

Kulturhus vedtatt i kveld

Etter en lang debatt ble det et klart flertall for å bygge om Meierigården til et kulturhus

- KrF støttespiller for vanstyre

Bård E Strand og Arbeiderpartiet går i mot helgestengning av Lierhallen som Høyre. Ap får støtte av Frp.

Skolestruktur og kretsgrenser utsatt

Behandlingen av saken om skolestruktur og kretsgrenser er utsatt til februar 2013.

Det er politikernes ansvar

Som politiker forholder jeg til at det er rådmannen som har gjort dette, ikke den enkelte ansatte bak rådmannen, sier Bård Strand (tv på bildet), i sin kommentar om skolens rolle i Stoppenutbyggingen

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

- Gladmelding til oss

Instruktør Per Larsen er lettet etter at Helsesportslaget og Bekhterevsforeningen kan opprettholde sine tilbud på lørdager neste år, men det blir mindre svømmetid for publikum -

Bør tale med én tunge

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård Strand, etter at medlemsmøtet på mandag vedtok at partiet skal stå samlet i kulturhussaken.

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig

- Med Lier kommunes gjeld på over 1200 millioner er et ikke mulig å opprettholde dagens tjenestenivå, mener Lars Haugen i Lier Frp.

- Skyter seg selv i foten

Det sier tidligere hallmester Lars Nielsen om politikerne og deres vedtak om et sterkt redusert tilbud for publikum i Lierhallen.

Vraket OPS-løsningen

Flertallsvedtaket i formannskapet i går betyr sannsynligvis at det ikke vil bli bygd noe kulturhus i Lier i 2012, og saken kan bli utsatt på ubestemt tid --

Folkerikt fakkeltog for ny skole

Flere hundre trosset snøværet og la veien mot Rådhuset i en lysende og relativt stille aksjon for ny Hegg skole.

Dårlig samhandling

- Er det slik at elevene ved Sylling og Hallingstad og Tranby skoler har dårligere forhold for kroppsøving enn elever ved bygdas skoler? spurte Bård Strand i en epost til Liernett denne uka

- Lavterskeltilbud i fare

Det sier Christian Aakermann (her th), leder i Liungen IF, etter det store kuttet i det kommunale tilskuddet til idretten. De to største idrettsklubbene, Liungen IF og Lier IL, får tilsammen cirka 94 000 kroner mindre fra kommunen etter det store kuttet til idretten. - Det kan lett gå utover de rimeligste tilbudene våre, sier Christian Aakermann.

Et stramt budsjett

- Hva betyr årets statsbudsjett for Lier? Liernett har bedt kommunalsjef Einar Heitmann og rådmann Hans-Petter Christensen om en kommentar.

Black-box ved Gamle Hegg

Men formannskapets vedtak innebærer en økonomisk strammere løsning som likevel ikke skal gå utover kvaliteten på scenen.

Sterk kritisk til saksvedlegg

- Dokumentene er politisk farget og i noen tilfelle feilinformerende, slik jeg ser det, uttaler Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann før Tjenesteutvalget behandler saken vedrørende utredning av kommunal kontantstøtte.

Positiv til samarbeid

Instruktør Per Larsen (på bildet) i Drammen og Lier Bekterevsforening ser optimistisk på å gjøre Lierhallen mer attraktiv --

- Cruiser i høy sjø

Slik karakteriserer Bård E. Strand (bildet), gruppeleder i Arbeiderpartiet, tirsdagens flertallsvedtak i kommunestyret som vanskeliggjør administrasjonens muligheter til å håndtere driftsunderskuddet uten å ramme brukerne.

Åpent møte om Nye Hegg skole

Lier kommune innbyr til informasjonsmøte om utbyggingen.

Etter ULOBA: Stor uro blant brukere og pårørende

Bård Strand (A) påpeker i et brev til Liers ordfører og rådmann at det er stor uro blant brukerne og deres pårørende om ivaretagelsen av brukerstyrt personlig assistanse i overgangstiden etter oppsigelsen av avtalen med ULOBA.

Lier får 8,1 mill kroner i 2007!

Lier kommune har fått økning på over 40 millioner kroner i overføringene fra staten etter at Åslaug Haga tok over kommunaldep. Dette er midler vi har benyttet (...)

"Close race"

Det knappe flertallet i formannskapet som ja til pol Liertoppen, viser at det vil bli en svært spennende avstemming i kommunestyret om halvannen uke

Kvalitetsutviklingen i Lierskolen

Uttalelse til saken om Skolestrukturen i Ytre Lier

På vei til Stoppen

Etter møtet i formannskapet i går vil Lier voksenopplæring overta en del av lokalene til Stoppen skole.

Formannskapet avgjør

Flertallet i Tjenesteutvalget avslo et forslag om utsettelse av kulturhussaken og saken "ruller videre" så lenge ---

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

Pulveriserer ansvaret

- Det sier Søren Falch Zapffe om ansvarsfordelingen av "drop-outs-elever" fra Videregående skole.

Lierbyen salsentrum - nytt luftslott i støpeskjeen?

Sitter på sidelinjen og følger en interessant politisksak om Lierbyen. Det skal bygges ny skole. I den forbindelse har noen smarte mennesker tenkt den geniale tanken som handler om å se synergier, flerbruk og god driftsøkonomi. FANTASTISK.

Vil endre kommuneplanen

Lier AP vil ha mer lokalpolitisk styring

Store skoler er det beste for brukerene!

Endelig skal skolestrukturen i Lier under lupen. Jeg forventer at dette vil føre til en fremtidsrettet grunnskolestruktur med fokus på kvalitet for barna og lærerne, - og ikke nostalgikerne.

Kan helgetilbudene reddes?

Arbeiderpartiet foreslår å sette av mer penger til drift av svømmehallen for å hindre at de mest sårbare gruppene mister sine tilbud.

Bred enighet om handlingsprogrammet

Gruppelederne fra fem partier har presentert fellesforslag til Handlingsprogrammet for 2012-2015. På bildet fra venstre: Brynhild Heitmann (Krf), Espen Lahnstein (Sp), Søren Falch Zapffe (H), Lars Haugen (Frp) og Nina E. Johnsen (V)

Om penger og omsorg og politiske løfter

Høyere skatteinntekter og lavere renter gjør at Lier Arbeiderparti mener det bør åpnes for å øke rammene, hevder gruppeleder Bård E. Strand

Hallidrettene tapte

Bård Strand (her tv) og Arbeiderpariet kjempet en forgjeves kamp for å utvide Lierhallen, men tapte som ventet

Lys i mørket

Luciaopptreden av elever er alltid en fin opplevelse for våre nye landsmenn ----

Bør se på andre konkurranseformer

Det mener Arbeiderpartiets gruppeleder, Bård E. Strand, etter at det har meldt seg få aktører til å bygge Liers kulturhus.

Frp er overrasket og urolig

Det finnes ikke et argument som tilsier for at det bør etableres et kulturpalass i Meierigården

Stolthet, identitet og samhold

Abdullahi og hans to sønner Muhammed og Jacob var blant dem som var med å gjenskape det gamle Heggrennet på lørdag.

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

Lier Senterparti om Ulla-effekten

Blir spennende å se om det var Ulla-effekten som gjorde Høyre så store i Lier, skriver Senterpartiets ordførerkandidat Kirsti Marie Lager Lyngås.

Nei til kulturhus i Lierbyen

En langvarig politisk prosess endte som foventet.

Politisk spill og partistrategi

Det mener Kirsti Marie Lager Lyngås, gruppeleder i Senterpartiet, er hovedårsaken til at OPS-finansiering vant fram i kommunestyret.

Salderingspost også i 2013?

Om de økonomiske stramme rammene vil fortsette de nærmeste årene, kan det planlagte Kulturhuset bli bare en drøm ---

UDI klager på vedtaket

UDI ber om at planutvalget ser på saken en gang til.

Utsettelse eller annen finansiering?

- Utsettelse av investerinsgrosjekter som nytt sykehjem og rehabilitering av Hegg skole smerter, sier Søren Falch, gruppeleder i Høyre.

Bedret trafikksikkerhet

Fra Lyngåskrysset og hit til Nordal skole kan skolebarna gå og sykle trygt fra høsten 2010

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

Stor takk til Lier

Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann ønsker å sitere en mottaksleder fra Nordre Land for den profesjonelle mottakelsen unge flyktninger har fått av Barneverntjenesten.

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Integrering på utlendingers premisser

Det mener Lier Frp og tjenesteutvalgets nestleder, Lars Haugen, etter vedtaket om en "åpen barnehage" i Lier.

Kunstgress også på Tranby

Små og store fotballspillere gleder seg nok over Kultur- , oppvekst og undervisningsutvalgets beslutning i kveld om å støtte Rådmannens forslag om å bygge en liten kunstgressbane på Tranby Idrettspark

Idrett så flere vil!

Lier Idrettslag (Lier IL) går sammen med Lier AP for gjøre et krafttak for idretten.

Ønsket utvikling av Grønne Lier

Innlegg fra Senterpartiets Kirsti Marie Lager Lyngås

Mer sambruk

- Det er plass til både publikummere og svømmeklubben enda flere timer i uken, uttaler Tor B. Heiberg, leder i klubben.

Raymond Johansen: Uten frivillighet stopper Norge

Valgkampen er i sluttfasen, og sentrale politikere trår på gasspedalen for å nå så mange som mulig før valget. I dag møtte Arbeiderpartiets generalsekretær Raymond Johansen Lier Idrettslags ledere.

Som en full mann på strøket

Arbeiderpartiets Bård Strand (tv på bildet) synes at Erik Hære har et bra poeng vedrørende skoleutbygginga på Høvik/Stoppen ---

Grønne Lier forsvinner

Mens det jubles over støtte til tøybleier, forsvinner de grønne liene i Grønne Lier bit for bit.

Innvandringskommunen Lier

Fra en fyldig saksliste på tirsdagens kommunestyremøte vil Liers positive holdning til å ta i mot flyktninger bli bekreftet

Demokratiet i Lier i fare

Tidligere formann i Tranby skolekorps og Lier musikkråd - nå leder av Hennummusikken, Svein Rognlien, er skeptisk til rutinene når Formannskapet i Lier har møter.

Fakkeltog for ny skole

- Dersom finansiering utsettes ytterligere vil FAU ved Hegg skole sørge for at skolen stenges ved et hvert avvik som skyldes den dårlige standarden, sier leder Robert Ege før torsdagens formannskapsmøte.

En anstendig skole krever anstendige forhandlere

Vi som har vårt arbeid i skolen, har for lengst konkludert med at Sundnes og Ulleren ikke er kapable til å være forhandlere for KS.

Jostein Hoset: Valgets kval

- Etter fire år i kommunestyret har jeg lært mye og fått mulighet til å se politikkens sanne ansikt fra innsiden. Et hav av dilemmaer. Konklusjonen er at lokalpolitikk er og blir realpolitikk avhengig av mennesker som har tid, vil og kan.

Desemberblomsten til Oddevall skole

Oddevall Skole fikk Månedens blomst for desember

Felles lag her i 2012

Som ventet ble Intensjonsavtalen vedtatt for samarbeid om 11 er fotball på de ekstraordinære årsmøtene i Liungen og Spa/Bra, enstemmig i Liungen, men det var ikke full enighet i Spa/Bra -

Kulturpolitikkens "D-dag"

På tirsdagens kommunestyremøte vil de folkevalgtes vedtak kunne legge til rette for et felles møtested for kulturen for framtida --

Flytting til Stoppen?

Både Lier voksenopplæring og Lier Arbeidssenter venter spent på Tjenesteutvalgets vedtak onsdag kveld --

- Finn fem feil!

Håvard Benjamin Rype påpeker fem feil i saken om kulturhus i sitt innlegg

Debatten fortsetter

Rådmannen valgte å legge avgjørende vekt på skolens behov og ønsker på Stoppen, og det synes representanter for hallidrettene er svært beklagelig

Syttende mai i Lier

Det blir tog, musikk og gudstjenester mange steder i Lier på torsdag, og Lier Bygdetun holder åpent.

Fortsatt menighetskontor i Sylling

Menighetskontoret for Sylling og Sjåstad flyttes ikke til Lierbyen, slik kirkesjefen ønsket. I alle fall ikke ennå.

Må spare 60 millioner

Politikere, administrasjon og de mange virksomhetene har mange utfordringer i de neste fire årene.

Styrker ungdomsmiljøet

Ellen Ovenstad fra Kulturkontoret ble populær blant skaterne på Hegg skole i dag.

Tranby bibliotek reddet

Formannskapet sa nei til rådmannens forslag om legge ned Tranby Bibliotek