Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 9e6684a70f73629bf929d0e0a43ff8e0

Skolestruktur og kretsgrenser utsatt

Behandlingen av saken om skolestruktur og kretsgrenser er utsatt til februar 2013.

Etter en rekke tilbakemeldinger i høringsrunden har Lier kommune besluttet å utsette behandlingen av saken ”Elevtallsutvikling, skolekapasitet og drøfting av strukturelle tiltak" til februar 2013. Kommunen skriver i en melding i dag:

Saken ”Elevtallsutvikling, skolekapasitet og drøfting av strukturelle tiltak” ble behandlet som drøftingssak i Tjenesteutvalget og Formannskapet i mai 2012. Formannskapet vedtok å sende saken ut på høring.

Administrasjonen har gjennomført høringsrunden og mottatt 21 høringsuttalelser fra skoler, organisasjoner og privatpersoner.

Politisk sak om eventuell endring av kretsgrenser var opprinnelig tenkt behandlet innen utgangen av 2012. Imidlertid har gruppelederne, samlet til politisk ledermøte 18.10.12, fattet følgende vedtak:

Sak om skolestruktur – politisk behandling

Saken ble diskutert og det ble vedtatt at rådmannens saksframlegg oversendes for partipolitisk behandling ca 20. november og legges fram for behandling i utvalgene i januar og kommunestyret i februar.  

Vi ber om at skolene orienterer relevante organ om at behandling av saken om skolestruktur og kretsgrenser er utsatt til februar 2013.

Forrige artikkel:Nye poeng til lierklubbeneNeste artikkel:Bråk, fyll og mye promillekjøring
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode