Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 51abfc6f978d2a425e5a047142d29fcf

Brannen på Frogner sykehjem

Brannen på Frogner sykehjem henlagt etter bevisets stilling

Påtalemyndigheten besluttet 20. april 2009 å henlegge straffesaken hvor en kvinne ble alvorlig brannskadd i en brann på Frogner sykehjem i Lier. Saken henlegges etter bevisets stilling. Straffesaken er dermed rettskraftig avgjort. Påtalemyndigheten finner ikke grunnlag for at enkeltpersoner strafferettslig kan stilles til ansvar. Påtalemyndigheten finner heller ikke grunnlag for å straffeforfølge Lier kommune i form av foretaksstraff.

Historikk:
7. desember 2008 oppstod brann på kjøkkenet på Frogner sykehjem i Lier. En 75 år gammel kvinne ble alvorlig brannskadd, og døde noen dager senere på brannskadeavdelingen på Haukeland sykehus. Dødsårsaken var sykdom oppstått som følge av utbredt brannskade.

Lier lensmannskontor har etterforsket saken, innhentet ulike skriftlige beviser og avhørt vitner, for å bringe klarhet i hendelsesforløpet og for å avklare det faktiske grunnlaget for eventuell straffeforfølgning mot enkeltpersoner eller mot Lier kommune som foretak.

Det er på det rene at den skadde kvinnen raskt fikk førstehjelp av ansatte ved sykehjemmet, og raskt ble brakt til sykehus. Dessverre stod ikke livet til å redde.

Det er et meget strengt beviskrav i straffesaker. For å straffe en person eller et foretak, er det ikke nok å kunne bevise at mistenkte kanskje har begått en straffbar handling, eller at mistenkte mest sannsynlig har begått en straffbar handling. Loven krever en overbevisning utover rimelig tvil – altså en tilnærmet sikkerhet.

Det er påtalemyndighetens oppgave å vurdere om tilgjengelige beviser i saken er tilstrekkelig til straff eller ikke. I denne saken mener påtalemyndigheten at bevisene ikke er gode nok til å fundamentere den strenge overbevisningen som loven krever.

Straffesaksdokumentene oversendes nå Helsetilsynet i Buskerud, som har begjært innsyn.

Politi og påtalemyndighet har informert etterlatte om påtalevedtaket personlig i møte på Lier lensmannskontor, og de etterlatte har fått muligheter til å få svar på spørsmål knyttet til saken.

Forrige artikkel:Ett år etter MangfoldsåretNeste artikkel:- Fikk brukt fysikken
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode