Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Brannen på Frogner sykehjem

Brannen på Frogner sykehjem henlagt etter bevisets stilling

Påtalemyndigheten besluttet 20. april 2009 å henlegge straffesaken hvor en kvinne ble alvorlig brannskadd i en brann på Frogner sykehjem i Lier. Saken henlegges etter bevisets stilling. Straffesaken er dermed rettskraftig avgjort. Påtalemyndigheten finner ikke grunnlag for at enkeltpersoner strafferettslig kan stilles til ansvar. Påtalemyndigheten finner heller ikke grunnlag for å straffeforfølge Lier kommune i form av foretaksstraff.

Historikk:
7. desember 2008 oppstod brann på kjøkkenet på Frogner sykehjem i Lier. En 75 år gammel kvinne ble alvorlig brannskadd, og døde noen dager senere på brannskadeavdelingen på Haukeland sykehus. Dødsårsaken var sykdom oppstått som følge av utbredt brannskade.

Lier lensmannskontor har etterforsket saken, innhentet ulike skriftlige beviser og avhørt vitner, for å bringe klarhet i hendelsesforløpet og for å avklare det faktiske grunnlaget for eventuell straffeforfølgning mot enkeltpersoner eller mot Lier kommune som foretak.

Det er på det rene at den skadde kvinnen raskt fikk førstehjelp av ansatte ved sykehjemmet, og raskt ble brakt til sykehus. Dessverre stod ikke livet til å redde.

Det er et meget strengt beviskrav i straffesaker. For å straffe en person eller et foretak, er det ikke nok å kunne bevise at mistenkte kanskje har begått en straffbar handling, eller at mistenkte mest sannsynlig har begått en straffbar handling. Loven krever en overbevisning utover rimelig tvil – altså en tilnærmet sikkerhet.

Det er påtalemyndighetens oppgave å vurdere om tilgjengelige beviser i saken er tilstrekkelig til straff eller ikke. I denne saken mener påtalemyndigheten at bevisene ikke er gode nok til å fundamentere den strenge overbevisningen som loven krever.

Straffesaksdokumentene oversendes nå Helsetilsynet i Buskerud, som har begjært innsyn.

Politi og påtalemyndighet har informert etterlatte om påtalevedtaket personlig i møte på Lier lensmannskontor, og de etterlatte har fått muligheter til å få svar på spørsmål knyttet til saken.

Frogner sykehjem

Flere saker fra arkivet

Sjåbagos på Frogner sykehjem

Sjåbagos med Jan Erik Larssen og Nina Sveaas i spissen besøkte Frogner sykehjem mandagskveld.

Gamle Frogner skal erstattes

" Lier kommunes sykehjem skal stå ferdig i 2013", bekrefter kommunalsjef Bjørn Harry Støle.

Korpsmusikk også i høst

Hennummusikken er klar for høstsesongen

Brann på Lier sykehus

Noen fikk i seg røyk, men det er ikke meldt om alvorlig skadde.

Brann på Lier sykehus

Brøt ut brann på to rom - mistanke om at brannen var påsatt

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

I kirken i jula?

Her er oversikten over hva som skjer når og hvor.

Romjulsglede

Ei gruppe fra Hennummusikken benyttet romjulstorsdagen til å besøke seniorene på Liertun, Hallingstadtunet og på Frogner sykehjem.

Fokus på mulighetene

Virksomhetsleder ved Frogner Sykehjem, Anne Rasch-Haugen, overrakte Frp-leder Siv Jensen ei T-skjorte med dette slagordet etter besøket på lørdag.

Pågrepet for knivstikking på Tranby

Politi og ambulanse rykket ved 15-tiden ut til Tranbylia etter at det ble meldt om at en person var blitt stukket med kniv og skadet.

Mistanke om påsatt brann

Politiet avhører ungdom etter brannen i Akebakken barnehage på Tranby for tre uker siden

Et nytt "Giiiiiiiiiiiifstad"

Gruppeleder i Kristelig Folkeparti, Brynhild Heitmann (på bildet), er skeptisk til forslaget om å kjøpe Brøholt.

I kirken i jula?

Her er oversikten over hva som skjer når og hvor

Hyller "Mor Vestsida"

Liernett synes det passet riktig bra å gi Månedens blomst til Laila Stensen dagen før morsdagen

Sal og tomt på sakslisten

På tirsdag tar kommunestyret stilling til kjøp av tomt til nytt sykehjem og til ny sal i Lierbyen.

Juletid er kirketid

Skal du i kirken i jula? Her finner du en enkel oversikt

- Grønn løsning for nytt sykehjem

Mens politikere og administrasjon jobber med å finne plass til et nytt sykehjem, kommer John Høgslund med et friskt og grønt innspill.

Skolestruktur og kretsgrenser utsatt

Behandlingen av saken om skolestruktur og kretsgrenser er utsatt til februar 2013.

Exit Gullaug. Garanti uten verdi!

Aps helseministere og Martin Kolberg har etter tur gitt garantier for nytt sykehus på Gullaug.

Brann i rekkehus slukket

Naboer ble evakuert etter brann på Tranby

Inngikk avtale om ny sykehjemstomt

Alt tyder på at Liers nye sykehjem blir liggende fint til på en del av eiendommen til Lier sykehus etter at det i dag ble presentert en intensjonsavtale mellom Vestre Viken HF og Lier kommune.

Frogner Kirkekor inviterer

Fulle kirker ventes julaften, og Frogner kirkekor innleder med sin tradisjonelle Førjulskonsert Lillejulaften i bygdas eldste kirke, Frogner kirke.

JA til Pol på Liertoppen. Leve Lierbyen.

Jeg ønsker også et pol i Lierbyen. Problemet er at ingen vil etablere et pol der nå. ”Pol-saken” i Lier er i ferd med å skalere ut av sin proporsjon. Det po (...)

Skogbrann i Øverskogen

Brannvesenet fikk raskt slukket skogbrannen, takket være en oppmerksom drosjesjåfør på Sollihøgda

Brann på Heia skole i natt

To klasserom og personalrommet er påført skader, men det blir skolestart som annonsert.

Må ikke nedproriteres

- Jeg forutsetter at høyere miljømyndighet er eller blir koblet inn, sier Frp s fraksjonleder i Miljøutvalget, Per Vemork, om orkidèskandalen på Tranby

Våningshus i Nøsteveien ødelagt av brann

Et våningshus på en gård ved Nøsteveien ble totalskadet i brann i natt. Brannårsaken er så langt ukjent.

Snørr og barter, - et vanskelig skille.

Av ordfører Ulla Nævestad

Får støtte av ordføreren

Forskjellsbehandling av politiske partier, mente Frp s Bjørg Myran, som ikke kunne møte beboerne ved Liertun før valget --

Skandalevedtak i planutvalget?

Av ordfører Ulla Nævestad

Frp-Knudsen vil ha svar om sykehuset

Ulf Erik Knudsen ber i dag helse- og omsorgsministeren si når det blir avgjort hvor det nye sykehuset skal bygges.

Gilhusodden prosjektskole, være eller ikke være?

Av Ulla Nævestad Ordfører i Lier.

Liers ukjente gode hjelpere

Men hva i all verden er det egentlig Gunnar Nummedal, Harald Økern og Kåre Lohne driver med?

Uakseptabel lav oppklaringsprosent av vinningskriminalitet

Vinningskriminaliteten dominerer det totale kriminalitetsbildet, men er de minst oppklarte lovbruddene. I 2010 utgjorde vinningskriminalitet 59 % av all anmeldt kriminalitet, mens oppklaringsprosenten er på bare 16,6 %. Buskerud ligger noe under landsgjennomsnittet på oppklaringer.

Hva vil vi med Lier?

Dette er spørsmålet kommunestyret må ta stilling til, skriver Marianne Spanli i dette innlegget.

Holder Jens ord?

I forbindelse med at det må bygges et nytt sykehjem i Lier, hevder Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann her at det forventes at regjeringens følger opp sin verdighetsgaranti.

Boligbrann under kontroll

Bolighus på Nøste i brann i morgentimene fredag

Saken utsatt

Tjenesteutvalgets vedtak om å skjerme åpningstidene i svømmehallen ble overraskende ikke fulgt opp i går av Formannskapet.

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Misfornøyde brukere

En eventuell oppgradering av Hegg Gamle skole eller et annet lokale møter motstand blant brukerne av dagsenter for psykisk lidende.

Bondevik regjeringen og FrP raserer statsansattes rettighete

9. juni endret stortingetsflertallet med Høyre og Frp i spissen, loven som regulerer statsansattes ansettelsesforhold. En av endringene gjør det lettere for arbeidsgiver å ansette hvem han vil uten at de ansatte får annet enn uttalelsesrett.

Overkjørt av Vinmonopolet

- Liers politikere har mistet sin mulighet til samfunnsplanlegging og styring, sier Siri Loe Svere, varaordfører og gruppeleder for senterpartiet til Liernett

UDI klager på vedtaket

UDI ber om at planutvalget ser på saken en gang til.

Utsettelse eller annen finansiering?

- Utsettelse av investerinsgrosjekter som nytt sykehjem og rehabilitering av Hegg skole smerter, sier Søren Falch, gruppeleder i Høyre.

Foreslått tilbakeført som LNF-område

- Det synes å være bred enighet om dette i det politiske Lier, sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe

Lier Frp: Spør velgerne til råds

Nytt mottak på Lierskogen - på tide med en rådgivende folkeavstemming?

Totalskadet returpunkt

Returpunktet ved Lier stasjon, Tuverud, ble totalskadet i en brann natt til søndag

Truet statsråden

En 35 år gammel mann fra Lier er siktet for drapstrusler mot statsråd Bjarne Håkon Hanssen

Seier for Fagforbundet

Det blir ikke konkurranseutsetting av renholdet.

Biskopen kommer til Lier

Prost Ellen Martha Blaasvær ser fram til bispevisitasen med glede og forventning.

I kirken i jula?

Kirkene blir ikke alltid like mye besøkt, men på julaften er det som regel fulle kirker. Her gir vi deg oversikten over kirkene i Lier denne jula.

Brann i Kvernbakken

To menn ble sendt til sykehus etter eksplosjon i parafinovn.

”Jeg kan se i mørket”

Karin Fossum med ny roman, den første på to år. Ei bok om ubegripelig hverdagsondskap

Stor publikumsinteresse

Forslag om skolenedleggelser, drift og bygging av haller og bygging av nye skoler og sykehjem trakk folk til kommunstyremøtet på Haugestad kveld --

- Tjener på å ha private aktører

- Ligger kvaliteten i omsorgstjenestene i offentlig eller privat sektor? Ordførerkandidat for Kristelig Folkeparti, Brynhild Heitmann, stiller dette spørsmålet og utfordrer, blant andre, Fagforbundet.

En godværskonsert

Hennummusikken spilte opp på Bragernes torg.

I kirken i jula?

Kirkene blir ikke alltid like mye besøkt, men på julaften er det som regel fulle kirker. Her gir vi deg oversikten over kirkene i Lier denne jula.

Feiret i Frogner

Tradisjonen tro var mange samlet til feiringen av Olsok i Frogner kirke i går kveld.

- Ingen stor dramatikk

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe (bildet) om saken om kulturhus som ble utsatt i Formannskapet i går

Konsert med Frogner kirkekor

Frogner kirkekor ønsker velkommen til konsert i Frogner kirke søndag 29. mai kl.20.00

Litteratur som terapi

Håkon Øvermo bruker god litteratur i arbeidet som hjelpepleier på Frogner sykehjem. Favorittforfatteren er John Willy Jacobsen

Frp vil ha svar fra justisministeren

Ulf Erik Knudsen forlanger oppklaring av hvilken rolle Martin Kolberg (på bildet sammen med Lier Aps gruppeleder Tonje Evju) har i diskusjonen om asylmottaket på Lierskogen.

Lytter til idrettslagene?

Blir det en utvidelse av Lierhallen etter at mange tillitsvalgte og idrettsledere har uttrykt skepsis til planene om to gymsaler på Stoppen?

Kjøpte Nokas-våpen

En 30 år gammel liung er tiltalt for heleri av drapsvåpenet i Nokas-saken

Uverdig behandling

Både Ap s Bård Strand og SV s Jannicke Solheim mener myndighetene må løse problemet på Ventemottaket, ikke bare administrere det.

Veikro i Lier nedbrent

En innbruddsalarm tilkalte politiet i 3.30 tida i natt, og noen timer etterpå var "By the Way" ved E-18 totalskadet.

Guttekonferansen- Politiet i Lier

Vi har intervjuet to politibetjenter om hva de synes om jobben deres og om korrupsjon er veldig utbredt i det norske politiet.

Senterpartiet ønsker vinmonopol i Lierbyen – fortsatt!

Innlegg fra Lier Sp

Imponerende liste

Frivillighetssentralen må være kommunens mest produktive virksomhet i forhold til budsjettet på vel 600 000 kroner

Bilder fra brannen

Sindre Jansson Haverstad har sendt oss bilder fra brannen på Tranby.

Kunstgressbane til 5,7 millioner?

Blir rådmannens forslag om en kunstgressbane på grusbanen på Stoppen vedtatt, vil det skape ny giv for fotballen i Ytre Lier

Vi dummer oss litt ut fra tid til annen

Vi er i ferd med å avslutte saken om ventemottaket. I vår dekning av saken har vi fått til dels sterk kritikk – noe absolutt berettiget.

Krass kritikk av asylmottaket

"Nesset er bare en propagandaagent"

Politikerne i planutvalget svarer

Vi har foretatt en spørrerunde til medlemmene i planutvalget, for å kartlegge stemningen før klagebehandlingen i saken om sanitæranlegget på Lierskogen ventemottak.

Verdighetsgaranti i eldreomsorgen

Alle fortjener en verdig alderdom. Og eldre som er avhengig av hjelp har rett til individuelle tilbud som ivaretar deres integritet og verdighet. Mye er bra i e (...)

St. Hallvards to dager i mai

Den kjente liungen Hallvard Vebjørnsson har sin egen festdag i den katolske kirke. St. Hallvardsdagen er 15. mai, men vil i år også markeres 12. mai i Lier.

Frp er overrasket og urolig

Det finnes ikke et argument som tilsier for at det bør etableres et kulturpalass i Meierigården

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Brann i fritidsbåt

Brannvesenet rykket i ettermiddag ut til en båtbrann på Gilhusstranda.

Utsettelse av kultursaken?

- Senterpartiet er positive til etablering av kulturhus, men vil utsette behandlingen av saken til behandling av Handlingsprogrammet, uttaler parlamentarisk leder Siri Loe (bildet)

Akebakken barnehage i brann

Sent i går kveld ble Akebakken barnehage på Tranby overtent av flammer.

Pilgrimsutstilling i biblioteket

Pilgrimsveien mellom Tønsberg og Trondheim går gjennom Lier.

Bil i brann på E18

En bil sto i brann på E18 i Lier onsdag ettermiddag

Knuste vinduer på Lier sykehus

To menn i 20-årene har erkjent ruteknusingen.

Kanskje julas mest innholdsrike konsert i Frogner kirke

- og det med bare lokale krefter.

Vaksinering mot svineinfluensa

Et begrenset antall vaksiner er distribuert ut til fastlegekontorene for vaksinasjon av risikogruppene

Kulturhus i Lier?

Kulturinteresserte bør finne veien til det åpne møtet på Haugestad på tirsdag --

Positiv til miljøarbeiderstilling

Vi vil bidra til opprettelse av en slik stilling i Lier, sier Anita Drevdal i Lier SV

Den redaksjonelle linje

Svar på Sagvoldens innlegg om Liernett.

Setter søkelyset på St. Hallvard

Mange møtte opp da feiringen av St. Hallvard begynte litt på forskudd i dag, og tirsdag 15. mai blir det pilegrimsvandring.

Flertall for kulturhus?

Gruppelederne for både Høyre og Kistelig Folkeparti uttaler seg positivt til å starte prosessen for bygging av kulturhus bygd på en OPS-avtale, men intet er avgjort før gruppemøtene er avsluttet på mandag --

Gratis tomt til Godset?

Strømsgoset har bedt Lier kommune om tomt til stadion og næringsareal

Liernetts redaktør drapstruet

Drapstrusler tikket inn på epost i morges.

4.9 millioner til Lier

Lierhallen er vinneren, da midlene fra regjeringens tiltakpakke ble fordelt

Folk kommer, bøkene går

I dag og i morgen er det bokmarked i kulturhuset i Klokkersvingen, også kjent som Frogner menighetshus.

Unødig uklarhet om anbud

Tildelingen av markedsføringsoppdrag for Lierdagene svekker folks tiltro til Lier kommunes anskaffelsesrutiner.