Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Fokus på mulighetene

Virksomhetsleder ved Frogner Sykehjem, Anne Rasch-Haugen, overrakte Frp-leder Siv Jensen ei T-skjorte med dette slagordet etter besøket på lørdag.

Anne Rasch-Haugen ga Siv Jensen en grundig innføring i opplegget innen demensomsorgen ved Frogner Sykehjem og i kommunen for øvrig.

SivJensen ga uttrykk for at partiet er veldig opptatt av hvordan man løser utfordringene innen denne del av eldreomsorgen i mellomstore kommuner.

- Vi legger veldig vekt på kompetanse i demensomsorgen, sa virksomhetslederen. Hun nevnte også at det er viktig med differensiering. – Målet er å få ”rett person på rett plass.” Frogner legger opp til homogene grupper i små enheter.

Hun listet opp hvilke fagfolk som Frogner disponerer. For tiden har man et tilbud til 40 beboere. Man disponerer dobbeltrom. Det er et økende behov for dagplasser for demente. I Lier har vi 30 plasser til disposisjon fra tre til fem dager i uken, disse benyttes av rundt 180 personer.
Kartlegging fra 2007 viste at det var 218 personer med symptomer på demens i kommunen, i oktober 2010 var antallet økt til 275., med en eller annen form for demens i Lier kommune.

- Det er viktig å gi kunnskap og innsikt til de pårørende, understreket Rasch-Haugen. - Dette forsøker vi å gjøre gjennom gjennomføring av ”pårørendeskoler” to ganger i året. Rasch Haugen fortalte også litt om nasjonale prosjekter innen demensomsorgen.

Fagopplæringen
Virksomhetslederen fortalte også om litt om de mange ufaglærte som Frogner hadde for noen år siden. Det er nå bare to som ikke har gjennomgått helsefagutdanning. Noen av de ansatte er fremmedkulturelle, noe vi synes beriker miljøet. - Men vi setter strenge krav til språkkunnskapene. – Det er bra, repliserte partileder Jensen.
Siv Jensen røpet at hun selv hadde fulgt arbeidet på en demensavdeling en hel dag. Hun ga utrykk for at hun ble svært imponert over det arbeid som ble gjort.

Fokus på forebygging
Rasch Haugen fortalte også litt om forebygging, om riktig kosthold, om fysisk aktivitet og behovet for mental trening. I forbindelse med prosjektet ”et godt liv – livet ut er det nylig etablert et tverrfaglig forebyggende team med sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut og psykolog.

Etter besøket sa Siv Jensen dette: - Det gjøres en meget god jobb av de ansatte på Frogner. Men bygningene er ikke særlig godt egnet. Her trengs investeringer. Eldreomsorg er jo en kjerneoppgave for kommunen.
Hun understreket at hun alltid forsøker å få tid til å besøke eldreinstitusjoner i forbindelse med turer til kommunene

Siv Jensen, Anne Rasch-Haugen, Lars Haugen (leder i Lier Frp) og Per Vemork (sekretær i Lier Frp, medlem av Miljøutvalget 4 på årets kommunevalgliste) i samtale med en av beboerne. Siv Jensen ble ledsaget av politisk rådgiver Morten Wold.

- Lier Frp s oppfatning av Frogner etter besøket der er at det gjøres en kjempejobb fra de ansatte, sier leder Lars Haugen. - Bygningene (den eldste delen fra 1921, red anm) er overmodne for utskiftning. Det haster med at kommunestyret fatter et forpliktende vedtak om lokalisering og byggestart. Byggingen av nytt sykehjem må muliggjøre bruke av omsorgsteknologi. Vi fikk videre en veldig nyttig påminnelse om at eldre ikke er en ensartet gruppe. Demente er heller ingen ensartet gruppe. Dette er enkeltindivider med ulike behov og situasjoner.


- Lier kommune har en god eldreomsorg. Frogner Sykehjem er dessverre utdatert for lenge siden. Tross det har beboerne det godt på Frogner, og personalet der gjør en kjempejobb under svært vanskelige forhold, sa Finn Hellem en av de pårørende til Siv Jensen.

Lese mer om kommunens eldreomsorg her: http://www.lier.kommune.no/Tjenesteomrader-/Eldre---eldreomsorg/

På Lierdagene for øvrig deltok ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes (ordførerkandidat) og andre lokale Frp-politikere. Dessuten møtte fylkespolitiker Britt Homstvedt og Lauvrans Kjærulf fra Drammen Frp.

Ventemottaket og valgkampen
- Asylsaken er et eksempel på statlige overgrep mot naboer, lokalbefolkningen og det kommunale selvstyret. Dette er en prinsippsak med betydning også langt utenfor Lier. Denne saken må følges opp av FRP både sentralt og lokalt. Det er forstemmende at Lier kommune må bruke ressurser på å få vurdert lovligheten av vedtak og handlinger som statsadministrasjonen foretar, sier Lars Haugen.

- Lokallagets budskap i valgkampen om at kommunen må konsentrere seg om kjerneoppgaver som skole og eldre ble omtalt som god og gjenkjennelig FRP politikk. Det samme gjelder kravet om at ressursene må vekk fra rådhuset og over i tjenesteyting innen skole og eldre.

For øvrig beklaget Siv Jensen at det ikke ble mer tid til å prat med Liernett. Liernett ble vurdert som en meget interessant form for lokalavis og for å ha mange interessante saker, avslutter Haugen.

Frogner sykehjem FrP

Flere saker fra arkivet

Samlokalisert dagsenter åpnet i Lierbyen

Mye folk, mye humør og mye å være glad for i Heggveien 8. I går åpnet nemlig det samlokaliserte dagsenteret for personer med demenssykdom.

- Forsøker å bagatellisere den økonomiske situasjonen

Kulturhuset i Lierbyen - kostnad pr. 1. juli 2010 - 2 millioner kroner, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen fra Lier FrP i dette innlegget.

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig

- Med Lier kommunes gjeld på over 1200 millioner er et ikke mulig å opprettholde dagens tjenestenivå, mener Lars Haugen i Lier Frp.

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Integrering på utlendingers premisser

Det mener Lier Frp og tjenesteutvalgets nestleder, Lars Haugen, etter vedtaket om en "åpen barnehage" i Lier.

- Ombudsmann for kommunevalget

KOMMENTAR: - Det er meget gledelig at liung og stortingsrepresentant Martin Kolberg (her th sammen med partikolleger fra Lier) engasjerer seg som ombudsmann i asylsaken åtte uker før valget, skriver Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen i en kommentar.

Full kontroll

- Ingen plasser er ledig i bussen, sier Nils Haugen før årets Birkebeinerrenn, der lokale løpere pleier å hevde seg meget godt

Fornyelse i toppen

- Men de tre nye kom med i utvalg i siste periode, forteller leder av Lier Fremskrittsparti, Lars Haugen, etter nominasjonen.

Holder Jens ord?

I forbindelse med at det må bygges et nytt sykehjem i Lier, hevder Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann her at det forventes at regjeringens følger opp sin verdighetsgaranti.

Nøytral i kulturhussaken?

Det spørsmålet stiller Lars Haugen, leder i Lier Fremstrittsparti, i dette innlegget.

Frode Kyvåg som motivator

For andre året på rad arrangerer Demensteamet i Lier kommune et Kick-Off for demenskontaktene i Lier kommune

Sjåbagos på Frogner sykehjem

Sjåbagos med Jan Erik Larssen og Nina Sveaas i spissen besøkte Frogner sykehjem mandagskveld.

Gamle Frogner skal erstattes

" Lier kommunes sykehjem skal stå ferdig i 2013", bekrefter kommunalsjef Bjørn Harry Støle.

Fortsatt ledige plasser

Det melder klubbleder Marit Haugen (bildet), vedrørende turer og aktiviteter som Lier kommune arrangerer for barn i sommer.

En ligning med mange ukjente

Knut Eilert Sørnes og Lars Haugen (på bildet), henholdsvis ordførerkandidat og leder i Lier Fremskrittsparti, begrunner her partiets standpunkt i kulturhussaken

- Håper på 100 løpere

IF Liungen og Nils Haugen (bildet) ser fram til årets Liermesterskap på Martinsløkka

Verdighetsgaranti i eldreomsorgen

Alle fortjener en verdig alderdom. Og eldre som er avhengig av hjelp har rett til individuelle tilbud som ivaretar deres integritet og verdighet. Mye er bra i e (...)

Lier Frp: Helhetsbildet mangler

Lier Frp om Hegg skole: - Lier kommune må ta seg tid til en realistisk vurdering av både behov og finansieringsmuligheter.

- Husk, bare fem minutter!

Lars Haugen, Frp og Annar B. Hansen fra UF fikk beskjed om begrenset taletid fra ordstyrer Sissel Andersen, da lokalpolitikerne presenterte seg for deltakere ved Lier voksenopplæring torsdag.

Liers ukjente gode hjelpere

Men hva i all verden er det egentlig Gunnar Nummedal, Harald Økern og Kåre Lohne driver med?

Manglende dialog

- Det er trist at ingen av de andre borgerlige partiene var interesserte i en dialog om budsjett i forkant, mener Lars Haugen og Knut Eilert Sørnes (th på bildet) i Lier FRP

- Hva nå, Lierskogen?

- Det er nå beklageligvis klart at asylmottaket på Lierskogen gjenåpnes etter at det ble brent ned sommeren 2010, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen i Lier Frp.

Valgkampen i Lier

Pressemelding fra de politiske partiene.

Gamle konkurrenter

TV Drammens Richard Jensen møtte en tidligere kjenning fra skiløypa under Kanada rundt ---

Litteratur som terapi

Håkon Øvermo bruker god litteratur i arbeidet som hjelpepleier på Frogner sykehjem. Favorittforfatteren er John Willy Jacobsen

Informasjon fra Lier IL om anleggsinitiativet

Lier IL inviterer til et krafttak for idretten i Lier kommune!

Flere lærere og bedre eldrepolitikk

- Det mener jeg er en av de viktigste sakene ved årets valg, sier Tonje Evju, leder av Lier Arbeiderparti.

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

Utålelig statlig arroganse

Det mener leder i Lier Frp, Lars Haugen, om fortsatt drift av asylmottaket på Lierskogen

Aldersdemente med bedre tilbud

- Kartleggingen i 2007 viste at det er 218 mennesker med aldersdemens i Lier, men det er store mørketall, sier Kjersti Hennum, leder av demensteamet ved Hallingstadtunet

Brannen på Frogner sykehjem

Brannen på Frogner sykehjem henlagt etter bevisets stilling

Positiv utvikling - flere tar bussen i Lierområdet

- Busstilbudet i Lierområdet benyttes mer og mer. De første ni månedene i år viser en svært positiv utvikling, forteller driftssjef i Nettbuss Ole Engebret Haugen.

Korpsmusikk også i høst

Hennummusikken er klar for høstsesongen

Stortingsvalget 2009 - Lier Frp s betraktninger

Lier Frp godt fornøyd med valgresultatet både lokalt, regionalt og nasjonalt

Rørende enighet om samhandlings-reformen

Kommunestyresalen på Haugestad var i går fylt av ansatte innen helsesektoren i kommunen og politikere fra alle partiene. Lier KrF hadde tatt initiativ til møtet om samhandlingsreformen.

- Tjener på å ha private aktører

- Ligger kvaliteten i omsorgstjenestene i offentlig eller privat sektor? Ordførerkandidat for Kristelig Folkeparti, Brynhild Heitmann, stiller dette spørsmålet og utfordrer, blant andre, Fagforbundet.

Fokus på grønne Lier

Venstres gruppeleder Nina E. Johnsen har fått med seg flere spennende nykommere på laget til kommunevalget.

- Søppeltømmingen i Lier bør konkurranseutsettes

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig. Rfd er et fordyrende mellomledd, hevder Lier FRPs leder Lars Haugen og kommunestyrerepresentant Arne Liudalen i dette innlegget.

- Et rimelig, originalt og positivt forslag

- Det er grenser for hva vi kan få ut av enhver forhandlingssituasjon, skriver Tor Kristen Haugen, en av Venstres to kommunestyrerepresentanter.

Hyller "Mor Vestsida"

Liernett synes det passet riktig bra å gi Månedens blomst til Laila Stensen dagen før morsdagen

Romjulsglede

Ei gruppe fra Hennummusikken benyttet romjulstorsdagen til å besøke seniorene på Liertun, Hallingstadtunet og på Frogner sykehjem.

Lier Høyre redegjør

- Samhandlingsreformen trer i kraft 1. januar 2012. Målet med denne reformen er at helsetjenestene skal foregår nærmere der pasientene bor, fastslår ordførerkandidat Helene Justad.

Hvor tok benken veien?

Den populære benken på jernbanetraseen overfor Sørumlia forsvant i løpet av helgen.

Et nytt "Giiiiiiiiiiiifstad"

Gruppeleder i Kristelig Folkeparti, Brynhild Heitmann (på bildet), er skeptisk til forslaget om å kjøpe Brøholt.

Kirkevalget 2009: Frogner

Presentasjon av Frogner menighets kandidater til menighetsrådsvalget

Nei til nedprioritering

Frp er uenig i at det skal kuttes 400 000 kroner i tilskudd og støtte til breddeidretten.

Integrering og boligmangel i Grønne Lier

- Det er ikke tvil om at innvandringen vi har sett til Norge i de siste ti årene innebærer problemer, skriver Lars Haugen og Arne Liudalen i Lier FRP i dette innlegget.

Ny daglig leder i Lier IL

Lier IL har tilsatt Jan Haugen som ny daglig leder fra 1. januar.

En hyllest til sang og musikk

Nina Sveaas (på bildet), leder for Sjåbagos og Per Egil Hovland, tidligere organist i Frogner kirke får Kulturprisen

Verdig markering

Dårlig værmelding og mørke skyer la ingen demper på fremmøtet til pilgrimsvandringen på Hallvardsdagen på lørdag.

Folkehelsearbeid til seniorer

Lier kommune har fra høsten 2008 satset på folkehelsearbeid til seniorer.

Imponerende frivillig innsats

De 75 liungene som er tilknyttet frivilligsentralen, gjør en kjempeinnsats på mange forskjellige områder, men kan få gjort enda mer hvis flere tar et tak. Bildet: Stavgangsgruppa klar til tur med Lier Bygdetun som utgangspunkt.

Biskopen kommer til Lier

Prost Ellen Martha Blaasvær ser fram til bispevisitasen med glede og forventning.

Frogner Kirkekor inviterer

Fulle kirker ventes julaften, og Frogner kirkekor innleder med sin tradisjonelle Førjulskonsert Lillejulaften i bygdas eldste kirke, Frogner kirke.

Stille time på Lierdagene

Lørdag den 9. juni kl. 23.00 i Frogner kirke

Hektisk for Roar Bogerud

De fleste tv-seere så at det kokte over for Johnny Jensen i sluttminuttene ---

- Ta Lierbyen i bruk!

Liers ordfører vil ha kommunens næringsdrivende med på å bringe nytt liv til det noe avblomstrede kommunesenteret.

4.9 millioner til Lier

Lierhallen er vinneren, da midlene fra regjeringens tiltakpakke ble fordelt

Stemningsfull kulturnatt

Liunger som ønsket å få med seg det meste rakk neppe alt ,og det gjorde heller ikke Liernett. Men vi bringer her en rekke bilder fra en rundtur fra klokka 19 til klokka 22.

I kirken i jula?

Her er oversikten over hva som skjer når og hvor.

Ble stoppet etter 2 mil

Opptil 20 sekundmeter vind stoppet hele 2500 løpere på fjellet mellom Rena og Lillehammer, og vår lokale veteran Øivind Narjord har aldri opplevd makan til vær --

Lier får 8,1 mill kroner i 2007!

Lier kommune har fått økning på over 40 millioner kroner i overføringene fra staten etter at Åslaug Haga tok over kommunaldep. Dette er midler vi har benyttet (...)

Vemodig vakker

Konserten med Lier Kammerkor i Frogner kirke

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

Et stramt budsjett

- Hva betyr årets statsbudsjett for Lier? Liernett har bedt kommunalsjef Einar Heitmann og rådmann Hans-Petter Christensen om en kommentar.

En låst dør eller et åpent sinn?

- Slik jeg ser det skal alle flyktninger vi mottar behandles med respekt og likeverdighet, sier Brynhild Heitmann.

Brødre i førersetet

Oddbjørn Haugen (på bildet) kjørte bussen, mens bror Nils nok en gang var reiseleder, da birkebeinerne fra Lier dro av gårde fra Stoppen i dag

Dyrere mopedopplæring

Er tiendeklassingene Rebecca Eilevstøl (tv), Simen Solberg og Tuva Hornstuen Bekken, her med veteraninstruktør Odd Oulie, de siste som får en svært rimelig opplæring?

Skap en dør

Tre-Ringen har i flere år invitert 10. klassinger i Drammensdistriktet til å designe egne dører til CD-skap.

Frp er overrasket og urolig

Det finnes ikke et argument som tilsier for at det bør etableres et kulturpalass i Meierigården

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

Rock, rap og listepop

En konsert du bør få med deg

Kunstutstilling med hobbykunstnere

Lørdag og søndag fyller lokale utstillere fire etasjer i Frogner menighetshus med egenproduserte kunstverk.

Den lokale valgkampen utsatt til 22. august

De lokale partiene har kommet til enighet rundt hvordan valgkampen i Lier skal føres i 2011.

Mer samarbeid med SV og AP?

Varaordfører Trond Johansen mener at Krf bør samarbeide mer med venstresida om flyktninge- og ruspolitikk i Lier

Jostein Hoset: Valgets kval

- Etter fire år i kommunestyret har jeg lært mye og fått mulighet til å se politikkens sanne ansikt fra innsiden. Et hav av dilemmaer. Konklusjonen er at lokalpolitikk er og blir realpolitikk avhengig av mennesker som har tid, vil og kan.

Stemning i vintermørket

Sylling Sangkor starter jubileumssesongen med å ta med seg korvenner i bygda og inviterer til konsert i Frogner kirke.

- Et godt lag

Det sier Espen Lahnstein (her th) om de som er foreslått nominerte for Lier Senterparti til kommunevalget.

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Pilegrimskveld i Frogner menighetshus onsdag

I morgen kveld kommer Trond Muri til Frogner Menighetshus. På bildet krysser han elven Po før han vandrer videre mot Venezia, som var målet for årets etappe på hans langvarige vandring mot Betlehem.

Rett fra skolen til Birken

Oddbjørn Haugen, sjåfør for birkebeinere fra Lier 10. året på rad, legger løperen klar for troppen som har Rena og Lillehammer som mål.

Orgler i Lier

Menighetsrådet i Sylling ønsker seg helt nytt orgel i kirken og vil dermed følge rådene i Orgelplanen fra 1998.

Milevis på ski på Hegg, Heia og Hennummarka

- 29 elever på Hegg skole har registrert nær 560 mil på ski hittil i år, sier lærer Halvor Jordbakke til Liernett.

Tamt, men som forventet?

Valgkampåpningen ved Rådhuset mandag minnet mer om et hyggelig familieselskap, der de fleste var forsiktige i sine uttrykksmåter.

Månedens blomst til løypekjørerne i Lier kommune

- Dette er bare moro, sa løypebas Anders Haverstad på telefonen til Liernett i vinter

Setter søkelyset på St. Hallvard

Mange møtte opp da feiringen av St. Hallvard begynte litt på forskudd i dag, og tirsdag 15. mai blir det pilegrimsvandring.

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

Kong Carl kommer til Lierbyen

Antakelig er det lang erfaring som har gjort at Carl I. Hagen bedre enn alle andre politikere er i stand til å treffe vanlige folk hjemme

Legg prestisjen til side!

Det er rådet Jan Haugen, nestleder i Lier Idrettsråd, gir til politikerne og mener følgelig mener at Lier kommune bør bygge ut Lierhallen, i stedet for gymsaler

Julestemningen inntok Lierbyen

Lørdag ettermiddag, en dag på forskudd, ble julegrana tent utenfor rådhuset i Lierbyen.

Ventemottaket – hva nå?

Det er klart at det blir ventemottak på Lierskogen. I månedesskiftet flytter opptil 100 mennesker med endelig avslått asylsøknad inn.

Konsert med Frogner kirkekor

Frogner kirkekor ønsker velkommen til konsert i Frogner kirke søndag 29. mai kl.20.00

Tre kor synger ut

Alle fra Lier - og alle i Frogner kirke

Loppemarked på Frogner menighetshus

Fredag og lørdag var det loppemarked på Frogner menighetshus Vi var der tjue minutter før slutt

Noen valgte pinseferie ---

Det førte til at Sten Oluf Horn (her med sønnen på armen) og to andre løpere på Sylling IF s lag måtte løpe dobbelte etapper under årets Holmenkollstafett

Lier Frp: Spør velgerne til råds

Nytt mottak på Lierskogen - på tide med en rådgivende folkeavstemming?