Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 91439f245699d554a67a7a710e76ec84

Fokus på mulighetene

Virksomhetsleder ved Frogner Sykehjem, Anne Rasch-Haugen, overrakte Frp-leder Siv Jensen ei T-skjorte med dette slagordet etter besøket på lørdag.

Anne Rasch-Haugen ga Siv Jensen en grundig innføring i opplegget innen demensomsorgen ved Frogner Sykehjem og i kommunen for øvrig.

SivJensen ga uttrykk for at partiet er veldig opptatt av hvordan man løser utfordringene innen denne del av eldreomsorgen i mellomstore kommuner.

- Vi legger veldig vekt på kompetanse i demensomsorgen, sa virksomhetslederen. Hun nevnte også at det er viktig med differensiering. – Målet er å få ”rett person på rett plass.” Frogner legger opp til homogene grupper i små enheter.

Hun listet opp hvilke fagfolk som Frogner disponerer. For tiden har man et tilbud til 40 beboere. Man disponerer dobbeltrom. Det er et økende behov for dagplasser for demente. I Lier har vi 30 plasser til disposisjon fra tre til fem dager i uken, disse benyttes av rundt 180 personer.
Kartlegging fra 2007 viste at det var 218 personer med symptomer på demens i kommunen, i oktober 2010 var antallet økt til 275., med en eller annen form for demens i Lier kommune.

- Det er viktig å gi kunnskap og innsikt til de pårørende, understreket Rasch-Haugen. - Dette forsøker vi å gjøre gjennom gjennomføring av ”pårørendeskoler” to ganger i året. Rasch Haugen fortalte også litt om nasjonale prosjekter innen demensomsorgen.

Fagopplæringen
Virksomhetslederen fortalte også om litt om de mange ufaglærte som Frogner hadde for noen år siden. Det er nå bare to som ikke har gjennomgått helsefagutdanning. Noen av de ansatte er fremmedkulturelle, noe vi synes beriker miljøet. - Men vi setter strenge krav til språkkunnskapene. – Det er bra, repliserte partileder Jensen.
Siv Jensen røpet at hun selv hadde fulgt arbeidet på en demensavdeling en hel dag. Hun ga utrykk for at hun ble svært imponert over det arbeid som ble gjort.

Fokus på forebygging
Rasch Haugen fortalte også litt om forebygging, om riktig kosthold, om fysisk aktivitet og behovet for mental trening. I forbindelse med prosjektet ”et godt liv – livet ut er det nylig etablert et tverrfaglig forebyggende team med sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut og psykolog.

Etter besøket sa Siv Jensen dette: - Det gjøres en meget god jobb av de ansatte på Frogner. Men bygningene er ikke særlig godt egnet. Her trengs investeringer. Eldreomsorg er jo en kjerneoppgave for kommunen.
Hun understreket at hun alltid forsøker å få tid til å besøke eldreinstitusjoner i forbindelse med turer til kommunene

Siv Jensen, Anne Rasch-Haugen, Lars Haugen (leder i Lier Frp) og Per Vemork (sekretær i Lier Frp, medlem av Miljøutvalget 4 på årets kommunevalgliste) i samtale med en av beboerne. Siv Jensen ble ledsaget av politisk rådgiver Morten Wold.

- Lier Frp s oppfatning av Frogner etter besøket der er at det gjøres en kjempejobb fra de ansatte, sier leder Lars Haugen. - Bygningene (den eldste delen fra 1921, red anm) er overmodne for utskiftning. Det haster med at kommunestyret fatter et forpliktende vedtak om lokalisering og byggestart. Byggingen av nytt sykehjem må muliggjøre bruke av omsorgsteknologi. Vi fikk videre en veldig nyttig påminnelse om at eldre ikke er en ensartet gruppe. Demente er heller ingen ensartet gruppe. Dette er enkeltindivider med ulike behov og situasjoner.


- Lier kommune har en god eldreomsorg. Frogner Sykehjem er dessverre utdatert for lenge siden. Tross det har beboerne det godt på Frogner, og personalet der gjør en kjempejobb under svært vanskelige forhold, sa Finn Hellem en av de pårørende til Siv Jensen.

Lese mer om kommunens eldreomsorg her: http://www.lier.kommune.no/Tjenesteomrader-/Eldre---eldreomsorg/

På Lierdagene for øvrig deltok ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes (ordførerkandidat) og andre lokale Frp-politikere. Dessuten møtte fylkespolitiker Britt Homstvedt og Lauvrans Kjærulf fra Drammen Frp.

Ventemottaket og valgkampen
- Asylsaken er et eksempel på statlige overgrep mot naboer, lokalbefolkningen og det kommunale selvstyret. Dette er en prinsippsak med betydning også langt utenfor Lier. Denne saken må følges opp av FRP både sentralt og lokalt. Det er forstemmende at Lier kommune må bruke ressurser på å få vurdert lovligheten av vedtak og handlinger som statsadministrasjonen foretar, sier Lars Haugen.

- Lokallagets budskap i valgkampen om at kommunen må konsentrere seg om kjerneoppgaver som skole og eldre ble omtalt som god og gjenkjennelig FRP politikk. Det samme gjelder kravet om at ressursene må vekk fra rådhuset og over i tjenesteyting innen skole og eldre.

For øvrig beklaget Siv Jensen at det ikke ble mer tid til å prat med Liernett. Liernett ble vurdert som en meget interessant form for lokalavis og for å ha mange interessante saker, avslutter Haugen.

Forrige artikkel:Nesten for Spa/BraNeste artikkel:Menneskeverd i sentrum
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode