Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 47d7400c945b63b444b434022555a8df

Mer samarbeid med SV og AP?

Varaordfører Trond Johansen mener at Krf bør samarbeide mer med venstresida om flyktninge- og ruspolitikk i Lier

Valgresultatet viser at de ikke-sosialistiske partiene (H, Sp, Krf og V)har rent flertall.

 Ap's Tonje Evju sier i et intervju med Liernett at H har signalisert noe av sin politikk framover. Partiet søker politisk samarbeid mot sentrum, med den følge at Frp isoleres. Samtidig kan Ap og Sv få liten innflytelse i den nærmeste valgperioden.

Parlamentarisk leder Trond Johansen har gitt Liernett en kommentar til maktfordelingen etter valget.

- Demokratiet fungerer slik at det er flertallet som råder med H, Krf, V og SP.

Johansen understreker at AP/SV og FrP har mange plasser i kommunestyret og er overhodet ikke isolert.


- Kan du nevne en eller flere saker, der det er mer naturlig å søke støtte hos AP og /eller SV enn hos eksempelvis de mer tradisjonelle samarbeidspartnerne Høyre, de andre sentrumspartiene og Uavhengig Folkevalgte?

- KrF vil gjerne samarbeide med AP/SV i spørsmål om flyktninger og hvordan vi på best mulig måte kan integrere disse i Liersamfunnet. Videre har vi ganske lik ruspolitikk hvor vi ønsker både å styrke forebyggende arbeid og ettervern for de som har rusproblemer. Dette henger også sammen med opptrappingsplaner innen psykiatri. Vi har felles omtanke for de som på en eller annen måte sitter nederst ved bordet og som trenger ekstra hjelp eller omsorg. Vi har også hatt felles interesser i bruk av omsorgslønn for de som tar ekstra stort ansvar for omsorg for sine nærmeste. Over har vi også hatt felles interesser med AP når det gjelder å tilrettelegge arealer for både næringsliv og flere boliger i Lier, blant annet på Nordal.

- Kan du nevne en eller flere saker som kan være nytte å søke støtte hos FRP?

- Nei.

- Hvilke saker ser ditt parti som viktigst å kjempe for i den nærmeste perioden?

- Trygg oppvekst inkluderer god barnehage, skole og SFO i funksjonelle tettsteder knyttet til 10 skolekretser. Bedre alderdom indikerer at vi vil arbeide for at det politisk skal settes en standard for seniorpolitikk, krav til alle forhold ved eldreomsorg og opphold ved ulike institusjoner. For øvrig har vi satt fokus på et stadig økende behov for tilrettelagt undervisning for enkeltelever (§ 5.1). Antallet er tredoblet de siste 10 år (1996:114 – 2006: 342) og vi må gå inn i denne utviklingen og se hva som er årsaken til dette. KrF vil gjerne utrede muligheten for en ny kirke i ytre Lier knyttet til de store utbyggingene som skjer framover.

Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Søndag 16. september 2007 18:22: Ali Gator
Er denne saken ment som en parodi, eller har korrekturavdelingen reist på fellesferie?
Mandag 17. september 2007 07:46: Ali Gator
"De ikke-sosialiserte partiene", "Liernatt" og andre rariteter er nå rettet. Dermed kan nye lesere se helt bort fra den kritiske kommentaren til korrekturlesingen.
Mandag 17. september 2007 11:15: Bård Strand, Lier AP
Med unntak av forslaget om å bruke kommunale midler til å bygge nye kirker i Lier, så peker Trond Johansen her på saker hvor det så langt, og fremover, vil være naturlig for Lier KrF og Lier AP å ha et sak-til-sak samarbeid. Lier KrF støttet også Lier AP i kommunestyrets vedtak om å skaffe til veie nødvendig informasjon om alle alternativer før trasévalg for R-23.
Slikt sak-til-sak samarbeid ser vi frem til å videreføre i de neste fire år.
Beklageligvis har det så langt ikke vært mulig å få Lier KrF med på styrking av omsorg og utdanning i de ordinære årlige budsjettvedtakene, men vi har et håp om at også dette skal være mulig i årene fremover. Også de bygningene kommunen allerede har må vedlikeholdes på en forsvarlig måte, noe som vil kreve mer penger enn KrF så langt har vært villig til å sikre. Men igjen, vi håper på forbedringer i så måte!
mvh
Bård
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode