Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 460f35278b7b4255043a400c9d59affe

Statssekretæren på Nordal

- Vi måtte ha familieråd før vi tok en avgjørelse for at jeg skulle ta jobben, sier eplebonde Harald O. Buttedahl

- Før jeg bestemte meg var det bare familien her på gården som visste om dette. Unga holdt tett, forteller Harald og smiler.

- Med to barn på Nordal-skolen og hjemmeværende pappa vil det bli endringer i det daglige, forteller Harald. - Barna er svært fornuftige. De vil ta mer ansvar når de blir mer alene. Både Bjørg Karin og jeg  vil pendle til Oslo daglig.

Bjørg Karin har lang erfaring innen journalistikken og informasjonsarbeid. Nå er hun teamleder for kommunikasjonsavdelingen i IMDI (Integrerings og mangfoldsdirektoratet).
- Logistikken vil bli noe annerledes. Før laget jeg middag, nå må vi dele på det. Jeg vil kjøre svært tidlig på morgenen, for spesielt for å komme meg hjem tidlig for å unngå køen. Noe arbeid må jeg nok ta med hjem.
Han fikk ikke mer enn knappe to uker til å bestemme seg. - Det var partiets leder Liv Signe Navarsete som ringte meg i uka før høstferien, forteller Harald.

Han var politisk rådgiver, vel ett år, fra 1999 til 2000 for daværende finansminister Gudmund Restad i sentrumsregjeringen. - Den ble felt på gasskraftsaken, minner Harald om. Nå håper han at både regjeringen og dermed han selv vil får beholde jobben over en lenger periode enn forrige gang. Det er det valget om to år som avgjør -

Harald synes det er kjempehyggelig med gratulasjoner fra venner og tidligere kolleger innen det politiske liv. - Jeg er, blant annet, blitt gratulert av "gammelordføreren", sier han og mener Ulla Nævestad.

Han var også politisk rådgiver for stortingsgruppa til Sp tidlig på 90-talet.

46-åringen er i møte i dag med statsråd Lars Peder Brekk for å avklare arbeidsoppgavene i Landbruks- og matdepartementet. Ofte vil statsråden og statssekretæren  dele de områdene departementet har ansvar for. - Hva ønsker du primært å jobbe med? - Det utallige arbeidsoppgaver, svarer han. Harald har i hvert fall lang erfaring i frukt- og grøntproduksjon og fra melk- og kjøttproduksjon.

Harald Oskar (blir som regel omtalt som Harald O i media) flyttet nemlig inn på onkel Eriks gård i 1990, etter avsluttet utdannelse som sivilagronom på Ås. Da var det dyr på gården. Harald er 12. generasjon i slekta som driver gården, Han er svært knyttet til gården og Lier, selv om han vokste opp I Øvre Eiker, der faren og liungen Johan var tannlege i perioder både før og etter han var stortingsrepresentant. Faren (nå 76 år) var også parlamentarisk leder en periode for Senterpartiet.

Gården har 75 mål epler, 40 mål plommer og 10 mål squash. I tillegg til å dyrke frukt på heitid er han også, blant annet, styreleder i Fellespakkeriet SA i Lier.

Harald har i alle år vært aktiv i lokalmiljøet. Både som grunneier, som lokalpolitiker (1991-2003 i kommunestyret) og etter hvert som far har han kjempet for Nordal skole og trafikksikkerheten i området. Svært mange tilkjenner han mye av æren for at Nordal skole ble opprustet, selv om han understreker at det var støtten fra de ikke sosialistiske partiene (H, V og Krf) som var avgjørende. Men han er bekymret for skolens fremtid. - Elevtallet er sunket fra cirka 100 elever på nittitallet til 46 i dag. Han er veldig opptatt av at skolen må få et større elevgrunnlag. Derfor er boligfeltet, som er under planlegging nord for skolen og framtidlige boligfelt i området viktige, understreker han før han atter tar på seg støvlene og vandrer ned jordet til den blå traktoren. Det er en del å gjøre før vinteren kommer og før departementsoppgavene vil sluke tiden hans.
Nå må han overlate det meste av jobben til dyktige litauere.  - Det går nok bra, forsikrer han. Harald  ble utnevnt som statsekretetær i fredag 21. oktober.

FAKTA: Statssekretær er en politisk stilling i en rekke land, bl.a. Norge, Sverige og Tyskland. I Norge, der stillingen ble gradvis innført fra 1947, er statssekretæren rangert nest etter statsråden i vedkommende departement, og fungerer i realiteten som vise-statsråd i det daglige arbeidet når det gjelder behandling av politiske saker, og statssekretæren vil kunne uttale seg offentlig om politiske saker, men statsråden er politisk ansvarlig for alt.
En statssekretær har ingen formell rolle som del av regjeringen, møter aldri i Statsrådet på Slottet og fungerer aldri som formell vikar i statsrådens fravær. Dersom en statsråd er forhindret fra å skjøtte embedet på grunn av fravær eller inhabilitet, oppnevnes det blant de andre statsrådene en vikar (ved fravær) eller en sette-statsråd (ved inhabilitet).

Kilde: Wikipedia 

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode