Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 54802c455dd98e73d4be36296cbb517f

Prisvinnner med stort samfunnsengasjement

Torsdag mottok Andreas Hørthe kulturprisen på Haugestad

Denne gangen gikk prisen til en allrounder, en liung som har tatt sitt samfunnsansvar på alvor og engasjert seg på flere områder til beste for bygda.

I sin takketale ga han sjekken som fulgte med kulturprisen til Stiftelsen Lier Bygdetun. Antakelig var det bonden i Andreas som på denne måten slo gjennom. Prisen skal brukes til å foredle det stedet som vel med rette etter hvert kan kalles hans plass på jorda.

At det var den unge varaordføreren og partifellen, Siri Loe Svere, som delte ut prisen, var sikkert helt greit for Andreas. Han har alltid hatt en tanke for kommende generasjoner. Svere holdt en ryddig tale der hun fremhevet Andreas’ sitt store arbeid for Lier, som mangeårig formann i Historielaget, og som en spydspiss i arbeidet med å få et Bygdetun på plass i bygda. Der har han i flere år arbeidet med å bygge opp klonearkivet som har vakt nasjonal interesse, og er i ferd med å få status som det beste i landet i sitt slag.

Andreas har den sjeldne evnen at han ofte fremmer egne saker gjennom andre, noe som gjerne går på bekostning av opphavsmannen. Og det var noe av dette Harald Saue trakk fram i sin tale til vennen og ”arbeidskameraten”. Begge har stått skulder ved skulder på barrikadene i kampen for å verne om bygdas kulturarv.

Andreas er en skrivende mann, og han var i mange år med i redaksjonen til Historielagets årbok, og bidro også med tekster i forskjellige sjangre. Harald kom inn på Andreas sitt arbeid i Skogeierlaget og hvordan han i tider med store omskiftinger har arbeidet for skogeiernes interesser. Harald tok også med vennens store kunnskaper særlig innenfor botanikk og landbruk generelt.

I sitt yrkesaktive liv arbeidet Andreas som salgskonsulent for firmaet Bjørnerud som drev med frø og plantevernmidler, og salgsvirksomheten hadde godt feste i Andreas sine tillitskapende evner. Truls Hallingstad takket på vegne av Stiftelsen Lier Bygdetun for den innsatsen Andreas har gjort gjennom mange år for Bygdetunet, og for den storslagne gaven som nettopp hadde blitt Stiftelsen til del.

 Så takket prisvinneren, og sin vane tro, han glemte ingen. Han la særlig vekt på kona og nærmeste familie som har gitt han frie tøyler til å kunne engasjere seg og gjøre en jobb til liersamfunnets beste.

Forrige artikkel:Skål for de frivilligeNeste artikkel:Nyttårsbilder fra Lier
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Tirsdag 27. november 2007 17:03: Einar Hørthe
Så absolutt vel fortjent onkel ! Gratulerer !
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode