Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 4413f199188210adb1d34d5e58a97355

Barnas miljøvernpris til Turid Avdal og Truls Hafslund

Ordfører Ulla nævestad ga i går Barans miljøvernpris til bestyrerne på Eiksetra, Turid Avdal og Truls Hafslund. Prisen fikk de for sine aktivitetsfremmende tiltak på Eiksetra som gir barn opplevelser, kunnskap og holdninger om miljøvern.

Det er over ti år siden Lier kommune overtok Eiksetra. Driften av stedet ble overlatt til Drammen og Omegn Turistforening.

Nesten helt fra begynnelsen har Truls Hafslund vært Turisforeningens mann på stedet. Nå bestyrer han det sammen  Turid Avdal. Sakte men sikkert har de bygget opp stedet til å bli en attraktiv og innholdsrik
plass for turgåere, som setter pris skogen, stille vann og noe kulturlandskap. Stedet har servering og også muligheter for overnatting.

Dessuten blir dyra på gården og aktivitetstilbudene i den umiddelbare nærhet satt stor pris på av både unge og eldre. De er begge opptatt av hvor viktig det er at barn og unge tidlig får et godt forhold til naturen, og at det tilrettelegges for aktiviteter av forskjellige slag i det nærmiljøet barn og unge vokser opp i. Nå reiser skoleklasser på overnattingstur til Eikssetra, og for mange skoler er det blitt tradisjon å legge aktivitetsdager både sommer og vinter til stedet. Kulturkontoret har engasjert seg i arbeidet og laget en perm skolene kan bruke som et utgangspunkt når det gjelder bruken av stedet.

Dette opplegget skal nå vurderes. Håpet  er at det utvides og at skolene får et sterkere eierforhold til det enn slik det er i dag. Nå kan vi ikke unnlate å nevne at de første planene for en permanent leirskole lå ferdig for ti år siden. De er fortsatt tigjengelige og bør absolutt være relevante i en tid da kommunen ser på Eiksetra med fornyet interesse. Turid og Truls har store kunnskaper om naturen, og de har evnet å skape hygge og trivsel rundt Eiksetra som kanskje nettopp barna setter spesielt stor pris på. Derfor er det to verdig vinnere som mottar prisen, og det synlige tegnet i form av et diplom som kanskje blir å finne på veggen i kaffeen.
Gratulerer og lykke til.


Forrige artikkel:Godt nyttår! Enig……?Neste artikkel:Romjulsmusikk
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode