Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 9b80f84e8a3b6920f1ea95d62e792e29

- Flate kutt merkes av grunnskoleelevene

Utdanningsforbundet i Lier er ikke enig med ordfører Ulla Nævestad om at den vanlige liung ikke vil merke noe til kuttene kommunen gjennomfører. – Grunnskoleelevene merker dem hver eneste dag, mener hovedtillitsvalgt Hanne Mathiassen.

"I en artikkel i DT 11.01.11 om de økonomiske kuttene som Lier kommune skal igjennom inneværende år uttalte ordfører Ulla Nævestad at hun ikke trodde at den vanlige liung ville merke noe til kuttene. Begrunnelsen for det var at kuttene skulle tas gjennom flate kutt og ikke strukturelle endringer."

"Utdanningsforbundet i Lier er ikke enig i den uttalelsen. Flate kutt merkes av den vanlige liung. For skolesektoren i Lier er flate kutt det samme som kutt i lærertetthet. Og selv om vi har meget dyktige lærere og skoleledere i Lier kommune som gjør en kjempejobb, så vil den enkelte elev merke det flate kuttet bla ved at elevgruppene blir større, at delingstimer forsvinner, at lærerens undervisning og oppmerksomhet i en undervisningstime skal deles på flere elever. Flate kutt innebærer at det ikke settes inn vikarer ved sykdom, men i stedet blir undervisningsgruppene slått sammen eller skolene bruker assistenter som vikarer i stedet for pedagoger for deres lønn er lavere, at innkjøp av skolemateriell ikke blir gjennomført. Det innebærer også at elever som i utgangspunktet kanskje burde ha hatt oppfølging i form av noen få enkeltvedtakstimer i uka for å kunne lette skolehverdagen, ikke kommer til å få de timene lenger. De forsvinner inn i det flate kuttet."

"På bakgrunn av dette stiller vi oss undrende til at ordfører Ulla Nævestad kan uttale at flate kutt ikke vil merkes. Grunnskoleelevene i Lier kommune merker det hver eneste skoledag!"

Forrige artikkel:Samlende forkjemperNeste artikkel:Med vantro og sorg
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Tirsdag 18. januar 2011 17:35: Ulla Nævestad
Jeg må be leder av Utdanningsforbundet Hanne Mathiassen lese artikkelen (som forøvrig sto i DT 12/1, ikke 11/1, som Mathiassen skriver) litt nøyere enn hun tydeligvis har gjort. Jeg har ikke sagt at liungene ikke vil merke noe til kuttene, og at begrunnelsen for dette er flate kutt. Det jeg har sagt, og som står i artikkelen, er at jeg tror ikke det vil merkes så veldig mye. Det er ikke det samme som at det ikke vil merkes noe,slik Mathiassen tillegger meg å ha sagt.
Jeg har heller ikke begrunnet dette med flate kutt. Likevel er det altså slik at et flertall i kommunestyret i sak om budsjett og handlingsprogram har vedtatt færre strukturelle endringer enn hva mindretallet foreslo, hvilket i praksis bl. a. betyr at Nordal skole ikke legges ned.
Forøvrig er det fortsatt et strukturprosjekt i utvikling.
Jeg hadde forventet at leder av Utdanningforbundet var mer nøyaktig i sine påstander.
Ulla Nævestad
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode