Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 1875767a8829b7a489d03283ddda3257

Forsterket leseopplæring - hvor er pengene til det?

Innlegg fra Utdanningsforbundet Lier om rådmannens forslag til budsjett 2009

Kunnskapsdepartementet går inn for at elevene å 1.- 4.trinn skal få en forsterket opplæring i norsk og matematikk. Dette er en konsekvens av fokuset på tidlig innsats som er en viktig del av den nasjonale satsinga på skole. Det bevilges penger over statsbudsjettet til å gjennomføre den forsterkede opplæringa.

Iflg Drammens Tiende torsdag 6.november vil rådmannen i Lier ivareta dette ved å foreslå 17 mill til forsterket leseopplæring.. Det DT ikke sier er at dette er spredd over flere år, 2009 – 2012. I 2009 settes det av 2,1 mill. Det som heller ikke kommer frem i DT`s fremstilling er at samtidig som Lier kommune bevilger 17,1 mill til styrket leseopplæring i 2009 – 2012, så skal skolene i Lier samtidig kutte 17,3 mill i samme periode. Kommunen satser med den ene handa, for så å trekke tilsvarende sum vekk fra andre budsjettposter. Med andre ord, ingen økonomisk nysatsing, men en omfordeling av allerede knappe midler.

Kunnskapsdepartementet sier også at forsterket opplæring i norsk på 1.-4. trinn skal føre til økt lærertetthet. Samtidig sier styringsdokumentene at styrking av lærertettheten ikke skal gå på bekostning av lærertettheten på de andre trinn. Dette er det ikke tatt høyde for i budsjettforslaget til rådmannen. I Lier vil skolene måtte styrke lærertettheten på 1.-4.trinn på bekostning av de andre skoletrinn. De har ikke noe annet valg. Slik ressurssituasjonen er i Lierskolen i dag, er det ikke mulig for skolene å styrke lærertettheten på noen trinn uten at det går utover tettheten på andre trinn. Til det er ressursramma allerede for liten i inneværende skoleår, og den blir enda mindre til neste år.

Fokuset på skolen i Norge er meget sterkt. Det kommer klare føringer fra storting, regjering og departement gjennom styringsdokumentene som pøses ut til skoleeier som er kommunene. Samtidig forteller tilsynsrapporter fra Fylkesmann oss at ikke alle kommunene er like flinke til å forvalte det ansvaret de har som skoleeier. Det har igjen ført til flere føringer gjennom styringsdokumenter.

En kommune må forholde seg til disse styringsdokumentene. Utdanningsforbundet i Lier ser at det skjer mye positivt i skolen i Lier og at skoleeier nå engasjerer seg mer. Men vi må ha større rammer for å kunne utføre de endrede oppgavene og tilleggsoppgavene som det forutsettes at skolene skal gjøre.

Hanne Mathiassen
Hovedtillitsvalgt, Utdanningsforbundet Lier.

Forrige artikkel:Meierigården forkastes?Neste artikkel:Fjernvarmeanlegget må utnyttes
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode