Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: ac6ad93183c897ef2c9777e06167ac45

Økning i barnehageprisene

Maksprisen i barnehagene øker med 80 kroner i måneden, og flere må betale mer skatt neste år, er to av regjeringens forslag til statsbusjett.

Den nye maksprisen vil da bli 2320 kr pr måned. Regjeringen ønsker å bygge 16 000 flere barnehager.
Hvor mange flere barnehageplasser kan det bety i Lier?
Det vil sannsynligvis ikke bety så mye for Lier, sier Rådmann Hans-Petter Christensen til Liernett i dag. - Det er vel å anta at veksten på 16 000 plasser vil gjelde først og fremst de store kommunene. Det står i budsjettet at man skal bidra med investeringsmidler slik at kommunene skal kunne skaffe seg midlertidige lokaler, men under forutsetning av at de blir gjort permantene senere. 

For å nå sine mål har man økt skattene noe på høye inntektsgrupper.  Trinn 2, det vil si toppskatten på 9 %, vil nå gjelde en lønnsintekt på 650 000 kr mot  700 000 kr nå. På trinn 1 må vil grensen være 400 000. Det betyr en ekstra  skatt på 12, 5% over ovenevnte beløp. Nå er grensen 394 000.

Regjeringen vil gi 5,4 milliarder mer til kommunene, hvorav 2,6 milliarder er frie midler.
Hva vil det bety for kommunebudsjettet i Lier?

- Det er vanskelig å beregne hvordan det slår ut i Lier. Men  2, 6 milliarder var som forventet. Innenfor helse og omsorg har Regjeringen sagt at det skal ansettes 10 000 nye omsorgsarbeidere. Jeg tror neppe at det blir vesentlige flere stillinger i Lier, sier Rådmannen.

Regjeringen ønsker 2, 1 milliard mer til veier og jernbane. Regjeringen har som mål å bygge fire-felts motor vei  til Tønsberg.
Hva kan det bety for utbyggingen av veinettet  i vår kommune
?
- Det er foreløpig vanskelig å si om det kommer vår kommune til gode. I første rekke nevnes altså utbyggingen av E-18. Men nå har Distriktsveisjefen i Staens Vegvesen sagt seg fornøyd, så vi får vente å se.

Regjeringen opprettholder siitt forslag om at arbeidsgiverne skal betale for sykefraværet. Den kaller det for "medfinansieringsansvar for arbeidsgiverne i trygdeperioden".
Forrige artikkel:Sommer 5Neste artikkel:Et innbringende år
Flere artikler

2022 Sylling Hardcode