Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: c2596dd64b42ebf28928270de7a4d4da

Full barnehagedekning til jul?

Full barnehagedekning i Lier innen desember

Statsminister Jens Stoltenberg og kunnskapsminister Øystein Djupedal lanserte i dag et elektronisk barnehagekart som illustrerer utviklingen i barnehageutbyggingen i 2007.

Flesberg kommune har ikke svart Kunnskapsdepartementet på spørsmål om barnehagedekning, mens Nedre Eiker og Ringerike har svart at de ikke vil nå regjeringens mål om full barnehagedekning i løpet av 2007.
Lier kommune, i likhet med flere andre Buskerud-kommuner, har svart at de vil ha full barnehagedekning innen desember 2007.

Det elektroniske barnehagekartet fra Kunnskapsdepartementet skal vise hvor langt landets kommuner er kommet for å nå regjeringens mål til enhver tid.

Det elektroniske barnehagekartet:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/Barnehager/Barnehagekartet.html?id=473079&epslanguage=NO

Status per 18. juni 2006:
Når kommunen full barnehagedekning i løpet av 2007?

Flå Ja, innen august
Gol Ja, innen august
Hole Ja, innen august
Hurum Ja, innen august
Krødsherad Ja, innen august
Nes Ja, innen august
Nore og Uvdal Ja, innen august
Rollag Ja, innen august
Ål Ja, innen august
Drammen Ja, innen desember
Hemsedal Ja, innen desember
Hol Ja, innen desember
Lier Ja, innen desember
Modum Ja, innen desember
Sigdal Ja, innen desember
Øvre Eiker Ja, innen desember
Kongsberg Kanskje
Røyken Kanskje
Nedre Eiker Nei
Ringerike Nei
Flesberg Ikke levert data

Forrige artikkel:HøyredominansNeste artikkel:SV fikk smulene
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode