Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 3dbb1c91f859cc349d75b8223dbd530b

Papirløse lokalpolitikere

I løpet av kommende kommunestyreperiode skal de folkevalgte i Lier bli papirløse.

Nei, vi snakker ikke om Madina Salamova og andre personer uten lovlig opphold, men om kommunestyret i Lier.

Lier kommune har som ambisjon å gjøre de folkevalgte papirløse innen kommunevalget i 2015. Det nåværende formannskapet deltar allerede i et pilotprosjekt, hvor de har fått opplæring og utdelt hvert sitt nettbrett.

Det er en intern prosjektgruppe som har forberedt og står for gjennomføringen av pilotarbeidet i Lier. Formannskapsmøtet forrige uke var det første papirløse møtet.

Og med de store mengdene saksdokumenter det er snakk om i de politiske møtene i Lier kan det fort være mye å spare, både økonomisk og ikke minst miljømessig.

Lier kommune opplyser at den miljømessige gevinsten knyttet til spart forbruk av papir vil ligge på rundt 760 000 A4-ark per år, i tillegg til redusert transport og mindre bruk av trykksverte. I følge NHO Grafisk tilsvarer denne papirmengden 40-55 trær i året.

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Onsdag 30. mars 2011 14:28: Pål Stensaas
Hei, det var spennende å lese om Lier kommune som nå dropper sakspapirer på papir. Hva er kommunens argument for å gjøre det? Er det økonomi, miljø eller begge deler? Kan de dokumentere at de sparer miljøet? Det har bredt seg en almen oppfatning av at papir er en trussel for miljøet og at papirproduksjon raserer skogen i Norge og i Europa. Vi ser ofte at kommuner, banker, forsikringsselskaper og andre selskaper bruker helt feilaktig miljø som argument for å rimeliggjøre overgangen til digitale tjenester. Hvor feil kan man ta når det gjelder miljøet.
For det første har skogsområdene i Europa doblet seg de siste tyve årene. I Norge tar industrien ut kun 40 prosent av den årlige gjenveksten i skogen. Papir resirkuleres seks, syv ganger - mens elektronisk utstyr som for eksempel mobiltelefon, Ipad og PC-er er det kun 20 prosent resirkuleringsmulighet. Avfallsbergene vokser blant annet i afrikanske land. Vi kan dokumentere at for eksempel at CO2-utslippet fra papirforbruket til en vanlig norsk husstand utgjør kun 0,1 prosent av husstandens totale. årlige utslipp, mens 2 prosent av utslippet skyldes PC, mobil og internettbruk.
Mer fakta kan du hente på www.printpower.no
Det er altfor lettvint å bruke miljøargumenter for å ta i bruk digitale tjenester eller droppe sakspapirer på papir. Miljøgevinsten kan de ikke dokumentere. Økonomisk regnestykke derimot kan sikkert dokumenteres. Men det er en helt annen sak.
Banker, forsikringsselskaper og kraftselskaper kaster rundt seg med miljøargumenter når de skal presse folk over på elektronisk betaling og registrering. Det er villedende markedsføring som blant annet i England har ført til saker i retten (www.twosides.info).

Jeg ser at du bruker vårt miljøutvalg til dokumentasjon i saken om Lier kommune. Det blir helt feil dersom miljø er argumentet for å droppe papirbruken.

-I går var dessuten et historisk møte. Det var det første papirløse politiske møtet i Lier. Resten av møtene i perioden skal også være uten papir. Målet for neste periode er at alle politiske møter neste periode skal være uten papir. Det vil spare kommunen for 760.000 A4-ark per år. Ifølge Miljøutvalget i NHO Grafisk vil Lier på denne måten spare 40-55 trær i året.-

Papir en effektiv kanal for utveksling av ideer og informasjon.
Denne mail kan printes uten å skade miljøet. Husk å kildesorter papiret.
www.printpower.no

Fakta:
Trevirke til papirproduksjon:
- 50 % kommer fra gjenvunnet papir
- 50 % er ferskt trevirke hvorav:
- 13 % fra kapp, spon, tretopper mm som er overflødig
- 25 % kommer fra nødvendig tynning av skog

Fakta:
- En PC står for 2 % av det totale CO2utslippet i en husholdning*
- Papirbasert kommunikasjon står for 0,1 %
- En svensk undersøkelse** konkluderte med at det er 20 % mindre utslipp av skadelige gasser (CO2 ) ved å kjøpe/lese en papirutgave av en avis enn å lese den samme på nettet

Et annet og spennende aspekt i dette emnet er at hjernen faktisk lettere tar til seg informasjon via papir. DET oppfatter jeg som svært nyttig for deg som informasjonsformidler å vite. Du lever jo av nyhetsformidling. Mitt poeng er at det er behov for en bedre balanse i dialogen mellom elektroniske medier og papir. Vi trenger begge deler.

Vennlig hilsen
Pål Stensaas
NHO Grafisk
Mobil: 92486681
Lørdag 2. april 2011 01:44: JanM
Hei, morsom motinnlegg. Men det har en masse stjerner etter alle påstandene - uten at jeg kan finne kilde for det - fikser du det?

Selv er jeg mer bekymret for at alle kommunepolitikere ikke har sin egen laptop og kan bruke den. Da ville behovet for nettbrett og opplæring være helt overflødig.... Har vi politikere i Lier med et nivå under gjennomsnittsbefolkningen - det er skremmende for meg.

Dessuten - hva blir regnestykket ditt når de 40-45 trærne skal fraktes til en papirfabrikk, omformes til papir - printes ut og så fraktes til alle de som skal ha det???
Mandag 4. april 2011 21:15: Truls Hallingstad
Hallo! Et løft for det levende, digitale liv. La gå at beregnet og lovet gevinst oftest vil forbli beregnet og lovet, uten å kunne gjenfinnes i resultatet, men dog -. Men miljøgevinsten vil være et gedigent, langt læringsmiljø. Nytt løft.
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode