Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 2d3cce79f85e3c10e36f9a95f9a1add4

Bedre språkopplæring i Lier?

Særskilt norskundervsining er et høyaktuelt utviklingsområde for lierskolen, sier fagkonsulent Liv-Astrid Egge til Liernett etter at Aftenposten i en artikkel mandag avslørte store mangler i norsk skole


Aftenposten meldte mandag, 11.8. om at 40 000 elever er for dårlige i norsk til å følge den vanlige undervisningen i grunnskolen.

I fjor fikk 40 017 elever (ca 6,5 prosent av alle grunnskoleelever) særskilt norskundervisning.
Videre skriver Aftenposten:
"På bakgrunn av en evaluering i 2006 om hvordan norsk som annetspråk for språklige minoriteter ble praktisert i grunnskolen. Her kom det fram at over 30 prosent av grunnskolene ikke hadde standardiserte prosedyrer for å kartlegge språkferdighetene" Rapporten sier også at om lag halvparten av elevene som får spesialundervisning, blir værende i denne hele skolegangen.

Kartleggingsgrutiner

- Hvor mange elever vil få særkilt norskundervsining neste skoleår?
- Vi har ikke klart statistikkene for neste skoleår, men antall elever som mottar særskilt norskundervisning vil vi ha klart ca. 1. September, sier fagkonsulent for skole i Lier kommune, Liv-Astrid Egge til Liernett.

- Hva med kartleggingen?
- Når det gjelder kartlegging ble en del lærere og rektorer kurset i utdanningsdirektoratets kartleggingsmateriell, "språkkompetanse i grunnleggende norsk" nå i vår. Det er et svært grundig og godt kartleggingsmateriell som en del lærere har tatt i bruk. God kartlegging som også gir føringer for hvordan vi skal arbeide videre med språkopplæringen er viktig. Flere lærere deltok også på andre kurs om særskilt norskundervisning våren 2008. Vi hadde også en delegasjon på studietur til Hagaløkka skole i Asker i løpet av forrige skoleår nettopp for å oppdatere oss på hvordan vi best mulig kan gi en god opplæring i særskilt norsk. Vi er i ferd med å endre kartleggingsrutinene våre, så jeg kan ikke svare mer eksakt enn dette akkurat nå. Men saken har høy prioritet og vi arbeider med saken, sier hun.


Lærerkompetansen
Som minusfaktorer for særskilt norskundervisning nevnes i Aftenpostens oppslag, blant annet, utilstrekkelig lærerkompetanse.

Kommunalsjef Johanna Leirvik sier dette om lærerkompetansen:
- Vedrørende kompetanse skal vi i løpet av skoleåret få kartlagt kompetanse og organisering av særskilt norsk i Lierskolen. Vi vet at vi i fremtiden vil få enda større andel av elever med annet morsmål. Vi har dog foreløpig ikke statistikk på hvordan disse elevene lykkes på nasjonale prøver eller karakter. Vi har antatt at vi har et behov for kompetanseheving innen området og at vi må bli mer systematisk innen dette feltet på lik linje med spesialundervisning, uttaler kommunalsjef Lervik

- Generelt tror jeg at vi kan si at vi må jobbe mer med å ha fokus på resultatene de tiltakene vi setter inn fører til. I handlingsprogrammet for inneværende år er utfordringene knyttet til særskilt norsk formulert. Stortingsmeling nr. 31 er interessant lesing, synes jeg. Her står det mye om skoleeiers ansvar, og det er nok av utfordringer for en mellomstor kommune som Lier med meget liten administrativ støtteapparat sentralt i kommunen. Det er et stort trykk på den enkelte rektor her, liksom i mange andre kommuner rundt i landet, avslutter hun

Forrige artikkel:Korpsmusikk også i høstNeste artikkel:Var han til stede under debatten?
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode