Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Bedre språkopplæring i Lier?

Særskilt norskundervsining er et høyaktuelt utviklingsområde for lierskolen, sier fagkonsulent Liv-Astrid Egge til Liernett etter at Aftenposten i en artikkel mandag avslørte store mangler i norsk skole


Aftenposten meldte mandag, 11.8. om at 40 000 elever er for dårlige i norsk til å følge den vanlige undervisningen i grunnskolen.

I fjor fikk 40 017 elever (ca 6,5 prosent av alle grunnskoleelever) særskilt norskundervisning.
Videre skriver Aftenposten:
"På bakgrunn av en evaluering i 2006 om hvordan norsk som annetspråk for språklige minoriteter ble praktisert i grunnskolen. Her kom det fram at over 30 prosent av grunnskolene ikke hadde standardiserte prosedyrer for å kartlegge språkferdighetene" Rapporten sier også at om lag halvparten av elevene som får spesialundervisning, blir værende i denne hele skolegangen.

Kartleggingsgrutiner

- Hvor mange elever vil få særkilt norskundervsining neste skoleår?
- Vi har ikke klart statistikkene for neste skoleår, men antall elever som mottar særskilt norskundervisning vil vi ha klart ca. 1. September, sier fagkonsulent for skole i Lier kommune, Liv-Astrid Egge til Liernett.

- Hva med kartleggingen?
- Når det gjelder kartlegging ble en del lærere og rektorer kurset i utdanningsdirektoratets kartleggingsmateriell, "språkkompetanse i grunnleggende norsk" nå i vår. Det er et svært grundig og godt kartleggingsmateriell som en del lærere har tatt i bruk. God kartlegging som også gir føringer for hvordan vi skal arbeide videre med språkopplæringen er viktig. Flere lærere deltok også på andre kurs om særskilt norskundervisning våren 2008. Vi hadde også en delegasjon på studietur til Hagaløkka skole i Asker i løpet av forrige skoleår nettopp for å oppdatere oss på hvordan vi best mulig kan gi en god opplæring i særskilt norsk. Vi er i ferd med å endre kartleggingsrutinene våre, så jeg kan ikke svare mer eksakt enn dette akkurat nå. Men saken har høy prioritet og vi arbeider med saken, sier hun.


Lærerkompetansen
Som minusfaktorer for særskilt norskundervisning nevnes i Aftenpostens oppslag, blant annet, utilstrekkelig lærerkompetanse.

Kommunalsjef Johanna Leirvik sier dette om lærerkompetansen:
- Vedrørende kompetanse skal vi i løpet av skoleåret få kartlagt kompetanse og organisering av særskilt norsk i Lierskolen. Vi vet at vi i fremtiden vil få enda større andel av elever med annet morsmål. Vi har dog foreløpig ikke statistikk på hvordan disse elevene lykkes på nasjonale prøver eller karakter. Vi har antatt at vi har et behov for kompetanseheving innen området og at vi må bli mer systematisk innen dette feltet på lik linje med spesialundervisning, uttaler kommunalsjef Lervik

- Generelt tror jeg at vi kan si at vi må jobbe mer med å ha fokus på resultatene de tiltakene vi setter inn fører til. I handlingsprogrammet for inneværende år er utfordringene knyttet til særskilt norsk formulert. Stortingsmeling nr. 31 er interessant lesing, synes jeg. Her står det mye om skoleeiers ansvar, og det er nok av utfordringer for en mellomstor kommune som Lier med meget liten administrativ støtteapparat sentralt i kommunen. Det er et stort trykk på den enkelte rektor her, liksom i mange andre kommuner rundt i landet, avslutter hun

Flere saker fra arkivet

Manglende koordinering

Mens svømmeopplæringa i Drammen får strykkarakter, kan mye forbedres på samarbeid mellom Lier Svømmeklubb og skolene, mener Ann Christin Gjerdseth i svømmeklubben

Lite penger til bøker neste skoleår?

Lite penger til bøker neste skoleår, fordi skolene må spare 1,2 millioner kroner.

En erfaren lærer kommenterer dagens skolesituasjon

Kjell Sørlien har i en mannsalder jobbet i Lierskolen. Nå er han rådgiver ved Tranby skole. Han har vært med og kjempet fram rettigheter og goder som gjennom årene har bedret arbeidsforholdene både for elever og lærere. Han er mer enn skeptisk til det som nå er i ferd med å skje i forhold til en del prinsipper norsk skole er bygd på. Her følger den første artikkelen i en rekke der Kjell Sørlien setter fokus på norsk skole.

Ingen streik i Lier

LO kommune godtok meglingsresultet for de kommuneansatte etter 20 timer på overtid

- Valgfag: Velkommen tilbake!

Lier Senterparti vil at ungdomsskolene i bygda skal kunne tilby praktisk arbeidslivsfag for sine elever fra neste skoleår.

Færre klasser neste skoleår

Hovedutvalget for utdanning har vedtatt totalt 4,5 færre klasser i de videregående skolene Buskerud neste skoleår, grunnet synkende elevtall

Ikke alene om ansvaret

Kommunalsjef Johanna Leirvik understreker overfor Liernett at 17-åringen ikke var alene om undervisningen i klassen

Gilhusodden prosjektskole – behov for nytenkning.

Som rådgiver ved Tranby skole er Kjell Sørlien sterkt i mot at Gilhusodden legges ned sånn uten videre. - Behovet for en alternativ opplæringsarena er større enn noen gang, sier han

Språkopplæring i nye lokaler

Kuteh Jonbula, Bobby, Fakeba og Nast fra Gambia sørget for god stemning da Lier voksenopplæring holdt innflyttingsfest på Stoppen.

Forsterket leseopplæring - hvor er pengene til det?

Innlegg fra Utdanningsforbundet Lier om rådmannens forslag til budsjett 2009

Store skoler er det beste for brukerene!

Endelig skal skolestrukturen i Lier under lupen. Jeg forventer at dette vil føre til en fremtidsrettet grunnskolestruktur med fokus på kvalitet for barna og lærerne, - og ikke nostalgikerne.

Best i lesing og matte

Resultater fra Nasjonale prøver viser at Liers åttendeklassinger skåret best i Buskerud

Minst og best

Alle fjerdeklassinger ved Nordal skole svømmer 200 meter. Les mer om undervisningen i svømming ved lierskolene.

Nei til gratis frukt

Venstre-politiker Nina Johnsen vil ikke at elevene skal få gratis frukt på skolen. Fysisk aktivitet er viktigere

Imponerende oppslutning

Det sier prosjektleder Roar Bogerud (på bildet) om vinteraktivitetskurset som hadde som mål å gi de ansatte innen Skolefritidsordningen bedre kompetanse.

Trygg oppvekst – med vekt på skolepolitikk

KrF er familienes fremste forsvarer. Dette blir tema i årets valgkamp. Vi skal prege skolepolitikken i hver kommune. Vi har bidratt og bidrar til å finne gode l (...)

Disiplin, respekt og tradisjoner

Femten år gamle Ramneet Kaur fra Punjab imponerte tranbylærere og kommunalsjef Kirsten Bøckmann

Lierskolen - på tide med innholdsdebatt!

Kunnskapsløftet er innført, med målsetting for opplæringen i grunnskole og videregående skole, og et helhetlig 13-årig løp. I løpet av valgperioden ble det i st (...)

Kommer og går i Rådhuset

Kommuneadvokat Kjell Arne Reistad går av med pensjon, mens Johanna Lervik blir den nye kommunalsjefen med skolefaglig kompetanse

Lys i mørket

Luciaopptreden av elever er alltid en fin opplevelse for våre nye landsmenn ----

Ny asfalt til skolestart

Men boligfeltet lar vente på seg og elevtallet ved Nordal skole synker og synker --

Frp-skolen

- Ettersom Frp hele tiden har sikret flertall for Lier Høyres budsjettforslag og handlingsprogram er innlegget her en sterk selvkritikk, skriver Arbeiderpartiets Bård E. Strand i sitt svar til Frp-ledelsen.

Best i landet

I hele høst har elever ved landets videregående skoler kjempet om ære og berømmelse i dataspillet og skoleturneringen "Utviklingsinvestoren"

Neste år også?

Men da bør målet være å få alle elevene i aksjon, konkluderer de ansatte ved Kulturskolen etter årets stormønstring.

Aktiv 365 på Hennummarka skole

Aktiv 365 fortsetter neste skoleår, noe barna på Hennummarka skole var veldig fornøyde med

Lierskolen – Per er dårlig til å lese og det er ordfører’n som har ansvaret!

Jeg deltok for et par uker siden på Skolepolitisk konferanse, i regi av KS (kommunesektorens interesse-og arbeidsgiverorganisasjon). Påstanden om Per, ”satt sc (...)

Premievinnerne og best i Norge

Dette er trioen fra St Hallvard videregående skole som kan reise på prosjektreise til Uganda i februar

Kommer og går i Rådhuset

- Det er åpenbart at det er en utfordring og lite ønskelig at vi i praksis har hatt to stillingshavere de siste fem-seks årene, sier rådmann Hans-Petter Christensen som kommentar til nok et skifte av kommunalsjef for undervisningssektoren ---

Leder i Liernett - alternativ sjanger

Antakelig blir skolen et hett tema også i neste høsts valgkamp. Verdens dyreste skole gir dårlige resultater på flere felter. Den er dårlig til å utjevne sosiale forskjeller og evner ikke å gi elevene elementære ferdigheter i vesentlige disipliner. Vi ser det hele fra lærersida og lager drama ut av det som er en dramatisk situasjon.

Burde et 2. fremmedspråk bli obligatorisk?

Kanskje er det skuffende for mange elever, lærere og foreldre i Lier at et 2. fremmedspråk på ungdomsskoletrinnet ikke blir obligatorisk. To av Liers ungdomskoler vi har vært i kontakt med, var nemlig godt forberedt på dette kunnskapsløftet.

Mangler vertsfamilier

I august kommer Baris (15) til Norge.

Slik jobber en kunstner.

Da Ole Lislerud fikk tilslag på sitt forslag til utsmykking av Sylling skole, var en del av avtalen at han skulle formidle bakgrunnen for utsmykkingen til elever ved skolen. For en stund siden fortalte han om arbeidsprosessen og hvorfor ting ble som de ble – i går var det elevenes tur til å prøve seg som kunstnere.

Ut av skolen, inn på tunet

Gårdbrukere ønsker skoletrette ungdomsskoleelever velkommen til gårds

To hvite lys

- Når katastrofen rammer står vi sammen.

Under samme himmel

Niendeklassingene på Lierbyen skole med flott og tankevekkende musikal

Miljøkriminalitet på Tranby

Myrflangre, som er på rødlisten over truede arter, er blitt giftdrept i sommer.

- Det var ikke gøy lenger

Frafallet innenfor organisert idrett er bekymringsfullt, hevder forskere. Liernett har utfordret lokale idrettsledere til å kommentere artikkelen.

Liung ny kommunalsjef

Bente Gravdal er tilbake i Lierskolen etter ni års innsats i Drammen som rektor

Fylkeskommunen raserer musikklinja.

Nedskjæringer på ST Hallvard videregående skole går spesielt utover musikklinja. Elever og lærere mener dette gjør at Lierelevene får et dårligere tilbud enn elever ved musikklinja ved andre skoler.

Ukas petit er skrevet av Thorvald Lerberg

Takt og tone

200 i hundre

Med sjarme og inspirasjon tok Kjartan Eide nye trivselsledere med storm i Syllinghallen på tirsdag. Ikke rart at koordinator Roar Bogerud kommanderte Eide ut på en æresrunde etter kurset -

Milevis på ski på Hegg, Heia og Hennummarka

- 29 elever på Hegg skole har registrert nær 560 mil på ski hittil i år, sier lærer Halvor Jordbakke til Liernett.

50 (per)cent - it’s good to slæp off

Ukas petit

Lærerfri skole på Oddevall

Elevene på Oddevall skole fikk oppleve to litt annerledes skoledager, da foreldrene inntok lærerrollen.

Kuvending av statsråden

- Så er det skjedd igjen. Undervisningsministeren skal reparere på valgfagene i ungdomsskolen, skriver ukens gjesteskribent i en kommentar til en kronikk som ble publisert i flere av landets aviser denne uken.

Seksualisert oppvekst

- Det norske samfunnet blir i stadig økende grad seksualisert, hevder Janicke Karin Solheim.

Ut i jobb

Vilde Skui (14), elev ved Lierbyen skole, har arbeidsuke på Egge skole.

Historisk medlemsrush

- Folk melder seg inn i Venstre som aldri før, sier sekretær Ståle Sørensen i Drammen Venstre (på bildet), og reaksjonene har vært ulike lokalt ----

Mer fokus på trim

I Syllinghallen på tirsdag fikk 45 deltakere fra barnehager og SFO i Lier en innføring i nye øvelser for de mindre av instruktører fra Friskis og Svettis.

Tar Kiwi-kunnskap til klasserommet

Ni lærere fra Buskerud fylkeskommune har i høst hospitert i salgsfaget på Kiwi-skolen i Lier.

Nye generasjoner lærer

Fjerdeklassingene ved Hegg skole fulgte godt med da Nils Johan Rønniksen fortalte om dramaet over Lier i 1940.

Kommunen har god økonomi

- Regnskapet for 2009 viser et overskudd eller et driftsresultat på 3.3 prosent, sier Søren Falch Zapffe, gruppeleder i Høyre.

Desemberblomsten til Oddevall skole

Oddevall Skole fikk Månedens blomst for desember

Tranby-elever i nasjonal litteraturjury

Elever ved niende klasse på Tranby skole er plukket ut til å være med i juryen når vinneren av UPrisen skal kåres

Elever og lærere har samme mål i skolen

Silje Fuglerud i tiendeklasse på Tranby har sendt oss sitt syn på egen arbeidsplass. Vi har laget en kommentar før innlegget og håper mange følger på

Barnas stasjon i Drammen i 2011?

I sitt innlegg skriver Brynhild Heitmann (KrF) om forbud mot alkoholreklame og hjelpetiltak for barn i alderen 1-6 år.

Om valg og Frp-skolen

- Det er innledningsvis viktig å slå fast at Lier Frp i inneværende periode har sju av 49 kommunestyrerepresentanter. Dersom vi skal få gjennom noe av vår politikk må det nødvendigvis være i samarbeid med andre, skriver leder Lars Haugen.

Det handler om kommunikasjon

Sosionom Petra Røisi har i flere år arbeidet med barn og unge, særlig i skolen. Hun er opptatt av at flest mulig skal utstyres med best mulig verktøy til å takle en ofte vanskelig tilværelse.

Nytt familiemedlem i høst?

Fem av de 25 ungdommene som har vært samlet på Ål denne uka mangler vertsfamilie, sier Cecilie Jacobsen i AFS, Norge til Liernett i dag

Best til å bekjempe fattigdom

St Hallvard Videregående skole gikk av med en soleklar fylkesseier med gruppen "A.K.E. Improvement" i den landsomfattende skoleturneringen Utviklingsinvestoren

Inspirator for trivselsledere

Andrè Bergdølmo koste seg sammen med 180 barneskoleelever og deres lærere i Syllinghallen onsdag formiddag.

Jagland følger opp

Stortingspresident Torbjørn Jagland møter elever ved Briskeby skole og kompetansesenter på mandag

”Da klokka klang”

Sommerutstillingen er et samarbeid mellom Lier Bygdetun, Lier Historielag og Lier kommune, kulturkontoret. Den skal gi et bilde av Lierskolens utvikling og historie gjennom 200 år

Rytme for livet!

Det var ikke fritt for at elevengasjementet økte fra stakato til fortissimo når Sserunjogi George Kitogo fra Uganda inntok Tranby skole med et bombardement av rytmer, sang og inspirerende kulturelle spillopper fra hjemlandet.

Pulveriserer ansvaret

- Det sier Søren Falch Zapffe om ansvarsfordelingen av "drop-outs-elever" fra Videregående skole.

De vanskelige bildene

I et par år har jeg tatt bilder på juleballet på Tranby og lagt dem ut på Liernett.

Det er vettet vi skal leve av

Liernett mottok for en tid siden et leserbrev som fattet redaksjonens interesse på en måte som gjorde at vi ønsket å gjøre leserne og oss selv bedre kjent med skriveren, liungen Knut Moen.

Åpent møte om skole.

Kultur, oppvekst og undervisningsutvalget i kommunen holdt åpent møte i aulaen på Sylling skole. Dette kunne ha blitt omtrent så kjedelig som det høres ut, men i stedet ble det ganske interessant.

Skolen og Bygdetunet

Om å lære av andre, eller slippe å finne opp kruttet på nytt

Fokus på mulighetene

Virksomhetsleder ved Frogner Sykehjem, Anne Rasch-Haugen, overrakte Frp-leder Siv Jensen ei T-skjorte med dette slagordet etter besøket på lørdag.

Spansk aften

Aage Rayen Meyer har bare spilt gitar i fire år, men imponerte på Stoppen i går, sammen med de andre gitarelevene og elevene på tegne-, male- og keramikkursene.

Leder

Den kulturelle skolesekken

I skyggen av en sommer

“In the lost Childhood of Judas, Christ was betrayed”. (unknown – so far)

Savner vertskapsfamilie

Yihang er en veldig blid gutt som er veldig glad i å synge -

Norges fineste pledd er fra Sjåstad

Hele 9000 barn fra hele landet konkurrerte om å designe Norges fineste pledd. Jon Inge Gustavsen (11) fra Sjåstad vant med sitt design.

Hans Martinsen på gamle trakter

Hans Martinsen besøker gjerne gammelskolen på Øverskogdagen

Lokalhistoria skal bli obligatorisk pensum

Nå må rektorene i Lierskolen sette lokalhistoria på dagsorden. Bygdetunet blir helt sentralt i arbeidet med å lære barn og unge om Lierbygda.

Kurs i ledelse

Kjell Sørliens innlegg om skolen ga meg mangeslags tanker. Her en en

Barna på Oddevall skole gir med glede

Den største gleden i livet er å gi

Gilhusodden prosjektskole, hva skjedde?

Jeg merker meg en strøm av beklagelser over vedtaket om å legge ned Gilhusodden prosjektskole. Er nedleggelsen et ledd i en plan, eller er det et spark i løse lufta?

På språkreise til England

Briskeby kompetansesenter for hørselshemmede har i samarbeid med Ruuds språkreiser i flere år organisert turer for tunghørte til Eastbourne i Sør – England.

"Da klokka klang" - Lierskolen 200 år

Ordfører Ulla Nævestad og Stortingspresident Thorbjørn Jagland åpnet Skoleutstillngen på Bygdetunet

- Flate kutt merkes av grunnskoleelevene

Utdanningsforbundet i Lier er ikke enig med ordfører Ulla Nævestad om at den vanlige liung ikke vil merke noe til kuttene kommunen gjennomfører. – Grunnskoleelevene merker dem hver eneste dag, mener hovedtillitsvalgt Hanne Mathiassen.

Joseph Kellers vei, ønske om tiltak

Hallingstad skole FAU har tatt initiativ til å forbedre trafikksikkerheten på Joseph Kellers vei.

Månedens blomst(er)

Turid Jørgensen Rivrud og Bent Bredesen fikk månedens blomst i februar.

Mandag begynner skolen

Dessverre har den gode feriefølelsen i år blitt forstyrret medienes elendighetsbeskrivelser av norsk skolehverdag. Så hvordan er den gode skolen? Vi henger oss på debatten og oppfordrer deg til å gjøre det samme.

Økt etterspørsel

- Vi har som mål å dyrke 80 mål salat i 2009 hvis markedet vil ha det, sier Anders Hørthe i Sylling

Vaksineringen trappes opp

I går startet vaksineringen av elevene i Lier

Den redaksjonelle linje

Svar på Sagvoldens innlegg om Liernett.

Egges eplevodka en norsk nytelse

Nyt Norge-merket skal pryde flaskene med eggebondens eplebaserte vodka.

Under samme himmel

Dramalærer Turid J. Rivrud og musikklærer Bent Bredesen står bak en ny musikal som 9. klasse ved Lierbyen skole vil framføre under tema krig og konflikter, torsdag 14. februar

- Trenger vi valg i Lier?

Dette spørsmålet stiller Lier Frp, (på bildet ordførerkandidat Knut Eilert Sørnes).

Foreslått tilbakeført som LNF-område

- Det synes å være bred enighet om dette i det politiske Lier, sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe

Hedret rektor

Hatteparaden på Egge skole ble også en avslutningsfest for Helene Bartnes Andersson

Nytt stipend delt ut

Saksonfonisten Tonje Kvarstein Andreassen fikk æren av å motta det første Haugestadstipendiet ved åpningen av Kulturnatten i dag ettermiddag

Janteskolen – kampen mot tyggegummien.

Ukens petit ved Rune Elven