Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Leder

Den kulturelle skolesekken

Jeg har ofte lurt på i hvilken forbindelse Hermann Göring eller var det Josef Goebbels kom med det famøse kulturhistoriske utsagnet: ”Når jeg hører ordet kultur, trekker jeg min pistol.” Jeg mener nå å være på sporet av et eller annet oppklarende i denne saken. Det har kommet til meg gjennom mitt arbeid i skolen.

Jeg så med forventning fram til lanseringen av Den kulturelle skolesekken i 2002. Store summer skulle sprøytes inn i en grunnskole som etter kutt og innsparinger ofte ble framstilt som en kulturell ørken. Siden 2002 har staten årlig sørget for at en sekk med ca. 350 millioner friske kroner er blitt sendt til fylkeskommunene som deretter har sendt innholdet videre til kulturkontorene.

Dette har betydd at kunstnere har fått grunnskolen som et nytt og lukrativt marked å utfolde seg på. Det fins i dag eksempler på kunstnere som tjener bortimot en halv million ekstra årlig gjennom engasjement i Den kulturelle skolesekken. Det er vel og bra, pengene er sikkert verdifulle tilskudd til kunstnernes egenutvikling.

Den kulturelle skolesekken fikk også fart på kultursektoren i kommunene - her var det endelig noe konkret og byråkratiserende å arbeide med. Jeg har en følelse av at det er kultursektoren som i stor grad bestemmer hvilke kulturtilbud som er relevante for skolen.

Kulturlivet i skolen skulle igjen vitaliseres, men mon tro om det ikke er kultursektoren som har tjent mest på revitaliseringen. Fargerike kataloger, brosjyrer og fancy logoer har strømmet til skolene. Rene kulturkafeteriaene med instant kultur for en grå og sliten skole med lærere som mange mente ikke lenger hadde en god hånd med kulturformidlingen i skolen. Nei, når artistene kommer er lærerne redusert til stolsjauere, kaffekokere og scenemannskap, for ikke å glemme vaktbikkjer.

Lærerene klapper pliktskyldigst etter hver forestilling, men bekymrer seg mest over hvordan de skal få tatt igjen timene som er blitt bort i den ”hellige kulturens navn”. En skole som driver på tradisjonelt vis får det vanskelig. Frustrerte lærere ser at Kunnskapsløftet til tross, tiden til tradisjonelt skolearbeid er blitt redusert i de nye planene. Samtidig lastes stadig mer ned i skolen, og lærerne får enda mindre tid til å gjøre det de egentlig skal. Elever forsvinner fra timer for å være med på forskjellige prosjekter som utad kan virke prisverdige, nyttige og gjøre seg godt i avisen.

Ofte skaper disse prosjektene uro i det daglige arbeidet, river skoledagen i filler og stresser fra før av ukonsentrerte ungdommer. Den gode lærer tenker elevenes beste i det daglige arbeidet. Hun må være den som er i stand til å vurdere hva som tjener elevene best. Derfor er det viktig at hun får være med på å bestemme skolens innhold. Det er et paradoks at det i en tid da det er ønskelig å utvide kulturtilbudet i skolen ikke fins penger til å opprettholde godt innarbeidede tradisjonelle pedagogiske opplegg med kulturell vinkling.

Men ideelt sett er alt arbeid i skolen en form for kulturformidling og bruken av Den kulturelle skolesekken må tilpasses de behov lærerne har og bli en naturlig del av skolens øvrige arbeid. I skolesekkens navn er det opprettet stillinger som kulturkontakter blant lærerne på skolene. Min erfaring er at deres oppgave er å informere om hva kultursektoren har å tilby. Muligens var det ikke ment å være slik, men hvis det virker slik i praksis, må pedagogikken forandres.

Kommunikasjonsstrømmen bør snus. Den kulturelle skolesekken må inn i skolen som et resultat av behov og ønsker fra lærerne. Skolesektoren må definere bruk og omfang og dermed sørge for at elevene får mest mulig ut av pengene. Den kulturelle skolesekken gir skolene fantastiske muligheter til å forsterke eksisterende kulturtiltak for elevene, men gir også lærere mulighet til i større grad å være kulturarbeidere og være med på å skape en mer interessant arbeidsdag for seg selv og elevene.

Maktmennesker har vanskelig for å forstå at all kultur kommer nedenfra. Men når skolesekken nå etter hvert får sin naturlige plass i grunnskolen, skal den plasseres på en frodig grasbakke og lytte til signalene som kommer derfra.

Skole

Flere saker fra arkivet

Den kulturelle skolesekken.

I ei tid der kultur og skole er utsatt for sparekniven, kommer ei gavepakke av de sjeldne. 180 millioner skal årlig brukes på å tilby landets grunnskoleelever et likt og godt kulturtilbud. Pengene er tenkt brukt til å gi elevene en kulturell identitet og et forhold til egne røtter.

Film og geometri i kunst for tiende klasse

Den kulturelle skolesekken bringer kunstnere inn i klasserommet.

Skolen og Bygdetunet

Om å lære av andre, eller slippe å finne opp kruttet på nytt

Lokalhistoria skal bli obligatorisk pensum

Nå må rektorene i Lierskolen sette lokalhistoria på dagsorden. Bygdetunet blir helt sentralt i arbeidet med å lære barn og unge om Lierbygda.

Liers historie i skolesekken

For 320 sjetteklassinger går turen til Lier Bygdetun som ledd i den kulturelle skolesekken.

- Buskerud AP støtter St. Hallvardspillet

Innlegg fra Turid Hellgren (AP)

Pilotgalleriet med inspirerende utstilling på Tranby

Over en lav sko på Tranby. Skomaker ble ved din lest. Det var før det. Den som i dag satser på å livnære seg som skoreparatør, kan risikere å gå skoa av seg. Det er lenge siden halvsåling var en del av grunnskolens sløydpensum. Likevel lot niende klassingene ved Tranby seg inspirere av skoutstillingen og laget fottøy av alle slag som vel neppe noen gang får bein å gå på (med)

Lite penger til bøker neste skoleår?

Lite penger til bøker neste skoleår, fordi skolene må spare 1,2 millioner kroner.

Under samme himmel

Niendeklassingene på Lierbyen skole med flott og tankevekkende musikal

Musikk fra Senegal i Den kulturelle skolesekken

Musikerne Olav Torget og Solo Cissokho reiser denne uka rundt på ungdomskolene med senegalsk musikk til elevene i åttende og tiende klasse.

Den som glemmer lokalhistoria

Ja, hva med den?

Elever og lærere har samme mål i skolen

Silje Fuglerud i tiendeklasse på Tranby har sendt oss sitt syn på egen arbeidsplass. Vi har laget en kommentar før innlegget og håper mange følger på

Ut av skolen, inn på tunet

Gårdbrukere ønsker skoletrette ungdomsskoleelever velkommen til gårds

Trygg oppvekst – med vekt på skolepolitikk

KrF er familienes fremste forsvarer. Dette blir tema i årets valgkamp. Vi skal prege skolepolitikken i hver kommune. Vi har bidratt og bidrar til å finne gode l (...)

Ukas petit er skrevet av Thorvald Lerberg

Takt og tone

Den gode skoletimen

Mediene renner over av elendighetsbeskrivelser av den norske skolehverdagen. Derfor er det hyggelig for oss i Liernett å kunne være litt motstrøms og rapportere fra den gode skoletimen på Tranby, der trivselsfaktoren både blant elever og lærer var god og læringsutbyttet likeså.

Kurs i ledelse

Kjell Sørliens innlegg om skolen ga meg mangeslags tanker. Her en en

Mandag begynner skolen

Dessverre har den gode feriefølelsen i år blitt forstyrret medienes elendighetsbeskrivelser av norsk skolehverdag. Så hvordan er den gode skolen? Vi henger oss på debatten og oppfordrer deg til å gjøre det samme.

Kuvending av statsråden

- Så er det skjedd igjen. Undervisningsministeren skal reparere på valgfagene i ungdomsskolen, skriver ukens gjesteskribent i en kommentar til en kronikk som ble publisert i flere av landets aviser denne uken.

Tar Kiwi-kunnskap til klasserommet

Ni lærere fra Buskerud fylkeskommune har i høst hospitert i salgsfaget på Kiwi-skolen i Lier.

Populær sommerutstilling

Mange skoleklasser ønsker å komme til Bygdetunet for å se sommerutstillingen ”Da klokka klang"

Opera for nye brukere

Forestillingen ”Vennskap på prøve” fikk mange av elevene på Tranby til å bli operavenner

Privat kontra offentlige skoler

Det er et spørsmål som mange politikere stiller seg, skriver ukens petitskribent Bill Sandstrøm.

Leder i Liernett - alternativ sjanger

Antakelig blir skolen et hett tema også i neste høsts valgkamp. Verdens dyreste skole gir dårlige resultater på flere felter. Den er dårlig til å utjevne sosiale forskjeller og evner ikke å gi elevene elementære ferdigheter i vesentlige disipliner. Vi ser det hele fra lærersida og lager drama ut av det som er en dramatisk situasjon.

Frykter en utsettelse

- Det var dette vi ønsket, sier lærerne Karin Selmer, Berit Marheim Abrahamsen og Marianne Berg og viser de planlagte tegningene for utbyggingen av Hegg skole. - Salen må ferdigstilles like raskt som skolen.

Med fortida inn i framtida

Terje Bautz er redaktør for den elektroniske historieboka. Han håndterer et redskap som burde brukes mye mer i norske skoler

En anstendig skole krever anstendige forhandlere

Vi som har vårt arbeid i skolen, har for lengst konkludert med at Sundnes og Ulleren ikke er kapable til å være forhandlere for KS.

Store skoler er det beste for brukerene!

Endelig skal skolestrukturen i Lier under lupen. Jeg forventer at dette vil føre til en fremtidsrettet grunnskolestruktur med fokus på kvalitet for barna og lærerne, - og ikke nostalgikerne.

Disiplin, respekt og tradisjoner

Femten år gamle Ramneet Kaur fra Punjab imponerte tranbylærere og kommunalsjef Kirsten Bøckmann

Rådmannens hestekur

Skolen får spare så det svir.

Den kulturelle skolesekken er åpen

Usedvanlig dyktige utøvere fra Rikskonsertene lagde tirsdag to flotte forestillinger med Ella Fitzgerald som tema i Tranbyhallen.

Kulturhus nå

Lier trenger et kulturhus. Rådmannen har satt et slikt hus på agendaen. Men arbeidet med et kulturhus har alt vært i gang i to år. Kan vi stoppe nå?

Månedens blomst

Månedens blomst til Arne Skattum, avholdt leksehjelper ved Tranby skole

Møttes igjen

Er man født og oppvokst på Øverskauen, da føler man ofte en dragning tilbake til røttene ved den gamle skolen --

Mangfold for de få

I går var jeg på Bygdetunet. Der skulle det være slåttedag med rømmegrøt. Jeg forstår at regnværet gjorde det vanskelig å slå noe som helst. Langorva beit dårlig i det seige graset, og det ble bestemt å utsette slåtten ei uke. Men rømmegrøt var det, kaffe og vafler og ikke minst kunne besøkende løse billett og se sommerutstillingen.

Lierskolen - på tide med innholdsdebatt!

Kunnskapsløftet er innført, med målsetting for opplæringen i grunnskole og videregående skole, og et helhetlig 13-årig løp. I løpet av valgperioden ble det i st (...)

Det handler om kommunikasjon

Sosionom Petra Røisi har i flere år arbeidet med barn og unge, særlig i skolen. Hun er opptatt av at flest mulig skal utstyres med best mulig verktøy til å takle en ofte vanskelig tilværelse.

De vanskelige bildene

I et par år har jeg tatt bilder på juleballet på Tranby og lagt dem ut på Liernett.

Boksalg og leseglede

Elevrådet på Heia skole ønsket å tjene penger, men ønsket samtidig å gjøre noe for skolens elever. Emilie og Teoline solgte bøker til 1. trinn.

Nei til gratis frukt

Venstre-politiker Nina Johnsen vil ikke at elevene skal få gratis frukt på skolen. Fysisk aktivitet er viktigere

Skolestart

Ukens petit er skrevet av Toril Prytz Kverneng

Siri i sentrum

Er tradisjonell senterpartipolitikk bra for lierbonden, eller er det slik at landbruket i dag drives best av folk med røtter i næringspartiet Høyre? Før vi går videre: Bør Lier ha sitt eget kulturhus?

Tranby-elever i nasjonal litteraturjury

Elever ved niende klasse på Tranby skole er plukket ut til å være med i juryen når vinneren av UPrisen skal kåres

Burde et 2. fremmedspråk bli obligatorisk?

Kanskje er det skuffende for mange elever, lærere og foreldre i Lier at et 2. fremmedspråk på ungdomsskoletrinnet ikke blir obligatorisk. To av Liers ungdomskoler vi har vært i kontakt med, var nemlig godt forberedt på dette kunnskapsløftet.

Kvalitetsutviklingen i Lierskolen

Uttalelse til saken om Skolestrukturen i Ytre Lier

I skyggen av en sommer

“In the lost Childhood of Judas, Christ was betrayed”. (unknown – so far)

Slik jobber en kunstner.

Da Ole Lislerud fikk tilslag på sitt forslag til utsmykking av Sylling skole, var en del av avtalen at han skulle formidle bakgrunnen for utsmykkingen til elever ved skolen. For en stund siden fortalte han om arbeidsprosessen og hvorfor ting ble som de ble – i går var det elevenes tur til å prøve seg som kunstnere.

Ukas petit-

er skrevet av Thorvald Lerberg. Min tanke er fri - så lenge det varer

Ny asfalt til skolestart

Men boligfeltet lar vente på seg og elevtallet ved Nordal skole synker og synker --

Æres den som æres bør!

Innlegg fra Janicke Solheim (SV)

En erfaren lærer kommenterer dagens skolesituasjon

Kjell Sørlien har i en mannsalder jobbet i Lierskolen. Nå er han rådgiver ved Tranby skole. Han har vært med og kjempet fram rettigheter og goder som gjennom årene har bedret arbeidsforholdene både for elever og lærere. Han er mer enn skeptisk til det som nå er i ferd med å skje i forhold til en del prinsipper norsk skole er bygd på. Her følger den første artikkelen i en rekke der Kjell Sørlien setter fokus på norsk skole.

Tid for musikal på Tranby ungdomsskole

Den 4. april kom ungdommens kommunestyre fram til at Tranby ungdomsskole ville bli et bedre sted om 9. klassingene fikk lage musikal. En sum på 75.000 tusen ble denne dagen fordelt på alle skolene. I salen satt elever fra 6. og 9. klassene og representerte resten av elevmassen. Det meste gikk til håndfaste prosjekter som lydanlegg, lysanlegg og lignende som skulle høyne kvaliteten på de forskjellige skolene.

Lena Garder tilbake på gamleskolen

Robotforsker med røtter i Sylling

Pengedryss til Lier-skolene

Kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) gir 1,8 millioner kroner til åtte skoler i Lier og Kongsberg

Jagland følger opp

Stortingspresident Torbjørn Jagland møter elever ved Briskeby skole og kompetansesenter på mandag

Hans Martinsen på gamle trakter

Hans Martinsen besøker gjerne gammelskolen på Øverskogdagen

Hjelpeaksjon for Etiopia

Britt Celine Oldebråten fra Lier har besøkt et av ADRAs prosjekter i Etiopia

Aktiv 365 på Hennummarka skole

Aktiv 365 fortsetter neste skoleår, noe barna på Hennummarka skole var veldig fornøyde med

Kulturkommunen Lier

De folkevalgte i Lier har nå bestemt seg for at kommunen skal få et kulturhus i Lierbyen.

Inspirator for trivselsledere

Andrè Bergdølmo koste seg sammen med 180 barneskoleelever og deres lærere i Syllinghallen onsdag formiddag.

Karate- gym på Kjøsterud

Drammen: 8. trinn på Kjøsterud ungdomsskole fikk en litt spesiell overraskelse i gymmen mandag 16. januar. I gymsalen stod en mann kledd i hvitt, og rundt livet hadde han et brunt belte. Det tok nok ikke lang tid før det gikk opp for de fleste at det var en kar fra områdets kampsportmiljø

Mye skolehistorie på Bygdetunet

Men hvor var Glupingen, bortsett fra et uanselig tidlig eksemplar låst inne i en glassmonter?

Suksess med gratis skidag i Sylling

Sylling skole dro på skidag i Øverskogen.

Et sted å være, et sted å lære

Her om dagen fant jeg igjen en haug med gamle ukeplaner som jeg laget til klassene jeg hadde på slutten av 70 – tallet. Kort tid etter snakket jeg med en lærer som i vår hadde vært i Finland for å gjøre seg kjent med den finske suksesspedagogikken. De to hendelsene fikk meg til å skrive følgende

Nei til nedprioritering

Frp er uenig i at det skal kuttes 400 000 kroner i tilskudd og støtte til breddeidretten.

Fylkeskommunen raserer musikklinja.

Nedskjæringer på ST Hallvard videregående skole går spesielt utover musikklinja. Elever og lærere mener dette gjør at Lierelevene får et dårligere tilbud enn elever ved musikklinja ved andre skoler.

St. Hallvard spillet - mer enn bare spill

Nytt manus er skrevet, og prøvene er i gang til årets forestilling. Denne gang er stykket ført i pennen av Håvard Rype, Lier kulturkontor, og har fått navnet ”Ikke en spurv til jorden”.

Lærerne streiket i dag

- Dette er ikke lønnskamp!

TORSDAG 15. APRIL FRA KL 1500-1800

I forbindelse med åpningen av ”Nye Sylling skole” ønsker elever og voksne på Sylling skole å vise fram det nye skoleanlegget for alle interesserte. Vi inviterer derfor foreldre, besteforeldre, familie for øvrig, alle ”Syllingdøler” og eventuelle andre interesserte til å komme innom skolen mellom kl 1500-1800. Elevene i 7. –8. –9. og 10. klasse vil flytte skoledagen til kveldstid og fylle skolen med forskjellig aktivitet. De minste elevene har vanlig skoledag og kommer eventuelt på besøk på kveldstid sammen med sine respektive.

Fag eller ferie? Ja takk, begge deler!

Hva gjør en tysklærer som synes ferien blir for lang, - eller kanskje mer sannsynlig: ofte synes det blir smått med faglig påfyll?

Best i test

Grei nok plan for Lierskolen, eller.....................?

Lier kommune - best i klassen?

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Statistikken gir en interessant indikator på hvilke områder vår kommune har et sterkt forbedringspotensiale.

Smilte likevel

Sylling skole, her representert med Julia Isabel Mora Folkvord, Emilie Andrea Dahl og Maren Elisen Braaten måtte gi tapt etter hele ni deltakelser i Nrk Buskeruds gjettekonkuranse.

Hvor går Lierskolen?

For mange år siden ble jeg innkalt til skolesjefen for å snakke om noe av ubehagelig art. Vi hadde ikke noe i mot hverandre, og det alt egentlig skulle dreie seg om ble snart skjøvet til side til fordel for en generell prat om Lierskolen.

Das Kapital

Ukas petit er skrevet av Thorvald Lerberg

Jens Bjørnå

35 år på Svangshagan/Sylling skole.

Om å spare i en tid da vi oppordres til å sløse.

Det kan ikke være lett å være lokalpolitiker i Lier om dagen. Folkets mest betrodde kvinner og menn står i spissen for en uvikling de er misfornøyd med, og de virker nærmest handlingslammet i forhold til å gjøre noe med den.

"Da klokka klang" - Lierskolen 200 år

Ordfører Ulla Nævestad og Stortingspresident Thorbjørn Jagland åpnet Skoleutstillngen på Bygdetunet

Aprilblomst i juni

Blomst til rektor på Lier Kulturskole, Ingvard Leivestad

Best til å bekjempe fattigdom

St Hallvard Videregående skole gikk av med en soleklar fylkesseier med gruppen "A.K.E. Improvement" i den landsomfattende skoleturneringen Utviklingsinvestoren

50 (per)cent - it’s good to slæp off

Ukas petit

Steng biblioteket og bli med på kjøpefesten

Rådmannen har foreslått å legge ned Tranby bibliotek. Dermed mister kommunens tettest befolkede område bibliotekstilbudet i nærmiljøet. Dette vil i stor grad gå utover unge og eldre, og våre nye landsmenn som er flittige bibliotekskunder. Skolene på Tranby vil miste muligheten til å videreutvikle et kombinasjonsbibliotek på eget område. Forslaget har møtt massiv motstand blant folk på Høgda.

Kulturregnskap

Hva koster kulturen oss, og hva bruker vi pengene til?

Informasjon i etterkant

Tillitsvalgte har ikke blitt rådspurt før tilsettingen verken på skole- eller kommunenivå, bekrefter Hanne Mathiassen leder av Utdanningsforbundet i Lier

Desemberblomsten til Oddevall skole

Oddevall Skole fikk Månedens blomst for desember

Rytme for livet!

Det var ikke fritt for at elevengasjementet økte fra stakato til fortissimo når Sserunjogi George Kitogo fra Uganda inntok Tranby skole med et bombardement av rytmer, sang og inspirerende kulturelle spillopper fra hjemlandet.

Best i landet

I hele høst har elever ved landets videregående skoler kjempet om ære og berømmelse i dataspillet og skoleturneringen "Utviklingsinvestoren"

Manglende koordinering

Mens svømmeopplæringa i Drammen får strykkarakter, kan mye forbedres på samarbeid mellom Lier Svømmeklubb og skolene, mener Ann Christin Gjerdseth i svømmeklubben

Ikke alene om ansvaret

Kommunalsjef Johanna Leirvik understreker overfor Liernett at 17-åringen ikke var alene om undervisningen i klassen

Liernett på Ocklynge Junior

What did I learn at School that day........

Ikke avsatt kommunale ressurser

Dette er kommentaren fra Ingeborg Rivelsrud, leder av kulturkontoret, om et eventuelt nytt bind av Liers historie.

Åpent møte om skole.

Kultur, oppvekst og undervisningsutvalget i kommunen holdt åpent møte i aulaen på Sylling skole. Dette kunne ha blitt omtrent så kjedelig som det høres ut, men i stedet ble det ganske interessant.

Mer igjen for pengene.

Nå er det atter budsjettid og en anstrengt kommuneøkonomi skal igjen slankes. Det kuttes ikke lenger med ostehøvel, her må det sterkere lut til. Rådmannen er nå ute med et forslag som ikke er uventet, det er bare trist. Hvem er det som får svi i år?

Kunsten på Høvik et skoleeksempel

- Å jobbe frem kunst i så fine lokaler er en fornøyelse, sier Bente Sommerfeldt-Colberg. Hun er den eneste liungen blant de seks kunstnerne som bidro til utsmykningen av Høvik skole.

Pressemelding fra Utdanningsforbundet

GILHUSODDEN PROSJEKTSKOLE

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen