Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Ikke avsatt kommunale ressurser

Dette er kommentaren fra Ingeborg Rivelsrud, leder av kulturkontoret, om et eventuelt nytt bind av Liers historie.

Ukens petitskibent,  Knut A. Andersen, etterlyser oppfølgingen av Liers historie i form av et nytt bind.

- Det foreligger for tiden ingen kommunale planer om å utarbeide et nytt bind til Liers historie for perioden etter 1914, og det er derfor heller ikke avsatt kommunale ressurser til dette, skriver Rivelsrud i en epost til Liernett i dag.

- Kommunens prioriteringer innenfor kulturminnevernet ligger i støtten og samarbeidet med Stiftelsen Lier Bygdetun, undervisnings/formidlingsopplegg knyttet til den kulturelle skolesekken og skjøtsel, enkle informasjonstiltak og ulike formidlingstiltak/arrangementer som synliggjør kulturminner og lokalhistorie i Lier. For tiden holder kommunen også på med en omfattende kulturminneregistrering som skal kunne resultere bl.a. i en plan for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer i Lier-

Historie Ingeborg Rivelsrud Kommuneøkonomi

3 kommentarer

Lørdag 13. mars 2010 14:40: Knut A. Andersen
Takk for svaret. Det er uklart om den manglende oppfølgingen av Liers historie skyldes et bevisst valg eller en forglemmelse.

Hvis det er et bevisst valg, er det interessant å få høre argumentene. Er det en forglemmelse, bør det kunne komme en bekreftelse på at saken blir fulgt opp.
Mandag 15. mars 2010 11:14: Ingeborg Rivelsrud
Vi kan sikkert være enige om at det hadde vært fint å få Liers historie for forrige århundredet skrevet. Når dette ikke er et realistisk prosjekt innenfor kommunalt ansvar for tiden så skyldes dette i hovedsak at et slikt bokprosjekt koster mye penger, trolig i størrelsesorden minst kr 1-2 mill i lønn for forfatter og opptrykk, mens salgsinntektene neppe vil kunne dekke mer enn 10-20%.

Kunne det være aktuelt for Lier Historielag å engasjere seg i saken ved å ta et formelt initiativ overfor kommunen der historielaget samtidig kunne være medansvarlig og delta inn i realiseringen så ville prosjektet vært mer realistisk tror jeg.

Det kan imidlertid også være at tiden for trykte lokalhistoriebøker er over, og at det viktigste vi gjør er å sikre at all den lokalhistoriske litteraturen som skrives blir samlet og tilgjengelig via nett. En debatt om dette kan også være viktig å føre!

Det er min oppfatning at Lier kommune prioriterer lokalhistorie og kulturvern relativt høyt allerede. Vi er glade for at vi også har mange historieinteresserte liunger og foreninger som bidrar til at både nåtid og fremtid vil kunne gjøre seg godt kjent med linjene bakover og fortiden for bygda!
Onsdag 17. mars 2010 12:57: Knut A. Andersen
Kultursjefens svar gir håp om fortgang med oppdatering av Liers historie.

Det er riktig at en oppdatering om årene etter 1914 ikke behøver være i bokform. Sannsynligvis er det vel så bra å benytte nettet, slik forutsetningen var i 2003, da Lier kommune etter initiativ fra Lier Historielag sørget for at de seks bindene av Liers historie ble digitalisert og gjort gratis tilgjengelig på nettet. (Ref. bl.a. DT, desember 2003: http://dt.no/nyheter/lier/fra-perm-til-nett-1.3124126).

Behovet for redaksjonell innsats er selvsagt uavhengig av publikasjonsform, men heldigvis kan en ”light-versjon” realiseres i første omgang uten at det påløper store kostnader. Jeg foreslår derfor at det så snart som mulig opprettes et nettsted der vi prøver å samle alle historieartikler som allerede er publisert på papir eller nett.

En slik samling artikler med varierende innfallsvinkel og kvalitet vil selvfølgelig ikke være en fullgod oppfølger til bøkene som tar Liers historie frem til 1914, og det er derfor viktig at man på et senere tidspunkt bruker det nye nettstedet og andre kilder som utgangspunkt for en profesjonell sammenfatning av Liers historie frem til, for eksempel, 1989. En slik oppgave vil trolig kreve medvirkning av en faghistoriker, og utgiftene til den delen av prosjektet kan vanskelig beregnes i dag.

Jeg håper at Lier kommune, som ”eier” av Liers historie, vil ta initiativ til en realisering av det foreslåtte prosjektet. Jeg er sikker på at mange ønsker å delta, og jeg er like sikker på at enda flere vil sette stor pris på at denne viktige kulturoppgaven blir ivaretatt.

Flere saker fra arkivet

- Hvor blir det av hovedboka?

Ukens petitskribent Knut A. Andersen mener at det å fortelle hjemstedets historie er å vise identitet.

Bli med på registrering av viktige kulturminner!

Lier kommune vil i år gjennomføre nyregistrering og vurdering av kulturminner i Lier, og innbyggerne inviteres av kulturkontoret ved Ingeborg Rivelsrud til å bidra

En fortid vi helst ikke snakker om

Er krigsårene 1940-45 den egentlige hindringen for fortsettelsen av Liers historie?

Liers forhistorie på data.

Nå er det sterkt foreldete verket”Liers historie” i seks bind ute på nettet. Kommunen åpner også sine sider for historieskrivere av forskjellige slag. Det kan bli en illeluktende lapskaus om ikke kriteriene er klare for hva som skal komme med

Liers historie i skolesekken

For 320 sjetteklassinger går turen til Lier Bygdetun som ledd i den kulturelle skolesekken.

Tilhører vår regionale historie

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud er lettet på vegne av St. Hallvardspillforeningen som nå er sikret et tilfredsstillende økonomisk grunnlag for St. Hallvardspillet i 2008 etter at Drammen kommune bidrar med 100 000 kroner

Tiden inne for juleavslutninger

Juleavslutninger er en hyggelig tradisjon i mange foreninger og bedrifter. På Lier Bygdetun hadde Astrid Karlsen en juleglede til alle i dugnadsgjengen i går.

Kommunen slår et slag for bygdas historie

Lier kommune lanserer nå Liers historie på nett. I samarbeid med historielaget har de lagt ut Liers historie, pluss litt til - søkbart på nett.

Den kulturelle skolesekken.

I ei tid der kultur og skole er utsatt for sparekniven, kommer ei gavepakke av de sjeldne. 180 millioner skal årlig brukes på å tilby landets grunnskoleelever et likt og godt kulturtilbud. Pengene er tenkt brukt til å gi elevene en kulturell identitet og et forhold til egne røtter.

Nesten umulig å holde ren

Det er svaret kultursjef Ingeborg Rivelsrud har til kritikken om at St. Hallvards kilde ligner på en gjørmepøl.

Lier Historielag fikk 150.000 fra DnB NOR

- Det er stor glede i Lier Historielag over meldingen om at Sparebankstiftelsen DnB NOR har tildelt 150.000 kroner til fire av lagets prosjekter, sier historielagets leder, Knut A. Andersen.

Kulturminnedagen i Lier, 11. september

Kultur for hele familien på Lier Bygdetun

Kalenderforvirringen oppklart

Leseren som påpekte at Lier kommune henviste til en utdatert kulturkalender, viste seg å ha rett

Mangfoldig fritid i Lier

Kan din organisasjon kunne tenke seg å delta på kulturminnedagen på bygdetunet søndag 14. september, spør kultursjef Ingeborg Rivelsrud

Ønsker flere kommunale barnehageplasser

De rød-grønne på lokalplanet ønsker nye barnehageplasser og utvidelser i de kommunale barnehagene, men får neppe flertall i kommunestyrets møte på tirsdag

Realistisk å bygge kulturhus

- Jeg ser for meg et lokalt og praktisk hus som fylles med aktiviteter og tilbud som allerede finnes, sier Kultursjef Ingeborg Rivelsrud i et intervju med Liernett.

Gullaug solgt til Rimi-Hagen

Hvis du trodde Liers ordfører holdt på med å hale i land sykehuset på Gullaug, tok du feil.

Opprustning av natursti og benker

For mange år siden ble det laget en natursti over Altanåsen i Sylling

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

Rådmannen og ordføreren garanterer --

Hobro, Liers danske vennskapskommune, har et skilt (se bildet) som viser retning og distanse til Lier og de svenske og finske venskapskommunene. Et tilsvarende veiskilt skal være på plass i Lier innen 2011.

Lier – ei historisk skattekiste.

Lier har ei lang og relativt ukjent historie. Man vet ikke nøyaktig når folk bosatte seg her, men det er enighet om at det er lenge siden. Det kan bevises at det var bosetting i Lier rundt år 500, men mye tyder på at det bodde folk her langt tidligere.

Kostnadene gir kalde føtter

Arbeiderpartiets Tone E. Svendsen er engstelig for kommunens utgifter og en OPS-avtale i forbindelse med bygging av kulturhus

Ukjent bilde av kjent låve

Liungen Even Hegs låve har en viktig plass i historien om den tidlige norske innvandringen til Amerika.

Vellykket Sankt Hallvardspill godt politisk forankret

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud (bildet) framhever dette i sitt innlegg her --

Kultursjefen hilser

Hyggelig hilsen til Liernett fra kultursjef Ingeborg Rivelsrud

Unødig uklarhet om anbud

Tildelingen av markedsføringsoppdrag for Lierdagene svekker folks tiltro til Lier kommunes anskaffelsesrutiner.

Bygdeborgen på fosskollen – egentlig en bygdeborg?

Som ett av kun fem kulturminner i Lier har bygdeborgen på Fosskollen en viss betydning for hvordan vi tolker fortiden. Det antas at folk fra sør i Lierdalen bygde en festning her om lag år 600 etter Kristus, og at denne beskyttet folk mot ytre fiender på slutten av den urolige folkevandringstida. Er dette egentlig bare spekulasjoner, eller kan man med sikkerhet si at det har ligget en bygdeborg her?

Nytt liv i gamle minner

Søndagens kulturminnedag på Lier Bygdetun vil rette søkelyset mot de materielle ting.

Skolen og Bygdetunet

Om å lære av andre, eller slippe å finne opp kruttet på nytt

Lier Høyre: Lokaldemokratiet under press

- Lokaldemokratiet må styrkes og statens makt over kommunene må reduseres, mener Lier Høyres leder, Ryno Andersen.

Lierbyens historie er tema på historielagets vårmøte

Torsdag denne uken kommer John W. Jacobsen til Haugestad for å fortelle om Lierbyen fra 1870 – 1990, som er temaet i boken han jobber med og som skal være ferdig utpå høsten.

”Da klokka klang”

Sommerutstillingen er et samarbeid mellom Lier Bygdetun, Lier Historielag og Lier kommune, kulturkontoret. Den skal gi et bilde av Lierskolens utvikling og historie gjennom 200 år

- Gatelys hele året!

Trafikksikkerhet er viktigere enn å spare noen kroner, mener Petter Dreier, som vil ha slutt på sommerslukkingen av gatelys.

- Lavterskeltilbud i fare

Det sier Christian Aakermann (her th), leder i Liungen IF, etter det store kuttet i det kommunale tilskuddet til idretten. De to største idrettsklubbene, Liungen IF og Lier IL, får tilsammen cirka 94 000 kroner mindre fra kommunen etter det store kuttet til idretten. - Det kan lett gå utover de rimeligste tilbudene våre, sier Christian Aakermann.

Feil og fakta

- Den senere tids debatt og presseomtale vedrørende det planlagte kulturhuset i Lierbyen har brakt til torgs mye feilinformasjon og misforståelser, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Ukas Kulturminnepost

Et samarbeidsprosjekt mellom Lier kommune og Lierbygda O-lag

En gave til Lier og liungene

Tirsdag lanserte John Willy Jacobsen den nye boka si på en pressekonferanse på Haugestad i Lierbyen

Administrative innspill i skolesaken

- Idrettsrådet har ikke vært invitert med i selve prosessen, fordi det tidlig ble lagt som premiss at utbyggingen først og fremst skulle sees som et rent skoleprosjekt, sier Lillan Halvorsen og Ingeborg Rivelsrud (bildet), blant annet, i en felles redegjørelse

St. Hallvard spillet - mer enn bare spill

Nytt manus er skrevet, og prøvene er i gang til årets forestilling. Denne gang er stykket ført i pennen av Håvard Rype, Lier kulturkontor, og har fått navnet ”Ikke en spurv til jorden”.

Oppdatering om stengt vei

Et nytt underskilt (bildet) er synligste oppdatering siden begynnelsen av juni.

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

Et godt stykke lierhistorie

I boken om Lier Arbeiderpartis første hundre år gir Halvard Reiersgård og hans medhjelpere et meget lesverdig innblikk i både partiets og bygdas historie.

Mer fysisk lek og moro i SFO

Men det nye SFO-tilbudet vil også innebære et nært samarbeid med Idrettskretsen og de lokale idrettslagene, sier prosjektansvarlig Roar Bogerud (her tv)

Nitrist utvikling

Det sier Høyres gruppeleder, Søren Falch Zapffe som etterlyser større entusiasme til kulturhusprosjektet som nå ser ut til å bli nedstemt i kommunestyret.

Ikke så gøy på landet

I et kvart århundre har Lars Sørums samlinger hvilt i fred på en innleid låve. Hva bør gjøres?

- Politisk barnehage

Innlegg fra Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti

En lykke å beholde bygningen

- Gamle Hegg har sjel, det er våre ungdommer veldig opptatte av, understreker leder av "Rockeverkstedet", Mari Grimsrud, når det nå er planer om en oppgradering av lokalene.

Foring av folkevalgte

Ukens petit av Ulla Nævestad.

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

- Ta Lierbyen i bruk!

Liers ordfører vil ha kommunens næringsdrivende med på å bringe nytt liv til det noe avblomstrede kommunesenteret.

Kvalitetsutviklingen i Lierskolen

Uttalelse til saken om Skolestrukturen i Ytre Lier

Kontaktskapende fest

Latteren satt løst, da ordfører Ulla Nævestad overrakte Berit Furøy (tv) to mobiltelefoner som var kommunens gave på festen til 40-årsjubilanten Lier Historielag.

Trivelig tradisjon: Kalender og årbok

Årets utgave av Lierkalenderen er nr. 30 i rekken. Kalenderen og årboka er klar til salg.

Trevelt og glatte veier

Christer Persson i Lier Drift var utsatt, da han skulle rydde ei stor veltet gran på Gjellebekk, og ber folk unngå glatte sideveier til de kommunale bilene har fått strødd.

Årets gavebok er kommet

Etter grundig gjennomgang av boken ”Lierbyen 1870 – 1990” har vi bare ett råd: Løp og kjøp!

Upresist av Drammens Tidende

- Oppslaget i går gir et inntrykk av at formannskapet har vedtatt å spytte inn 2,4 millioner ekstra pr år som bidrag til drift av St. Hallvardhallen, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud i epost til Liernett.

Velgerne venter på svar

Ordfører og rådmann har seg selv å takke for rykter og uklarheter etter salget av sykehustomta.

Tydeligere identitet gir mer trivsel og livskvalitet

Falköping i september: Sommersesongen er over, men det er fortsatt mange gode grunner til å besøke Liers svenske vennskapskommune. Konkrete tiltak for bedret livskvalitet er bare én grunn.

- Viktig å beholde samarbeidet

- Det uttaler Knut Grothaug (th på bildet), leder i IF Liungens foballgruppe til Liernett etter at klubben ikke får lov å samarbeide med Lier IL om et felles junior lag neste år --

- Kulturhuset en debatt om prioriteringer!

Ingen politiker hadde sagt nei til et kulturhus i Lier hvis vi hadde hatt nok med penger, skriver Arbeiderpartiets Petter Dreier i dette innlegget.

Sommermørket senker seg over Lier

Førstkommende fredag slukkes vei- og gatelys i Lier, for så å tennes igjen 1. august.

- En siste utvei

Hva er galt med kommunens kalender? spør kultursjefen. Vi har hele 3 svar.

Det ble Lier ILs kveld i Formannskapsmøtet torsdag

Lier IL stilte mannsterke på tilhørerbenken på torsdagens Formannskapsmøte i Lier Kommune. Alle gruppestyrer, samt Hovedstyret var representert og det ble spontan applaus da Ordfører Ulla Nævestad banket gjennom begge Lier ILs saker.

Togstopp til Amtmannssvingen!

Amtmannssvingen har en fantastisk beliggenhet for å etablere et kollektivknutepunkt i ytre Lier. Det foreligger planer for å ruste opp Amtmannssvingen som bussk (...)

- Dette er kun forslag

Det sier en optimistisk Siri Loe Svere i Lier Sp til Liernett i dag om forslaget til ny Norsk Transportplan

Opplevelse, helse og historie

- "Ukas Post" har mange sider ved seg, skriver Arne Ask i sin omtale av ukas post ved Aschenbergsetra

Kulturminneposten i Paradisbakkene

Ukas Kulturminnepost for perioden 12. til 21. september ligger ved Lier Bygdetun og Paradisbakkene

Et nytt "Giiiiiiiiiiiifstad"

Gruppeleder i Kristelig Folkeparti, Brynhild Heitmann (på bildet), er skeptisk til forslaget om å kjøpe Brøholt.

Dette avgjør kommunestyret

Liernett styrker lokaldemokratiet ved å forenkle tilgangen til sakene kommunestyret behandler.

- Om Liers tilstand og Høyres politiske regnskap

Ryno Andersen, leder Lier Høyre, svarer Lier FrP i dette innlegget.

Kulturløftet

Undertegnede personer tar ikke stilling til verken lokalisering eller ønskelighet av et kulturhus i Lierbyen. Dette vil være et stort løft for Lier kommune med en anslått årlig kostnad på 6 millioner kroner.

Interessant alternativ

Det sier Ap's gruppeleder, Bård Strand (bildet), om Paul Christian Justads forslag om å vurdere å kjøpe Brøholt som fremtidig erstatning for Frogner Sykehjem.

Frp får svar om asylmottaket og UDI-møtet

På Lier kommunestyres møte i dag vil ordfører Helene Justad besvare Per Vemorks (Frp) interpellasjon om UDI-møtet om asylmottaket på Lierskogen.

Kuvending av statsråden

- Så er det skjedd igjen. Undervisningsministeren skal reparere på valgfagene i ungdomsskolen, skriver ukens gjesteskribent i en kommentar til en kronikk som ble publisert i flere av landets aviser denne uken.

Ingen dramatikk

Det uttaler Morten Egeberg i Lier kommune om konsekvensene av streiken.

Våg å satse på kultur i Lier

Rådmannsteamet i Lier kommune har planlagt hardhendte nedskjæringer i kommunens budsjett. Det ser ut til å gå særlig ut over kulturlivet. Kultursjef Ingeborg Rivelsrud har med denne bakgrunn kritisert de økonomiske rammevilkårene de sentrale myndighetene i Norge gir sine kommuner og hun har sluppet til i en stor artikkel i Drammens tidende. Dette har ikke gått upåaktet hen.

Lier Bygdetun fikk ny styreformann

Etter over 20 års iherdig innsats ønsket Truls Hallingstad avløsning. Nå har Åsmund Johannessen (bildet) overtatt styringen av bygdetunet.

Mitt kulturelle dilemma

Leder i Lier Arbeiderparti og medlem av formannskapet Tonje Evju, er litt provosert over debatten utelukkende har blitt til "sykehjem og skole eller kulturhus".

Spyling av vannledningsnettet på Tranby

I uke 36 og 37 vil Lier Drift foreta spyling og rengjøring av det kommunale vannledningsnettet i Tranbyområdet. Spylingen vil i hovedsak skje om natten. Dette gjøres for å sikre god vannkvalitet.

Skjødesløs vedlikehold

Det skriver Bård E. Strand i en kommentar etter vedtaket om salg og riving av Gamle Hegg skole.

Opprett en styringsgruppe

Det ansvarligjør politikerne, mener Bård Strand ( tv ) i en kommentar til saken om kulturhus i Lierbyen

Fokus på mulighetene

Virksomhetsleder ved Frogner Sykehjem, Anne Rasch-Haugen, overrakte Frp-leder Siv Jensen ei T-skjorte med dette slagordet etter besøket på lørdag.

Kommunen og de frivillige organisasjonene

Møte på Haugestad sist onsdag

Tar du utfordringen?

Gjør som ungdommene i Foreningen Norden gjorde på fredag. De mestret den 2,6 km lange turen opp juvet opp til Asdøltjern.

Lokalhistoria skal bli obligatorisk pensum

Nå må rektorene i Lierskolen sette lokalhistoria på dagsorden. Bygdetunet blir helt sentralt i arbeidet med å lære barn og unge om Lierbygda.

Ny leder i Lier Høyre

Lier Høyre hadde besøk av Erna Solberg da Ryno Andersen ble valgt til ny leder på årsmøtet forrige uke.

Kulturprisen går til Arne Ask

Arne Ask får årets kulturpris for sin mangeårige innsats for kulturlivet i Lier.

Orgler i Lier

Menighetsrådet i Sylling ønsker seg helt nytt orgel i kirken og vil dermed følge rådene i Orgelplanen fra 1998.

Radikal fornyelse i gammel gård

Det er full aktivitet i det meget populære seniorsenteret i den gamle meierigården i Lierbyen i sommer.

Ikke Vinmonopol på Liertoppen

Lier har ikke behov for et nytt Vinmonopolutsalg! Vi har alle kort vei til Drammen og Asker, der det er utsalg. Dersom vi vil ha et utsalg i Lier må det være (...)

Julegrantenning likevel

Det så lenge ut til at det ikke skulle bli noe av det tradisjonelle adventsarrangementet ved Rådhuset, men nå beklager kulturkontoret at det har vært dårlig kommunikasjon.

Fortsatt nødvendig å løpe til og fra bussholdeplassen

Statens vegvesen har nå kommentert Liernetts artikkel om bussholdeplassen ved Ringsriksveien. Det er ingen vedtatte planer som kan bedre forholdene ved den livsfarlige bussholdeplassen.

Musikk fra Senegal i Den kulturelle skolesekken

Musikerne Olav Torget og Solo Cissokho reiser denne uka rundt på ungdomskolene med senegalsk musikk til elevene i åttende og tiende klasse.

Krystall og plakett til Bygdetunet

- Vi visste ikke noe på forhånd, sa en svært så opplagt Truls Hallingstad etter at stiftelsen Lier Bygdetun fikk Bevaringsprisen for 2008 torsdag kveld.

Exit Gullaug. Garanti uten verdi!

Aps helseministere og Martin Kolberg har etter tur gitt garantier for nytt sykehus på Gullaug.

Ønsket utvikling av Grønne Lier

Innlegg fra Senterpartiets Kirsti Marie Lager Lyngås