Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 234558eef7307c9255256b98b9a6ba6c

Ikke avsatt kommunale ressurser

Dette er kommentaren fra Ingeborg Rivelsrud, leder av kulturkontoret, om et eventuelt nytt bind av Liers historie.

Ukens petitskibent,  Knut A. Andersen, etterlyser oppfølgingen av Liers historie i form av et nytt bind.

- Det foreligger for tiden ingen kommunale planer om å utarbeide et nytt bind til Liers historie for perioden etter 1914, og det er derfor heller ikke avsatt kommunale ressurser til dette, skriver Rivelsrud i en epost til Liernett i dag.

- Kommunens prioriteringer innenfor kulturminnevernet ligger i støtten og samarbeidet med Stiftelsen Lier Bygdetun, undervisnings/formidlingsopplegg knyttet til den kulturelle skolesekken og skjøtsel, enkle informasjonstiltak og ulike formidlingstiltak/arrangementer som synliggjør kulturminner og lokalhistorie i Lier. For tiden holder kommunen også på med en omfattende kulturminneregistrering som skal kunne resultere bl.a. i en plan for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer i Lier-

Forrige artikkel:Siste julebrev fra MalagaNeste artikkel:Smilte fornøyde
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Lørdag 13. mars 2010 14:40: Knut A. Andersen
Takk for svaret. Det er uklart om den manglende oppfølgingen av Liers historie skyldes et bevisst valg eller en forglemmelse.

Hvis det er et bevisst valg, er det interessant å få høre argumentene. Er det en forglemmelse, bør det kunne komme en bekreftelse på at saken blir fulgt opp.
Mandag 15. mars 2010 11:14: Ingeborg Rivelsrud
Vi kan sikkert være enige om at det hadde vært fint å få Liers historie for forrige århundredet skrevet. Når dette ikke er et realistisk prosjekt innenfor kommunalt ansvar for tiden så skyldes dette i hovedsak at et slikt bokprosjekt koster mye penger, trolig i størrelsesorden minst kr 1-2 mill i lønn for forfatter og opptrykk, mens salgsinntektene neppe vil kunne dekke mer enn 10-20%.

Kunne det være aktuelt for Lier Historielag å engasjere seg i saken ved å ta et formelt initiativ overfor kommunen der historielaget samtidig kunne være medansvarlig og delta inn i realiseringen så ville prosjektet vært mer realistisk tror jeg.

Det kan imidlertid også være at tiden for trykte lokalhistoriebøker er over, og at det viktigste vi gjør er å sikre at all den lokalhistoriske litteraturen som skrives blir samlet og tilgjengelig via nett. En debatt om dette kan også være viktig å føre!

Det er min oppfatning at Lier kommune prioriterer lokalhistorie og kulturvern relativt høyt allerede. Vi er glade for at vi også har mange historieinteresserte liunger og foreninger som bidrar til at både nåtid og fremtid vil kunne gjøre seg godt kjent med linjene bakover og fortiden for bygda!
Onsdag 17. mars 2010 12:57: Knut A. Andersen
Kultursjefens svar gir håp om fortgang med oppdatering av Liers historie.

Det er riktig at en oppdatering om årene etter 1914 ikke behøver være i bokform. Sannsynligvis er det vel så bra å benytte nettet, slik forutsetningen var i 2003, da Lier kommune etter initiativ fra Lier Historielag sørget for at de seks bindene av Liers historie ble digitalisert og gjort gratis tilgjengelig på nettet. (Ref. bl.a. DT, desember 2003: http://dt.no/nyheter/lier/fra-perm-til-nett-1.3124126).

Behovet for redaksjonell innsats er selvsagt uavhengig av publikasjonsform, men heldigvis kan en ”light-versjon” realiseres i første omgang uten at det påløper store kostnader. Jeg foreslår derfor at det så snart som mulig opprettes et nettsted der vi prøver å samle alle historieartikler som allerede er publisert på papir eller nett.

En slik samling artikler med varierende innfallsvinkel og kvalitet vil selvfølgelig ikke være en fullgod oppfølger til bøkene som tar Liers historie frem til 1914, og det er derfor viktig at man på et senere tidspunkt bruker det nye nettstedet og andre kilder som utgangspunkt for en profesjonell sammenfatning av Liers historie frem til, for eksempel, 1989. En slik oppgave vil trolig kreve medvirkning av en faghistoriker, og utgiftene til den delen av prosjektet kan vanskelig beregnes i dag.

Jeg håper at Lier kommune, som ”eier” av Liers historie, vil ta initiativ til en realisering av det foreslåtte prosjektet. Jeg er sikker på at mange ønsker å delta, og jeg er like sikker på at enda flere vil sette stor pris på at denne viktige kulturoppgaven blir ivaretatt.
Flere artikler

2024 Sylling Hardcode