Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Vellykket Sankt Hallvardspill godt politisk forankret

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud (bildet) framhever dette i sitt innlegg her --

Vi kan igjen se tilbake på fire flotte Sankt Hallvardspill-forestillinger på Gilhusodden i Lier. Ca 2000 publikummere satt benket på tribuner og opplevde det nye stykket  ”…ikke en spurv til jorden” satt opp av den nyetablerte Sankt Hallvardspillforeningen. - En fantastisk opplevelse! Nydelig lyssetting og stemning med vakker musikk. En god historie som treffer i hjertet. Medrivende, dramatisk og rørende. Dette er noen av stikkordene som brukes. Mer enn 100 medvirkende, profesjonelle og amatører, de aller fleste på dugnadsbasis, gjorde en flott innsats.

Lier kommune er veldig glade over at Sankt Hallvardspillet har gjenoppstått etter fire års fravær. Et enstemmig formannskap vedtok i juni i fjor at ”Lier kommune er glad for at det tas lokalt initiativ til ny oppsetning av St.Hallvardspill gjennom etableringen av en egen forening. Lier kommune gir tilsagn om tilskudd på kr. 100.000 til en oppsetning i 2008 basert på et samvirke mellom profesjonelle aktører og lokale/regionale amatører, og forutsatt at den øvrige basisfinansieringen kan sikres.” Kommunestyret vedtok også i desember i fjor som ledd i den bredere kulturdebatten bl.a. at ”…St.Hallvardhistorien skal gjøres bedre kjent og bli en viktig identitetsbygger for Lier i regionen. Lier kommune vil inngå i St.Hallvardlauget som nå er under etablering i tilknytning til nytt St.Hallvardspill, og vil bidra til etablering av en nasjonal St.Hallvardpris som kan deles ut første gang i 2008…”

Støtten til Sankt Hallvardspillet og den nye prisen som ble delt ut er derved svært godt politisk forankret. Tilskuddet på kr. 100.000 utgjør en subsidiering pr. billett på en femtilapp.

Omtrent det samme som kommunen subsidierer en håndballspillers trening med pr. uke. Mye penger isolert sett, men lite for et så stort kulturelt løft som også er helt avhengige av offentlig grunnfinansiering. Ved tidligere oppsetninger har kommunen bidratt med kr. 100-150.000, sponsoravtaler og til dels mye mer praktisk hjelp enn i år.

Kultur og fritid har til sammen kr. 620.000 på budsjettet for 2008 som tilskuddsramme for kulturaktiviteter ekskl. idrett. Deler av dette går til driftstilskudd, resten til ulike arrangementer og prosjekter, alt etter åpen utlysning, basert på konkrete søknader og prioritert ut fra politiske føringer. Kommunen ønsker å være en støttespiller for alle gode lokale initiativ og aktiviteter, noen ganger med tilskuddsmidler eller innkjøp av underholdning, andre ganger i større grad med praktisk hjelp eller tilrettelegging. Kultur og fritid gjør sitt beste for å følge opp denne ambisjonen innenfor de ressursrammene som til enhver tid finnes.

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud

2 kommentarer

Onsdag 20. august 2008 22:31: Anne
Jeg regner med at denne saken har gått tjenestevei om rådmannen før den havnet i Formannskapet for godkjenning.

Og siden rådmannen ikke har funnet noe bemerkelsesverdig rundt etableringen av foreningen og tildelingen av dette oppdraget, må vi anta
at alle regler er fulgt.
Onsdag 20. august 2008 23:23: Bare spør
Tilskuddet fra Lier kom. er en femtilapp for hver billett. Sier kulturkontoret. Jeg sier hundre tusen fra Lier kom. kanskje gikk til St Hallvardprisen. Kulturkontoret sa prisen var nyttig markedsføringstiltak.

Sannheten er at 100 000 kr hedersprisen er lik en femtilapp fra hver av de to tusen som kjøpte billett.

Flere saker fra arkivet

Tilhører vår regionale historie

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud er lettet på vegne av St. Hallvardspillforeningen som nå er sikret et tilfredsstillende økonomisk grunnlag for St. Hallvardspillet i 2008 etter at Drammen kommune bidrar med 100 000 kroner

Mangfoldig fritid i Lier

Kan din organisasjon kunne tenke seg å delta på kulturminnedagen på bygdetunet søndag 14. september, spør kultursjef Ingeborg Rivelsrud

Informasjon om spillet og lauget

Informasjon om Sankt Hallvard-foreningen, Sankt Hallvard-spillet og Sankt Hallvard-lauget

Virker samlende på bygdene

Nils Ole Oftebro har tro på den betydning St Hallvardspillet kan få for Lier og distriktet

Hederspris til Tore Sandberg

Den første Sankt Hallvard-prisen gikk til journalist, forfatter og privatetterforsker Tore Sandberg

Gir politikerne grønt lys?

Det blir spennende dager for tilhengerne av et kulturhus i Lierbyen (og kultursjef Ingeborg Rivelsrud) før de avgjørende møtene i neste uke

- Nye og spennende muligheter

Det mener Ingeborg Rivelsrud (på bildet), leder av Kultur og Fritid etter møtet med representanter for beboerne i Lierbyen, foreningslivet, bedriftene og kommunen

Realistisk å bygge kulturhus

- Jeg ser for meg et lokalt og praktisk hus som fylles med aktiviteter og tilbud som allerede finnes, sier Kultursjef Ingeborg Rivelsrud i et intervju med Liernett.

Feil og fakta

- Den senere tids debatt og presseomtale vedrørende det planlagte kulturhuset i Lierbyen har brakt til torgs mye feilinformasjon og misforståelser, skriver kultursjef Ingeborg Rivelsrud.

Kulturprisen: 40 dager igjen

Snart er det for sent å foreslå hvem som skal få Lier kommunes kulturpris for 2011. Gjør det nå!

Sankt Hallvard eller Sankt Halvard?

- Hvorfor skriver Drammen og Lier helgennavnet på forskjellig måter? spør Knut A. Andersen i ukens petit.

Søker teatersjefstilling

Ekteparet Hanne Brincker Fjerdingstad (37) og Ketil Kolstad (35), som i disse dager flytter til Lierstranda, er blant de ni søkerne til å lede Nord-Trøndelag Teater.

Betraktninger om amatørkultur, amatørpolitikere og amatørjournalister

Debatten raser på Liernett, en fin anledning til å hente fram kanonene og skyte en spurv til jorden, skriver Rune Elven i sitt leserinnlegg

St. Hallvardspillet 2008

God stemning på Gilhusodden

Kulturblomstring i kulturbygda Lier?

Det kommer et hverdag etter et valg. Vi Høyre vil, tradisjonen tro, følge opp våre saker med mål om å legge fram et politisk regnskap som er i ballanse også ved (...)

Du skal ikke sove

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud tråkket vel i salaten da hun gikk ut i Drammens tidene og kunngjorde sitt syn på regjeringens økonomiske politikk. Dette vakte som ventet reaksjoner fra arbeidsgiver, og ordfører Ulla Nævestad benyttet i dag sjansen til å kvesse kniven i DT.

Stor stimulanse for Sylling

- Silje Bæra Hørthe er en av de lokale forbildene som fikk stipend etter Jordbæreventyret" i sommer. Ingeborg Lien, leder av elevrådet ved Sylling skole overrakte sjekken.

Gluntan, Ole Ivars og Mona

Vil du være med på dansegalla til topp musikk på fredag?

- Buskerud AP støtter St. Hallvardspillet

Innlegg fra Turid Hellgren (AP)

Kultursjefen hilser

Hyggelig hilsen til Liernett fra kultursjef Ingeborg Rivelsrud

En lykke å beholde bygningen

- Gamle Hegg har sjel, det er våre ungdommer veldig opptatte av, understreker leder av "Rockeverkstedet", Mari Grimsrud, når det nå er planer om en oppgradering av lokalene.

Bli med på registrering av viktige kulturminner!

Lier kommune vil i år gjennomføre nyregistrering og vurdering av kulturminner i Lier, og innbyggerne inviteres av kulturkontoret ved Ingeborg Rivelsrud til å bidra

Unødig uklarhet om anbud

Tildelingen av markedsføringsoppdrag for Lierdagene svekker folks tiltro til Lier kommunes anskaffelsesrutiner.

265 kroner per innbygger?

Dette kan bli et nøkkeltall å ta stilling til for politikerne om de skal vedta at Lier kommune arbeider videre med planene om et kulturhus

Innvandrerkommunen Lier

Mennesker fra hele 92 land er bosatt i Lier. Da gjelder å lytte og lære av hverandre --

Nei til nedprioritering

Frp er uenig i at det skal kuttes 400 000 kroner i tilskudd og støtte til breddeidretten.

Ekte liung?

- Mangfold og myter. Årets sommerutstilling på Lier Bygdetun åpner 22. juni

Støtter kulturen i Sylling

- Vi har fått en god spredning av søkere, sier Anders Hørthe, leder av fordelingsutvalget for overskuddet etter første år av "Jordbæreventyret".

- Politisk barnehage

Innlegg fra Mathias B. Dannevig, Lier Arbeiderparti

Kulturprisen 2006

Kulturprisen går til Lier musikkverksted

Ett år etter Mangfoldsåret

Lier er blant fylkets aller største innvandrekommuner, men hva har skjedd siden Mangfoldsåret?

Lier sett fra luften

Flott ny gavebok full av detaljrike bilder fra de fleste delene av Lier.

Høvik fritid får 300.000

Lier er blant de 229 av til sammen 429 søkere fra Lindesnes til Finnmark som har fått positivt svar fra Utdanningsdirektoratet på søknad om midler til å utvikle kulturtilbud eller kulturskoletilbud for barn og unge.

Mangfoldsåret på Bygdetunet

Søndag åpner Bygdetunet grinda for sommerens utstillng som skal sette søkelyset på det kulturelle mangfoldet i bygda

Mangfold av meninger

Vi synes det er betenkelig at kritikk av en kulturbegivenhet skal føre til at medarbeidere i Liernett til dels blir skjelt ut

Stor takk til Lier

Krf s gruppeleder Brynhild Heitmann ønsker å sitere en mottaksleder fra Nordre Land for den profesjonelle mottakelsen unge flyktninger har fått av Barneverntjenesten.

Imponerende liste

Frivillighetssentralen må være kommunens mest produktive virksomhet i forhold til budsjettet på vel 600 000 kroner

Hva vil vi med kulturhus

Og hvem skal fortelle oss det?

Kirken, en scene for lokale musikere

Kirken har fra gammelt av vært en scene for lokale musikere som vil bruke sitt talent til å bistå musikalsk ved gudstjenester og andre arrangementer i kirkens regi.

Med lokalsamfunnet i ryggen

Ingeborg Soot fikk Haugestadstipendiet for to år siden. I høst er det klart for en ny tildeling.

Sankt Hallvard ble drammenser

Hallvard fra Huseby ble drammenser da Drammen markerte sine første 200 år med stor og påkostet festivitas i løpet av helgen.

- God omsorg - uavhengig av hvem som tilbyr

Venstres ordførerkanidat Nina Johnsen deler Venstres tanker om omsorg i dette leserinnlegget.

Kultursplid og manglende visjoner?

Det som kunne vært en debatt som kunne gi et løft for kulturen i Lier ble i stor grad en debatt om kommunens hovedprioriteringer -

Pressemelding om spennende kommunalt initiativ:

FRITIDSMESSE FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Kommunestyret, hvor er det?

Lier kommunes nettsider er blant landets svakeste når det gjelder informasjon om lokaldemokratiet. Hvor er kommunestyret? Hva gjør det? Og hvor er ordføreren?

Kommunestyret blir overkjørt

- Statlige etater tar seg til rette i kommunen, fremholder Matthias S. Dannevig (på bildet), leder av Lier arbeiderparti, som en kommentar til at Vinmonopolet ønsker å etablere seg på Liertoppen

Se opp Drammen, her kommer vi!

Dette prosjektet bør falle på sin egen urimelighet! Skriver Jostein S. Hoset i dette ironiske innlegget.

Lanserte kulturhus i nittiårene

Tove Sæteren, (V) fikk en liten modell av et "kulturhus" av ordfører Ulla Nævestad, da hun sluttet i kommunestyret i 1999

Påsken i ord og toner

Tranby kirke, søndag 30.april 2006

Våg å satse på kultur i Lier

Rådmannsteamet i Lier kommune har planlagt hardhendte nedskjæringer i kommunens budsjett. Det ser ut til å gå særlig ut over kulturlivet. Kultursjef Ingeborg Rivelsrud har med denne bakgrunn kritisert de økonomiske rammevilkårene de sentrale myndighetene i Norge gir sine kommuner og hun har sluppet til i en stor artikkel i Drammens tidende. Dette har ikke gått upåaktet hen.

Liers nest farligste bussholdeplass?

Årene går uten at noen gjør noe for å bedre sikkerheten for passasjerene som bruker Liers nest farligste holdeplass.

Alternativ transport

Verken klimakrise eller finanskrise ser ut til å påvirke Lier kommune, der medarbeiderne med få unntak fyller opp parkeringsplassene og få ansatte benytter seg av kollektiv transport --

Glemte noen å sjekke ønsker og behov?

Nå undersøker kommunen det alle trodde var kjent da kulturhuset ble behandlet i mars.

Kulturhus - et kulturelt løft!

Lier Kulturråd ønsker å belyse debatten rundt er fremtidig kulturhus i Lier med noen kulturelle betraktninger.

Et løfte for bredde og topp

Lier kommune gir grønt lys for kunstgressbane på Stoppen

Lierkortet skulle sikre kulturhuset

- Lierkortet skal bidra til å finansiere driften av kulturhuset, het det i forhåndsomtalen. Kulturhuset ble skrinlagt, men hva skjedde med kortet og overskuddet det skulle gi?

Støtte til kulturinteressert ungdom

I forbindelse med Haugestad 100-års jubileum i 2007 besluttet Fruene Haugestad A/S i samarbeid med Lier kommune å opprette et kulturstipend.

”Kunst rett Vest”

med alle ordførerne i ryggen!

Æres den som æres bør!

Innlegg fra Janicke Solheim (SV)

Guttekonferansen- Rallytur på Sylling

-En skikkelig heisatur på sylling skole

Ikke avsatt kommunale ressurser

Dette er kommentaren fra Ingeborg Rivelsrud, leder av kulturkontoret, om et eventuelt nytt bind av Liers historie.

Rørende enighet om samhandlings-reformen

Kommunestyresalen på Haugestad var i går fylt av ansatte innen helsesektoren i kommunen og politikere fra alle partiene. Lier KrF hadde tatt initiativ til møtet om samhandlingsreformen.

Bygges kulturhus i 2009?

- Et bredt utredningsarbeid er i gang med sikte på politisk avklaring om prosjektet kan realiseres i løpet av våren, sier kultursjef Ingeborg Rivelsrud til Liernett

En låst dør eller et åpent sinn?

- Slik jeg ser det skal alle flyktninger vi mottar behandles med respekt og likeverdighet, sier Brynhild Heitmann.

Julegrantenning likevel

Det så lenge ut til at det ikke skulle bli noe av det tradisjonelle adventsarrangementet ved Rådhuset, men nå beklager kulturkontoret at det har vært dårlig kommunikasjon.

Kulturhusprosjektet en usikker fremtid?

Derfor konkluderer kulturrådet (her representert ved Leif Vinge) i et åpent brev til de politiske gruppelederne med at administrasjonen må få en frist til 1. september 2010 med å fremlegge et fullverdig grunnlag som er egnet for politisk behandling.

Kulturhusets mange uavklarte sider

Det er ingen tvil om at kulturlivet i Lier både trenger og fortjener mer egnede lokaler, men det er stadig mer usikkert om det foreslåtte kulturhuset er en tilfredsstillende løsning. Kostnadene er også uklare.

Mer kultur for pengene

Gruppeleder i Lier Ap, Bård E. Strand, begrunner her hvorfor han avviser en OPS-løsning for å få bygd et kulturhus.

- Lier kommune må bli mer effektiv og brukervennlig

- Med Lier kommunes gjeld på over 1200 millioner er et ikke mulig å opprettholde dagens tjenestenivå, mener Lars Haugen i Lier Frp.

Ukas Kulturminnepost

Et samarbeidsprosjekt mellom Lier kommune og Lierbygda O-lag

Grønne Lier forsvinner

Mens det jubles over støtte til tøybleier, forsvinner de grønne liene i Grønne Lier bit for bit.

Snørr og barter, - et vanskelig skille.

Av ordfører Ulla Nævestad

Rådmannen og ordføreren garanterer --

Hobro, Liers danske vennskapskommune, har et skilt (se bildet) som viser retning og distanse til Lier og de svenske og finske venskapskommunene. Et tilsvarende veiskilt skal være på plass i Lier innen 2011.

- En siste utvei

Hva er galt med kommunens kalender? spør kultursjefen. Vi har hele 3 svar.

Troen på enkeltmennesket.

Hun startet sin politiske karriere i Sandane Unge Høyre. Nå, nesten 40 år senere er hun Liers største kjendis. Troen på enkeltmennesket og personlig frihet under sosialt ansvar har vært ledesnorer i en lang politisk karriere. I dag er hun ordføreren som snakker med folk. Hun svarer på alle henvendelser og tar opp saker folk er opptatt av. Hun vant en knusende seier i det direkte ordførervalget i fjor. Lier-nett har intervjuet Ulla.

Nytt St. Hallvardspill?

Tirsdagens møte var forhåndsomtalt som et avgjørende øyeblikk for spillets fremtid.

Integrering på utlendingers premisser

Det mener Lier Frp og tjenesteutvalgets nestleder, Lars Haugen, etter vedtaket om en "åpen barnehage" i Lier.

Lier bibliotek 100 år

”Lier folkebibliothek” ble nemlig opprettet 9. desember 1909 etter beslutning i Lier herredsstyre.

Debatten om Vinmonopolet

Vinmonopolet AS søker i brev av 11. desember 2007 om at Lier kommune godkjenner etablering av Vinmonopolbutikk på Liertoppen kjøpesenter. Dette begrunnes blant (...)

Begrepet Lierskogen kulturkirke

Lierskogen kulturkirke er i ferd med å bli et begrep i bygda. Kulturkomiteen har tatt mål av seg til å tilby både sambygdinger og andre gode kulturopplevelser i den nå restaurerte og påbygde kirken.

Andre løsninger koster mer

- Lier Høyre er glad for at et flertall i formannskapet støttet rådmannens forslag til vedtak om realisering av et kultur-/flerbrukshus i Lierbyen, skriver Høyres gruppeleder Søren F. Zapffe (på bildet), og karaktiserer Bård E. Strands innlegg som et sleivspark

En juvel i krona

- Og her vil vi bygge et kulturhus, viser Nina E. Johnsen, Venstre, gruppeleder for det lokalpartiet i Lier som først hadde bygging av kulturhus på sitt program.

Det du ikke fikk vite om kulturhusenes økonomi

Kulturhusplanene i Lier skjøt fart etter at ansatte fra kulturkontoret hadde besøkt fire kulturhus i Akershus i 2006. I dag sliter tre av de fire kulturhusene tungt, og et av dem er på randen av konkurs, men det er bare det fjerde huset vi hører om.

Lite informasjon fra Lier kommune

Gode råd er som kjent dyre, og bedre blir det ikke når rådmannen overser rådene.

Glade for lite snø

Etter å ha overskredet budsjettet for brøyting i fjor, sparer Lier kommune store beløp på en snøfattig vinter i år

Prisverdig innsats for kulturen i Lier?

Kandidater til kulturprisen 2010 må foreslås innen 1. september.

Setter søkelyset på St. Hallvard

Mange møtte opp da feiringen av St. Hallvard begynte litt på forskudd i dag, og tirsdag 15. mai blir det pilegrimsvandring.

Hva vil vi med Lier?

Dette er spørsmålet kommunestyret må ta stilling til, skriver Marianne Spanli i dette innlegget.

- Velkommen opp på tribunen, Ulla Nævestad

Erik Hære kommer med et tilsvar på ordfører Ulla Nævestads innlegg/svar vedrørende utbyggingsprosjektet Høvik/Stoppen skole

Program for guttekonferansen

Hva skjer'a?

Nytt stipend delt ut

Saksonfonisten Tonje Kvarstein Andreassen fikk æren av å motta det første Haugestadstipendiet ved åpningen av Kulturnatten i dag ettermiddag

1000 kroner til medaljevinnerne

Søskenparet, Maren og Sindre Haverstad og Anders Brun Hennum (på bildet) blir premiert av Lier kommune

Flerbrukshus i Lierbyen?

Kulturhusutvalget er nedsatt av Lier Musikkråd og har som mandat å utrede muligheter for bygging og drift av et flerbrukshus eller kulturhus i Lierbyen

Idrett som flerkulturell arena

Hvordan bidra til enda bedre integrering gjennom idretten? spør Venstres 4. kanditat i denne artikkelen

Populær turvei er blitt enda bedre

Gang- og sykkelveien på Drammensbanens trasé, der togene tøffet forbi fra 1872 til 1973, er oppgradert og blir nyåpnet denne uken.

- Lier Ap forkludrer ansvaret

Søren Falch Zapffe (H) mener forsøket på å legge ansvaret for reduksjon i rutetilbudet over på Lier kommune faller på sin egen urimelighet.