Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: 7453400dbd2dadcd9ea71199935d8ebc

Vellykket Sankt Hallvardspill godt politisk forankret

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud (bildet) framhever dette i sitt innlegg her --

Vi kan igjen se tilbake på fire flotte Sankt Hallvardspill-forestillinger på Gilhusodden i Lier. Ca 2000 publikummere satt benket på tribuner og opplevde det nye stykket  ”…ikke en spurv til jorden” satt opp av den nyetablerte Sankt Hallvardspillforeningen. - En fantastisk opplevelse! Nydelig lyssetting og stemning med vakker musikk. En god historie som treffer i hjertet. Medrivende, dramatisk og rørende. Dette er noen av stikkordene som brukes. Mer enn 100 medvirkende, profesjonelle og amatører, de aller fleste på dugnadsbasis, gjorde en flott innsats.

Lier kommune er veldig glade over at Sankt Hallvardspillet har gjenoppstått etter fire års fravær. Et enstemmig formannskap vedtok i juni i fjor at ”Lier kommune er glad for at det tas lokalt initiativ til ny oppsetning av St.Hallvardspill gjennom etableringen av en egen forening. Lier kommune gir tilsagn om tilskudd på kr. 100.000 til en oppsetning i 2008 basert på et samvirke mellom profesjonelle aktører og lokale/regionale amatører, og forutsatt at den øvrige basisfinansieringen kan sikres.” Kommunestyret vedtok også i desember i fjor som ledd i den bredere kulturdebatten bl.a. at ”…St.Hallvardhistorien skal gjøres bedre kjent og bli en viktig identitetsbygger for Lier i regionen. Lier kommune vil inngå i St.Hallvardlauget som nå er under etablering i tilknytning til nytt St.Hallvardspill, og vil bidra til etablering av en nasjonal St.Hallvardpris som kan deles ut første gang i 2008…”

Støtten til Sankt Hallvardspillet og den nye prisen som ble delt ut er derved svært godt politisk forankret. Tilskuddet på kr. 100.000 utgjør en subsidiering pr. billett på en femtilapp.

Omtrent det samme som kommunen subsidierer en håndballspillers trening med pr. uke. Mye penger isolert sett, men lite for et så stort kulturelt løft som også er helt avhengige av offentlig grunnfinansiering. Ved tidligere oppsetninger har kommunen bidratt med kr. 100-150.000, sponsoravtaler og til dels mye mer praktisk hjelp enn i år.

Kultur og fritid har til sammen kr. 620.000 på budsjettet for 2008 som tilskuddsramme for kulturaktiviteter ekskl. idrett. Deler av dette går til driftstilskudd, resten til ulike arrangementer og prosjekter, alt etter åpen utlysning, basert på konkrete søknader og prioritert ut fra politiske føringer. Kommunen ønsker å være en støttespiller for alle gode lokale initiativ og aktiviteter, noen ganger med tilskuddsmidler eller innkjøp av underholdning, andre ganger i større grad med praktisk hjelp eller tilrettelegging. Kultur og fritid gjør sitt beste for å følge opp denne ambisjonen innenfor de ressursrammene som til enhver tid finnes.

Kultursjef Ingeborg Rivelsrud

Forrige artikkel:Godt nyttår! Enig……?Neste artikkel:Romjulsmusikk
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Onsdag 20. august 2008 22:31: Anne
Jeg regner med at denne saken har gått tjenestevei om rådmannen før den havnet i Formannskapet for godkjenning.

Og siden rådmannen ikke har funnet noe bemerkelsesverdig rundt etableringen av foreningen og tildelingen av dette oppdraget, må vi anta
at alle regler er fulgt.
Onsdag 20. august 2008 23:23: Bare spør
Tilskuddet fra Lier kom. er en femtilapp for hver billett. Sier kulturkontoret. Jeg sier hundre tusen fra Lier kom. kanskje gikk til St Hallvardprisen. Kulturkontoret sa prisen var nyttig markedsføringstiltak.

Sannheten er at 100 000 kr hedersprisen er lik en femtilapp fra hver av de to tusen som kjøpte billett.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode