Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode v/ Svend Asbjørn Sylling.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

longLasting: a9ecface063496aedc7bcffc48d7afcf

Liers nest farligste bussholdeplass?

Årene går uten at noen gjør noe for å bedre sikkerheten for passasjerene som bruker Liers nest farligste holdeplass.

Der Sankt Hallvards vei møter Ringeriksveien mellom Vitbank og Kjellstadkrysset ligger det en bussholdeplass som det verken er enkelt eller trygt å komme til og fra.

Stor trafikk, stressete bilførere og sterkt forhøyet risiko for en ulykke er fare for busspassasjerer som forsøker å krysse den sterkt trafikkerte veien, for ingen gangvei eller fotgjengerfelt fører bort fra holdeplassen.
 
I rushtiden er det ekstra ille. Da er trafikken stor, og bilene som kommer fra Vitbank, holder ofte så stor hastighet at det kan være vanskelig å stoppe for en fotgjenger som dessuten ”ikke har noe å gjøre midt i veien”.

Når både fylke og kommune tilstreber bruk av kollektivtrafikk og er godt kjent med den farlige holdeplassen, er det utrolig at en slik trafikkfelle får leve videre år etter år.

Bildet: Bildet er tatt en fredelig formiddag fra den trygge gang- og sykkelveien på sørsiden av Ringeriksveien. Selv om han tilsynelatende er alene på veien, løper mannen. Det er helt nødvendig, for det kan når som helst komme en bil rundt svingen.

Forrige artikkel:Eiksetraområdet bestNeste artikkel:Fortsatt utrygg søndagsparkering på Heggtoppen
Kommentarer fra leserne til denne artikkelen
Mandag 4. april 2011 08:26: Anders Nerdrum
Hvilken holdeplass er den farligste? Det skal jo mye til å toppe de dårlige forholdene til denne. Det står litt stille i hvilken det kan være. Det har kommet et reguleringsforslag hvor det er planlagt rundkjøring i dette krysset, og da blir nok det trafikksikkerhetsmessige ivaretatt. Men jeg er dessverre ikke kjent med om den har blitt vedtatt, og når den evt. skal iverksettes.
Mandag 4. april 2011 16:40: Ryno Andersen
En takk til Knut Andersen som tar opp denne åpenbart risikofylte holdeplassen. Slik skal vi ikke ha det i Lier.
Jeg tar saken videre til Miljøutvalget i Lier som arbeider med trafikksikkerhet i kommunen, og ser hva vi kan gjøre.

Ryno Andersen, medlem av Miljøutvalget for Lier Høyre
Mandag 4. april 2011 18:22: Denne var morsom
Saken er alvorlig og trafikksikkerhet er ekstremt viktig. Likevel gjør den overskriften at saken blir en eneste stor vits. "Lier nest farligste bussholdeplass?". Hvorfor ikke: "Lier farligste bussholdeplass?". Skal det være allmennkunnskap å vite hvilken som er den farligste. Her lo jeg lenge.
Mandag 4. april 2011 23:42: Tone
Liers farligste uten tvil er busstoppen ved Husebygata/Smetten langs Rv 23 (rett etter Amtmannssvingen)

http://www.liernett.no/3783-liers-farligste-bussholdeplass
Tirsdag 5. april 2011 09:39: Foreldre
Tone oppklarte hvorfor Liernett skrev "nest farligste" og ikke "farligste". Dermed kan signaturen "Denne var morsom" legge bort hånfliret og konsentrere seg om trafikken.

Flott at Liernett setter søkelys på trafikkfeller! Håper bare at kommunen snart tar fatt i det som kommer fram om slikt. Hittil har det vært mye snakk for døve ører.
Tirsdag 5. april 2011 12:44: Karl Bellen
Så var det dette med hvem som eier veien. Begge holdplassene er Vegvesenets(Buskerud Fylkeskommunes) ansvar. Når man ser på vegstandarden i Lier ser det ikke lyst ut.
Tirsdag 5. april 2011 13:49: Velger på vandring
Hei Bellen. Fylkeskommunens vei, men Liers innbyggere. Jeg har nok mer sans for partikollega Ryno Andersens klare melding: Slik skal vi ikke ha det i Lier.
Tirsdag 5. april 2011 15:04: Tone
Det er ikke Buskerud fylke som har ansvaret for Rv 23. Rv 23 er en stamvei og disse får bevilgninger over statsbudsjettet direkte, ikke via fylkeskommunen.

Ikke det at det gjør saken noe bedre.

Dessverre viser det seg at i lang tid har Liers Høyre-politikere ignorert alle andre problemer ved Rv 23 enn de som trafikken over Engersand/Lahell står for. Det får Ytre Lier svi mer og mer for.
Onsdag 6. april 2011 12:38: Karl Bellen
Uansett er det Vegvesenet i Buskerud som planlegger og prioriterer. Klar at politikerne i Lier kan presse på noe de gjør hele tiden. Men hva stiller man med når vegvesenet på et møte i Sylling for 14 dager siden opplyste om at det var 300 lignende saker bare i Buskerud. Det er dette med statlige bevilgninger. Og hvem har ansvar der?

Så til R23. Nå er det faktisk en løsning på gang. Ny tunell frem til Linnes innen 5 år. Deretter Linnes Amtmannsvingen E18.
Dette kan vi takke Lier Høyre for. Med Ap s forslag hadde alle planer fortsatt ligget i en skuff. Men klart busslommene burde man få sikret.
Søndag 10. april 2011 12:29: Bård Strand
Ikke helt i humør, Karl? Arbeiderpartiet har lokalt sørget for å få vedtatt en kryssløsning på Linnes som så godt som mulig ivaretar hensynene til nærmiljøet, i strid med Vegvesenets første ønsker. Så har Arbeiderpartiet nasjonalt fått inn i Nasjonal Transport Plan en tekstdel med forslag om bevilgning til videreføring av R-23 fra Dagslett til Linnes. Ingen vet ennå noe som helst om videreføring fra Linnes til E-18. Det vi vet er at løsningen som ble valgt i kommunedelplanen med sammenføyning av R-23 og E-18 nedenfor Protan, ikke har kapasitet for Fjordby-utbyggingen. Vi vet også at Vegvesenet fortsatt vil ha den sammenføyningen på Kjellstad.
Ingenting er ennå finansiert eller påbegynt, og vi kan bare håpe at det skjer i løpet av 5 år. Lier Arbeiderparti ville tidligere ha sammenføyningen til E-18 direkte fra Dagslett til E-18 på Viker. Da ville vi ikke hatt noe problem med kapasitet for Fjordbyen, vi ville ikke hatt noe miljøproblem og vi ville blitt ferdig med Oslofjordprosjektet i én operasjon. Slik gikk det ikke, fordi Vegvesenets løpegutter i Lier; Lier Høyre, heller ville innføre en støyåre til i nærmiljøene i ytre Lier. Om det innebar en tidsmessig forskjell for beboerne på Lahell vil avhenge av når Dagslett-Linnes tunnelen faktisk blir bygget. Kostnadsmessig er det sannsynlig at det blir dyrere med to etapper; Dagslett-Linnes Linnes-E-18 enn med én etappe; Dagslett - E-18.
I mellomtiden må vi lokalt påvirke fylket og Vegvesenet til bedre sikkerhetsløsninger ulike steder i Lier, og i hvert fall to av disse busslommefellene er knyttet nettopp til R-23.
Det er fint å lese at Ryno er veldig klar på at Høyre kommer til å støtte videre tiltak på disse områdene.
Søndag 10. april 2011 13:44: Redaksjonen, Liernett
RED. INFO:
Denne kommentarspalten er primært ment for kommentarer som angår "Liers nest farligste bussholdeplass".

Bård Strands kommentar (over) har vi derfor publisert som egen artikkel med tittelen "Trafikksikkerhet i Lier". Vennligst legg eventuelle kommentarer til Rv 23 under den artikkelen.
Flere artikler

2023 Sylling Hardcode