Nettavisen Liernett ble utgitt av selskapet Liernett DA fra 1. januar 2003 til 31. desember 2012.

Liernetts rikholdige arkiv blir fra 2014 tilgjengeliggjort og driftet av Sylling Hardcode.

Redaktør:

Daglig leder:

Redaksjon og administrasjon:

Liers nest farligste bussholdeplass?

Årene går uten at noen gjør noe for å bedre sikkerheten for passasjerene som bruker Liers nest farligste holdeplass.

Der Sankt Hallvards vei møter Ringeriksveien mellom Vitbank og Kjellstadkrysset ligger det en bussholdeplass som det verken er enkelt eller trygt å komme til og fra.

Stor trafikk, stressete bilførere og sterkt forhøyet risiko for en ulykke er fare for busspassasjerer som forsøker å krysse den sterkt trafikkerte veien, for ingen gangvei eller fotgjengerfelt fører bort fra holdeplassen.
 
I rushtiden er det ekstra ille. Da er trafikken stor, og bilene som kommer fra Vitbank, holder ofte så stor hastighet at det kan være vanskelig å stoppe for en fotgjenger som dessuten ”ikke har noe å gjøre midt i veien”.

Når både fylke og kommune tilstreber bruk av kollektivtrafikk og er godt kjent med den farlige holdeplassen, er det utrolig at en slik trafikkfelle får leve videre år etter år.

Bildet: Bildet er tatt en fredelig formiddag fra den trygge gang- og sykkelveien på sørsiden av Ringeriksveien. Selv om han tilsynelatende er alene på veien, løper mannen. Det er helt nødvendig, for det kan når som helst komme en bil rundt svingen.

Trafikk

11 kommentarer

Mandag 4. april 2011 08:26: Anders Nerdrum
Hvilken holdeplass er den farligste? Det skal jo mye til å toppe de dårlige forholdene til denne. Det står litt stille i hvilken det kan være. Det har kommet et reguleringsforslag hvor det er planlagt rundkjøring i dette krysset, og da blir nok det trafikksikkerhetsmessige ivaretatt. Men jeg er dessverre ikke kjent med om den har blitt vedtatt, og når den evt. skal iverksettes.
Mandag 4. april 2011 16:40: Ryno Andersen
En takk til Knut Andersen som tar opp denne åpenbart risikofylte holdeplassen. Slik skal vi ikke ha det i Lier.
Jeg tar saken videre til Miljøutvalget i Lier som arbeider med trafikksikkerhet i kommunen, og ser hva vi kan gjøre.

Ryno Andersen, medlem av Miljøutvalget for Lier Høyre
Mandag 4. april 2011 18:22: Denne var morsom
Saken er alvorlig og trafikksikkerhet er ekstremt viktig. Likevel gjør den overskriften at saken blir en eneste stor vits. "Lier nest farligste bussholdeplass?". Hvorfor ikke: "Lier farligste bussholdeplass?". Skal det være allmennkunnskap å vite hvilken som er den farligste. Her lo jeg lenge.
Mandag 4. april 2011 23:42: Tone
Liers farligste uten tvil er busstoppen ved Husebygata/Smetten langs Rv 23 (rett etter Amtmannssvingen)

http://www.liernett.no/3783-liers-farligste-bussholdeplass
Tirsdag 5. april 2011 09:39: Foreldre
Tone oppklarte hvorfor Liernett skrev "nest farligste" og ikke "farligste". Dermed kan signaturen "Denne var morsom" legge bort hånfliret og konsentrere seg om trafikken.

Flott at Liernett setter søkelys på trafikkfeller! Håper bare at kommunen snart tar fatt i det som kommer fram om slikt. Hittil har det vært mye snakk for døve ører.
Tirsdag 5. april 2011 12:44: Karl Bellen
Så var det dette med hvem som eier veien. Begge holdplassene er Vegvesenets(Buskerud Fylkeskommunes) ansvar. Når man ser på vegstandarden i Lier ser det ikke lyst ut.
Tirsdag 5. april 2011 13:49: Velger på vandring
Hei Bellen. Fylkeskommunens vei, men Liers innbyggere. Jeg har nok mer sans for partikollega Ryno Andersens klare melding: Slik skal vi ikke ha det i Lier.
Tirsdag 5. april 2011 15:04: Tone
Det er ikke Buskerud fylke som har ansvaret for Rv 23. Rv 23 er en stamvei og disse får bevilgninger over statsbudsjettet direkte, ikke via fylkeskommunen.

Ikke det at det gjør saken noe bedre.

Dessverre viser det seg at i lang tid har Liers Høyre-politikere ignorert alle andre problemer ved Rv 23 enn de som trafikken over Engersand/Lahell står for. Det får Ytre Lier svi mer og mer for.
Onsdag 6. april 2011 12:38: Karl Bellen
Uansett er det Vegvesenet i Buskerud som planlegger og prioriterer. Klar at politikerne i Lier kan presse på noe de gjør hele tiden. Men hva stiller man med når vegvesenet på et møte i Sylling for 14 dager siden opplyste om at det var 300 lignende saker bare i Buskerud. Det er dette med statlige bevilgninger. Og hvem har ansvar der?

Så til R23. Nå er det faktisk en løsning på gang. Ny tunell frem til Linnes innen 5 år. Deretter Linnes Amtmannsvingen E18.
Dette kan vi takke Lier Høyre for. Med Ap s forslag hadde alle planer fortsatt ligget i en skuff. Men klart busslommene burde man få sikret.
Søndag 10. april 2011 12:29: Bård Strand
Ikke helt i humør, Karl? Arbeiderpartiet har lokalt sørget for å få vedtatt en kryssløsning på Linnes som så godt som mulig ivaretar hensynene til nærmiljøet, i strid med Vegvesenets første ønsker. Så har Arbeiderpartiet nasjonalt fått inn i Nasjonal Transport Plan en tekstdel med forslag om bevilgning til videreføring av R-23 fra Dagslett til Linnes. Ingen vet ennå noe som helst om videreføring fra Linnes til E-18. Det vi vet er at løsningen som ble valgt i kommunedelplanen med sammenføyning av R-23 og E-18 nedenfor Protan, ikke har kapasitet for Fjordby-utbyggingen. Vi vet også at Vegvesenet fortsatt vil ha den sammenføyningen på Kjellstad.
Ingenting er ennå finansiert eller påbegynt, og vi kan bare håpe at det skjer i løpet av 5 år. Lier Arbeiderparti ville tidligere ha sammenføyningen til E-18 direkte fra Dagslett til E-18 på Viker. Da ville vi ikke hatt noe problem med kapasitet for Fjordbyen, vi ville ikke hatt noe miljøproblem og vi ville blitt ferdig med Oslofjordprosjektet i én operasjon. Slik gikk det ikke, fordi Vegvesenets løpegutter i Lier; Lier Høyre, heller ville innføre en støyåre til i nærmiljøene i ytre Lier. Om det innebar en tidsmessig forskjell for beboerne på Lahell vil avhenge av når Dagslett-Linnes tunnelen faktisk blir bygget. Kostnadsmessig er det sannsynlig at det blir dyrere med to etapper; Dagslett-Linnes Linnes-E-18 enn med én etappe; Dagslett - E-18.
I mellomtiden må vi lokalt påvirke fylket og Vegvesenet til bedre sikkerhetsløsninger ulike steder i Lier, og i hvert fall to av disse busslommefellene er knyttet nettopp til R-23.
Det er fint å lese at Ryno er veldig klar på at Høyre kommer til å støtte videre tiltak på disse områdene.
Søndag 10. april 2011 13:44: Redaksjonen, Liernett
RED. INFO:
Denne kommentarspalten er primært ment for kommentarer som angår "Liers nest farligste bussholdeplass".

Bård Strands kommentar (over) har vi derfor publisert som egen artikkel med tittelen "Trafikksikkerhet i Lier". Vennligst legg eventuelle kommentarer til Rv 23 under den artikkelen.

Flere saker fra arkivet

Fortsatt nødvendig å løpe til og fra bussholdeplassen

Statens vegvesen har nå kommentert Liernetts artikkel om bussholdeplassen ved Ringsriksveien. Det er ingen vedtatte planer som kan bedre forholdene ved den livsfarlige bussholdeplassen.

- Liers farligste bussholdeplass

Må gå 30 meter blant tungtransporten for å komme til skolebussen

Flere fartsdempere underveis

På den lange, rette og relativt oversiktlige strekningen på Vitbank blir det redusert fart og fartsdempere. I det farlige krysset et lite stykke unna må derimot folk fortsatt løpe for livet.

Reservert for gående

KOMMENTAR: For bilister er ikke Kjellstadkrysset og nærmeste omgivelser spesielt vellykket. For gående er forholdene en katastrofe.

Tilbakeblikk: Trafikkfellene

Liernett har gang på gang satt søkelyset på mange helt unødvendige farer i trafikken. Responsen har vært laber.

Må enda flere dø i trafikken?

Mens myndigheter og politikere prater og utsetter, blir veiene i Lier stadig farligere.

Forlengde plattformer tatt i bruk

Lier holdeplass har fått lengre plattformer, og heretter behøver ingen å hoppe ned i pukksteinene (bildet).

NAF: Ansvarlige myndigheter må finne løsning

Gående leker med liv og helse i rundkjøringen der Ringeriksveien krysser Vestsideveien, men hverken politi eller andre myndigheter ser ut til å bry seg om det.

Med livet som innsats

Christian Aakermann, venstrekandidat til Kommunestyret, mener at den lille biten av Vestsideveien nærmest Lierbyen straks må sikres med en gang-og sykkelvei

Tar du utfordringen?

Gjør som ungdommene i Foreningen Norden gjorde på fredag. De mestret den 2,6 km lange turen opp juvet opp til Asdøltjern.

Sylling fra luften - men når?

Mange takk til alle lesere som brukte litt av solskinnspåsken til å granske flyfotoet fra Sylling og Holsfjorden. Og rett svar er …..

Uvettige syklister er en fare

Sykkelsesongen er i gang og dermed kan gående, bilførere og først og fremst syklistene selv se frem til spennende tider.

Burde vært bøtelagt

Lierdagene: Når det er nok av ledige og lovlige plasser, er det vanskelig å unnskylde parkering som er stikk i strid med alle regler og bestemmelser.

Livsfarlig overgang

Dette er vel en av grunnene til at barn og ungdom blir kjørt til og fra trening på Stoppen -

Glatte veier er farlige greier

Det første snøværet kommer alltid uventet på enkelte. I dag gikk det litt for glatt for noen av dem.

Hvorfor forstår liungene mindre enn drammenserne?

UKENS PETIT: Mellom Heggtoppen og Gluggen avslører mange liunger at de ikke har fått med seg hensikten med fartshumpene.

Lier før og nå

Bildene er tatt nederst i Kirkeveien i 1979 og 2011. I løpet av de 32 årene er mye forandret i Lierbyen.

- Unnskyld, hvordan kommer jeg meg til Lierbyen?

KOMMENTAR: Kollektivtrafikken i Lier er ikke lett å forstå seg på for reisende som kommer med tog.

Trafikksikkerhet i Lier

Bård Strand fra Lier Arbeiderparti kommenterer i dette innlegget synspunktene høyrepolitikeren Karl Bellen kom med etter Liernetts artikkel om farlige bussholdeplasser.

Kjekt å vite for alle

Rydding nødvendiggjør at veien mellom Sylling og Skaret holdes stengt i perioder.

På de folkevalgtes agenda i januar

Noen av de viktigste beslutningene i Lier blir tatt på møtene i kommunestyret og formannskapet. Liernett forkorter veien til sakene som skal behandles.

Skolepatrulje med stort ansvar

Bil kjørte forbi køen på rødt lys og to barn tok snarveien i trafikkaoset ved Hegg skole i dag tidlig. Det skaper engstelse blant foreldre.

På sykehus etter utforkjøring

Bilføreren havnet på sykehus og det ble store materielle skader da en bil kjørte ut av veien i natt.

Politiet pågrep promillepolakk

En polakk med promille havnet utfor veien i Sylling i natt.

Farlig parkering

Det bør ikke bli en vane å parkere der (se bildet).

Tør du ta sjansen?

Du får takk hvis du forteller en medtrafikant at han risikerer parkeringsbot, men si ikke noe hvis han nesten kolliderte, hevdes det i ukens petit.

Opplevelse, helse og historie

- "Ukas Post" har mange sider ved seg, skriver Arne Ask i sin omtale av ukas post ved Aschenbergsetra

Men hvor er egentlig Nøste?

Noen adresser selger bedre enn andre. Juks svekker imidlertid tilliten til eiendomsmeglerne, i dette tilfellet Dialog Eiendomsmegling i Drammen.

VESTSIDEVEIEN

Det var tragisk den trafikkulykken som skjedde i Vestsideveien sist uke.

- Kaos på Lier stasjon

Anleggsmaskiner og avsperringer på parkeringsplassen på Lier stasjon er ventet å skape parkeringsproblemer i et år.

Brannbiler i Drammen

VG har satt fokus på standarden på brannbiler og bredskap i Norge i dag. Og det er ille.

Mange ble tatt på Lierstranda

Politiet slo ned på promille, mobilbruk og manglende bilbelter da det var kontroll på Strandveien i ettermiddag.

Hvorfor utfor?

Kan mobilbruk være årsaken til at det blir stadig flere utforkjøringer?

Lier før og nå

På Lierstranda har alt og intet skjedd det siste hundreåret.

Lier før og nå

Største tillatte høyde var bare 2,9 meter i den dystre undergangen der vestsideveien krysset jernbanen ved østenden av Lier stasjon.

Fartsdumper er nødvendig

30 km-skilt blir ikke alltid respektert, så her har et foreldrepar tatt i bruk andre virkemidler -

Miljøvei i Lier

På en slik vei bør myke trafikanter kunne selge miljøkvoter til staten.

Lier før og nå

"Du fikk ikke pizza på Saga Kafé" het en film som ble vist på sommerutstillingen på Lier Bygdetun for noen år siden. Men hvor lå den en gang så kjente og populære kafeen?

Fortsatt glatte veier

Det oppfordes spesielt til å kjøre forsiktig i svingene på de forholdsvis smale veiene i Lier.

Pilegrimskveld i Frogner menighetshus onsdag

I morgen kveld kommer Trond Muri til Frogner Menighetshus. På bildet krysser han elven Po før han vandrer videre mot Venezia, som var målet for årets etappe på hans langvarige vandring mot Betlehem.

Polsaken overdimensjonert?

Mellom 18 og 19 tirsdag kveld venter mange næringsdrivende spent på lokalpolitikernes stemmegivning til A/S Vinmonopolets søknad om etablering på Liertoppen kjøpesenter

Det går alltid et tog - rett forbi

Millioner på millioner er brukt for å oppruste Lier holdeplass, men nå skal betydelig færre tog stoppe der.

Smell etter smell på motorveien

I løpet av noen få timer i går var lastebiler, personbiler og en motorsykkel innblandet i kollisjoner på E-18.

Bli kjent i Merenmarka

Arne Ask forteller her om Ukas post som ligger på setervollen Haskollsetra ---

Promille-liung av veien i Lierbyen

En liung i 30-årene kjørte i formiddag av veien i Lierbyen etter å ha kjørt på trafikkskilt, lyktestolpe og drivhus ved Kjellstad.

Det handler om kommunikasjon

Sosionom Petra Røisi har i flere år arbeidet med barn og unge, særlig i skolen. Hun er opptatt av at flest mulig skal utstyres med best mulig verktøy til å takle en ofte vanskelig tilværelse.

Kunne gått galt ---

I forbindelse med et treningsritt som Asker sykkelklubb (Asker CK) arrangerte torsdag i forrige uke oppstod det flere farlige situasjoner under oppvarmingen langs riksvei 285 nord for Nordal skole ---

Sylling -Skaret/retur

For en tid siden var jeg innom et antikvariat i Gamla Stan i Stockholm. Der fant jeg et gammelt xylografi av Svangstrandveien.Veien er et fremragede stykke ingeniørkunst og bygd etter datidens mest moderne prinsipper.

Lastebil veltet på Ringeriksveien

Lastebil veltet tirsdagskveld like ved Wam Traktorservice.

Elg kolliderte og sau distraherte

To hendelser involverte dyr på eller ved veiene i Lier i dag. I det ene tilfellet støtte en elg sammen med en bil ved Damtjern.

- Den som intet sår, intet høster ...

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP).

Mange ulovligheter i Lierbyen

Under en kontroll i Lierbyen i går tok politiet tolv mobilbrukere. Åtte fikk forelegg på grunn av for høy hastighet.

En godbit på bygdetunet.

Knut A. Andersen blir sjelden observert uten et enkelt videokamera i en stropp rundt halsen

Liers dystreste sted?

Kan noe konkurrere med veien mot Tronstad en novemberdag?

Stor tilstrømning, tross glatt vei

- Det var såpeglatt utover dagen på veien opp mot Eiksetra. Vi prøvde å strø, men nullføret er vanskelig. Grusen forsvinner. De som var heldige å komme opp fikk en fin dag, sier Turid Avdal, vertinne på Eiksetra

Grevlingunger i Sylling

Et sikkert vårtegn i mai, festet til film på slutten av 90-tallet.

Ny i Norge

- Det er mange utfordringer forbundet med det å være ny i Norge, skriver ukens petitskribent, Siri Kitt Nævestad (på bildet) ---

Søppel ved veiens slutt

Når veien til søppelmottaket blir for lang, er det godt å vite at det er god plass mange andre steder - for den som ikke bryr seg om forsøpling.

Suverene vinnere

Både Øystein Mørk eller Silje Bæra Hørthe kunne lett innkassere nye premier i Kanada Rundt i Sylling.

Minner fra livet på E-18

Er E-18 et sted? Og hvis ikke, hva er da denne opptil flere titalls meter brede asfaltstripen der så mange mennesker tilbringer mye tid hver eneste dag? Knut A. Andersen tar i ukens petit leserne med på en veistrekning de fleste har et forhold til.

Trafikkaksjon i Lierbyen

FAU ved Hegg skole aksjonerte i dag for bedre trafikkultur og tryggere skolevei. Ved Hegg skole ble bilister og andre informert av Ole Martin Sundal, Lena Nomme og Hilde Fosseie.

Utforkjøring – lettere personskade

En bil har kjørt ut av veien i Asdølsvingen på Ringeriksveien i Asdølsvingen i Sylling, forteller politiet.

Kjegler på halv tolv

Bilistene ved begynnelsen av Kornerudsletta i Sylling barberer kanten på riksvei 285

- Dette rammer først og fremst pendlere og ungdom

Ordfører Helene Justad (H) reagerer på at Buskerud Kollektivtrafikk AS nå vil kutte i busstilbudet i Lier.

Vi besøker Liers spisesteder: By the Way

Spisested med ’nogo attåt’. Den litt slitne halvsøsteren til den grønne og skjeve Marché-restauranten på den andre siden av E-18 er blant de få av Liers serveringssteder som byr på frokost.

Ruset fører i underslått bil

En ruset bilfører forsøkte i ettermiddag å unnslippe politiet på Ringeriksveien.

Lier før og nå

Da bildet ble tatt, lå en fritidsbåt i vinteropplag i en fredelig bukt ved Frydenlund på Lierstranda. Nå er det salatproduksjon, tog og parkering på stedet.

Syndere slapp billig i dag

I dag troppet politiet opp på Heggtoppen, der mange velger å overse forbudet mot gjennomkjøring.

Lier får Norges første salamanderhotell

Nei, det er ingen forsinket aprilspøk. Faktum er at Vegvesenet bygger kunstige overvintringsplasser i håp om å bedre storsalamandrenes vinteroverlevelsesevne.

Bussturen

"Skriv om oss da". Det var oppfordringen ukens petitskribent, Rune T. Berg, fikk for en tid siden ---

- Grenseløs frekkhet fra Søren Falch Zapffe

Innlegg fra Mathias B. Dannevig (AP), fylkestingsmedlem Buskerud Fylke og medlem i Hovedutvalget for Samferdsel i Buskerud Fylke.

Er dette egentlig kunst?

Hvor mye dette har kostet folk i Lier skal være usagt, men det store flertallet ville nok ha foretrukket at pengene hadde gått til andre formål.

Hvor starter køen?

Noen tanker rundt fletting.

Mer løst fjell

Arbeidet med å sikre riksvei 285 mot Skaret vil kanskje fortsette fram til utgangen av juni ---

Promillekjøring i Lier i natt

En mann i 20-årene ble ved ett-tiden i natt anmeldt for promillekjøring på Vitbank.

Klart for gjennomkjøring igjen

Det ser kanskje ikke slik ut på bildet, men nå er det igjen mulig å kjøre gjennom Lierbyen.

Lier før og nå

Fra Heggtoppen til et stykke øst for Lierbyen går Ringeriksveien der toget gikk i 101 år.

”Never Change a Winning Team"?

Høyrepolitikeren Truls Moen har dermed forklart oss hvorfor vi skal stemme Høyre. Eller kanskje det var Ulla han mente?

Sankt Hallvard eller Sankt Halvard?

- Hvorfor skriver Drammen og Lier helgennavnet på forskjellig måter? spør Knut A. Andersen i ukens petit.

Uklar skilting på Heggtoppen

Det rimer ikke at det er tillatt å kjøre fra Kirkeveien til Rimi, men ikke motsatt vei. De ansvarlige vet hva de vil, men klarer ikke å vise det.

Vi besøker Liers spisesteder: Sylling Kroa

Det er magre kår for serveringssteder nord i bygda, der de aller fleste spiser hjemme og tar med seg niste når de skal ut.

Promille-liung tatt i Drammen

En liung i 60 årene ble tatt for promillekjøring i Drammen ved tolvtiden. Ved firetiden var det en front-mot-front kollisjon på RV 23 ved Lahell.

Skivebom for Høyre i veisaken

Innlegg fra Tone E. Svendsen, Lier Ap

Er det trygt å gå i kirken

Sylling kirke har nettopp gjennomgått en smertefull ansiktsløftning. Da jeg var oppe på galleriet sist søndag, oppdaget jeg noe som gjorde meg betenkt.

Mer tilgjengelig turvei

I formiddag åpnet ordfører Helene Justad den "revitaliserte" gang- og sykkelveien på Drammensbanens trasé fra Reistad og oppover langs Lieråsen.

Foreldrene har hovedansvaret

I ukens petit skriver Nina E. Johnsen om mobbing

Nedslående natt

Bilføreren stakk av etter krasj ved Sjåstad, og i Drammen slo en liung ned en drammenser.

To gebyrer og to forelegg

Det var fasiten etter at politibetjent Arvid Dahl og hans kolleger i dag tidlig hadde kontrollert sikkerhetsutstyr for barn i bilene på vei inn til Høvik skole.

Karin Fossums beste

Det er min vurdering etter å ha brukt store deler av en sommerdag på syllingforfatterens siste bok, Den som elsker noe annet

Lier før og nå

Mer enn hundre år skiller de to bildene. De er tatt lengst vest på Lierstranda, like ved kommunegrensen mellom Lier og Drammen.

Mye for pengene

Frivilligsentalen engasjerer 70 frivillige som gjør det mulig å gi brukerne et svært mangfoldig tilbud.

Takket nei til Buskerud Kollektivtrafikk

Fra mandag 26. mars vil busstilbudet i Lier kuttes. Endringene påvirker både busstilbudet mellom Oslo og Lierbyen og mellom Sylling og Lierbyen/Drammen.

Åpen dag på Kiwi

Kiwibutikken på Vitbank inviterer på fest

Eiksetraveien en utfordring

Kommer du opp med bil til Eiksetra, smaker det godt med kaffe og vafler

Av veien i Sigdal

Lierdame til sykehus etter å ha kjørt av veien ved Solumsmoen i Sigdal.

Vi besøker Liers spisesteder: On the Run

Det store flertallet av Liers mange spisesteder har utenlandske navn. Om den hektiske serveringskroken til bensinstasjonen i Amtmannsvingen hadde fått flere kunder hvis den hadde kalt seg ”På rømmen” eller ”I farta”, er vel tvilsomt, for så internasjonale er vi blitt.